אודות פרוסות

עמודי אינטרנט יכולים להכיל רכיבים רבים – כגון טקסט HTML, תמונות bitmap וגרפיקה וקטורית. ב-Illustrator ניתן להגדיר את גבולות רכיבי האינטרנט השונים בגרפיקה בעזרת פרוסות. לדוגמה, אם הגרפיקה מכילה תמונת Bitmap שיש למטב בתבנית JPEG, בעוד שעדיף למטב את שאר התמונה כקובץ GIF, ניתן לבודד תמונת Bitmap בעזרת פרוסה. בעת שמירת הגרפיקה כדף אינטרנט באמצעות הפקודה Save For Web & Devices, ניתן לבחור לשמור כל פרוסה כקובץ עצמאי עם תבנית, הגדרות וטבלת צבעים משלו.

פרוסות במסמך Illustrator תואמות לתאים בטבלה בדף האינטרנט שנוצר. כברירת מחדל, אזור הפרוסה מיוצא כקובץ תמונה הנכלל בתא בטבלה. אם ברצונך שהתא בטבלה יכלול טקסט HTML וצבע רקע במקום קובץ תמונה, ניתן לשנות את סוג הפרוסה ל-No Image. אם ברצונך להמיר טקסט של Illustrator לטקסט HTML, ניתן לשנות את סוג הפרוסה ל-HTML Text.

חלוקת גרפיקה לפרוסות בעזרת סוגי פרוסה שונים
חלוקת גרפיקה לפרוסות בעזרת סוגי פרוסה שונים

A. פרוסת No Image B. פרוסת Image C. פרוסת HTML Text 

ניתן להציג פרוסות במשטח היצירה ובתיבת הדו-שיח Save For Web & Devices. Illustrator ממספר פרוסות משמאל לימין ומלמעלה למטה, החל מהפינה השמאלית העליונה של משטח היצירה. אם משנים את הסידור או את המספר הכולל של הפרוסות, מספרי הפרוסה מתעדכנים לפי הסדר החדש.

בעת יצירת פרוסה, Illustrator מחלקת אוטומטית את הגרפיקה שמסביב לפרוסות, כדי לשמור על הפריסה בעזרת טבלה מבוססת-אינטרנט. קיימים שני סוגים של פרוסות אוטומטיות: פרוסות אוטומטיות ופרוסות משנה. פרוסות אוטומיות כוללות את אזורי הגרפיקה שלא הוגדרו כפרוסה. Illustrator יוצרת מחדש פרוסות אוטומטיות בכל פעם שמוסיפים או עורכים פרוסות. פרוסות משנה מציינות כיצד יחולקו פרוסות חופפות שהוגדרו על-ידי המשתמש. אף על פי שפרוסות משנה ממוספרות ומציגות סמל פרוסה, לא ניתן לבחור בהן ללא הפרוסה שמתחת להן. Illustrator יוצר מחדש פרוסות משנה ופרוסות אוטומטיות במהלך העבודה ובהתאם לצורך.

יצירת פרוסות

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר אובייקט אחד או יותר במשטח היצירה, ובחר Object‏ ‍‏> ‏Slice‏ ‍‏> ‏Make.

  • בחר את הכלי Slice‏  וגרור לאזור הרצוי ליצירת הפרוסה. הקש Shift וגררו להגבלת הפרוסה לריבוע. הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי גרירה כדי לצייר מהמרכז.

  • בחר אובייקט אחד או יותר במשטח היצירה, ובחר Object ‍‏> Slice ‍‏> Create From Selection.

  • מקמו קווי עזר במקום שברצונך לפרוס את הגרפיקה, ובחר Object ‍‏> Slice ‍‏> Create From Guides.

  • בחר פרוסה קיימת, ובחר Object ‍‏> Slice ‍‏> Duplicate Slice.

   עצה: כשברצונך להתאים את מידות הפרוסה לגבולות רכיב בגרפיקה, השתמש בפקודה Object‏ ‍‏> ‏Slice‏ >‏ Make. אם מזיזים או משנים את הרכיב, אזור הפרוסה מותאם אוטומטית כדי לכלול את הגרפיקה החדשה. השתמש בפקודה זו גם ליצירת פרוסה הלוכדת טקסט ומאפייני עיצוב בסיסיים מאובייקט טקסט.

   עצה: כשברצונך שמידות הפרוסה לא יהיו תלויות בגרפיקה שמתחת לפרוסה, השתמש בכלי Slice, בפקודה Create From Selection או בפקודה Create From Guides. פרוסות שיוצרים באחת מדרכים אלה מופיעות כפריטים בחלונית Layers, וניתן להזיז אותן, לשנות את גודלן ולמחוק אותן בדיוק כמו אובייקטים וקטוריים אחרים.

בחירת פרוסות

השתמש בכלי Slice Select‏  כדי לבחור פרוסה בחלון האיור או בתיבת הדו-שיח Save For Web & Devices.

 • לחץ על פרוסה כדי לבחור בה.
 • הקש Shift ולחץ כדי לבחור פרוסות מרובות. (בתיבת הדו-שיח Save For Web & Devices, ניתן גם להקיש Shift תוך כדי גרירה.)
 • לבחירת פרוסה המונחת מתחת לפרוסות אחרות בעת עבודה עם פרוסות חופפות, לחץ על המקטע הגלוי שלה.

  בנוסף, ניתן לבחור פרוסות בחלון האיור באמצעות אחת מהפעולות הבאות:

 • לבחירת פרוסה שנוצרה בעזרת הפקודה Object ‏‍‏> Slice ‏‍‏> Make, בחר בגרפיקה המתאימה במשטח היצירה. אם הפרוסה מקושרת לקבוצה או לשכבה, בחר בסמל היעד הסמוך לקבוצה או לשכבה בחלונית Layers.
 • לבחירת פרוסה שנוצרה בעזרת הכלי Slice, הפקודה Create From Selection או הפקודה Create From Guides, הגדר את הפרוסה כיעד בחלונית Layers.
 • לחץ על נתיב הפרוסה בעזרת הכלי Selection‏ .
 • לבחירת מקטע על נתיב פרוסה או נקודת עיגון של פרוסה, לחץ על אחד מפריטים אלה בעזרת הכלי Direct Selection.

  הערה: לא ניתן לבחור פרוסות אוטומטיות. פרוסות אלה מוצגות במעומעם.

קביעת אפשרויות פרוסה

אפשרויות הפרוסה קובעות כיצד ייראה ויתפקד תוכן הפרוסה בעמוד האינטרנט שנוצר.

 1. בצע אחד מהצעדים הבאים בעזרת הכלי בחירת פרוסה:
  • בחר פרוסה בחלון האיור, ובחר Object‏ ‍‏> Slice‏ ‍‏> Slice Options.

  • לחץ פעמיים על פרוסה בתיבת הדו-שיח Save For Web & Devices בעזרת הכלי Slice Select.

 2. בחר סוג פרוסה והגדר את האפשרויות המתאימות:

  Image

  בחר סוג זה אם ברצונך שאזור הפרוסה יהיה קובץ תמונה בעמוד האינטרנט שנוצר. אם ברצונך שהתמונה תהיה קישור HTML, הזן כתובת URL ומסגרת יעד. ניתן גם לציין הודעה שתופיע באזור המצב של הדפדפן כשהעכבר ממוקם על התמונה, טקסט חלופי שיופיע כשהתמונה אינה גלויה, וצבע רקע לתא בטבלה.

  No Image

  בחר סוג זה אם ברצונך שאזור הפרוסה יכיל טקסט HTML וצבע רקע בעמוד האינטרנט שנוצר. הזן את הטקסט הרצוי בתיבת הטקסט Text Displayed In Cell ועצב את הטקסט באמצעות תגי HTML סטנדרטיים. היזהר שלא להזין טקסט יותר מכמות הטקסט שניתן להציג באזור הפרוסה. (אם מזינים טקסט רב מדי, הוא יתרחב לפרוסות סמוכות וישפיע על הפריסה של עמוד האינטרנט. עם זאת, מכיוון שלא ניתן לראות את הטקסט במשטח היצירה, לא ניתן להבחין בכך עד לתצוגת עמוד האינטרנט בדפדפן אינטרנט). לשינוי יישור טקסט בתא בטבלה, קבע את האפשרויות האופקיות והאנכיות.

  HTML Text

  סוג זה זמין רק בעת יצירת פרוסה באמצעות בחירת אובייקט טקסט ובחירה באפשרות Object ‏‍‏> Slice ‏‍‏> Make. טקסט של Illustrator מומר לטקסט HTML עם תכונות עיצוב בסיסיות בעמוד האינטרנט שנוצר. לעריכת הטקסט, עדכנו את הטקסט בגרפיקה. לשינוי יישור טקסט בתא בטבלה, קבע את האפשרויות האופקיות והאנכיות. ניתן גם לבחור צבע רקע לתא הטבלה.

  עצה: לעריכת הטקסט עבור פרוסות של HTML Text בתיבת הדו-שיח Slice Options, שנה את סוג הפרוסה ל-No Image. הדבר מנתק את הקישור לאובייקט הטקסט במשטח היצירה. להתעלמות מעיצוב הטקסט, הזן <ללא עיצוב‍‏> כמילה הראשונה באובייקט הטקסט.

נעילת פרוסות

נעילת פרוסות מונעת מכם לבצע שינויים בטעות, כגון שינוי גודל או הזזה.

 • לנעילת כל השכבות, בחר View ‏‍‏> Lock Slices.
 • לנעילת פרוסות בודדות, לחץ על עמודת העריכה של הפרוסה בחלונית Layers.

התאמת גבולות פרוסה

אם יוצרים פרוסה באמצעות הפקודה Object ‏‍‏> Slice ‏‍‏> Make, המיקום והגודל של הפרוסה מקושרים לגרפיקה שהיא כוללת. לכן, אם מזיזים או משנים גודל גרפיקה, גבולות הפרוסה מותאמים אוטומטית.

אם יצרת פרוסה בעזרת הכלי Slice, הפקודה Create From Selection או הפקודה Create From Guides, תוכל להתאים ידנית פרוסות בדרכים הבאות:

 • להזזת פרוסה, גרור את הפרוסה למיקום חדש בעזרת הכלי Slice Selection‏ . הקש Shift להגבלת התנועה לקו אנכי, אופקי, או אלכסוני בזווית של 45°.
 • לשינוי גודל פרוסה, בחר בפרוסה בעזרת הכלי בחירת פרוסה, וגררו אחת מהפינות או מהצדדים של הפרוסה. ניתן גם להשתמש בכלי בחירה ובחלונית Transform לשינוי גודל פרוסה.
 • ליישור או פיזור של פרוסות, השתמש בחלונית Align. יישור פרוסות עשוי לסלק פרוסות אוטומטיות שאינן נחוצות, ליצירת קובץ HTML קטן ויעיל יותר.
 • לשינוי סידור הפרוסות בערימה, גרור את הפרוסה למיקום חדש בחלונית Layers, או בחר בפקודה Object ‏‍‏> Arrange.
 • לחלוקת פרוסה, בחר את הפרוסה, ובחר Object‏ >‏ Slice‏ >‏ Divide Slices.

  ניתן לחבר פרוסות שנוצרו בכל אחת מהשיטות. בחר בפרוסות, ובחר Object ‏‍‏> Slice ‏‍‏> Combine Slices. המידות והמיקום של הפרוסה שנוצרת מבוססים על המלבן שנוצר כתוצאה מחיבור הקצוות החיצוניים של הפרוסות. אם הפרוסות המחוברות אינן סמוכות או שהן כוללות פרופורציות או יישור שונים, ייתכן שהפרוסה החדשה תחפוף לפרוסות אחרות.

  לשינוי גודל כל הפרוסות לגבולות משטח היצירה, בחר Object ‏‍‏> Slice ‏‍‏> Clip To Artboard. פרוסות שמשתרעות מעבר למשטח היצירה נקטמות כדי להתאים למשטח היצירה, ופרוסות אוטומטיות בתוך משטח היצירה מתרחבות לגבולות משטח היצירה; כל הגרפיקה נשארת ללא שינוי.

הסרת פרוסות

ניתן להסיר פרוסות באמצעות מחיקתן או שחרורן מהגרפיקה המתאימה.

 • כדי למחוק פרוסה, בחר בפרוסה ולחץ על Delete. אם הפרוסה נוצרה באמצעות הפקודה Object ‏‍‏> Slice ‏‍‏> Make, הגרפיקה המתאימה נמחקת בפעולה זו. אם ברצונך לשמור על הגרפיקה המתאימה, שחרר את הפרוסה במקום למחוק אותה.
 • כדי למחוק את כל הפרוסות, בחר Object ‏‍‏> Slice ‏‍‏> Delete All. פרוסות שנוצרו באמצעות הפקודה Object ‏‍‏> Slice ‏‍‏> Make משתחררות, אך אינן נמחקות.
 • לשחרור פרוסה, בחר בפרוסה, ובחר Object ‏‍‏> Slice ‏‍‏> Release.

הצגה או הסתרה של פרוסות

 • להסתרת פרוסות בחלון האיור, בחר View ‏>‏ Hide Slices.
 • להסתרת פרוסות בתיבת הדו-שיח Save For Web & Devices, לחץ על הלחצן Toggle Slices Visibility‏ .
 • להסתרת מספרי פרוסה ולשינוי הצבע של קווי הפרוסה, בחר Edit‏ ‍‏> Preferences‏ ‍‏> Smart Guides & Slices‏ (‏Windows) או Illustrator‏ ‍‏> Preferences‏ ‍‏> Smart Guides & Slices‏ (‏Mac OS).

יצירת מפות תמונה

מפות תמונה מאפשרות לקשר אזור אחד או מספר אזורים בתמונה – הנקראים נקודות חמות – לכתובת URL. כשמשתמש לוחץ על הנקודה החמה, דפדפן האינטרנט טוען את הקובץ המקושר.

ההבדל העיקרי בין שימוש במפות תמונה לשימוש בפרוסות ליצירת קישורים הוא באופן ייצוא הגרפיקה לעמוד אינטרנט. השימוש במפות תמונה אינו משנה את הגרפיקה ומשאיר אותה כקובץ תמונה אחד, ואילו השימוש בפרוסות גורם לחלוקת הגרפיקה לקבצים נפרדים. הבדל נוסף בין מפות תמונה לפרוסות הוא שמפות תמונה מאפשרות לקשר אזורים מצולעים או מלבניים בגרפיקה, ואילו פרוסות מאפשרות לקשר אזורים מלבניים בלבד. אם ברצונך לקשר אזורים מלבניים בלבד, שימוש בפרוסות עדיף על שימוש במפת תמונה.

הערה:

למניעת תוצאות לא צפויות, אין ליצור נקודות חמות של מפת תמונה בפרוסות הכוללות קישורים לכתובות URL – דפדפנים מסוימים עלולים להתעלם מקישורי מפות התמונה או מקישורי הפרוסה.

 1. בחר באובייקט שברצונך לקשר לכתובת URL.
 2. בחלונית Attributes, בחר צורה למפת התמונה מתפריט Image Map.
 3. הזן כתובת URL יחסית או מלאה בתיבת הטקסט URL, או בחר מרשימת כתובות URL זמינות. ניתן לאמת מיקום כתובת URL בלחיצה על הלחצן Browser.

  הערה:

  להגדלת מספר הפריטים הגלויים בתפריט URL, בחר Panel Options מתפריט החלונית Attributes. הזן ערך בטווח של 1 עד 30 להגדרת מספר של פריטי כתובות URL שברצונך להציג ברשימת כתובות URL.