יצירת מסמכים חדשים (סינית, יפנית וקוריאנית בלבד)

הערה:

שפה שוויונית: אנו מחליפים שפה לא מכילה מתוך InDesign 2022 (גרסה 17.0) ואילך, שתשקף את ערכי ההכלה של Adobe. כל אזכור של המונח Master page מוחלף במונח Parent page במאמרי העזרה שלנו Help עבור אזורים דוברי אנגלית, דנית, הונגרית, ספרדית, איטלקית, פורטוגזית של ברזיל, פורטוגזית ויפנית.

עיצוב דף מתחיל בכמה עקרונות בסיסיים: פתיחת מסמך חדש, הגדרת דפים ומיצוב שוליים ועמודות או שינוי הגדרות רשת.

כשיוצרים מסמך ניתן לבחור מבין שני תהליכי עבודה, Layout Grid או Margins and Columns.

הערה: בלי קשר לתהליך העבודה שנבחר, סוג הקובץ של המסמך יישאר אותו הדבר. באפשרותך להציג רשת פריסה שנוצרה במסמך באמצעות Margins and Columns, או להסתיר רשת פריסה של מסמך שנוצרה באמצעות האפשרות Layout Grid ע"י מעבר בין תצוגות.

תהליך העבודה המבוסס על קומפוזיציית הכנה לדפוס באמצעות Layout Grid זמין רק בגרסאות בשפות אסיאתיות. בעת בחירת Layout Grid, רשת של ריבועים מוצגת במסמך. באפשרותך להגדיר את מספר הריבועים הבודדים (מספר השורות או התווים) מתוך הגדרות גודל העמוד. כך גם נקבעים שולי העמוד. באמצעות רשת פריסה, באפשרותך למקם אובייקט באופן מדויק בעמוד באמצעות יחידות תאי רשת.

אפשרות תהליך העבודה Margins and Columns דומה לתהליכי עבודה מערביים. תהליכי עבודה מערביים מוגדרים מתוך Margins and Columns, והאובייקטים מסודרים בעמודים ללא רשתות פריסה. ניתן להגדיר את כיוון הכתיבה לאופקי או אנכי באמצעות תהליך העבודה Margins and Columns או Layout Grid.

מסמך המציג רשת פריסה (שמאל) מסמך המציג שוליים ועמודות (ימין)

יצירת מסמך חדש

 1. בחר File‏ > New‏ > Document.

  תיבת הדו-שיח New Document משלבת את תיבות הדו-שיח Document Setup ו- Margins And Columns כדי לאפשר לך להגדיר את גודל העמוד, השוליים וטורי העמוד ממקום אחד. ניתן לשנות הגדרות אלה בכל עת.

 2. ציון אפשרויות הגדרות מסמך. ‏(ראה אפשרויות מסמך חדש ).

  כדי לציין את הממדים של אזורי הבליד והסלאג, הגדר ערך לכל צד של העמוד, לדוגמה, 3 מ"מ (במ"מ או ‎.12 באינץ') ולחץ על סמל השרשרת הלא שבורה כך שאותו ערך ישמש את Bottom, את Inside ואת Outside.

  cmd N
  יצירת חלון חדש בגרסה היפנית של InDesign

 3. לחץ על OK כדי לפתוח מסמך חדש עם ההגדרות שציינת.

הערה:

כדי להגדיר הגדרות פריסה שישמשו כברירת מחדל לכל המסמכים החדשים, בחר File‏ > Document Setup או Layout‏ > Margins And Columns והגדר אפשרויות כאשר אין מסמך פתוח.

יצירת מסמך חדש עם רשת פריסה

 1. בחר File‏ ‏> New‏ ‏> Document.

 2. שנה את מספר העמודים, גודל העמוד ואפשרויות אחרות. כדי לציין את הממדים של אזורי הבליד והסלאג, לחץ על More Options.

 3. לחץ על תיבת הדו-שיח Layout Grid ולאחר מכן ציין את הגדרות רשת הפריסה. (ראה אפשרויות Layout Grid.)

 4. לחץ על OK כדי לפתוח מסמך חדש עם ההגדרות שציינת.

רשת הפריסה מיועדת למטרות פריסה בלבד. כדי להוסיף טקסט למסמך, הוסף רשתות מסגרת או מסגרות טקסט.

יצירת מסמך חדש עם שוליים וטורים

בעת יצירת מסמך עם תהליך עבודה בסגנון מערבי, השתמש באפשרות Margins and Columns. אם הגדרות הפריסה הכלליות, כגון שוליים ומספר טורים במסמך, כבר ידועות, השתמש בתיבת הדו-שיח Margins and Columns בתור השיטה הפשוטה ביותר.

 1. בחר File‏ ‏> New‏ ‏> Document.

 2. ציין אפשרויות באמצעות תיבת הדו-שיח New Document. כל האפשרויות זהות כמו בעת יצירת מסמך באמצעות רשת פריסה.

 3. לחץ על Margins and Columns ובחר את האפשרויות באמצעות תיבת הדו-שיח New Margins and Columns. האפשרויות זהות לאלה בתיבת הדו-שיח Margins and Columns. (ראה שינוי הגדרות מסמך, שוליים וטורים.)

 4. לחץ על OK.

גם כשמסמך כלשהו נוצר באמצעות Margins and Columns, ניתן להציג את רשת הפריסה שלו על-ידי בחירת View > ‏Grids & Guides > ‏Show Layout Grid, וניתן לשנות את הגדרות רשת הפריסה על-ידי בחירת Layout > ‏Layout Grid.

הערה:

כדי לקבוע את הגדרות ברירת המחדל עבור כל המסמכים החדשים, בחר File >‏ Document Setup, ‏Layout > ‏Margins and Columns, או Layout > ‏Layout Grid Settings, והגדר אפשרויות כאשר אין מסמכים פתוחים.

אפשרויות של New Document

Document Preset

בחר קביעה מוגדרת מראש ששמרת קודם לכן.

Intent

אם אתה יוצר מסמך שמיועד להיות פלט ל- PDF או SWF עבור האינטרנט, בחירה באפשרות Web משנה מספר אפשרויות בתיבת הדו-שיח, כגון ביטול Facing Pages, שינוי כיוון ההדפסה מ- Portrait ל- Landscape ושימוש בגודל עמוד המבוסס על רזולוציית צג. באפשרותך לערוך כל אחת מהגדרות אלה, אבל אין באפשרותך לשנות את ההגדרה Intent לאחר שהמסמך נוצר.

CS6‏: Intent של פרסום דיגיטלי נוסף עבור פרסומים המיועדים ל- Digital Publishing Suite.

Number of pages

ציין את מספר העמודים שיש ליצור במסמך החדש.

‎Start Page #‎

ציין באיזה מספר המסמך מתחיל. אם תציין מספר זוגי (כגון 2) כאשר האפשרות Facing Pages מסומנת, הכפולה הראשונה במסמך תתחיל בכפולה בת שני עמודים. לפרטים: התחלת מסמך עם כפולה בת שני דפים.

Facing Pages

בחר אפשרות זו כדי שהעמוד הימני והשמאלי יופיעו זה מול זה בכפולה של שני עמודים, כגון בספרים ובכתבי-עת. בטל את הסימון באפשרות זו כדי שכל עמוד יהיה עצמאי, כגון בשעת הדפסת עלונים או כרזות, או כאשר ברצונך ליצור גלישה לאובייקטים בכריכה.

לאחר יצירת מסמך, ניתן להשתמש בחלונית Pages ליצירת כפולות עם יותר משני עמודים, או לאלץ את שני העמודים הראשונים להיפתח ככפולה. ‏(לפרטים: שליטה בעימוד כפולות).

‎Primary Text Frame

‏‏CS5.5 וגרסאות קודמות: בחר באפשרות זו כדי ליצור מסגרת טקסט בגודל האזור שבתוך קווי העזר של השוליים, בהתאם להגדרות הטורים שציינת. מסגרת טקסט המאסטר נוספת למאסטר A. (לפרטים: שימוש במסגרות טקסט בדפי מאסטר).

האפשרות Primary Text Frame מופיעה רק לאחר בחירת File‏ > New‏ > Document.

Primary Text Frame

CS6 only: בחר באפשרות זו להוספת מסגרת טקסט ראשית בדף המאסטר. בעת החלת דף מאסטר חדש, הכתבה במסגרת הטקסט הראשית אוטומטית זורמת לתוך מסגרת הטקסט הראשית של דף המאסטר החדש.

Page Size

יש לבחור גודל דף מהתפריט, או להקליד ערכים עבור Width ועבור Height. גודל הדף מייצג את הגודל הסופי המבוקש, לאחר חיתוך סימוני גלישה או סימונים אחרים שנמצאים מחוץ לדף.

‏Orientation‏

לחץ על Portrait  (גובה) או על Landscape  (רוחב). סמלים אלה מקיימים אינטראקציה באופן דינאמי עם הממדים שאתה מזין ב- Page Size. כשערך Height גדול יותר, סמל Portrait נבחר. כשערך Width גדול יותר, סמל Landscape נבחר. לחיצה על הסמל שאינו מסומן תחליף את ערכי Height ו- Width.

Columns and Column Gutter

בכרטיסייה Columns, ציין את מספר העמודות הרצויות למסמך. באפשרות Column Gutter, ציין את הרווח הרצוי בין שני טורים ביחידות.

‏Bleed

אזור ה-Bleed מאפשר להדפיס אובייקטים שמסודרים בקצה החיצוני של גודל העמוד שהוגדר. בעת שימוש בעמוד בממדים הדרושים והצבת אובייקט בקצה העמוד, ייתכן שיופיע אזור לבן בקצה האזור המודפס כתוצאה מסטייה קלה במהלך ההדפסה או החיתוך. לכן יש להרחיק אובייקטים שנמצאים בקצוות של עמוד בממדים הדרושים מהקצה, ולחתוך לאחר ההדפסה. האזור נחתך ונמחק לאחר תהליך ההדפסה. אזור הבליד מסומן בקו אדום שמופיע על המסמך.

Slug

אזור הסלאג מתבטל בשעת חיתוך המסמך לגודל העמוד הסופי שלו. אזור הסלאג מכיל מידע על ההדפסה ומידע על סרגל צבע מותאם אישית, או מציג הוראות ותיאורים אחרים למידע אחר במסמך. אובייקטים (לרבות מסגרות טקסט) שממוקמים באזור הסלאג מודפסים, אך הם ייעלמו בשעת חיתוך המסמך לגודל העמוד הסופי שלו.

אובייקטים שנמצאים מחוץ לאזור הבליד או אזור הסלאג (האזור הגדול מביניהם) אינם מודפסים.

הערה:

באפשרותך גם ללחוץ על הסמל Save Document Preset כדי לשמור את הגדרות המסמך לשימוש עתידי.

סקירת החלון Document

לכל עמוד או לכל כפולה במסמך יש לוח וקווי עזר משלהם, שניתן לראות במצב Normal View. (כדי לעבור אל Normal View, בחר View >‏ Screen Mode > Normal.) הלוח מוחלף ברקע אפור כאשר המסמך מוצג באמצעות אחד ממצבי Preview. ‏‏(ראה תצוגה מקדימה של מסמכים). ניתן לשנות את צבע הרקע של התצוגה המקדימה ואת קווי העזר דרך העדפות Guides & Pasteboard.

מסמך וקווי עזר במצב Normal View

A. כפולה (קווים שחורים) B. עמוד (קווים שחורים) C. קווי עזר של שוליים (קווים בצבע מגנטה) D. קווי עזר של טורים (קווים סגולים) E. אזור בליד (קווים אדומים) F. אזור סלאג (קווים כחולים) 

הערות על חלון המסמך:

 • קווים בצבעים אחרים הם קווי עזר בסרגל שמופיעים בצבע השכבה כאשר בוחרים בהם, אם הם קיימים. ראה שכבות.

 • קווי עזר של טורים מופיעים מעל קווי עזר של שוליים. כאשר קו עזר של עמודה נמצא בדיוק מעל קו עזר של שוליים, הוא מסתיר את קו העזר של השוליים.

יצירת גודלי עמודים מותאמים אישית

ניתן ליצור גודלי דפים מותאמים אישית שמופיעים בתפריט Page Size בתיבת הדו-שיח New Document.

 1. בחר File‏ > New‏ > Document.

 2. בחר Custom Page Size מהתפריט Page Size.

 3. הקלד שם עבור גודל העמוד, ציין הגדרות גודל עמוד ולחץ על Add.

הגדרת קביעות מוגדרות מראש של מסמכים

ניתן לשמור את הגדרות גודל העמוד, הטורים, השוליים ואזורי הבליד והסלאג של המסמך בקביעה מוגדרת מראש, כדי לחסוך זמן ולשמור על אחידות בעת יצירת מסמכים דומים.

 1. בחר File‏ > Document Presets‏ > Define.

 2. לחץ על New בתיבת הדו-שיח שמופיעה.

 3. ציין שם עבור ההגדרה המוגדרת מראש ובחר אפשרויות פריסה בסיסיות בתיבת הדו-שיח New Document Preset. ‏(ראה אפשרויות New Document לתיאור של כל אחת מהאפשרויות).

 4. יש ללחוץ לחיצה כפולה על OK.

הערה:

ניתן לשמור קביעה מוגדרת מראש עבור מסמך בקובץ נפרד ולהפיץ אותה למשתמשים אחרים. כדי לשמור ולטעון קובצי קביעות מוגדרות מראש עבור מסמך, יש להשתמש בלחצנים Save ו-Load שבתיבת הדו-שיח Document Presets.

יצירת מסמך באמצעות קביעה מוגדרת מראש

 1. יש לבצע אחת מהפעולות הבאות:.

  • יש לבחור File‏ ‏> Document Preset‏ ‏> [שם קביעה מוגדרת מראש]. (הקש Shift תוך כדי בחירה בקביעה המוגדרת מראש כדי ליצור מסמך חדש המבוסס על הקביעה המוגדרת מראש, מבלי לפתוח את תיבת הדו-שיח New Document.)

  • בחר File‏ > New‏ > Document ובחר קביעה מוגדרת מראש מהתפריט Document Preset בתיבת הדו-שיח New Document.

  תיבת הדו-שיח New Document מציגה את אפשרויות הפריסה המוגדרות מראש.

 2. שנה את האפשרויות (במידת הצורך) ולחץ על OK.

הערה:

כדי לדלג על תיבת הדו-שיח New Document, הקש Shift ובחר קביעה מוגדרת מראש מהתפריט Document Preset.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?