יצירת קובץ ספר

קובץ ספר הוא אוסף מסמכים הכולל סגנונות, דוגמיות צבע, עמודי מאסטר ופריטים משותפים אחרים. ניתן למספר עמודים לפי סדר רץ במסמכי ספר, להדפיס מסמכים שנבחרו בספר או לייצא אותם לקובצי PDF. מסמך אחד יכול להשתייך למספר קובצי ספרים.

אחד מהמסמכים שנוספים לקובץ הספר משמש כמסמך מקור. כברירת מחדל, מסמך המקור הוא המסמך הראשון בספר, אך ניתן לבחור במסמך מקור חדש בכל עת. בשעת סנכרון מסמכים בספר, הסגנונות ודוגמיות הצבע שתציין מסגנון המקור יחליפו את הסגנונות והדוגמיות ביתר המסמכים בספר.

Michael Murphy מספק ערכת לימוד בווידאו אודות יצירת ספרים ביסודות הספרים.

 1. בחר בתפריט File‏ > New‏ > Book.
 2. הקלד שם לספר, ציין מיקום ולחץ על הלחצן Save.

  מופיעה החלונית Book. קובץ הספר נשמר עם הסיומת INDB.

 3. הוסף מסמכים לקובץ הספר.

הוספת מסמכים לקובץ ספר

בשעת יצירת קובץ ספר, הוא נפתח בחלונית Book. החלונית Book היא אזור העבודה של קובץ ספר. היא מאפשרת להוסיף, להסיר או לארגן מחדש מסמכים.

 1. בחר באפשרות Add Document מתפריט החלונית Book, או לחץ על הלחצן פלוס  בתחתית החלונית Book.
 2. בחר במסמך או במסמכי Adobe InDesign שברצונך להוסיף ולחץ על Open.

  הערה:

  ניתן לגרור ולשחרר קבצים לתוך החלונית Book מתוך הסייר (Windows) או מהבורר (Mac OS). ניתן גם לגרור מסמך מספר אחד לספר אחר. הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) להעתקת המסמך.

 3. אם כללת מסמכים שנוצרו בגרסה קודמת של InDesign, הם יומרו לתבנית Adobe InDesign CS5 בשעת הוספתם לספר. בתיבת הדו-שיח Save As, ציין שם חדש עבור המסמך שעבר המרה (או השאר את השם כמות שהוא) ולחץ על Save.

  הערה:

  חובה להמיר מסמכי PageMaker או QuarkXPress לפני הוספתם לקובץ ספר.

 4. במקרה הצורך, שנה את סדר המסמכים בחלונית באמצעות גרירתם למעלה או למטה למיקום הנכון ברשימה.
 5. כדי להקצות מסמך כמקור סגנון, לחץ על התיבה ליד שם המסמך בחלונית.

לפתיחת מסמך בקובץ ספר, לחץ פעמיים על שם המסמך בחלונית Book.

ניהול קובצי ספרים

כל קובץ ספר פתוח מוצג בכרטיסייה משלו בחלונית Book. אם נפתחו מספר ספרים בו-זמנית, לחץ על כרטיסייה כדי להביא ספר זה לחזית ולגשת לתפריט החלונית שלו.

סמלים בחלונית Book מציינים את המצב הנוכחי של מסמך, כגון פתוח , חסר (המסמך הועבר, שמו השתנה או שהוא נמחק), השתנה (המסמך עבר עימוד מחדש או עריכה בזמן שהספר היה סגור), או בשימוש  (אם מישהו אחר פתח את המסמך בתהליך עבודה מנוהל). שום סמל אינו מופיע ליד מסמכים סגורים.

הערה:

לתצוגת שם הנתיב של מסמך בספר, החזק את מצביע העכבר על שם המסמך עד שיוצג תיאור הכלי. לחלופין, בחר Document Information מתפריט החלונית Book.

שמירת קובץ ספר

קובצי ספרים נשמרים בנפרד מקובצי מסמכים. לדוגמה, בשעת בחירה בפקודה Save Book‏, InDesign שומר את השינויים בספר, ולא את המסמכים שבספר.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לשמירת ספר בשם חדש, בחר Save Book As מתפריט החלונית Book, ציין מיקום ושם קובץ, ולחץ על הלחצן Save.

  • לשמירת ספר קיים באותו שם, בחר Save Book מתפריט החלונית Book, או לחץ על הלחצן Save בתחתית החלונית Book.

הערה:

בשעת שיתוף בקובצי ספר דרך שרת, יש לוודא שברשותך מערכת ניהול קבצים, כדי שלא תשמור בטעות שינויים שהכניס אדם אחר בצוות.

סגירת קובץ ספר

 • לסגירת ספר בודד, בחר באפשרות Close Book מתפריט החלונית Book.
 • לסגירת כל הספרים הפתוחים המעוגנים יחד באותה חלונית, לחץ על הלחצן Close בשורת הכותרת של החלונית Book.

הסרת מסמכי ספר

 1. בחר את המסמך בחלונית Book.
 2. בחר Remove Document מתפריט החלונית Book.

הסרת מסמך מקובץ ספר אינה מוחקת את הקובץ מהדיסק הקשיח. המסמך יוסר רק מקובץ הספר.

החלפת מסמכי ספר

 1. בחר במסמך בחלונית Book.
 2. בחר Replace Document מתפריט החלונית Book, אתר את המסמך שברצונך להוסיף במקום המסמך הקיים, ולחץ על הלחצן Open.

פתיחת קובץ ספר ב-Explorer או ב-Finder

 1. בחלונית Books, בחר מסמך.

 2. מתפריט החלונית books, בחר Reveal In Explorer‏ (Windows) או Reveal In Finder‏ (Mac OS).

נפתח חלון דפדפן שמציג את הקובץ שנבחר.

סינכרון מסמכי ספר

בשעת סנכרון מסמכים בספר, הפריטים שתציין – סגנונות, משתנים, עמודי מאסטר, הגדרות השמנה קבועות מראש, תבניות של הפניות מקושרות, הגדרות טקסט מותנה, רשימות ממוספרות ודוגמיות צבע – יועתקו ממקור הסגנון למסמכים שיצוינו בספר, ויחליפו את הפריטים באותם שמות.

אם הפריטים במקור הסגנון לא יימצאו במסמך המסונכרן, הם יצורפו למסמך. פריטים שאינם נכללים במקור הסגנון יישארו ללא שינוי במסמכים המסונכרנים.

בחירת פריטים לסנכרון

 1. בחר Synchronize Options מתפריט החלונית Book.
 2. בחר בפריטים שברצונך להעתיק ממקור הסגנון ליתר המסמכים בספר.

  ודא שבחרת בכל הסגנונות שכלולים בהגדרה של סגנונות אחרים. לדוגמה, סגנון אובייקט יכול להכיל פסקה וסגנונות פסקה, וסגנונות הפסקה יכולים להכיל דוגמיות צבע.

 3. בחר Smart Match Style Groups כדי להימנע משכפול סגנונות בשמות ייחודיים שהועברו לקבוצות סגנונות או מהן.

  נניח שמקור הסגנון כולל סגנון תו בקבוצת סגנונות, והמסמכים המסונכרנים כוללים אותו סגנון תו מחוץ לקבוצת הסגנונות. אם בוחרים באפשרות זו, סגנון התו מועבר לקבוצת הסגנונות במסמכים המסונכרנים.

  אם לא בוחרים באפשרות זו, מופע שני של סגנון התו נוצר בקבוצת הסגנונות, עם אפשרויות המתאימות למקור הסגנון. סגנון התו שמחוץ לקבוצת הסגנונות אינו משתנה.

  הערה:

  אם מסמך כולל סגנונות מרובים באותו שם (לדוגמה, Character Style 1 בקבוצת סגנונות ו- Character Style 1 מחוץ לקבוצת סגנונות, InDesign מתנהג כאילו האפשרות לא נבחרה. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, צור סגנונות בשמות ייחודיים.

 4. לחץ על OK.

סנכרון מסמכים בקובץ ספר

ניתן לסנכרן ספר גם כשהמסמכים בספר סגורים. InDesign פותח מסמכים סגורים, מבצע את השינויים הדרושים, ולאחר מכן שומר וסוגר את המסמכים. המסמכים הפתוחים בשעת הסנכרון ישתנו אך לא יישמרו.

 1. בחלונית Book, לחץ על תיבה ריקה ליד המסמך שברצונך לבחור בו כמקור הסגנון. סמל מקור הסגנון יציין שמסמך זה משמש כמקור הסגנון.
  מקור סגנון שנבחר
  מקור סגנון שנבחר

 2. ודא שהפריטים שברצונך להעתיק ממקור הסגנון נבחרו בתיבת הדו-שיח Synchronize Options.
 3. בחלונית Book, בחר במסמכים שברצונך לסנכרן עם מקור הסגנון. אם לא נבחר שום מסמך, הספר יסונכרן בשלמותו.

  הערה:

  כדי לוודא שלא נבחרו שום מסמכים, לחץ על האזור האפור הריק שמתחת למסמכים שבספר. ייתכן שיהיה עליך לגלול בחלונית Book או לשנות את גודלה. ניתן גם להקיש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על מסמך שנבחר כדי לבטל את הבחירה במסמך.

 4. בחר באפשרויות Synchronize Selected Documents או Synchronize Book מתפריט החלונית Book, או לחץ על הלחצן Synchronize בתחתית החלונית Book.

הערה:

בחירת האפשרות Edit‏ > Undo תבטל את השינויים רק בקבצים שהיו פתוחים בזמן הסנכרון.

סינכרון עמודי מאסטר

עמודי מאסטר מסונכרנים כמו פריטים אחרים – עמודי מאסטר באותו שם (כגון מאסטר א), וכן עמודי המאסטר במקור הסגנון, יוחלפו. סנכרון עמודי מאסטר הוא פעולה שימושית למסמכים המשתמשים באותם רכיבי עיצוב, כגון כותרות עליונות ותחתונות המופיעות לאורך המסמך. עם זאת, אם ברצונך לשמור על פריטי עמוד בעמוד המאסטר במסמכים אחרים ממסמך מקור הסגנון, אל תסנכרן עמודי מאסטר או צור עמודי מאסטר בשמות אחרים.

כל הפריטים בעמוד אב שנדרסו בעמודי מסמכים לפני סינכרון עמודי אב בפעם הראשונה ינותקו מעמוד האב. לפיכך, אם בכוונתך לסנכרן עמודי מאסטר בספר, מומלץ לסנכרן את כל המסמכים בספר בתחילת תהליך העיצוב. באופן זה, פריטים בעמודי מאסטר שנדרסו ישמרו על תאימות לעמוד המאסטר וימשיכו להתעדכן מפריטי עמוד המאסטר שישתנו במסמך מקור הסגנון.

מומלץ גם לסנכרן עמודי מאסטר בעזרת מקור סגנון אחד בלבד. אם מסנכרנים מקור סגנון אחר, פריטים בעמוד המאסטר שנדרסו עלולים להתנתק מעמוד המאסטר. אם יש צורך לסנכרן ממקור סגנון אחר, בטל את הסימון באפשרות Master Pages בתיבת הדו-שיח Synchronize Options לפני ביצוע הסנכרון.

המרת קובצי ספרים מגרסאות קודמות של InDesign

ניתן להמיר קובץ ספר שנוצר בגרסה קודמת של InDesign באמצעות פתיחתו ושמירתו ב- InDesign CS5. בעת ביצוע סינכרון, עדכון מספור, הדפסה, אריזה או ייצוא של ספר שעבר המרה, גם המסמכים הנכללים בו עוברים המרה לתבנית InDesign CS5. ניתן להחליט אם לדרוס את מסמכי המקור או לשמור עליהם.

המרת קובץ ספר לשימוש ב- InDesign CS5

 1. ב- InDesign CS5, בחר File‏ > Open.
 2. בחר בקובץ הספר שנוצר בגרסה קודמת של InDesign ולחץ על OK.

  אם קובץ הספר כולל מסמכים שנשמרו בתבנית קודמת של InDesign, תופיע אזהרה.

 3. בחר באפשרות Save Book As מתפריט החלונית Book. ציין שם חדש לקובץ הספר שעבר המרה, ולחץ על הלחצן Save.

המרת מסמכים בקובץ ספר

 1. פתח את קובץ הספר ב- InDesign CS5.
 2. מתפריט החלונית Book:
  • אם ברצונך שמסמכי המקור יידרסו במהלך ההמרה, בחר Automatic Document Conversion.

  • אם ברצונך לשמור על מסמכי המקור ולשמור את המסמכים שעברו המרה בשמות חדשים, בטל את הסימון באפשרות Automatic Document Conversion. ‏(רשימת הספרים תתעדכן ותכלול את הקבצים שעברו המרה, ולא את קובצי המקור).

 3. בצע אחד מהצעדים הבאים להמרת המסמכים:
  • בחר באפשרות Synchronize Book מתפריט החלונית Book. (ראה סינכרון מסמכי ספר.)

  • מתפריט החלונית Book, בחר Update Numbering‏ > Update All Numbers.

 4. אם האפשרות Automatic Document Conversion אינה מסומנת, InDesign יבקש מכם לשמור כל מסמך שעבר המרה בשם חדש.

הערה:

המסמכים מומרים גם בשעת הדפסה או ייצוא של ספר, או ייצוא הספר לקובץ PDF של Adobe.

מספור עמודים, פרקים ופסקאות בספר

ניתן לקבוע כיצד ימוספרו עמודים, פרקים ופסקאות בספר. בקובץ ספר, סגנונות המספור ומספר עמוד ראשון לעמודים ולפרקים נקבעים לפי הגדרות כל מסמך בתיבת הדו-שיח Numbering & Section Options או Document Numbering Options. ניתן לפתוח אחת מתיבות דו-שיח אלה בעזרת בחירה באפשרות Layout‏ > Numbering & Section Options במסמך או בחירה באפשרות Document Numbering Options מתפריט החלונית Book.

למידע על הוספת מספור עמודים למסמך, ראה הוספת מספור עמודים בסיסי.

מספרי פסקאות ממוספרות (כגון רשימות ממוספרות) נקבעים לפי הגדרת סגנון הרשימה הממוספרת הנכללת בסגנון הפסקה.

טווח העמודים מופיע ליד כל שם מסמך בחלונית Book. כברירת מחדל, InDesign מעדכן מספור עמודים ומקטעים בחלונית Book בשעת הוספה או הסרה של עמודים במסמכים שבספר, או בשעת עריכת שינויים בקובץ הספר, כגון ארגון מחדש, הוספה או הסרה של מסמכים. אם תבטל את הגדרת העדכון האוטומטי של מספרי עמודים ומקטעים, ניתן יהיה לעדכן את המספור בספר באופן ידני.

אם הספר מתעדכן ונראה שהמספור שגוי, ייתכן שהבעיה היא שמוצגים מספרים מוחלטים במקום מספרי מקטעים ב- General Preferences. ראה הצגת מספור מוחלט או מספור מקטעים בחלונית Pages.

אם המסמך חסר או לא ניתן לפתוח אותו, טווח העמודים יוצג כ- "?" מהמקום שבו אמור להופיע המסמך החסר ועד לסוף הספר, באופן שיציין שטווח העמודים האמיתי אינו ידוע. הסר או החלף את המסמך החסר לפני עדכון המספור. אם הסמל In Use  מופיע, מישהו במחשב אחר פתח את המסמך בתהליך עבודה מנוהל. כדי שתוכל לעדכן את המספור, עליו לסגור את המסמך תחילה.

שינוי אפשרויות מספור עמודים ופרקים לכל מסמך

 1. בחר את המסמך בחלונית Book.
 2. בחר באפשרות Document Numbering מתפריט החלונית Book או לחץ פעמיים על מספרי העמודים של המסמך בחלונית Book.
 3. ציון אפשרויות מספור של עמודים, מקטעים ופרקים (ראה אפשרויות מספור מסמך.)
 4. לחץ על OK.

הערה:

אם תציין מספר עמוד ראשון במסמך שבספר במקום לבחור באפשרות Automatic Page Numbering, המסמך שבספר יתחיל בעמוד שצוין. כל שאר המסמכים בספר ימוספרו מחדש בהתאם.

התחלת מספור בעמוד זוגי או אי-זוגי

ניתן להתחיל במספור מסמכים בספר בעמודים זוגיים או אי-זוגיים.

 1. בחר Book Page Numbering Options מתפריט החלונית Book.
 2. בחר באפשרויות Continue On Next Odd Page או Continue On Next Even Page.
 3. בחר באפשרות Insert Blank Page כדי להוסיף עמוד ריק בסוף כל מסמך שהמסמך הבא אחריו חייב להתחיל בעמוד אי-זוגי או זוגי, ולחץ על OK.

ביטול מספור עמודים אוטומטי בספר

 1. בחר Book Page Numbering Options מתפריט החלונית Book.
 2. בטל את הסימון באפשרות Automatically Update Page & Section Numbers, ולחץ על OK.
 3. לעדכון ידני של מספרי העמודים, בחר Update Numbering‏ > Update All Numbers מתפריט החלונית Book.

  ניתן גם לעדכן רק מספרי עמודים ומקטעים או רק מספרי פרקים ופסקאות.

שימוש במספור פסקאות רציף בספרים

לשימוש במספור פסקאות רציף לרשימות איורים, טבלאות או פריטים אחרים, יש להגדיר רשימה ממוספרת הנכללת בסגנון פסקה. הרשימה הממסופרת שתגדיר תקבע אם מספור הפסקאות ישמור על מספור רציף בין המסמכים שבספר.

 1. פתח את המסמך המשמש כמקור הסגנון לספר.
 2. בחר Type‏ > Bulleted And Numbered Lists‏ > Define Lists.
 3. לחץ על New כדי להגדיר רשימה או בחר ברשימה קיימת ולחץ על Edit.
 4. בחר באפשרויות Continue Numbers Across Stories ו- Continue Numbers From Previous Document In Book.
 5. לחץ על OK.
 6. הגדר סגנון פסקה המשתמש ברשימה ממוספרת, והחל אותו על הטקסט בכל אחד מהמסמכים הכוללים את הרשימה. ‏(ראה יצירת סגנון פסקה לרשימות רצות).

הערה:

כדי לוודא שאותה הגדרה של רשימה ממוספרת משמשת בכל המסמכים שבספר, בחר באפשרויות Paragraph Styles ו- Numbered Lists בתיבת הדו-שיח Synchronize Options וסנכרן את הספר.

אחד היתרונות הטמונים בשימוש בקובץ ספר הוא שניתן להשתמש בפקודה יחידה להפקת פלט – עבור הדפסה, ביצוע בדיקת תקינות, אריזה או ייצוא הקובץ לקובץ EPUB או PDF – של מסמכים בספר או של כל הספר.

 1. בחלונית Book, בצע אחד מהצעדים הבאים:
  • ליצירת פלט של מסמכים מסוימים, בחר במסמכים הדרושים.

  • ליצירת פלט של כל הספר, ודא שלא נבחרו מסמכים.

 2. בחר פקודת פלט רצויה (כגון Print Book או Print Selected Documents) מתפריט החלונית Book.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת