הערה:

This feature is not available in Photoshop Elements 12

This partial list includes the most helpful shortcuts. You'll find additional shortcuts in menu commands and tool tips.

Result

Shortcut (both Windows and Mac OS)

Foreground brush

B

Background Brush tool

P

Point Eraser

E

Add To Selection tool

A

Remove From Selection tool

D

Smoothing Brush tool

J

Zoom tool

Z

Hand tool

H

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת