Handboek Annuleren

Systeemvereisten voor de installatie van Adobe Connect

Hier vindt u informatie over de hardware-, software-, poort- en netwerkvereisten voor de installatie van Adobe Connect.

De methode voor het installeren van Adobe Connect is afhankelijk van het type installatie dat u uitvoert.

  • Als u Adobe Connect voor het eerst installeert, bestudeert u eerst de installatievereisten, ondersteunde configuraties en het technisch overzicht. Zie vervolgens Adobe Connect installeren.

  • Als u vanaf een eerdere Adobe Connect-versie migreert, raadpleegt u de informatie waarin de nieuwe functies van deze versie staan beschreven. Zie vervolgens Migratie voorbereiden.

Hardware, software en gebruikersvereisten

Raadpleeg www.adobe.com/go/adobeconnect_techspecs_nl voor de vereisten voor Adobe Connect en Adobe Connect Edge Server.

Poortvereisten

In de onderstaande tabel staan de poorten waarop gebruikers TCP-verbindingen tot stand moeten kunnen brengen.

Getal

Bindingsadres

Toegang

Protocol

80

*/Willekeurige adapter

Openbaar

HTTP, RTMP

443

*/Willekeurige adapter

Openbaar

HTTPS, RTMPS

1935

*/Willekeurige adapter

Openbaar

RTMP

Opmerking:

RTMP (Real Time Messaging Protocol) is een Adobe-protocol.

In de onderstaande tabel worden de open poorten in een cluster weergegeven. Elke Adobe Connect-server in een cluster moet in staat zijn TCP-verbindingen op deze poorten tot stand te brengen met alle andere servers in de cluster.

Opmerking:

Deze poorten mogen niet openbaar toegankelijk zijn, ook niet als u geen cluster gebruikt.

Getal

Bronpoort

Bindingsadres

Toegang

Protocol

8506

Willekeurig

*/Willekeurige adapter

Persoonlijk

RTMP

8507

Willekeurig

*/Willekeurige adapter

Persoonlijk

HTTP

Elke Adobe Connect-server in een cluster moet in staat zijn een TCP-verbinding tot stand te brengen met de databaseserver op de volgende poort:

Getal

Bronpoort

Toegang

Protocol

1433

Willekeurig

Persoonlijk

TSQL

In de onderstaande tabel worden de serverpoorten weergegeven die door Adobe Connect worden gebruikt voor interne communicatie. Adobe Connect kan niet worden gestart als deze poorten worden gebruikt door een ander proces of programma op een server die als host fungeert.

Getal

Bindingsadres

Toegang

Protocol

1111

127.0.0.1

Intern

RTMP

2909

127.0.0.1

Intern

RMI

4111

*/Willekeurige adapter

Intern

JMX

8510

127.0.0.1

Intern

HTTP

Indien u een geïntegreerde of aangepaste telefonieadapter installeert, moet iedere Adobe Connect-server in een cluster de volgende poort beschikbaar hebben:

Getal

Bindingsadres

Toegang

Protocol

9080 of 9443

*/Willekeurige adapter

Openbaar bij gebruik van de InterCall- of Arkadin-telefonie- adapter, anders intern.

HTTP

Sommige geïntegreerde telefonieadapters vereisen toegang tot specifieke poorten naast de poorten in het tabbladellen hierboven. Deze poorten staan vermeld bij de informatie over iedere adapter; zie Installatie van geïntegreerde telefonieadapters voorbereiden.

Zie Adobe Media Gateway-poorten en -protocollen voor informatie over Adobe Media Gateway-poorten. Het installatieprogramma voor Adobe Media Gateway (AMG) wordt meegeleverd bij het Adobe Connect-installatieprogramma.

De poorten in het bereik 8088-8093 worden door AEM gebruikt voor clusteren. De standaardpoorten voor AEM-auteur- en AEM-publicatieservers zijn 4502 en 4503. Op systemen waarop AEM is geïnstalleerd, maakt u de poorten in dit bereik vrij.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?