Illustraties opnemen in Flash

Informatie over illustraties importeren in Flash

In Adobe Flash Professional kunnen illustraties worden gebruikt die zijn gemaakt in andere toepassingen. U kunt vectorafbeeldingen en bitmaps in verscheidene bestandsindelingen importeren. Wanneer u QuickTime® 4 of hoger op uw systeem hebt geïnstalleerd, kunt u extra indelingen voor vector- of bitmapbestanden importeren. U kunt Adobe® FreeHand®-bestanden (versie MX en eerder) en Adobe® Fireworks® PNG-bestanden rechtstreeks in Flash Professional importeren en de kenmerken van die indelingen behouden.

Grafische bestanden die u in Flash Professional importeert, moeten minstens 2 pixels x 2 pixels groot zijn.

Als u JPEG-bestanden in een Flash Professional SWF-bestand wilt laden tijdens uitvoering, gebruikt u de handeling of methode loadMovie. Zie loadMovie (methode MovieClip.loadMovie) in de Naslaggids voor ActionScript 2.0 of Werken met filmclips in de ActionScript 3.0-ontwikkelaarsgids voor meer informatie.

In Flash Professional worden vectorafbeeldingen, bitmaps en afbeeldingsreeksen als volgt geïmporteerd:

 • Wanneer u Adobe® Illustrator®- en Adobe® Photoshop®-bestanden importeert in Flash Professional, kunt u importopties opgeven waarmee u het merendeel van de visuele gegevens van uw illustraties en de mogelijkheid om de bewerkbaarheid van bepaalde visuele kenmerken met de Flash Professional-ontwerpomgeving kunt behouden.

 • Wanneer u vanuit FreeHand vectorafbeeldingen importeert in Flash Professional, moet u opties voor het behouden van FreeHand-lagen, -pagina's en -tekstblokken selecteren.

 • Wanneer u PNG-afbeeldingen uit Fireworks wilt importeren, importeert u bestanden als bewerkbare objecten om te wijzigen in Flash Professional of als afgevlakte bestanden om te bewerken en bij te werken in Fireworks.

 • Selecteer opties voor het behouden van afbeeldingen, tekst en hulplijnen.

  Opmerking: Als u een PNG-bestand uit Fireworks importeert door het bestand te knippen en te plakken, wordt het bestand omgezet in een bitmap.

 • Vectorafbeeldingen uit SWF- en WMF-bestanden (Windows® Metafile Format) die u rechtstreeks in een Flash Professional-document importeert (in plaats van in een bibliotheek), worden als een groep geïmporteerd in de huidige laag.

 • Bitmaps (gescande foto's, BMP-bestanden) die u rechtstreeks in een Flash Professional-document importeert, worden als afzonderlijke objecten geïmporteerd in de huidige laag. In Flash Professional blijven de transparantie-instellingen van geïmporteerde bitmaps behouden. Omdat bij het importeren van een bitmap de bestandsgrootte van een SWF-bestand kan toenemen, kunt u geïmporteerde bitmaps comprimeren.

  Opmerking: Bitmaptransparantie blijft mogelijk niet behouden wanneer bitmaps worden geïmporteerd door ze van een toepassing of bureaublad naar Flash Professional te slepen en neer te zetten. Als u de transparantie wilt behouden, gebruikt u de opdracht Bestand > Importeren in werkgebied of Importeren in bibliotheek om te importeren.

 • Een reeks afbeeldingen (bijvoorbeeld een reeks PICT- of BMP-afbeeldingen) die u rechtstreeks in een Flash Professional-document importeert, worden geïmporteerd als opeenvolgende hoofdframes van de huidige laag.

Ondersteunde bestandsindelingen voor importeren

Opmerking:

Zie de Technote Ondersteunde bestandsindelingen voor een volledig overzicht van alle bestandsindelingen die door Flash worden ondersteund voor importeren, exporteren of bewerken.

Grafische bestandsindelingen

In Flash Professional kunt u verschillende indelingen voor vector- of bitmapbestanden importeren, afhankelijk van of QuickTime 4 of hoger is geïnstalleerd op uw systeem. Flash Professional in combinatie met QuickTime 4 is met name nuttig voor samenwerkingsprojecten waarbij auteurs zowel op Windows- als op Macintosh-platforms werken. QuickTime 4 breidt de ondersteuning voor bepaalde bestandsindelingen (zoals PICT en QuickTime Movie) uit voor beide platforms.

U kunt de volgende vector- of bitmapindelingen importeren in Flash Professional 8 of hoger, ongeacht of QuickTime 4 is geïnstalleerd:

Bestandstype

Extensie

Windows

Macintosh

Adobe Illustrator (versie 10 of lager))

.ai

Adobe Photoshop

.psd

AutoCAD® DXF

.dxf

Bitmap

.bmp

Enhanced Windows-metabestand

.emf

FutureSplash Player

.spl

GIF en GIF met animatie

.gif

JPEG

.jpg

PNG

.png

Flash Player 6/7

.swf

Windows-metabestand

.wmf

Grafische XML-bestanden van Adobe

.fxg

U kunt de volgende vector- of bitmapindelingen alleen in Flash Professional importeren als QuickTime 4 is geïnstalleerd:

Bestandstype

Extensie

Windows

Macintosh

QuickTime-afbeelding

.qtif

TIFF

.tif

Audioindelingen

Flash kan de volgende audioindelingen importeren:

Bestandstype

Extensie

Windows

Macintosh

Adobe Soundbooth

.asnd

Golf

.wav

Audio Interchange File Format

.aiff

MP3

.MP3

Flash kan de volgende audioindelingen alleen importeren als QuickTime 4 of later is geïnstalleerd:

Bestandstype

Extensie

Windows

Macintosh

Audio Interchange File Format

.aiff

Sound Designer II

.sd2

QuickTime-films met alleen geluid

.mov, .qt

Sun AU

.au

System 7-audio

.snd

Golf

.wav

Videoindelingen

Flash kan de volgende videoindelingen importeren:

Bestandstype

Extensie

Windows

Macintosh

Video voor Adobe Flash

.flv, .f4v

QuickTime-film

.mov, .qt

Video voor Windows

.avi

MPEG

.mpg, .m1v, .m2p, .m2t, .m2ts, .mts, .tod, .mpe, .mpeg

MPEG-4

.mp4, .m4v, .avc

Digital Video

.dv, .dvi

3GPP/3GPP2 voor mobiele apparatuur

.3gp, .3gpp, .3gp2, .3gpp2, .3p2

Illustraties importeren in Flash

Met Flash Professional kunt u illustraties in verschillende bestandsindelingen rechtstreeks in het werkgebied of de bibliotheek opnemen.

Een bestand importeren in Flash

 1. Ga als volgt te werk:
  • Als u een bestand rechtstreeks in het huidige Flash Professional-document wilt importeren, selecteert u Bestand > Importeren > Importeren in werkgebied.

  • Als u een bestand in de bibliotheek voor het huidige Flash Professional-document wilt importeren, selecteert u Bestand > Importeren > Importeren in bibliotheek. (Als u een bibliotheekitem in een document wilt gebruiken, sleept u het naar het werkgebied. )

 2. Selecteer een bestandsindeling in het pop-upmenu Bestandstype (Windows) of Tonen (Macintosh).
 3. Navigeer naar het gewenste bestand en selecteer het. Als een geïmporteerd bestand meerdere lagen heeft, worden in Flash Professional mogelijk nieuwe lagen gemaakt (afhankelijk van het type importbestand). Nieuwe lagen worden weergegeven in de tijdlijn.
 4. Klik op Openen.
 5. Als de naam van het bestand dat u importeert op een getal eindigt en zich in dezelfde map bestanden met opeenvolgende getallen bevinden, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

  Opmerking: (alleen Windows 8) Als een PSD-bestand met tekst wordt geïmporteerd terwijl de optie Vectorcontour ingeschakeld is, kunt u de ankerpunten voor het vectorobject niet bewerken. Dit is het geval voor PSD-bestanden die zijn gemaakt met lettertypen die niet beschikbaar zijn in Windows 8.

  • Klik op Ja als u alle opeenvolgende bestanden wilt importeren.

  • Klik op Nee als u alleen het opgegeven bestand wilt importeren.

   Hieronder volgen enkele voorbeelden van bestandsnamen die in een reeks kunnen worden gebruikt:

   Frame001.gif, Frame002.gif, Frame003.gif

   Vogel 1, Vogel 2, Vogel 3

   Lopen-001.ai, Lopen-002.ai, Lopen-003.ai

Een bitmap uit een andere toepassing rechtstreeks in het huidige Flash-document plakken

 1. Kopieer de afbeelding in de andere toepassing.
 2. Selecteer in Flash Professional Bewerken > In midden plakken.

FXG-bestanden importeren

Met de FXG-indeling kan Flash afbeeldingen uitwisselen met andere Adobe-toepassingen, zoals Adobe Illustrator, Fireworks en Photoshop, waarbij de complexe afbeeldingsgegevens blijven behouden. U kunt FXG-bestanden (alleen versie 2.0) ook importeren in Flash en geselecteerde objecten in het werkgebied of het hele werkgebied opslaan in de FXG-indeling. Zie Informatie over FXG-bestanden voor meer informatie over FXG-bestanden.

 • Als u een FXG-bestand wilt importeren, kiest u achtereenvolgens Bestand > Importeren > Importeren in werkgebied of Importeren in bibliotheek en selecteert u vervolgens het FXG-bestand dat u wilt openen.

AutoCAD DXF-bestanden

In Flash Professional wordt de DXF-indeling van AutoCAD® 10 ondersteund.

DXF-bestanden ondersteunen de standaardsysteemlettertypen niet. Flash Professional probeert de juiste lettertypen toe te wijzen, maar de resultaten kunnen onvoorspelbaar zijn, met name bij tekstuitlijning.

Omdat de DXF-indeling effen vullingen niet ondersteunt, worden gevulde gebieden geëxporteerd als contouren. Daarom is de DXF-indeling het meest geschikt voor lijntekeningen, bijvoorbeeld vloerindelingen of kaarten.

U kunt tweedimensionale DXF-bestanden importeren in Flash Professional. In Flash Professional worden driedimensionale DXF-bestanden niet ondersteund.

Hoewel Flash Professional schaling in DXF-bestanden niet ondersteunt, krijgen alle geïmporteerde DXF-bestanden de grootte 12 x 12 inch en kunt u deze schalen via Wijzigen > Transformeren > Schalen. Flash Professional biedt ook alleen ondersteuning voor ASCII DXF-bestanden. Als uw DXF-bestanden binair zijn, moet u deze in ASCII omzetten voordat u ze importeert in Flash Professional.

Illustraties laden met ActionScript

Met ActionScript kunt u tijdens runtime externe afbeeldingsbestanden of elementen uit de bibliotheek laden.

Zie het volgende artikel voor informatie over het werken met afbeeldingen en elementen in ActionScript:

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online