Fouten "Basisproduct is niet geïnstalleerd" en "updates mislukt" | Creative Cloud

Probleem: fouten bij het updaten van Creative Cloud-toepassingen

Tijdens het bijwerken van een Creative Cloud-toepassing, ziet u een of meerdere van de volgende berichten in het Creative Cloud-installatielogboekbestand:

  • Sommige updates zijn niet geïnstalleerd. De volgende updates kunnen niet worden geïnstalleerd. Als u deze updates wilt installeren, lost u het probleem op en probeert u het opnieuw. <Product en versie>. Installatie mislukt.
  • Het basisproduct is niet geïnstalleerd, kan niet doorgaan met de patch-bewerking.
  • Afsluitcode: 28 - Het basisproduct is niet geïnstalleerd.

Oplossing: de app verwijderen en vervolgens opnieuw installeren

  1. Verwijder de Creative Cloud-app die u probeert bij te werken. Zie Creative Cloud-apps verwijderen.

  2. Installeer de app opnieuw en start de app. Zie Meer apps downloaden.

    U hebt nu de meest recente versie van de app. Er zijn dus geen updates nodig.

Waarom gebeuren deze fouten?

Deze updatefouten doen zich voor wanneer de update het versienummer van de originele toepassing niet op uw computer kan vinden. Het originele product kan worden geïnstalleerd, maar de update kan niet worden geïnstalleerd omdat het versienummer niet overeenkomt.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?