Subversion-bronnen gebruiken met Dreamweaver CS4, CS5, CS5.5, CS6

Subversion

Subversion (SVN) is een versiebeheersysteem dat in 2000 is opgezet door CollabNet, Inc.

Met Subversion kunnen ontwikkelaars huidige en oude versies van bestanden zoals broncode, webpagina's en documentatie beheren. Het is ontworpen als compatibele opvolger van het veel gebruikte Concurrent Versions System (CVS). Voor informatie over het gebruik van Subversion in Dreamweaver, zie Subversion (SVN) gebruiken om bestanden te verkrijgen en in te checken in Dreamweaver.

Subversion-versies en Dreamweaver

Dreamweaver CS6 en Dreamweaver CS5.5 gebruiken versie 1.6.9 van de Subversion-clientbibliotheek.

Dreamweaver CS5 gebruikt versie 1.6.6 van de Subversion-clientbibliotheek. Recentere versies van de Subversion-clientbibliotheek zijn niet achterwaarts compatibel. Als u een update uitvoert van een externe toepassing (zoals TortoiseSVN) om met een nieuwere versie van Subversion te werken, werkt de bijgewerkte Subversion-toepassing de lokale metagegevens van Subversion ook bij. Dreamweaver kan dan niet meer met Subversion communiceren.

U kunt echter over het algemeen meerdere clients/servers van Subversion gebruiken zolang ze allemaal dezelfde major.minor-versie hebben. Bijvoorbeeld: 1.4.x werkt met 1.4.x (en 1.4.5 werkt met 1.4.6), 1.6.x werkt met 1.6.x (en 1.6.6 werkt met 1.6.9), enzovoort. Er kunnen zich fouten voordoen wanneer u bestanden bijwerkt met hulpprogramma's van derden die uw lokale Subversion-metagegevens automatisch naar een latere versie bijwerken. Dreamweaver is dan niet langer compatibel met Subversion.

Gebruikers van Dreamweaver CS4 kunnen een downgrade-extensie gebruiken die de metagegevens herstelt naar de vorige versie van Subversion. Zie voor meer informatie Fout: "SVN: #155021. U kunt dit bestand niet bijwerken door gebruik te maken van de integratie van Subversion met Dreamweaver..." | Dreamweaver CS4.

Bronnen voor het werken met Dreamweaver en Subversion

Fouten bij het maken van een verbinding met Subversion-servers

De volgende fouten kunnen optreden wanneer u vanuit Dreamweaver verbinding probeert te maken met een Subversion-server. Gebruik de informatie onderaan om deze problemen op te lossen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account