Gereedschap Potlood

Gereedschap Potlood

Het gereedschap Potlood is aangepast zodat de nauwkeurige bediening van het gereedschap uit eerdere versies van Illustrator is hersteld.

Het verbeterde dialoogvenster Opties Potlood

Extra voorinstelling voor Getrouwheid

De schuifregelaar voor Getrouwheid heeft nu 5 voorinstellingen. Een nieuwe voorinstelling (de nauwkeurigste instelling) is toegevoegd aan de schuifregelaar zodat u een zo nauwkeurig mogelijk pad kunt tekenen. De extra voorinstelling is ook toegevoegd aan het dialoogvenster Opties Vloeiend.

Het gereedschap Vloeiend in-/uitschakelen met de Alt-toets

Als dit selectievakje is ingeschakeld tijdens gebruik van het gereedschap Potlood of het gereedschap Penseel, kunt u met de toets Alt (Mac: Option) overschakelen naar het gereedschap Vloeiend.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?