Foto's automatisch inkleuren

Leer hoe u snel een zwart-witfoto kunt omzetten in een kleurenfoto of kleuren van specifieke gebieden in een foto kunt wijzigen.

Een foto automatisch inkleuren

 1. Open een foto in Photoshop Elements.

  Een foto inkleuren
  Een foto importeren om in te kleuren

 2. Kies Verbeteren > Foto inkleuren. U kunt ook drukken op Option+Command+R (macOS)/Alt+Ctrl+R (Windows).

 3. Er wordt een voorvertoning gegenereerd in de werkruimte Foto inkleuren. Er worden vier kleuropties weergegeven in het deelvenster aan de rechterkant. Kies de optie die voor u het beste werkt.

  Automatische voorinstelling toegepast in Foto inkleuren
  Klik op de schakelknop Voor/Na om de resultaten te vergelijken met de originele foto.

 4. Klik op OK of Opnieuw instellen als u wilt terugkeren naar de oorspronkelijke foto.

De kleuren in specifieke gebieden in een foto wijzigen

 1. Open een foto in Photoshop Elements.

 2. Kies Verbeteren > Foto inkleuren. U kunt ook drukken op Option+Command+R (macOS)/Alt+Ctrl+R (Windows).

 3. Gebruik de schakelknop in het rechterdeelvenster om de optie Handmatig te selecteren.

 4. Gebruik in het rechterdeelvenster de tool Snelle selectie of de tool Toverstaf om de gebieden te selecteren waar u de kleur wilt wijzigen.

 5. Klik op de tool Druppel en voeg de druppel toe aan de selectie om het gebied te markeren dat u opnieuw wilt inkleuren. U kunt meerdere druppels toevoegen op basis van uw behoeften.

  Een druppel toevoegen om de kleur van de selectie te wijzigen
  Voeg een druppel toe aan de selectie om de kleur te wijzigen.

  Opmerking:

  Druk op Control+D (Win)/Cmd+D (macOS) om u op één selectie tegelijk te concentreren. U kunt ook SelecterenDeselecteren kiezen om de bestaande selectie te verwijderen voordat u een nieuwe selectie maakt.

 6. Voor elke druppel wordt een set aangepaste kleuren weergegeven in het Kleurenpalet. Selecteer een druppel (de geselecteerde druppels worden weergegeven met een blauwe omtrek) en klik op de gewenste kleur in het Kleurenpalet.

  U kunt ook de verticale schuifregelaar in het deelvenster Alle toepasbare kleuren gebruiken of het pictogram  gebruiken om een gewenste kleur te selecteren.

  De laatst gebruikte kleur wordt naast de stalen Kleurenpalet weergegeven. U kunt deze gebruiken om de eerder gebruikte kleur te selecteren.

  Wijzig de kleur van het gebied door een druppel toe te voegen
  Kleuren in een foto handmatig wijzigen.

  Schakel de schakelknop Druppels weergeven uit om het resultaat zonder druppels weer te geven. U kunt de originele en bewerkte foto ook weergeven met de schakelknop Voor/Na. Als u alle wijzigingen wilt annuleren en wilt terugkeren naar de oorspronkelijke foto, klikt u op Opnieuw instellen.

 7. Wanneer u tevreden bent met het resultaat, klikt u op OK.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?