Støtte for Mac OS X Mavericks (10.9) ble introdusert med Acrobat og Reader 10.1.8 og 11.0.04. Som med all ny støtte for en ny OS kan det oppstå uventede problemer. Adobe planlegger å reparere alle oppdagede problemer i kommende utgivelser.

Acrobat eller Reader krasjer når Finn-kommandoen på Mac OS X Mavericks (10.9.2)

Acrobat eller Reader slutter å svare etter bruk av Finn-kommandoen.

Løsning: Bruk kommandoen Avansert søk (Shift+Cmd+F) i stedet for Finn-kommandoen (Cmd+F).

Du kan også installere en feilretting. Du finner mer informasjon om nedlasting og installasjon av feilrettingen her.

Overflødig strømbruk

Bruk av visse funksjoner i Acrobat eller Reader, som zoom, pan og Tegn- og kommenteringsrutene fører til overflødig batteribruk. Når batterimenyen åpnes er Acrobat og Reader listet som «Apper som bruker betydelig strøm.»

Løsning: Ingen. Reparasjoner er planlagt for neste planlagte oppdatering.

Safari 7 blokkerer Adobes PDF plug-in

Safari 7 (leveres med Mac OS X Mavericks 10.9) og Safari 6.1 blokkerer Acrobat og Reader PDF plugin-modul første gangen et domene eller et nettsted prøver å vise en PDF. Du finner flere detaljer på http://helpx.adobe.com/acrobat/kb/blocked-plugin-alert-safari-7.html

Løsning: Klikk på «Blokkert»-meldingen og velg Tillat når Tillat-dialogen vises eller tillat plugin-moduler globalt.