Brukerveiledning Avbryt

Legge til stempel i en PDF-fil

 1. Acrobat Brukerhåndbok
 2. Innføring i Acrobat
  1. Få tilgang til Acrobat fra skrivebord, mobil, nett
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Hurtigtaster
  4. Systemkrav
 3. Arbeidsområde
  1. Grunnleggende om arbeidsområdet
  2. Åpne og se PDF-er.
   1. Åpne PDF-filer
   2. Navigere i PDF-sider
   3. Viser PDF-innstillinger
   4. Justere PDF-visninger
   5. Aktiver forhåndsvisning av miniatyrbilder av PDF-er
   6. Vis PDF i leser
  3. Arbeide med lagringskontoer på nett
   1. Få tilgang til filer fra Box
   2. Få tilgang til filer fra Dropbox
   3. Få tilgang til filer fra OneDrive
   4. Få tilgang til filer fra SharePoint
   5. Få tilgang til filer fra Google Drive
  4. Acrobat og macOS
  5. Acrobat-varsler
  6. Rutenett, hjelpelinjer og mål i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk og høyre mot venstre-tekst i PDF-filer
 4. Opprette PDF-filer
  1. Oversikt over PDF-oppretting
  2. Opprette PDF-filer med Acrobat
  3. Opprette PDF-er med PDFMaker
  4. Bruke Adobe PDF-skriveren
  5. Konvertere websider til PDF
  6. Opprette PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Adobe PDF-konverteringsinnstillinger
  8. PDF-skrifter
 5. Editing PDFs
  1. Redigere tekst i PDF-filer
  2. Redigere bilder eller objekter i en PDF-fil
  3. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  4. Redigere skannede PDF-filer
  5. Forbedre dokumentbilder som er tatt med et kamera på en mobil enhet
  6. Optimalisere PDF-filer
  7. PDF-egenskaper og metadata
  8. Koblinger og vedlegg i PDF-filer
  9. PDF-lag
  10. Sideminiatyrer og bokmerker i PDF-filer
  11. Handlingsveiviser (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer konvertert til nettsider
  13. Konfigurere PDF-filer for en presentasjon
  14. PDF-artikler
  15. Geospatiale PDF-filer
  16. Bruke handlinger og skript på PDF-filer
  17. Endre standard skrift for å legge til tekst
  18. Slette sider fra en PDF
 6. Skann og OCR
  1. Skanne dokumenter til PDF
  2. Forbedre dokumentbilder
  3. Feilsøk skannerproblemer ved skanning med Acrobat
 7. Skjemaer
  1. Grunnleggende om PDF-skjemaer
  2. Opprette et skjema fra bunnen av i Acrobat
  3. Opprette og distribuere PDF-skjemaer
  4. Fyll ut PDF-skjemaer
  5. PDF-skjemafeltegenskaper
  6. Fylle ut og signere PDF-skjemaer
  7. Angi handlingsknapper i PDF-skjemaer
  8. Publisere interaktive PDF-webskjemaer
  9. Grunnleggende PDF-skjemafelt
  10. Strekkodefelt for PDF-skjema
  11. Samle inn og behandle PDF-skjemadata
  12. Skjemasporing
  13. Hjelp for PDF-skjemaer
  14. Sende PDF-skjemaer til mottakere ved å bruke e-post eller en intern server
 8. Sette sammen filer
  1. Kombinere eller slå sammen filer til én enkelt PDF-fil
  2. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  3. Legge til topptekst, bunntekst og bates-nummerering i PDF-filer
  4. Beskjær PDF-sider
  5. Legge til vannmerker i PDF-filer
  6. Legge til bakgrunner i PDF-filer
  7. Arbeide med komponentfiler i en PDF-portefølje
  8. Publisere og dele PDF-porteføljer
  9. Oversikt over PDF-porteføljer
  10. Opprette og tilpasse PDF-porteføljer
 9. Deling, gjennomganger og kommentering
  1. Dele og spore PDF-filer på nett
  2. Markere tekst med redigeringer
  3. Klargjøre for en PDF-gjennomgang
  4. Starte en PDF-gjennomgang
  5. Være vert for delte gjennomganger på SharePoint- eller Office 365-nettsteder
  6. Delta i en PDF-gjennomgang
  7. Legg til kommentarer til PDF-filer
  8. Legge til stempel i en PDF-fil
  9. Godkjenningsarbeidsflyter
  10. Behandle kommentarer | vise, svare, skrive ut
  11. Importere og eksportere kommentarer
  12. Sporing og behandling av PDF-gjennomganger
 10. Lagre og eksportere PDF-filer
  1. Lagre PDF-filer
  2. Konvertere PDF til Word
  3. Konvertere PDF til JPG
  4. Konvertere eller eksportere PDF-filer til andre filformater
  5. Alternativer for filformat for PDF-eksport
  6. Bruke PDF-innhold på nytt
 11. Sikkerhet
  1. Innstilling for forbedret sikkerhet for PDF-filer
  2. Sikre PDF-filer med passord
  3. Behandle digitale ID-er
  4. Sikre PDF-filer med sertifikater
  5. Åpne sikrede PDF-filer
  6. Fjerne sensitivt innhold fra PDF-filer
  7. Angi sikkerhetspolicyer for PDF-filer
  8. Velge en sikkerhetsmetode for PDF-filer
  9. Sikkerhetsadvarsler når en PDF-fil åpnes
  10. Sikre PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Funksjon for beskyttet visning for PDF-filer
  12. Oversikt over i Acrobat og PDF-filer
  13. JavaScripts i PDF-filer som en sikkerhetsrisiko
  14. Vedlegg som sikkerhetsrisiko
  15. Tillat eller blokker koblinger i PDF-er
 12. Elektroniske signaturer
  1. Signere PDF-dokumenter
  2. Registrer signaturen på din mobile enhet, og bruk den hvor som helst
  3. Sende dokumenter til e-signering
  4. Om sertifikatsignaturer
  5. Sertifikatbaserte signaturer
  6. Validere digitale signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Håndtere klarerte identiteter
 13. Skrive ut
  1. Grunnleggende PDF-utskriftsoppgaver
  2. Skrive ut hefter og PDF-porteføljer
  3. Avanserte PDF-utskriftsinnstillinger
  4. Skrive ut til PDF
  5. Skrive ut farger i PDF-filer (Acrobat Pro)
  6. Skrive ut PDF-filer i egendefinerte størrelser
 14. Tilgjengelighet, koder og flyttilpasning
  1. Opprette og bekrefte PDF-tilgjengelighet
  2. Egenskaper for tilgjengelighet i PDF-filer
  3. Verktøy for leserekkefølge for PDF-er
  4. Lese PDF-filer med funksjoner for tilgjengelighet og tilpassing av flyt
  5. Redigere dokumentstruktur med panelene Innhold og Koder
  6. Opprette tilgjengelige PDF-filer
 15. Søke og indeksere
  1. Opprette PDF-indekser
  2. Søke i PDF-filer
 16. Multimedier og 3D-modeller
  1. Legge til lyd, video og interaktive objekter i PDF-filer
  2. Legge til 3D-modeller i PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Vise 3D-modeller i PDF-filer
  4. Arbeide interaktivt med 3D-modeller
  5. Måle 3D-objekter i PDF-filer
  6. Angi 3D-visninger i PDF-filer
  7. Aktivere 3D-innhold i PDF-filer
  8. Legge til multimedia i PDF-filer
  9. Legge til kommentarer om 3D-utforminger i PDF-filer
  10. Spille av video, lyd og multimedieformater i PDF-filer
  11. Legge til kommentarer i videoer
 17. Trykkeriproduksjonsverktøy (Acrobat Pro)
  1. Print production tools overview
  2. Skrivermerker og hårstreker
  3. Forhåndsvise utskrift
  4. Sammenslåing av gjennomsiktighet
  5. Fargekonvertering og blekkhåndtering
  6. Overlapping av farger
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- og PDF/E-kompatible filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avanserte preflight-inspeksjoner
  4. Preflight-rapporter
  5. Vise Preflight-resultater, objekter og ressurser
  6. Utskriftsgjengivelser i PDF-er
  7. Korrigere problemområder med Preflight-verktøyet
  8. Automatisk dokumentanalyse med slippverktøy eller preflight-handlinger
  9. Analysere dokumenter med Preflight-verktøyet
  10. Tilleggskontroller i Preflight-verktøyet
  11. Preflight-biblioteker
  12. Preflight-variabler
 19. Fargehåndtering
  1. Opprettholde homogene farger
  2. Fargeinnstillinger
  3. Fargehåndtering for dokumenter
  4. Arbeide med fargeprofiler
  5. Forstå fargehåndtering

Før du begynner

Vi lanserer en ny og mer intuitiv produktopplevelse. Hvis skjermbildet som vises her ikke samsvarer med produktgrensesnittet, velger du hjelp for din nåværende opplevelse.

I den nye opplevelsen vises verktøyene på venstre side av skjermen.

Stemple et dokument

Du kan bruke et stempel på et PDF-dokument omtrent på samme måte som du bruker et gummistempel på et papirdokument. Du kan velge fra en liste med forhåndsdefinerte stempler eller opprette dine egne stempler. Dynamiske stempler skaffer informasjon fra datamaskinen din og Identitet-panelet i Innstillinger-dialogboksen, og lar deg derfor angi navn-, dato- og klokkeslettinformasjon for stemplet.

Stempel-verktøyet vises på den sekundære verktøylinjen for kommentar-verktøyet.  

Stempelverktøykategorier i Acrobat
Stempelverktøykategorier

A. Dynamisk stempel B. Undertegn her-stempel C. Standard forretningsstempel D. Egendefinert stempel 

Åpne Stempel-paletten

 1. Gjør ett av følgende.

  • Åpne en PDF-fil. Velg Alle verktøy > Vis mer > Legg til et stempel.
  • I Acrobat Hjem velger du Vis alle verktøy. Velg Legg til et stempel i delen med Del og gjennomgang.

Bruke et stempel

 1. Velg et stempel ved å gjøre ett av følgende:

  • Velg Stempel-verktøyet. Det sist brukte stempelet er valgt.

  • Velg en kategori fra menyen med stempelpaletten, og velg deretter et stempel.

 2. Klikk dokumentsiden der du vil sette inn stempelet, eller dra et rektangel for å definere størrelse og plassering for stempelet.
 3. Hvis du ikke har angitt et navn i identitetsinnstillingene, blir du bedt om å gjøre det i dialogboksen ID-oppsett.

Endre plassering eller utseende for et stempel

 1. Bruk markeringsverktøyet eller håndverktøyet, og gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil flytte et stempel, drar du det dit du vil ha det.

  • Velg et stempel for å endre størrelsen på det, og dra deretter i et hjørnehåndtak.

  • For å rotere et stempel, velger du det og flytter pekeren over håndtaket øverst før du drar når ikonet for stempelrotering vises.

  • Hvis du vil slette et stempel, høyreklikker du stempelet og velger Slett.

  • Hvis du vil endre stempelets tetthet eller fargen på hurtigmenynotatet, høyreklikker du stempelet og velger Egenskaper. I kategorien Utseende angir du tetthet eller farge.

Flytte et stempel til listen over favoritter

 1. Bruk markeringsverktøyet eller håndverktøyet, og merk en stempelmarkering på siden.
 2. I det venstre verktøypanelet for verktøyet Legg til et stempel, velger du Stempel > Legg til gjeldende stempel i favoritter.

Opprette et egendefinert stempel

Du kan opprette egendefinerte stempler fra en rekke forskjellige formater, blant annet filer av typen PDF, JPEG, punktgrafikk, Adobe® Illustrator® (AI), Adobe® Photoshop® (PSD) og Autodesk AutoCAD (DWT, DWG). I Acrobat Reader tillater Opprett egendefinert stempel bare PDF-format.

Merk:

Hvis du vil legge til et bilde i et PDF-dokument bare én gang, limer du det ganske enkelt inn i dokumentet. Innlimte bilder har de samme egenskapene som andre stempelkommentarer. Alle inneholder et hurtigmenynotat og egenskaper som kan redigeres.

 1. I Acrobat velger du Alle verktøy > Vis mer > Legg til et stempel > Stempelpalett.

 2. Velg Importer og deretter Bla gjennom og velg filen.

 3. Hvis filen inneholder mer enn én side, ruller du til siden du vil bruke og velger OK.

 4. Velg en kategori fra menyen eller skriv inn et nytt kategorinavn. Gi deretter det egendefinerte stempelet et navn, og velg OK.

Endre navn eller kategori for et egendefinert stempel

 1. I Acrobat velger du Alle verktøy > Vis mer > Legg til et stempel > Stempelpalett.

 2. Velg stempelkategorien, høyreklikk stempelet, og velg Rediger.

 3. Rediger stempelkategorien eller -navnet, eller erstatt bildet og velg OK.

Slette et egendefinert stempel

Du kan bare slette egendefinerte stempler du har opprettet, ikke de forhåndsdefinerte. Når du sletter et stempel fjernes stempelet fra Legg til stempel-menyen, men stempelfilen slettes ikke.

 1. I Acrobat velger du Alle verktøy > Vis mer > Legg til et stempel > Stempelpalett.

 2. Velg stempelkategorien fra menyen, høyreklikk det egendefinerte stempelet, og velg Slett.

Slette en egendefinert stempelkategori

 1. I Acrobat velger du Alle verktøy > Vis mer > Legg til et stempel > Egendefinerte stempler > Behandle.

 2. Velg kategorien du vil slette og velg Slett.

  Merk:

  Hvis du sletter alle stemplene i en egendefinert stempelkategori, slettes den egendefinerte stempelkategorien.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?