Stemple et dokument

Du kan bruke et stempel på et PDF-dokument omtrent på samme måte som du bruker et gummistempel på et papirdokument. Du kan velge fra en liste med forhåndsdefinerte stempler eller opprette dine egne stempler. Dynamiske stempler skaffer informasjon fra datamaskinen din og Identitet-panelet i Innstillinger-dialogboksen, og lar deg derfor angi navn-, dato- og klokkeslettinformasjon for stemplet.

Stempel-verktøyet vises på den sekundære verktøylinjen for kommentar-verktøyet.  

Stempelverktøykategorier i Acrobat
Stempelverktøykategorier

A. Dynamisk stempel B. Undertegn her-stempel C. Standard forretningsstempel D. Egendefinert stempel 

Hvis du vil se en veiledning om å opprette dynamiske stempler, kan du gå til artikkelen om hemmeligheter ved dynamiske stemplerhttp://acrobatusers.com/tutorials/dynamic_stamp_secrets.

Åpne Stempel-paletten

 1. Velg Verktøy > Kommentar > Stempler > Vis Stempelpalett.

Bruke et stempel

 1. Velg et stempel ved å gjøre ett av følgende:
  • Klikk stempelverktøyet. Det sist brukte stempelet er valgt.

  • Velg en kategori fra menyen på Stempelpalett, og velg deretter et stempel.

 2. Klikk dokumentsiden der du vil sette inn stempelet, eller dra et rektangel for å definere størrelse og plassering for stempelet.
 3. Hvis du ikke har angitt et navn i identitetsinnstillingene, blir du bedt om å gjøre det i dialogboksen ID-oppsett.

Endre plassering eller utseende for et stempel

 1. Bruk markeringsverktøyet eller håndverktøyet, og gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil flytte et stempel, drar du det dit du vil ha det.

  • Hvis du vil endre størrelsen på et stempel, klikker du og drar i et hjørnehåndtak.

  • Hvis du vil rotere et stempel, klikker du stempelet, flytter pekeren over håndtaket øverst og drar når ikonet for stempelrotering vises.

  • Hvis du vil slette et stempel, høyreklikker du stempelet og velger Slett.

  • Hvis du vil endre stempelets tetthet eller fargen på hurtigmenynotatet, høyreklikker du stempelet og velger Egenskaper. I kategorien Utseende angir du tetthet eller farge.

Flytte et stempel til listen over favoritter

 1. Bruk markeringsverktøyet eller håndverktøyet, og merk en stempelmarkering på siden.
 2. Gå til Kommentar-verktøyet på den sekundære verktøylinjen, klikk Stempel-verktøyet og velg Legg til gjeldende stempel i favoritter.

Opprette et egendefinert stempel

Du kan opprette egendefinerte stempler fra en rekke forskjellige formater, blant annet filer av typen PDF, JPEG, punktgrafikk, Adobe® Illustrator® (AI), Adobe® Photoshop® (PSD) og Autodesk AutoCAD (DWT, DWG). I Acrobat Reader DC tillater Opprett egendefinert stempel bare PDF-format.

Merk:

Hvis du vil legge til et bilde i et PDF-dokument bare én gang, limer du det ganske enkelt inn i dokumentet. Innlimte bilder har de samme egenskapene som andre stempelkommentarer. Alle inneholder et hurtigmenynotat og egenskaper som kan redigeres.

 1. Velg Verktøy > Kommentar > Stempler > Vis Stempelpalett.

 2. Klikk Importer, og velg filen.

 3. Hvis filen inneholder flere sider, ruller du til siden du vil bruke, og klikker OK.

 4. Velg en kategori på menyen, eller skriv inn et nytt kategorinavn. Gi deretter det egendefinerte stempelet et navn, og klikk OK.

Endre navn eller kategori for et egendefinert stempel

 1. Velg Verktøy > Kommentar > Stempler > Vis Stempelpalett.

 2. Velg stempelkategorien, høyreklikk stempelet, og velg Rediger.

 3. Rediger stempelkategorien eller -navnet, eller erstatt bildet, og klikk deretter OK.

Slette et egendefinert stempel

Du kan bare slette egendefinerte stempler du har opprettet, og ikke de forhåndsdefinerte stemplene. Når du sletter et stempel, fjernes det fra Stempelverktøy-menyen, men stempelfilen slettes ikke.

 1. Velg Verktøy > Kommentar > Stempler > Vis Stempelpalett.

 2. Velg stempelkategorien fra menyen, høyreklikk det egendefinerte stempelet, og velg Slett.

Slette en egendefinert stempelkategori

 1. Velg Verktøy > Kommentar > Stempler > Egendefinerte stempler > Behandle stempler.

 2. Merk kategorien du vil slette, og klikk deretter Slett.

  Merk:

  Hvis du sletter alle stemplene i en egendefinert stempelkategori, slettes den egendefinerte stempelkategorien.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet