Velge en Adobe PDF-forhåndsinnstilling for konvertering av filer

 1. Gjør ett av følgende:
  • Starte Acrobat Distiller.

  • I et Adobe Creative Cloud-program velger du Fil > Skriv ut, velger Adobe PDF som målskriver, og klikker Utskriftsinnstillinger (Photoshop) eller Oppsett > Innstillinger (InDesign).

  • (Windows) I Office 2010 eller nyere programmer velger du Acrobat > Innstillinger.

  • (Windows) Hvis du bruker et annet redigeringsprogram eller -verktøy, velger du Adobe PDF > Endre konverteringsinnstillinger.

 2. Velg en forhåndsinnstilling på menyen Standardinnstillinger (eller Konverteringsinnstillinger).

Adobe PDF-forhåndsinnstillinger

En PDF-forhåndsinnstilling er en gruppe av innstillinger som virker inn på prosessen ved å opprette en PDF. Disse innstillingene er designet for å avveie filstørrelsen med kvalitet, avhengig av hvordan PDF-filen brukes. De fleste forhåndsinnstillingene er felles for Adobe Creative Cloud-programmer, herunder InDesign CC, Illustrator CC, Photoshop CC og Acrobat. Du kan også opprette og dele egendefinerte forhåndsinnstillinger for dine unike utskriftskrav. En lagret fil med PDF-forhåndsinnstillinger har filtypen JOBOPTIONS.

Noen av de følgende forhåndsinnstillingene er ikke tilgjengelige før du flytter dem fra Tillegg-mappen (der de er installert som standard) til Innstillinger-mappen for egendefinerte innstillinger.

Merk:

Acrobat Standard kommer ikke med en Tillegg-mappe. Forhåndsinnstillingene som er installerte i Tillegg-mappen, er kun tilgjengelige i Acrobat Pro.

Ekstrafunksjoner- og innstillingsmappene for standardinnstillingene finnes vanligvis på følgende steder.

 • (Windows XP) Documents and Settings/All Users/Application Data/Adobe/Adobe PDF

 • (Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8) ProgramData/Adobe/Adobe PDF

 • (Acrobat Pro på Mac OS) Library/Application Support/Adobe PDF

Filen for standardinnstillinger som installeres med Distiller, er Skrivebeskyttet og Skjult.

Standardinnstillingene befinner seg på følgende steder:

 • (Windows XP) Documents and Settings/[brukernavn]/Application Data/Adobe/Adobe PDF/Settings

 • (Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8) Users/[brukernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings

 • (Acrobat Pro på Mac OS) Users/[brukernavn]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings

Noen forhåndsinnstillinger er ikke tilgjengelige i enkelte Adobe Creative Cloud-programmer.

Merk:

Gå gjennom PDF-innstillingene dine med jevne mellomrom. Innstillingene går ikke automatisk tilbake til standardinnstillingene. Programmer og hjelpeprogrammer som oppretter PDF-filer, bruker det siste settet av PDF-innstillinger som har blitt angitt eller valgt.

Utskrift i høy kvalitet

Oppretter PDF-filer for kvalitetsutskrift med bordskrivere og korrekturenheter. Denne forhåndsinnstillingen bruker PDF 1.4, reduserer farge- og gråtonebilder til 300 ppt, og monokrombilder til 1200 ppt. Den bygger også inn delsett av alle skrifter, lar farger stå uendret og slår ikke sammen gjennomsiktigheten (for filtyper med gjennomsiktighetsfunksjon). Disse PDF-filene kan åpnes i Acrobat 5.0 og Acrobat Reader 5.0 og senere.

Overdimensjonerte sider (Acrobat Pro)

Oppretter PDF-filer som egner seg for visning og utskrift av utviklingstegninger som er større enn 200 x 200 tommer (508 x 508 cm). Disse PDF-filene kan åpnes i Acrobat 7.0 og Acrobat Reader og senere.

PDF/A-1b: 2005 (CMYK og RGB)

Brukes for langsiktig bevaring (arkivering) av elektroniske dokumenter. PDF/A-1b bruker PDF 1.4 og konverterer alle farger til enten CMYK eller RGB, avhengig av hvilken standard du velger. Disse PDF-filene kan åpnes i Acrobat 5.0 og Acrobat Reader og senere.

PDF/X-1a (2001 og 2003) (Acrobat Pro)

PDF/X-1a krever at all skrift er innebygd, at aktuelle PDF-markeringsrammer er angitt, og at fargen vises som CMYK, spotfarger eller begge deler. Kompatible filer må inneholde informasjon som beskriver utskriftsforholdet de klargjøres til. PDF-filer som er opprettet med PDF/X-1a-kompatibilitet, kan åpnes i Acrobat 4.0 og Acrobat Reader 4.0 og senere.

Denne forhåndsinnstillingen bruker PDF 1.3, reduserer farge- og gråtonebilder til 300 ppt, og monokrombilder til 1 200 ppt. Det bygger inn delsett av alle skrifter, oppretter ukodede PDF-filer og slår sammen gjennomsiktighet ved hjelp av innstillingen for Høy oppløsning.

Merk:

Forhåndsinnstillingene PDF/X-1a:2003 og PDF/X-3 (2003) legges inn på datamaskinen din under installasjonen. De er imidlertid ikke tilgjengelige før du flytter dem fra Tillegg-mappen til Innstillinger-mappen.  

PDF/X‑4 (Acrobat Pro)

Denne forhåndsinnstillingen er basert på PDF 1.4, som inkluderer støtte for direkte gjennomsiktighet. PDF/X-4 har samme spesifikasjoner for fargebehandling og International Color Consortium (ICC)-farge som PDF/X-3. Du kan opprette PDF/X-4-kompatible filer direkte med Creative Suite 3-programmer (Illustrator, InDesign og Photoshop). I Acrobat 9 kan du bruke Preflight-funksjonen for å konvertere PDF-filer til PDF/X-4 DRAFT.

PDF-filer som er opprettet med PDF/X-4-kompatibilitet, kan åpnes i Acrobat 7.0 og Acrobat Reader 7.0 og senere.

Trykkvalitet

Oppretter PDF-filer for trykkproduksjon av høy kvalitet (for eksempel for digital trykking eller for fargeseparasjon til en fotosetter eller platesetter). Dette oppretter imidlertid ikke filer som er PDF/X-kompatible. I slike tilfeller tas det mest hensyn til innholdets kvalitet. Målet er å opprettholde all informasjonen i en PDF-fil som et trykkeri eller en leverandør av utskriftstjenester krever for å skrive dokumentet ut på riktig måte. Disse alternativene bruker PDF 1.4, konverterer farger til CMYK og reduserer farge- og gråtonebilder til 300 ppt, og monokrombilder til 1200 ppt. De bygger inn delsett av alle skrifter og ivaretar gjennomsiktigheten (for filtyper med gjennomsiktighetsfunksjon).

Disse PDF-filene kan åpnes i Acrobat 5.0 og Acrobat Reader 5.0 og senere. 

Merk: Før du oppretter en PDF-fil som skal sendes til et trykkeri eller en leverandør av utskriftstjenester, må du finne ut hva slags utskriftsoppløsning og andre innstillinger som er påkrevd. Eventuelt kan du be om en JOBOPTIONS-fil med de anbefalte innstillingene. Noen ganger må du tilpasse Adobe PDF-innstillingene for en spesifikk leverandør, og så levere din egen JOBOPTIONS-fil.

PDF med rikt innhold (Acrobat Pro)

Oppretter tilgjengelige PDF-filer som inkluderer koder, hyperkoblinger, bokmerker, interaktive elementer og lag. Disse alternativene bruker PDF 1.6 og bygger inn delsett av alle skrifter. De optimerer også filer for sidevis nedlasting. Disse PDF-filene kan åpnes i Acrobat 7.0 og Acrobat Reader og senere. (Forhåndsinnstillingen PDF med rikt innhold finner du i Tillegg-mappen).

Merk:

Denne innstillingen het eBook i tidligere versjoner av enkelte programmer.

Minste filstørrelse

Oppretter PDF-filer for visning på nettet eller et intranett, eller for distribusjon via et e-postsystem. Disse alternativene bruker komprimering, reduksjon av oppløsning og en relativt lav bildeoppløsning. Det konverterer alle farger til sRGB, og (for Adobe Acrobat Distiller-baserte konverteringer) bygger ikke inn skrifter. De optimerer også filer for sidevis nedlasting.

Disse PDF-filene kan åpnes i Acrobat 6.0 og Acrobat Reader og senere.

Standard

Oppretter PDF-filer som skal skrives ut på bordskrivere eller digitale kopimaskiner, publiseres på en CD eller sendes til en kunde som et prøveeksemplar. Disse alternativene bruker komprimering og reduksjon av oppløsning for å holde filstørrelsen liten. De bygger imidlertid også inn delsett av alle (tillatte) skrifter som brukes i filen, konverterer alle farger til sRGB og skriver ut i en medium oppløsning. Windows-skriftdelsett bygges ikke inn som standard. PDF-filer som er opprettet med PDF/X-6a-kompatibilitet, kan åpnes i Acrobat 6.0 og Acrobat Reader og senere.

Mer om PDF/X-, PDF/E- og PDF/A-standarder

PDF/X-, PDF/E- og PDF/A-standarder defineres av International Organization for Standardization (ISO). PDF/X-standarder gjelder for utveksling av grafisk innhold, PDF/E-standarder gjelder for interaktiv utveksling av utviklingsdokumenter, og PDF/A-standarder gjelder for langtidsarkivering av elektroniske dokumenter. Under PDF-konvertering kontrolleres filen som behandles, opp mot den angitte standarden. Hvis PDF-filen ikke oppfyller valgte ISO-standard, bes du om å enten avlyse konverteringen eller å opprette en ikke-kompatibel fil.

De mest brukte standardene for en arbeidsflyt for utskriftspublisering er flere PDF/X-formater: PDF/X-1a, PDF/X-3 og (i 2008) PDF/X-4. De mest brukte standardene for PDF-arkivering er PDF/A-1a og PDF/A-1b (for mindre strenge krav). For øyeblikket er PDF/E-1 den eneste versjonen av PDF/E.

Hvis du vil ha mer informasjon om PDF/X, PDF/E og PDF/A, kan du se nettstedene til ISO og AIIM.

For detaljer om å opprette og arbeide med PDF/A-filer, kan du se www.adobe.com/go/learn_acr_pdfa_no.

Tilpasse Adobe PDF-innstillinger

Du vil kanskje opprette egendefinerte konverteringsinnstillinger for enkelte jobber eller utdataenheter. Valgene du gjør, avgjør for eksempel om dokumentskriftene bygges inn og underinndeles med 100 %, hvordan vektorobjekter og bilder komprimeres og/eller samples, og om den resulterende PDF-filen inkluderer avansert utskriftsinformasjon som OPI-kommentarer (Open Prepress Interface) o.l. Standard innstillingsfiler kan ikke endres, men kan dupliseres for å hjelpe med å opprette nye innstillingsfiler.

Merk:

Hvis PDF-filen er ment for avansert utskrift, ber du tjenesteleverandøren om deres egendefinerte joboptions-fil med den anbefalte utdataoppløsningen og andre innstillinger. På denne måten vil PDF-filen du gir dem, ha egenskaper som er optimalisert for utskriftsarbeidsflyten.

Opprette en egendefinert Adobe PDF-innstillingsfil

 1. Gjør ett av følgende:
  • I Acrobat Distiller velger du ett av de forhåndsdefinerte settene med alternativer på Standardinnstillinger-menyen og bruker det som utgangspunkt, og deretter velger du Innstillinger > Rediger Adobe PDF-innstillinger.

  • I redigeringsprogrammer eller -verktøy velger du Adobe PDF som målskriver – vanligvis i dialogboksene Utskriftsformat eller Skriv ut – og klikker Egenskaper.

  • (Windows) I dialogboksen Acrobat PDFMaker klikker du Avanserte innstillinger i kategorien Innstillinger.

   Merk: I Windows kan du bytte til en annen forhåndsinnstilling i dialogboksen Adobe PDF-innstillinger. For å gjøre dette må du velge Vis alle innstillinger nederst til venstre og deretter velge en forhåndsinnstilling fra listen til venstre.

  Dialogboksen Adobe PDF-innstillinger (Windows)
  Dialogboksen Adobe PDF-innstillinger (Windows)

 2. Velg ett panel om gangen, og gjør nødvendige endringer.
 3. Lagre den egendefinerte forhåndsinnstillingen på en av følgende måter:
  • Klikk OK for å lagre et duplikat av den egendefinerte forhåndsinnstillingsfilen. Navnet på den endres automatisk. Hvis du for eksempel redigerer forhåndsinnstillingsfilen Trykkvalitet, vises den første egendefinerte versjonen som Trykkvalitet (1).

  • Klikk Lagre som, skriv inn et nytt beskrivende navn på filen, og klikk deretter Lagre.

  Den egendefinerte filen lagres i (Windows) /Documents and Settings/[brukernavn]/Application Data/Adobe/Adobe PDF/Settings, (Vista/7/8) User/[brukernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings eller (Mac OS) Users/[brukernavn]/Library/Application Support/Adobe PDF/Settings.

Slette egendefinerte Adobe PDF-innstillingsfiler

 1. I Acrobat Distiller velger du Innstillinger > Fjern innstillinger for Adobe PDF.

 2. Velg den egendefinerte filen, og klikk Fjern.

 3. Gjenta trinn 2 etter behov, og klikk deretter Avbryt for å lukke dialogboksen Fjern innstillinger for Adobe PDF.

Adobe PDF-innstillinger

Acrobat Distiller og Adobe PDFMaker (Innstillinger > Avanserte innstillinger) inneholder paneler med alternativer du kan velge for å tilpasse PDF-utdataene.

Alternativer for Generelt-panelet

Bruk dette panelet til å velge en versjon av Acrobat for filkompatibilitet og andre fil- og enhetsinnstillinger.

Kompatibilitet

Definerer kompatibilitetsnivået i PDF-filen. Bruk den nyeste versjonen (i dette tilfellet versjon 1.7) for å inkludere alle de nyeste egenskapene og funksjonene. Hvis du oppretter PDF-filer som skal distribueres til mange, bør du velge en tidligere versjon for å sikre at alle brukere kan lese og skrive ut dokumentet.

Objektsnivåkomprimering

Komprimerer strukturinformasjon (for eksempel bokmerker, tilgjengelighet og objekter som ikke kan komprimeres), slik at denne informasjonen ikke kan vises eller brukes i Acrobat 5.0 eller Reader 5.0. Bare koder komprimerer strukturinformasjon. Hvis du velger Av, utføres ingen komprimering.

Roter sider automatisk

Roterer sider automatisk etter tekstretningen.


Merk:

Hvis Behandle DSC-kommentarer er valgt i panelet Avansert og Viewing Orientation-kommentarer er inkludert, prioriteres disse kommentarene når sideretningen skal bestemmes.

Samlet etter fil

Roterer alle sider slik at de svarer til retningen til mesteparten av teksten i dokumentet.

Enkeltvis

Roterer hver side basert på sidens tekstretning.

Av

Gjør at sider ikke roteres.

Binding

Angir om en PDF-fil skal vises med innbinding på venstre eller høyre side. Binding-innstillingen påvirker utseendet på sider i oppsettet Dobbeltarkvisning kontinuerlig og utseendet på miniatyrer side ved side.

Oppløsning

Bruk dette for PostScript-filer til å emulere oppløsninger basert på skriveren de skal skrives ut på. Du kan angi verdier fra 72 til 4000. Bruk standardinnstillingen hvis du ikke har tenkt å skrive ut PDF-filen på en bestemt skriver, mens du emulerer oppløsningen som er definert i den opprinnelige PostScript-filen.

Merk:

Når du øker oppløsningsinnstillingen, øker filstørrelsen, og det kan ta litt lengre tid å behandle enkelte filer.

Sider

Angir hvilke sider som skal konverteres til PDF.

Bygg inn miniatyrer

Bygger inn en miniatyrforhåndsvisning av hver side i PDF-filen, som øker filstørrelsen. Opphev denne innstillingen når brukere av Acrobat 5.0 og senere kommer til å vise og skrive ut PDF-filen. Disse versjonene genererer miniatyrer dynamisk hver gang du klikker panelet Sider i en PDF.

Optimaliser for rask webvisning

Omstrukturerer filen for raskere tilgang (slik at den kan lastes ned med én side om gangen) fra webservere. Dette alternativet komprimerer tekst og strektegninger og overstyrer komprimeringsvalg på Bilde-panelet.

Standard sidestørrelse

Angir sidestørrelsen som skal brukes når det ikke er angitt noen størrelse i originalfilen. EPS-filer gir en størrelse på en markeringsramme, ikke en sidestørrelse.

Alternativer for Bilder-panelet

Alternativene i Bilde-panelet angir komprimering og oppdatering for farge-, gråtone og monokrombilder. Eksperimenter med disse alternativene for å finne den riktige balansen mellom filstørrelse og bildekvalitet.

Oppløsningsinnstillingen for farge- og gråtonebilder bør være 1,5 til 2 ganger linjeoppløsningen som filen skal skrives ut ved. Oppløsningen for monokrombilder bør være den samme som utdataenheten, men vær oppmerksom på at hvis du lagrer et monokrombilde med en høyere oppløsning enn 1 500 ppt, øker filstørrelsen uten at bildekvaliteten bedres merkbart. Bilder som skal forstørres, for eksempel kart, kan kreve høyere oppløsninger.

Merk:

Oppdatering av monokrombilder kan få uventede resultater, for eksempel at bildet ikke vises. Hvis dette skjer, slår du av oppdateringen og konverterer filen på nytt. Det er mest sannsynlig at dette problemet oppstår med delsampling, og minst sannsynlig med bikubisk reduksjon av oppløsning.

Tabellen nedenfor inneholder en oversikt over vanlige skrivertyper og deres oppløsning målt i punkt per tomme (ppt), standard linjeoppløsning målt i linjer per tomme (lpt) og en oppdateringsoppløsning for bilder målt i piksler per tomme (ppt). Hvis du for eksempel skal skrive ut på en 600-ppt laserskriver, må du angi 170 for oppløsningen som bildene skal oppdateres til.

Skriveroppløsning

Standard linjeoppløsning

Bildeoppløsning

300 ppt (laserskriver)

60 lpt

120 ppt

600 ppt (laserskriver)

85 lpt

170 ppt

1200 ppt (fotosetter)

120 lpt

240 ppt

2400 ppt (fotosetter)

150 lpt

300 ppt

Reduser oppløsning (Av)

Reduserer bildeoppløsninger som er høyere enn verdien for For bilder over, til oppløsningen på utdataenheten ved å kombinere bildepunkt i et område på bildet for å lage ett større bildepunkt.

Gjennomsnittlig reduksjon av oppløsning til

Det blir tatt et gjennomsnitt av bildepunktene i utvalgsområdet, og hele området erstattes med den gjennomsnittlige bildepunktfargen i den angitte oppløsningen.

Delsampling til

Erstatter et helt område med et bildepunkt som er valgt fra dette samplingsområdet, i angitt oppløsning. Dette gir raskere konvertering enn ved reduksjon av oppløsning, men bildene blir mer ujevne og usammenhengende.

Bikubisk områdereduksjon til

Bruker et vektet gjennomsnitt i stedet for et enkelt gjennomsnitt (som ved reduksjon av oppløsning) til å avgjøre bildepunktfargen. Denne metoden tar lengst tid, men gir de mykeste tonegraderingene.

Komprimering/bildekvalitet

Bruker komprimering på farge-, gråtone- og monokrombilder. For farge- og gråtonebilder angis også bildekvaliteten.

Utjevnet til grå

Jevner ut hakkete kanter i monokrombilder. Velg 2-, 4- eller 8-biter for å angi 4, 16 eller 256 gråtoner. (Utjevning kan få liten skrift eller tynne linjer til å se uklare ut.)

Merk:

Komprimering av tekst og strektegninger er alltid på. Du kan slå av komprimeringen ved å angi riktig Distiller-parameter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se SDK-informasjonen på Acrobat Developer Center på www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_no (PDF, bare på engelsk).

Retningslinjer

Åpner dialogboksen Bilderetningslinjer, der du kan angi behandlingsalternativer for farge-, gråtone- og monokrombilder, som er mindre enn oppløsningene du angir. Skriv inn en oppløsningsverdi for hver bildetype, og velg deretter Ignorer, Varsle og fortsett eller Avbryt jobb.

Alternativer for Skrifter-panelet

Skriftalternativene angir hvilke skrifter som skal bygges inn i en PDF-fil, og om det skal bygges inn en underinndeling av tegnene som brukes i PDF-filen. Du kan bygge inn OpenType®-, TrueType- og PostScript-skrifter. Skrifter med lisensbegrensning vises med et låsikon . Hvis du velger en skrift med lisensbegrensning, vil begrensningen beskrives i dialogboksen Adobe PDF-innstillinger.

Merk:

Når du kombinerer PDF-filer som har samme delsett med skrifter, prøver Acrobat å kombinere delsettene.

Bygg inn alle skrifter

Bygger inn alle skrifter som brukes i filen. Innebygging av skrifter er påkrevd for PDF/X-kompatibilitet.

Bygg inn OpenType-skrifter/-fonter

Bygger inn alle OpenType-skrifter som brukes i filen, og beholder informasjon om OpenType-skrifter for avansert linjeoppsett. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis Acrobat 7.0 (PDF 1.6) eller Acrobat 8 (PDF 1.7) er valgt på Kompatibilitet-menyen i Generelt-panelet.

Opprett underinndeling av innebygde skrifter/fonter når prosentandelen av tegn er mindre enn

Angi en prosentvis terskelverdi hvis du bare vil bygge inn et delsett med skrifter. Hvis terskelen for eksempel er 35 og mindre enn 35 % av tegnene brukes, bygger Distiller bare inn disse tegnene.

Når innebygging mislykkes

Angir hvordan Distiller reagerer når programmet ikke finner en skrift som skal bygges inn under behandlingen av en fil.

Bygg alltid inn

Hvis du bare vil bygge inn bestemte skrifter, flytter du disse til Bygg alltid inn-listen. Kontroller at det ikke er merket av for Bygg inn alle skrifter.

Bygg aldri inn

Flytt skrifter du ikke vil bygge inn, til denne listen. Velg om nødvendig en annen skriftmappe på hurtigmenyen slik at du kan vise skriften i skriftlisten.

Merk:

Skrifter med lisensbegrensning vises med et låsikon. Hvis du velger en skrift med lisensbegrensning, vil begrensningen beskrives i dialogboksen Adobe PDF-innstillinger.

Legg til navn

Hvis skriften du vil bruke, ikke finnes i noen skriftmapper, klikker du Legg til navn. Skriv inn navnet på skriften, velg Bygg alltid inn-liste (eller Bygg aldri inn-liste), og klikk Legg til.

Merk:

En TrueType-skrift kan inneholde en innstilling som er lagt inn av skriftdesigneren og ikke kan bygges inn i PDF-filer.

Fjern

Fjerner en skrift fra Bygg alltid inn- eller Bygg aldri inn-listen. Dette fjerner ikke skriften fra systemet, bare referansen til skriften fra listen.

Merk:

Skriftene Times, Helvetica og ZapfDingbats finnes ikke i Acrobat. Hvis du vil at PDF-mottakerne skal kunne vise og skrive ut disse skriftene i en PDF-fil du oppretter, bygger du inn skriftene.

Alternativer for Farge-panelet

Enten du velger å bruke fargebehandlingsinformasjon fra PostScript-filen, bruke Fargeinnstillingsfiler fra Distiller eller definere egne innstillinger, angir du all fargebehandlingsinformasjon for Distiller i Farge-panelet i dialogboksen Adobe PDF-innstillinger.

Innstillingsfil

Viser fargeinnstillinger, inkludert innstillingene som brukes i grafikkprogrammer. Hvis du velger Ingen, kan du redigere innstillingene Retningslinjer for Fargebehandling og Arbeidsområder.

Retningslinjer for fargebehandling

Angir hvordan Distiller konverterer uhåndtert farge i en PostScript-fil når du bruker en Distiller-fargeinnstillingsfil. Denne menyen er tilgjengelig når Ingen er valgt på Innstillingsfil-menyen.

Merk:

Verdier angitt under Retningslinjer for fargebehandling kan virke inn på en PDF-fil på ulike måter, alt etter hvilken kompatibilitetsinnstilling du velger i Generelt-panelet.

Ikke endre farge

Enhetsavhengige farger forblir uendret, og enhetsuavhengige farger beholdes med den nærmeste mulige tilsvarende fargen. Dette er et nyttig alternativ for trykkerier som har kalibrert enhetene sine og brukt informasjonen til å definere fargene i filen, og som bare trykker på de samme enhetene.

Kode (eller Konverter) alt for fargebehandling

Koder fargeobjekter med en ICC-profil og kalibrerer farger, slik at de blir enhetsuavhengige i PDF-filer som er kompatible med Acrobat 4.0 (PDF 1.3) og senere. Konverterer enhetsavhengige fargeområder i bilder (RGB, gråtone og CMYK) til enhetsuavhengige fargeområder (CalRGB, CalGray og Cie L*a*b) i Acrobat 3.0-kompatible PDF-filer (PDF 1.2).

Kode (eller Konverter) bare bilder for fargebehandling

Koder ICC-profiler bare i bilder (ikke tekst eller vektorobjekter), som hindrer svart tekst i å bli utsatt for fargeendring under destillering av Acrobat 4.0-kompatible PDF-filer (PDF 1.3). Konverterer enhetsavhengige fargeområder i bilder (RGB, gråtone og CMYK) til enhetsuavhengige fargeområder (CalRGB, CalGray og Lab) i Acrobat 3.0-kompatible PDF-filer (PDF 1.2).

Konverter alle farger til sRGB (eller Konverter alt til CalRGB)

Kalibrerer farge, slik at den blir enhetsuavhengig. Konverterer CMYK- og RGB-bilder til sRGB i PDF-filer som er kompatible med Acrobat 4.0 (PDF 1.3) eller senere. Konverterer CMYK- og RGB-bilder til kalibrert RGB (CalRGB) i Acrobat 3.0-kompatible PDF-filer (PDF 1.2). Anbefales for PDF-filer som skal brukes på skjermen eller med skrivere med lav oppløsning.

Konverter alle farger til CMYK

Konverterer fargeområder til DeviceGray eller DeviceCMYK i henhold til alternativene som er angitt på Arbeidsområder-menyen. Alle Arbeidsområder må angis.

Dokumentgjengivelsesform

Velg en metode for å tilordne farger mellom fargeområder. Resultatet av en bestemt metode avhenger av profilene for fargeområdene. Noen profiler gir for eksempel identiske resultater med forskjellige metoder.

Acrobat deler fire gjengivelsesformer (perseptuell, metning, relativ kolorimetrisk og absolutt kolorimetrisk) med andre Creative Suite-programmer.

Acrobat inkluderer også en gjengivelsesform som kalles Behold, som indikerer at formen er angitt i utdataenheten i stedet for i PDF-filen. I mange utdataenheter er Relativ kolorimetrisk standardgjengivelsen.

Merk:

I alle tilfeller kan gjengivelsen ignoreres eller overstyres av fargebehandlingsoperasjoner som foregår etter at PDF-filen er opprettet.

Arbeidsområder

For alle verdier for Retningslinjer for fargebehandling, med unntak av Ikke endre farge, må du velge et arbeidsområde for å angi hvilke ICC-profiler som skal brukes til å definere og kalibrere gråtone-, RGB- og CMYK-fargeområdet i destillerte PDF-filer.

Grå

Velg en profil som skal definere fargeområdet for alle gråtonebilder i filene. Standard ICC-profil for gråtonebilder er Adobe Gray, med 20 % punktstigning. Velg Ingen for å unngå at gråtonebilder blir konvertert.

RGB

Velg en profil som skal definere fargeområdet for alle RGB-bilder i filene. Standarden, sRGB IEC61966-2.1, gjenkjennes av mange utskriftsenheter. Velg Ingen for å unngå at RGB-bilder blir konvertert.

CMYK

Velg en profil som skal definere fargeområdet for alle CMYK-bilder i filene. Standardvalget er U.S. Web Coated (SWOP) v2. Velg Ingen for å unngå at CMYK-bilder blir konvertert.

Merk:

Hvis du velger Ingen for alle tre arbeidsområder, har dette samme virkning som å velge Ikke endre farge.

Merk:

Du kan legge til ICC-profiler (for eksempel profiler du får fra trykkeriet) ved å plassere dem i ICCProfiles-mappen i en av mappene Common, Windows\System\Color (Windows) eller Systemmappe/ColorSync (Mac OS).

Behold CMYK-verdier for kalibrerte CMYK-fargeområder

Når dette er valgt, behandles enhetsuavhengige CMYK-verdier som enhetsavhengige verdier (DeviceCMYK), enhetsuavhengige fargeområder forkastes, og PDF/X-1a-filer bruker verdien for Konverter alle farger til CMYK. Når dette alternativet ikke er valgt, konverteres enhetsuavhengige fargeområder til CMYK, forutsatt at Retningslinjer for Fargebehandling er satt til Konverter alle farger til CMYK.

Behold ved fjerning av underfarge og andel svart

Beholder disse innstillingene hvis de finnes i PostScript-filen. Andel svart beregner hvor mye svart som skal brukes når en farge gjengis. Fjerning av underfarge (UCR) reduserer cyan, magenta og gul for å kompensere for andel svart. Ettersom UCR bruker mindre trykkfarge, passer det for ubestrøket papir.

Når overføringsfunksjoner finnes

Angir hvordan overføringsfunksjoner skal håndteres i PDF-filer. Overføringsfunksjoner brukes som kunstnerisk effekt, og til å rette opp egenskapene for en bestemt utdataenhet.

Fjern

Fjerner eventuelle brukte overføringsfunksjoner. Brukte overføringsfunksjoner bør fjernes, med mindre PDF-filen skal skrives ut på samme enhet som den opprinnelige PostScript-filen ble opprettet for.

Behold

Beholder overføringsfunksjonene, som tradisjonelt brukes til å kompensere for punktstigning eller punktsenkning som kan forekomme når et bilde overføres til film. Punktstigning eller -senkning oppstår når blekkpunktene som utgjør et utskrevet bilde, er større eller mindre enn i rasterfrekvensen.

Bruk

Bruker overføringsfunksjonen, endrer fargene i filen, men beholder den ikke. Denne metoden er nyttig når du vil skape fargeeffekter i en fil.

Behold rasterinformasjon

Beholder eventuell rasterinformasjon i filer. Rasterinformasjon er beregnet for bruk med en bestemt utdataenhet.

Alternativer for Avansert-panelet

Avanserte alternativer som angir hvilke DSC-kommentarer (konvensjoner for dokumentstrukturering) som skal beholdes i en PDF-fil, og hvordan andre alternativer som påvirker konverteringen fra PostScript, skal angis. I en PostScript-fil inneholder DSC-kommentarene informasjon om filen (for eksempel opprettelsesprogram, opprettelsesdato og papirretning) og angir strukturen for sidebeskrivelsene i filen (for eksempel første og siste utsagn i en prologdel). DSC-kommentarer kan være nyttige når dokumentet skal skrives ut eller trykkes.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentene på Adobe PDF Technology Center på www.adobe.com/go/learn_acr_pdftechnology_no (PDF, bare engelsk).

Merk:

ASCII Format-alternativet er fjernet fra Distiller, men er fremdeles tilgjengelig som Distiller-parameter.

Tillat at PostScript-fil overstyrer Adobe PDF-innstillinger

Bruker innstillinger som er lagret i en PostScript-fil, i stedet for gjeldende PDF-innstillingsfil. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilpasser PDF-innstillinger, kan du se SDK-informasjonen på Acrobat Developer Centerwww.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_no (PDF, bare engelsk).

Tillat PostScript XObjects

PostScript XObjects lagrer fragmenter av PostScript-kode som skal brukes når en PDF-fil skrives ut på en PostScript-skriver. Bruk dette bare i kontrollerte arbeidsflyter når det ikke finnes andre alternativer. Tilgjengelig når Standard eller Minste filstørrelse er valgt på menyen Standardinnstillinger.

Konverter graderinger til utglattet skyggelegging

Konverterer blandinger til utglattet skyggelegging for Acrobat 4.0 og senere, som bedrer kvaliteten og reduserer filstørrelsen for PDF-filer. Distiller konverterer graderinger fra Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe FreeHand®, CorelDraw, QuarkXPress og Microsoft PowerPoint.

Konverter utglattede linjer til kurver

Reduserer antallet kontrollpunkt som brukes til å lage kurver i CAD-tegninger, som resulterer i mindre PDF-filer og raskere gjengivelse på skjermen.

Beholde nivå 2 sidekopieringssemantikk

Bruker sidekopieringsoperatoren som er definert i PostScript Level 2 i stedet for Language Level 3 PostScript. Hvis du har en PostScript-fil og velger dette alternativet, kopieres siden av en sidekopieringsoperator. Hvis du ikke velger dette alternativet, utføres en operasjon som tilsvarer sidevisning, med unntak av at grafikktilstanden ikke initialiseres på nytt.

Behold overtrykkinnstillinger

Beholder eventuelle overtrykkinnstillinger i filer som konverteres til PDF. Overtrykksinnstillinger lager farger ved å trykke én blekkfarge oppå en annen blekkfarge.

Overtrykksstandard er overtrykk som ikke er null

Hindrer overtrykksobjekter med null CMYK-verdier fra å slå ut underliggende CMYK-objekter.

Lagre Adobe PDF-innstillinger i PDF-fil (Windows) eller Arkiver Adobe PDF-innstillinger i PDF-fil (Mac OS)

Bygger inn innstillingsfilen (.joboptions) som ble brukt til å opprette PDF-filen som et vedlegg. (Hvis du vil vise innstillingsfilen, velger du Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Vedlegg i Acrobat.)

Lagre opprinnelige JPEG-bilder i PDF hvis mulig (Windows) eller Arkiver opprinnelige JPEG-bilder i PDF-fil hvis mulig (Mac OS)

Behandler komprimerte JPEG-bilder (bilder som allerede er komprimert med DCT-koding) uten å komprimere dem på nytt. Når dette er deaktivert, bedres ytelsen siden bildene bare dekomprimeres uten å komprimeres på nytt.

Lagre flyttbar jobbkvittering i PDF-fil (Windows) eller Arkiver flyttbar jobbkvittering i PDF-fil (Mac OS)

Beholder en PostScript-jobbkvittering i en PDF-fil. Jobbkvitteringer beskriver PostScript-filen og kan brukes senere i en arbeidsflyt eller til å skrive ut PDF-filen.

Bruk Prologue.ps og Epilogue.ps

Sender en prolog- og en epilogfil med hver jobb. Disse filene kan brukes til å legge til egendefinert PostScript-kode som du vil skal utføres ved begynnelsen eller slutten av hver PostScript-jobb som konverteres.

Du finner eksempler på Prologue.ps- og Epilogue.ps-filer i (Windows) /Documents and Settings/All Users/Application Data/Adobe/Adobe PDF/Distiller/Data, (Vista) /Users/All Users/Adobe/Adobe PDF/Distiller/Data, (Windows 7/8/Vista) /Users/[Brukernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Distiller/Data eller (Mac OS) /Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Distiller/Data.

I Windows Explorer er Application Data-mappen normalt skjult. Du gjør den synlig ved å velge Verktøy > Mappealternativer, klikke kategorien Vis og velge Vis skjulte filer og mapper. For Windows 7, Start > Kontrollpanel > Mappealternativer > Via > Vis skjulte filer, mapper og stasjoner. Eller du kan skrive inn banen i tekstboksen Adresse.

Merk:

I Acrobat Standard behandler Distiller bare prolog- og epilogfiler hvis begge filene er med og er riktig plassert. De to filene må brukes sammen.

Merk:

I Acrobat Pro behandler Distiller bare prolog- og epilogfiler hvis begge filene er med og er riktig plassert. De to filene må brukes sammen. Hvis prolog- og epilogfilene er på samme nivå som Inn- og Ut-mappene i en overvåket mappe, brukes de i stedet for filene i Distiller-mappen.

Behandle DSC-kommentarer

Beholder informasjon om DSC fra en PostScript-fil.

Logge DSC-advarsler

Viser advarsler om problematiske DSC-kommentarer under behandlingen og legger dem til i en loggfil.

Beholde EPS-informasjon fra DSC

Beholder informasjon for en EPS-fil, for eksempel programmet den kommer fra, og opprettelsesdatoen.

Beholde OPI-kommentarer

Beholder informasjon som er nødvendig for å erstatte et FPO-bilde eller en FPO-kommentar (For Placement Only) med et bilde i høy oppløsning på servere som støtter OPI-versjonene 1.3 og 2.0 (Open Prepress Interface). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se OPI 2.0-spesifikasjonene på www.adobe.com/go/learn_acr_opi2spec_no (PDF, bare engelsk).

Beholde dokumentinformasjon fra DSC

Beholder dokumentegenskaper, for eksempel tittel, opprettelsesdato og -klokkeslett, i PDF-filen.

Endre størrelsen på side og midtstille grafikk for EPS-filer

Midtstiller et EPS-bilde og endrer størrelsen på siden slik at den passer tett rundt bildet. Hvis dette alternativet er deaktivert, blir siden skalert og midtstilt ut fra øvre venstre hjørne på øvre venstre objekt og nedre høyre hjørne på nedre høyre objekt på siden. Dette alternativet gjelder bare for jobber som består av én enkelt EPS-fil.

Alternativer for Standarder-panelet

Ved å bruke alternativer på Standarder-panelet kan du kontrollere dokumentinnhold i PostScript-filen for å sjekke at den oppfyller standardkriteriene for PDF/X-1a, PDF/X-3 eller PDF/A, før du oppretter PDF-filen. For PDF/X-kompatible filer kan du også kreve at PostScript-filen oppfyller tilleggskriterier ved å velge alternativer i Standarder-panelet. Tilgjengeligheten av alternativer avhenger av hvilken standard du velger. Du kan også opprette en PDF/X-fil fra en kompatibel PDF-fil ved hjelp av Preflight-funksjonen i Acrobat.

PDF/X-kompatibel

Overholder PDF/X-standarden for trykkarbeid i høy oppløsning.

Merk:

PDFMaker, konverteringsmetoden som brukes til å konvertere Microsoft Word-filer og andre programfiler til PDF, oppretter ikke PDF/X-kompatible filer.  

PDF/A-kompatibel

Overholder PDF/A-standarden for dokumenter som skal arkiveres.

Merk:

Hvis du konfigurerer en overvåket mappe for opprettelse av PDF/A-kompatible filer i Acrobat Pro, må du ikke legge til sikkerhet i mappen. PDF/A-standarden tillater ikke kryptering.

Kompatibilitetsstandard

Produserer en rapport som angir om filen følger standarden du har valgt, og hvilke problemer som oppstod hvis den ikke gjør det. Loggfilen vises nederst i dialogboksen.

Merk:

PDF-filer som fulgte både PDF/X-1a- og PDF/X-3-standarden i Acrobat 6.0, vil som standard følge PDF/X-1a-standarden i Acrobat XI.

Ved manglende kompatibilitet

Angir om PDF-filen skal opprettes hvis PostScript-filen ikke følger kravene i standarden.

Fortsett

Oppretter en PDF-fil selv om PostScript-filen ikke oppfyller kravene til standarden, og registrerer problemene i rapporten.

Avbryt jobb

Oppretter bare en PDF-fil hvis PostScript-filen oppfyller kravene til standarden og eller er gyldig.

Rapporter som feil (Acrobat Pro)

Flagger PostScript-filen som ikke-kompatibel hvis ett av rapporteringsalternativene er valgt og en tilskjæringsboks eller tegningsboks mangler på en side.

Sett tilskjæringsboks til medieboks med forskyvninger (Acrobat Pro)

Beregner verdier for tilskjæringsboksen basert på forskyvningene for medieboksen for respektive sider hvis verken tilkjæringsboksen eller tegningsboksen er angitt. Tilskjæringsboksen er alltid like liten som eller mindre enn den omsluttende medieboksen.

Sett utfallsboks til medieboks (Acrobat Pro)

Bruker medieboksverdiene for utfallsboksen hvis utfallsboksen ikke er angitt.

Sett utfallsboks til tilskjæringsboks med forskyvninger (Acrobat Pro)

Beregner verdier for utfallsboksen basert på forskyvningene for tilskjæringsboksen for respektive sider hvis utfallsboksen ikke er angitt. Utfallsboksen er alltid like stor som eller større enn den omsluttende tilskjæringsboksen. Dette alternativet bruker enhetene som er angitt i Generelt-panelet i dialogboksen Adobe PDF-innstillinger.

Profilnavn for utskriftgjengivelse (Acrobat Pro)

Angir det karakteriserte utskriftsforholdet som dokumentet er klargjort for, og kreves for PDF/X-kompatibilitet. Hvis et dokument ikke angir et profilnavn for utskriftsgjengivelse, bruker Distiller den valgte verdien på denne menyen.. Hvis arbeidsflyten krever at dokumentet angir utskriftsgjengivelsen, velger du Ingen.

Identifikator for utdataforhold (Acrobat Pro)

Angir referansenavnet som angis av registret for profilnavnet for utskriftsgjengivelse. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du spørsmålstegnet ved siden av alternativet.

Utdataforhold (Acrobat Pro)

Beskriver det tiltenkte utskriftsforholdet. Denne oppføringen kan være nyttig for den tiltenkte mottakeren av PDF-filen. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du spørsmålstegnet ved siden av alternativet.

Registernavn (URL-adresse) (Acrobat Pro)

Angir nettadressen for å finne mer informasjon om profilen for utskriftsgjengivelse. URL-adressen angis automatisk for ICC-registernavn. Registernavnet er valgfritt, men anbefales. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du spørsmålstegnet ved siden av alternativet.

Overlappet (Acrobat Pro)

Angir overlappingstilstanden i dokumentet. PDF/X-kompatibilitet krever verdien Sann eller Usann. Hvis dokumentet ikke angir overlappingstilstanden, brukes verdien som er angitt her. Hvis arbeidsflyten krever at dokumentet angir overlappingstilstanden, velger du La være udefinert.

PDF-kompatibilitetsnivåer

Når du oppretter PDF-filer, må du bestemme deg for hvilken PDF-versjon du vil bruke. Du kan endre PDF-versjon ved å bytte til en annen forhåndsinnstilling eller velge et kompatibilitetsalternativ når du lagrer PDF-filen eller redigerer en PDF-forhåndsinnstilling.

Med mindre bakoverkompatibilitet er et krav, bør du generelt bruke den nyeste versjonen (i dette tilfellet versjon 1.7). Den nyeste versjonen inneholder alle nye egenskaper og funksjoner. Hvis du imidlertid oppretter dokumenter som skal distribueres til mange, bør du vurdere å velge Acrobat 5.0 (PDF 1.4) eller Acrobat 6.0 (PDF 1.5) for å sikre at alle brukere kan vise og skrive ut dokumentene.

I tabellen nedenfor finner du en sammenligning mellom noen egenskaper for PDF-filer som er opprettet med forskjellige kompatibilitetsinnstillinger.

Merk:

Acrobat 8.0 og 9.0 bruker også PDF 1.7.

Acrobat 4.0 (PDF 1.3)

Acrobat 5.0 (PDF 1.4)

Acrobat 6.0 (PDF 1.5)

Acrobat 7.0 (PDF 1.6) og Acrobat X (PDF 1.7)

PDF-filer kan åpnes i Acrobat 3.0 og Acrobat Reader 3.0 og senere.

PDF-filer kan åpnes i Acrobat 3.0 og Acrobat Reader 3.0 og senere. Det kan imidlertid hende at funksjoner som er spesifikke for senere versjoner, går tapt eller ikke vises.

De fleste PDF-filer kan åpnes i Acrobat 4.0 og Acrobat Reader 4.0 og senere. Det kan imidlertid hende at funksjoner som er spesifikke for senere versjoner, går tapt eller ikke vises.

De fleste PDF-filer kan åpnes i Acrobat 4.0 og Acrobat Reader 4.0 og senere. Det kan imidlertid hende at funksjoner som er spesifikke for senere versjoner, går tapt eller ikke vises.

Kan ikke inneholde grafikk som bruker levende gjennomsiktighetseffekter. All gjennomsiktighet må slås sammen før konvertering til PDF 1.3.

Støtter bruk av levende gjennomsiktighet i grafikk. (Acrobat Distiller-funksjonen slår sammen gjennomsiktighet.)

Støtter bruk av levende gjennomsiktighet i grafikk. (Acrobat Distiller-funksjonen slår sammen gjennomsiktighet.)

Støtter bruk av levende gjennomsiktighet i grafikk. (Acrobat Distiller-funksjonen slår sammen gjennomsiktighet.)

Lag støttes ikke.

Lag støttes ikke.

Lag beholdes når du oppretter PDF-filer fra programmer som støtter generering av PDF-dokumenter med lag, for eksempel Illustrator CS og senere eller InDesign CS og senere.

Lag beholdes når du oppretter PDF-filer fra programmer som støtter generering av PDF-dokumenter med lag, for eksempel Illustrator CS og senere eller InDesign CS og senere.

DeviceN-fargeområde med 8 fargestoff støttes.

DeviceN-fargeområde med 8 fargestoff støttes.

DeviceN-fargeområde med opptil 31 fargestoff støttes.

DeviceN-fargeområde med opptil 31 fargestoff støttes.

Flerbyteskrifter kan bygges inn. (Distiller konverterer skriftene ved innebygging.)

Flerbyteskrifter kan bygges inn.

Flerbyteskrifter kan bygges inn.

Flerbyteskrifter kan bygges inn.

40-biters RC4-sikkerhet støttes.

128-biters RC4-sikkerhet støttes.

128-biters RC4-sikkerhet støttes.

128-biters RC4-sikkerhet og 128-biters AES-sikkerhet (Advanced Encryption Standard) støttes.

Dele egendefinerte PDF-innstillinger

Du kan lagre og bruke dine egne Adobe PDF-forhåndsinnstillinger på nytt. Du kan også dele en egendefinert forhåndsinnstilling ved å sende en kopi av den resulterende filen til andre brukere. Brukerne kan da legge den til Distiller-programmene som er installerte på deres egne datamaskiner.

PDF-innstillingsfiler har filtypen JOBOPTIONS. Standard forhåndsinnstilte filer er lagret på følgende steder.

 • (Windows XP) Documents and Settings/[brukernavn]/Application Data/Adobe/Adobe PDF/Settings

 • (Vista / Windows 7 / Windows 8) Users/[brukernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings

 • (Acrobat Pro for Mac OS) User/[brukernavn]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings

 

 1. Gjør ett av følgende for å legge en egendefinert PDF-innstillingsfil til menyen:
  • Dra JOBOPTIONS-filen til Distiller-vinduet.

  • I Acrobat Distiller velger du Innstillinger > Legg til innstillinger for Adobe PDF, går til den kopierte JOBOPTIONS-filen, merker den og klikker Åpne.

Innstillingsfilen vises som det valgte alternativet i Standardinnstillinger-menyen.

Komprimere og redusere oppløsningen for bilder

Når du konverterer PostScript-filer til PDF, kan du komprimere vektorobjekter (for eksempel tekst og strektegninger) og komprimere og redusere oppløsningen i bilder. Strektegninger beskrives med en matematiske formel og er vanligvis laget i et tegneprogram, for eksempel Adobe Illustrator. Bilder – enten det er farge-, monokrom- eller gråtonebilder – beskrives som bildepunkt og lages med programmer som Adobe Photoshop eller ved å skanne. Monokrombilder omfatter de fleste svart/hvitt-illustrasjoner som er laget i maleprogrammer, og alle bilder som er skannet inn med en bildedybde på 1 bit.

Når du reduserer oppløsningen (eller reduserer antallet bildepunkt), slettes informasjon fra bildet. Med Distiller angir du en interpoleringsmetode – gjennomsnittlig reduksjon av oppløsning, bikubisk reduksjon av oppløsning eller delsampling – som bestemmer hvordan bildepunkt skal slettes. Avhengig av hva du velger, kan komprimering og samplingsreduksjon redusere størrelsen på en PDF-fil betydelig med lite eller intet tap av detaljer og nøyaktighet.

Når Distiller behandler en fil, brukes vanligvis komprimeringsinnstillingene på alle bildene i filen. Du kan imidlertid tilordne ulike komprimerings- og samplingsreduksjonsmetoder for enkeltvise bilder.

Variere komprimerings- og samplingsreduksjonsmetoder i en PDF-fil

Før du oppretter en PDF-fil, kan du ha forskjellige innfallsvinkler til å bruke ulike komprimerings- og samplingsreduksjonsalternativer for de enkeltvise bildene som skal være med i PDF-filen:

 • Bruk Adobe Photoshop CC til å oppdatere og komprimere eksisterende bildefiler før du bruker Distiller. Når du er klar til å opprette PDF-filen i Distiller, må du passe på at du deaktiverer komprimeringsalternativene og samplingsreduksjons- eller delsamplingsalternativene.

 • Opprett egne PostScript-filer for hver del av dokumentet som du vil behandle på en egen måte, og bruk forskjellige komprimeringsalternativer ved konverteringen av hver del. Bruk deretter Distiller til å slå sammen filene til én enkelt PDF-fil.

 • Når du lager farge-, gråtone- og monokrombilder i et grafikkprogram (for eksempel Adobe Photoshop CC), velger du ønskede komprimerings- og samplingsreduksjonsinnstillinger når du lagrer hvert bilde i dette programmet.

 • Sett inn Distiller-parametere foran bilder i en PostScript-fil. Denne teknikken kan du bruke til å behandle hvert av bildene i et dokument på en egen måte. Dette er den vanskeligste teknikken fordi den krever kunnskaper om PostScript-programmering. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av parametere, kan du se SDK-dokumentasjonen på Acrobat Developer Centerwww.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_no (bare engelsk).

Merk:

Hvis du vil bruke Distiller-parameteren som er satt inn, velger du Tillat at PostScript-fil overstyrer Adobe PDF-innstillinger på Avansert-panelet i dialogboksen Adobe PDF-innstillinger i Distiller. Dette alternativer overstyrer innstillinger du har valgt i dialogboksen Adobe PDF.

Komprimeringsmetoder

Distiller bruker ZIP-komprimering på tekst og linjegrafikk, ZIP- eller JPEG-komprimering på farge- og gråtonebilder og ZIP-komprimering, CCITT-komprimering i gruppe 3 eller 4 eller kjørelengdekomprimering på monokrombilder.

komprimeringsmetoder
Egnede komprimeringsmetoder for forskjellige grafikktyper

A. ZIP B. JPEG C. CCITT D. Kjørelengde 

Du kan velge mellom følgende komprimeringsmetoder:

ZIP

Virker bra på bilder med store områder i enkeltfarger eller gjentatte mønstre og for svart-hvitt-bilder med gjentatte mønstre. Acrobat støtter bare 8-biters ZIP-komprimering, som er uten tap. Det betyr at data ikke fjernes for å redusere filstørrelsen, slik at bildekvaliteten ikke påvirkes.


Merk:

Adobes implementering av ZIP-filteret er utarbeidet på grunnlag av zlib-pakken av Jean-loup Gailly og Mark Adler, og vi vil gjerne takke dem for deres gode hjelp i dette arbeidet.

JPEG

Passer for gråtone- eller fargebilder, for eksempel fotografier med kontinuerlige nyanseoverganger. JPEG-metoden medfører noe tap av data. Det vil si at den fjerner bildedata slik at bildekvaliteten kan reduseres, men hensikten er å redusere filstørrelsen med minimalt tap av informasjon. Siden JPEG-komprimering fjerner data, kan dette valget gi mye mindre filer enn ved ZIP-komprimering.

CCITT

Dette er bare tilgjengelig for monokrome punktgrafikkbilder. CCITT-komprimering (Consultative Committee on International Telegraphy and Telephony) passer for svart-hvitt-bilder og alle bilder som er skannet med en bildedybde på 1 bit. Gruppe 4 er en generell metode som gir god komprimering for de fleste monokrombilder. Gruppe 3, som brukes i de fleste faksmaskiner, komprimerer monokrome bilder med én linje om gangen.

Kjørelengde

Gir best resultat for bilder med store områder i helhvitt eller helsvart.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet