Oversikt

Med funksjonen Legg til brukere med CSV, som er tilgjengelig på Bruker-siden, kan en administrator opprette flere brukerkontoer i Admin Console ved hjelp av en CSV-fil. Status og fremdrift for opprettelse av brukerkonto vises på siden Masseoperasjonsresultater. Du kan når som helst avbryte prosessen for opprettelse av brukerkonto.

Legge til brukere ved hjelp av CSV

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du behandler brukere i Admin Console, ser du Behandle brukere.

Filkrav

Behandlingskrav som administratorer må overholde før de laster opp en fil:

 • Filformat og overskrifter
 • Fildata eller radkrav

Filformat og overskrifter

 • Filen er i CSV-format (kommadelt fil) og har suffikset .csv . Hver oppføring vises på en egen linje og er atskilt med et linjeskift (CRLF). Eksempel: aaa,bbb,ccc CRLF. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du RFC 4180 (spesifikasjon for CSV-filer).
 • Kolonneoverskriften er gyldig. Overskriftsraden er obligatorisk.Hvis du vil ha mer informasjon om obligatoriske eller valgfrie felt og filformat, ser du tabellen CSV-filformat i Behandle brukere.

Merk:

CSV-filene du laster opp, må bruke komma (,) som feltskilletegn. 

I noen regioner bruker operativsystemet semikolon (;) som feltskilletegn. Dette fører til at Microsoft Excel lagrer filene med semikolon som skilletegn, noe som fører til at behandlingen mislykkes. Du kan løse dette problemet ved å oppdatere de regionale innstillingene midlertidig. Når du lagrer filen i Excel, kan du alternativt velge Lagre som, og deretter lagre filen som en CSV ved å velge UTF -8 som kodetype.

Løsning

Forsiktig!

Endringene som beskrives nedenfor, kan påvirke andre apper og regneark. Gjør derfor nødvendige endringer i CSV-filen, og tilbakestill deretter disse innstillingene. 

Windows 10

 1. Gå til Innstillinger i Windows.

 2. Naviger til Tid og språk > Region og språk > Tilleggsinnstillinger for dato, klokkeslett  og regionale innstillinger > Endre dato-, klokkeslett- eller tallformater.

 3. I rullegardinlisten Format velger du Norsk.

Windows 7

 1. Naviger til Kontrollpanel > Alle kontrollpanelelementer > Region og språk.

 2. I rullegardinlisten Format velger du Norsk.

Fildata eller radkrav

Filen kan inneholde opptil 5 000 rader. Kontroller at disse kravene er overholdt for hver rad:

 • Den består av en gyldig e-postadresse
 • Produktprofiler (eller konfigurasjoner) er gyldige, hvis aktuelt.

Merk:

Hvis du er en Teams-kunde, endrer du tittelen i kolonnen Produktkonfigurasjon til Teams-produkter. For dataene i denne kolonnen angir du også navnet på produktet (ikke navnet på produktprofilen).

 • Hvis det finnes alternativer, er de gyldige.

Merk:

Landskoder må være ISO 3166 med to bokstaver (alfa-2)-koder.

 • Hvis det finnes alternativer, er de gyldige.

Filbehandling

Når en fil behandles, behandles hver oppføring individuelt basert på det bestemte domenet, som beskrevet i følgende tabell.

Når all behandling er fullført, sendes en oppsummering til de administratorene som startet behandlingen. Hvis importoperasjonen avbrytes, avsluttes prosessen. Rader som allerede er behandlet, rulles imidlertid ikke tilbake.

Identitetstyper Prosedyre Unntak
Federated ID
 • Brukeroppføringen opprettes med spesifisertbrukernavn.
 • Kontolegges til i de angite produktprofilene.
 • E-postadresse brukes ikke, unntatt for å bestemme domene.
 • Ingen e-post er sent til brukeren.
 • Brukernavnfinnes
 • Et land, hvis aktuelt, er ikke åpent for Adobe-handel*
 • Avhengig av typen organisasjon eller kontrakt skjer et av følgende hvis ikke nok lisenser er tilgjengelige gjennom den angitte produktprofilen:
  • Team: Feilen «Ikke nok lisenser» vises
  • VIP: Konto legges til i angitte profiler. Men ettersom lisenskvoten er overskredet, er ikke produktene tilgjengelige for brukeren
  • ETLA: Konto legges til i angitte profiler. Brukere får tilgang til de angitte produktene. Du blir belastet som forventet ved fornyelse
Enterprise  ID
 • En konto er opprettet med gitt e-postadresse.
 • Kontolegges til i angitte produktkonfigurasjoner.
 • En velkomstmelding er sent til brukeren via e-post.
 • Har allerede en aktiv invitasjon, eller en konto der den angitte e-postadresen finnes
 • Et land, hvis aktuelt, er ikke åpent for Adobe-handel*
 • Avhengig av typen organisasjon eller kontrakt skjer et av følgende hvis ikke nok lisenser er tilgjengelige gjennom den angitte produktprofilen:
  • Team: Feilen «Ikke nok lisenser» vises
  • VIP: Konto legges til i angitte profiler. Men ettersom lisenskvoten er overskredet, er ikke produktene tilgjengelige for brukeren
  • ETLA: Konto legges til i angitte profiler. Brukere får tilgang til de angitte produktene. Du blir belastet som forventet ved fornyelse
Adobe ID
 • Send en e-postmelding med temaet Komme i gang til brukerens e-postadresse.
 • Ingen konto opprettet.
 • Invitasjonen er knyttet til oppførte produktprofiler.
 • Hvis kontoen finnes, legg den til i produktprofilene.
 • En konto med den angitte e-postadressen finnes.
 • Et land, hvis aktuelt, er ikke åpent for Adobe-handel*
 • Avhengig av typen organisasjon eller kontrakt skjer et av følgende hvis ikke nok lisenser er tilgjengelige gjennom den angitte produktprofilen:
  • Team: Feilen «Ikke nok lisenser» vises
  • VIP: Konto legges til i angitte profiler. Men ettersom lisenskvoten er overskredet, er ikke produktene tilgjengelige for brukeren
  • ETLA: Konto legges til i angitte profiler. Brukere får tilgang til de angitte produktene. Du blir belastet som forventet ved fornyelse

* Adobes tjenester og programvare kontrolleres av amerikanske eksportlover som begrenser eksport og bruk av Adobe-tjenester og -programvare i enkelte regioner, inkludert men ikke begrenset til, Cuba, Iran, Nord-Korea, Sudan, Syria og Krim-regionen i Ukraina.

Merk:

Funksjonen Importer brukere støtter ikke brukerkallenavn som inneholder spesialtegn, for eksempel komma (,) og semikolon (;).

Ytelsesdetaljer

For å unngå overbelastning, er en 66,6 % driftssyklus del av behandling. Hvis tiden for å behandle en innføring varierer fra det rullerende gjennomsnittet med mer enn 10 %, justeres strupingen slik at forespørsel om behandling kun bruker opp 2/3 av sanntid.

I tillegg begrenses også behandlingshastigheten av en begrensningskontroll som administreres av IT-avdelingen. Hvis strupingkontrollen er satt eksplisitt, deaktiveres driftssykluskontrollen. Det er et API-anrop om å bytte tilbake til driftssyklusbasert struping.

Det viser antall forespørsler som behandles per sekund, og gir tilbakemelding om ytelse.

Målhastigheten for opprettelse av 1 000 kontoer der hver legges til i 2 produktkonfigurasjoner, er 1 konto per sekund. Da telles ikke 66,6 %-driftssyklusen, så den åpenbare behandlingshastigheten kan være 0,66 konto/sekund, eller ca. 40 kontoer/minutt. Opprettelse av 1 000 kontoer ved denne hastigheten vil ta 25 minutter. Opprettelse av 5 000 kontoer ved denne hastigheten vil ta to timer og fem minutter.

Feilsøking

I delen Feilsøking kan du feilsøke feilbetingelser eller andre problemer som kan oppstå ved bruk av masseimportfunksjonen i Adobes Admin Console.

Opplastingsfeil

Noen ganger mislykkes filopplasting dersom visse betingelser ikke er oppfylt.

Overskrifter (første linje i CSV-filen) mangler eller er ugyldige

Feilmeldingen vises i følgende situasjoner:

 • Filen er ikke i CSV-format.
 • En nødvendig kolonneoverskrift (for eksempel e-post) er ugyldig eller mangler.
 • En nødvendig kolonne mangler.
headers_are_missing

Gjør følgende:

 • Bruk bare .csv-filformatet.
 • Kontroller at kolonneoverskriftene er gyldige.
 • Kontroller at kolonneverdiene er gyldige.

Hvis du vil ha mer informasjon om obligatoriske eller valgfrie felt og filformat, ser du tabellen CSV-filformat under Behandle brukere.

Slik løser du problemer med formatering av data i CSV-filen:

 1. Åpne CSV-filen i Microsoft Excel.

 2. Velg (uthev) en vilkårlig kolonne som inneholder data, i arket.

 3. Gå til Data-fanen og klikk på Tekst til kolonner.

 4. I dialogboksen som vises, fortsetter du å klikke på Neste til Neste-knappen deaktiveres og Fullfør-knappen aktiveres.

 5. Klikk på Fullfør. Deretter lagrer og lukker du filen.

 6. Last opp den oppdaterte CSV-filen til Admin Console.

Feil analysedata (for eksempel ugyldige roller eller produktkonfigurasjoner)

Feilmeldingen vises i følgende situasjoner:

 • Hvis de nødvendige kolonneoverskriftene (for eksempel E-post) er til stede, men de tilsvarende radverdiene mangler.
error_parsing

Kontroller at du oppgir de tilsvarende verdiene for hver rad.

Behandlingsfeil

En behandlingsfeil oppstår hvis systemet ikke kan behandle datarader i den opplastete filen. Se Masseoperasjonsresultater for mer informasjon.

INTERNAL_SERVER_ERROR

Feilen INTERNAL_SERVER_ERROR er forårsaket av et tidsavbrudd på gatewayen. Du ser INTERNAL_SERVER_ERROR i STATUS-kolonnen på skjermen med feilresultater.

InternalServerError

Du kan prøve på nytt senere.

Bruker allerede lagt til

Hvis du laster opp eksisterende brukere på nytt uten å gjøre endringer, ser du Bruker allerede lagt til i STATUS-kolonnen på skjermen med feilresultater.

Bruker allerede lagt til

Pass på at du ikke laster opp eksisterende brukere på nytt. Fjern rader som inneholder detaljer om eksisterende brukere.

Feil analysedata (for eksempel ugyldige roller eller produktkonfigurasjoner)

Hvis de nødvendige kolonneoverskriftene (for eksempel, Epost) er til stede, men de tilsvarende radverdier mangler, vises meldingen Feilanalyse av data i STATUS-kolonnen på resultatskjermen.

error_parsing_-_fileuploadedbutnotprocessed

Kontroller at du oppgir de tilsvarende verdiene for hver rad.

Finner ikke domenet i organisasjonen din

Feilen oppstår for brukere av Enterprise ID eller Federated ID hvis domenet ikke oppfyller følgende kriterier:

 • Skriv inn gyldig domenenavn i Domene-kolonnen
 • E-post-ID med gyldig domenenavn
 • Brukernavnmed gyldig domenenavn

Meldingen Finner ikke domenet i organisasjonen din vises i STATUS-kolonnen på resulatskjermen.

domain_was_not_found-fileuploadedbutnotprocessed

Merk:

Feilen oppstår når du bruker det ugyldige domenenavnet,. Det betyr at domenet ikke brukes eller er klarert av organisasjonen din.

Gjør følgende:

 • Skriv inn gyldig domenenavn i Domene-kolonnen.
 • Skriv inn gyldig e-post-ID basert på identitetstype.
 • Skriv inn gyldigbrukernavn basert på identitetstypen.

Landskoden må være en 2-tegns ISO-3166-verdi

Feilen oppstår for Enterprise ID eller Federated ID-brukere, hvis landskodeoverskriften eller dataverdiene eller begge mangler.

Meldingen Landskoden må være en 2-tegns ISO-3166-verdi vises i STATUS-kolonnen på resultatskjermen.

Landskodefeil

Kontroller at du oppgir kolonneoverskriften Landskode og tilsvarende gyldige radverdier.

Hvis du fremdeles har problemer med å masseopplaste brukere, kan du opprette en tjenesteforespørsel, starte en nettprat eller administrere en eksisterende tjenesteforespørsel fra Admin Console Støtte-fane hvis du er system- eller støtteadministrator.

Hvis du trenger mer hjelp, ser du Opprette en tjenesteforespørsel.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet