Brukerveiledning Avbryt

Autentisere brukere med Microsoft Azure

 1. Adobe Enterprise og Teams: Administrasjonsveiledning
 2. Planlegg utrulleringen
  1. Grunnleggende konsepter
   1. Lisensiering
   2. Identitet
   3. Brukeradministrasjon
   4. Utrullering av applikasjoner
   5. Oversikt over Admin Console
   6. Administratorroller
  2. Utrulleringsveiledninger
   1. Utrulleringsveiledning for navngitte brukere
   2. SDL-utrulleringsveiledning
   3. Utrullere Adobe Acrobat 
  3. Utrullere Creative Cloud for utdanningssektoren
   1. Utrulleringsveiledning
   2. Godkjenne Adobe-applikasjoner i Googles administrasjonskonsoll
   3. Aktiver Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrasjon med Canvas LMS
   5. Integrasjon med Blackboard Learn
   6. Konfigurere SSO for distriktsportaler og læringsstyringssystemer
   7. Distribuere Adobe Express gjennom Googles applisensiering
   8. Legge til brukere gjennom listesynkronisering
   9. Vanlige spørsmål om Kivuto
   10. Retningslinjer for kvalifisering for grunnskoler
 3. Konfigurere organisasjonen
  1. Identitetstyper | oversikt
  2. Konfigurere identitet | oversikt
  3. Konfigurere organisasjonen med Enterprise ID
  4. Konfigurere Azure AD-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Legge til Azure Sync i en katalog
   3. Rollesynkronisering for utdanning
   4. Vanlige spørsmål om Azure Connector
  5. Konfigurere Google-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Google-sammenslutning
   2. Legge til Google Sync i katalogen din
   3. Vanlige spørsmål om Google sammenslutning
  6. Konfigurere organisasjonen med Microsoft ADFS
  7. Konfigurere organisasjonen for distriktsportaler og LMS
  8. Konfigurere organisasjonen med andre identitetsleverandører
   1. Opprette en katalog
   2. Bekrefte eierskap av et domene
   3. Legge til domener i kataloger
  9. SSO – vanlige spørsmål og feilsøking
   1. Vanlige spørsmål om SSO
   2. SSO-feilsøking
   3. Vanlige spørsmål om utdanning
 4. Administrere organisasjonsoppsettet
  1. Administrere eksisterende domener og kataloger
  2. Aktivere automatisk kontooppretting
  3. Konfigurere organisasjonen via katalogklarering
  4. Overføre til en ny godkjenningsleverandør 
  5. Innstillinger for ressurser
  6. Innstillinger for godkjenning
  7. Kontakter for personvern og sikkerhet
  8. Innstillinger for konsollen
  9. Administrere kryptering  
 5. Administrere brukere
  1. Oversikt
  2. Administrative roller
  3. User Management-teknologier
   1. Administrere brukere enkeltvis   
   2. Administrere flere brukere (masse-CSV)
   3. Verktøy for brukersynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Endre identitetstype for bruker
  5. Administrere brukergrupper
  6. Administrere katalogbrukere
  7. Administrere utviklere
  8. Overføre eksisterende brukere til Adobe Admin Console
  9. Migrere brukeradministrasjon til Adobe Admin Console
 6. Administrere produkter og rettigheter
  1. Administrere produkter og produktprofiler
   1. Administrere produkter
   2. Administrere produktprofiler for Enterprise-brukere
   3. Administrere regler for automatisk tilordning
   4. Gå gjennom produktforespørsler
   5. Administrere policyer for selvbetjening
   6. Administrere appintegreringer
   7. Administrere produkttillatelser i Admin Console  
   8. Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil
   9. Applikasjonsbasert | Creative Cloud for enterprise
   10. Tilleggstjenester
  2. Administrere delte enhetslisenser
   1. Nyheter
   2. Utrulleringsveiledning
   3. Opprette pakker
   4. Trekke tilbake lisenser
   5. Administrere profiler
   6. Licensing Toolkit
   7. Vanlige spørsmål om delte enhetslisenser
 7. Administrere lagring og ressurser
  1. Lagring
   1. Administrere enterprise-lagringsplass
   2. Adobe Creative Cloud: Oppdatere til lagring
   3. Administrere Adobe-lagring
  2. Ressursoverføring
   1. Automatisert ressursoverføring
   2. Vanlige spørsmål om automatisert ressursoverføring  
   3. Administrere overførte ressurser
  3. Hente ut ressurser fra en bruker
  4. Overføring av elevressurser | Bare EDU
   1. Automatisk overføring av elevressurser
   2. Overføre ressurser
 8. Administrere tjenester
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kredittpakker for arbeidsgrupper
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Bruke Adobe Stock for bedrifter
   4. Lisensgodkjenning for Adobe Stock
  2. Spesialskrifter
  3. Adobe Asset Link
   1. Oversikt
   2. Opprette en brukergruppe
   3. Konfigurere Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurere og installere Adobe Asset Link
   5. Administrere ressurser
   6. Adobe Asset Link for XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurere Adobe Acrobat Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Acrobat Sign – administrator for arbeidsgruppefunksjoner
   3. Administrere Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap
   1. Oversikt
 9. Utrullere applikasjoner og oppdateringer
  1. Oversikt
   1. Utrullere og levere applikasjoner og oppdateringer
   2. Planlegge utrullering
   3. Forbered utrulleringen
  2. Opprette pakker
   1. Pakke applikasjoner ved hjelp av Admin Console
   2. Opprette lisensieringspakker for navngitte brukere
   3. Adobe-maler for pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrere enhetslisenser
   6. Serienummerlisensiering
  3. Tilpass pakker
   1. Tilpasse Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
   2. Inkludere tilleggsmoduler i en pakke
  4. Utrullere pakker 
   1. Utrullere pakker
   2. Distribuere Adobe-pakker ved hjelp av Microsoft Intune
   3. Utrullere Adobe-pakker med SCCM
   4. Utrullere Adobe-pakker med ARD
   5. Installere produkter i Unntak-mappen
   6. Avinstallere Creative Cloud-produkter
   7. Bruke Adobe Provisioning Toolkit – bedriftsutgave
   8. Lisensieringsidentifikatorer for Adobe Creative Cloud
  5. Administrere oppdateringer
   1. Endre håndtering for Adobe enterprise- og teams-kunder
   2. Utrullere oppdateringer
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST-oversikt
   2. Konfigurere den interne oppdateringsserveren
   3. Vedlikeholde den interne oppdateringsserveren
   4. Vanlige brukstilfeller med AUSST   
   5. Feilsøke den interne oppdateringsserveren
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Bruke Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-ID-er for bruk med Adobe Remote Update Manager
   3. Løse RUM-feil
  8. Feilsøking
   1. Feilsøke installasjons- og avinstallasjonsfeil for Creative Cloud-applikasjoner
   2. Sende en spørring til klientmaskiner for å sjekke om en pakke er utrullert
   3. Feilmeldingen "Installasjonen mislyktes" for Creative Cloud-pakke
  9. Opprette pakker med Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere applikasjoner)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktmerknader for Creative Cloud Packager
   3. Pakking av applikasjoner
   4. Opprette pakker ved hjelp av Creative Cloud Packager
   5. Opprette lisenspakker for navngitte brukere
   6. Opprette pakker med enhetslisenser
   7. Opprette en lisenspakke
   8. Opprette pakker med serienummerlisenser
   9. Automatisering av pakking
   10. Pakking av produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien
   11. Redigere og lagre konfigurasjoner
   12. Angi språk på systemnivå
 10. Administrere kontoen
  1. Administrere Teams-kontoen
   1. Oversikt
   2. Oppdatere betalingsinformasjonen
   3. Administrere fakturaer
   4. Endre kontrakteier
   5. Bytte forhandler
  2. Tildele lisenser til en teams-bruker
  3. Legge til produkter og lisenser
  4. Fornyelser
   1. Arbeidsgruppemedlemskap: Fornyelser
   2. Enterprise i VIP: Fornyelser og overholdelse
  5. Automatiserte utløpsstadier for ETLA-kontrakter
  6. Bytte kontraktstyper i en eksisterende Adobe Admin Console
  7. Overholdelse av kjøpsforespørsler
  8. Value Incentive Plan (VIP) i Folkerepublikken Kina
  9. VIP Select-hjelp
 11. Rapporter og logger
  1. Revisjonslogg
  2. Tilordningsrapporter
  3. Innholdslogger
 12. Få hjelp
  1. Kontakt Adobes kundestøtte
  2. Støttealternativer for arbeidsgruppekontoer
  3. Støttealternativer for bedriftskontoer
  4. Støttealternativer for Experience Cloud

Autentiser brukerne dine raskt ved hjelp av Open ID Connect (OIDC). Du kan også legge til Microsoft Azure AD Sync (Azure Sync) i katalogene som er konfigurert med Microsoft Azure, for å automatisere brukeradministrasjonen.

Forutsetninger

For å integrere Adobe Admin Console med Microsoft Azure Active Directory (Azure AD), trenger du følgende:
 • Azure AD som identitetsleverandør (IdP).
 • Ett eller flere av følgende produkter: Creative Cloud for enterprise, Document Cloud for enterprise eller Experience Cloud. 
 • Domener tilknyttet Azure AD er fjernet i Adobe Admin Console, eller ventende domenekrav trekkes tilbake.
Merk:
 • Hvis identitetsleverandøren din er Azure AD og du ikke har en samlet katalog i Adobe Admin Console, kan du konfigurere samlingen på følgende måter:
  • OpenID Connect (OIDC): Opprett en samlet katalog på få sekunder via OIDC. Nesten hele konfigurasjonsprosessen foregår i Adobe Admin Console.
  • SSO med Azure AD via SAML: Opprett en samlet katalog ved hjelp av Azure AD med SAML-oppsett. Konfigurasjonsprosessen foregår hovedsakelig i Microsoft Azure Portal.

Opprette en katalog

Hvis du oppfyller kriteriene nevnt i avsnittet om forutsetninger, er du klar for å konfigurere integreringen og la brukerne komme i gang med rettighetene sine.

Når Azure-portalen er konfigurert og klar, gjør du følgende:

 1. Logg på Adobe Admin Console og klikk på Innstillinger. Klikk på Opprett katalog på Identitet-siden. 

 2. I skjermbildet Opprett katalog gjør du følgende før du klikker på Neste.

  • Angi et navn for katalogen
  • Velg Federated ID-kortet
 3. Velg Microsoft Azure Active Directory og velg deretter Logg på Azure AD.

 4. Du blir omdirigert til påloggingssiden for Microsoft-kontoen. Legg inn administratorlegitimasjon med de riktige tillatelsene og logg på. Gå gjennom tillatelsene, og klikk deretter på Godta.

  Azure-tillatelser

 5. Gå tilbake til Adobe Admin Console, se gjennom Azure AD-informasjonen og klikk på Neste.

 6. Konfigurer automatisk oppretting av konto.

  Automatisk kontooppretting er aktivert som standard. Det gjør det mulig for sluttbrukere uten føderert konto å automatisk få opprettet en konto hos organisasjonen basert på et bekreftet e-postdomene. Når dette er aktivert for en føderert katalog, vil nye brukere med gyldig e-postdomene for katalogen kunne opprette en føderert konto.

  Hvis du deaktiverer automatisk kontooppretting, vil nye brukere i organisasjonen din som har gyldige kontoer med domenene til den aktuelle identitetsleverandøren, miste muligheten til automatisk å opprette en føderert konto.

 7. Velg et standardland på rullegardinmenyen under Attributtilordninger. Finn ut mer om attributtilordninger.

 8. Du kan også velge å oppdatere brukerinformasjon i Admin Console når brukerne logger på. Velg deretter Ferdig.

Legge til domener via Azure AD

Når du har koblet Adobe Admin Console-katalogen din til Azure AD, er det på tide å legge til domener. Hvis du vil trekke ut bekreftede domener direkte fra Azure Portal, gjør du følgende:

 1. Åpne Adobe Admin Console og gå til Innstillinger > Identitet. Velg en katalog, gå til Domener-fanen og velg Legg til domene.

 2. Velg en identitetsleverandør (Microsoft Azure i dette tilfellet). Deretter velger du Logg på Azure AD.

 3. Logg på Azure-kontoen som inneholder de bekreftede domenene som skal legges til i Admin Console.

  Velg ett eller flere i listen over tilgjengelige domener, og klikk på Bekreft.

  Microsoft Azure

  Når du har bekreftet, blir du sendt tilbake til siden med informasjon om katalogen der domenene er oppført under Domener-fanen.

Neste trinn

Når du har opprettet en katalog og lagt til domener, kan du begynne å legge til brukere og brukergrupper for å tilordne dem til passende produktprofiler.

Hvis du vil legge til brukere direkte fra Azure AD-kontoen, legger du til Azure Sync i katalogen fra Synkroniser-fanen i informasjon om kataloger.

Merk:

Forsikre deg om at det ikke er knyttet domeneklareringer til domenene som blir fjernet.

Hvis du vil beholde disse klareringsrelasjonene, må du bryte dem midlertidig mens du fullfører de gjenværende trinnene. Du kan tilknytte domeneklareringer når domenene er opprettet på nytt i Adobe Admin Console. Finn ut mer om klarering av kataloger.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?