Admin Console har en rekke muligheter for å utføre flere operasjoner samtidig. Dette kalles massehandlinger. Med massehandlinger kan du enkelt administrere brukerdata, produktdata og produktprofildata i store mengder.

Du kan for eksempel trekke ut brukerdata fra et annet system som du bruker, og deretter endre formatet til å passe til massehandlinger slik det er beskrevet her, og deretter laste opp dataene samtidig i Admin Console. Du kan flytte brukere fra én produktprofil til en annen ved å eksportere dataene fra en produktprofil og deretter importere dem tilbake etter redigering.

For tips om feilsøking for masseopplasting til Admin Console, kan du se Feilsøk masseopplasting av brukere.

Legge til flere brukere

Du kan legge til flere brukere i organisasjonen og klargjøre dem til produktprofiler samtidig ved å laste opp en kommaseparert liste. Du kan laste ned en CSV-eksempelfil fra dialogboksen Importer brukere og så fylle ut detaljer og laste opp filen. Du kan importere opptil 5000 brukere samtidig.

Sluttbrukerne mottar en velkomsthilsen på e-post når de tilordnes produktprofiler eller administrative rettigheter.

Se Legge til brukere for detaljert fremgangsmåte.

Redigere flere typer brukerinformasjon

Som administrator kan du bare oppdatere informasjon for brukere som tilhører et domene organisasjonen din eier. Du kan ikke oppdatere informasjon for brukere som tilhører et domene organisasjonen har klarert, men ikke eier. Du kan endre følgende detaljer for en bruker:

  • Brukerens navn
  • Brukergrupper og produkter som er knyttet til brukeren
  • Administratorrettigheter

Se Redigere brukerinformasjon for detaljert fremgangsmåte.

Bytte brukeridentitet

Bytt brukeridentitetstyper i Adobe Admin Console. Du trenger en ny eller en eksisterende katalog for å endre identitetstypen til en bruker fra Enterprise ID til Federated ID eller omvendt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se flytte domener på tvers av kataloger.

Se Bytte brukeridentitet for detaljert fremgangsmåte.

Slette eller fjerne flere brukere

Når du fjerner en bruker, tilbakekalles alle tillatelser og tilgang til tjenester som er gitt av organisasjonen. Lisenser for produkter blir for eksempel tilbakekalt, og brukerne kan ikke bruke produktet.

Se Slette eller fjerne brukere for detaljert fremgangsmåte.

Eksportere brukerdata

Brukerdata

Som systemadministrator kan du laste ned data for brukere som er registrert i Admin Console, til en CSV-fil. Deretter kan du gjøre de nødvendige oppdateringene for brukerdataene i CSV-filen, og laste opp CSV-filen til Admin Console igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Rediger flere brukere.

CSV-filen du laster ned, inneholder dataene definert i avsnittet CSV-filformat ovenfor.

Hvis du vil laste ned brukerdata, kan du gå til Brukere > Brukere i Admin Console. Klikk på øverst i høyre hjørne på Bruker-siden, og velg Eksporter brukerliste til en CSV-fil.

Filnedlastingsprosedyren avhenger av nettleseren du bruker, og innstillingene i nettleseren. Når nedlastingen er fullført, får du et visuelt varsel.

Rapport for manglende lisenser

Hvis du har kjøpt Enterprise-produkter i VIP, kan du laste ned en rapport for manglende lisenser (i CSV-format). Denne rapporten viser antallet manglende lisenser for hvert produkt du har kjøpt, hvis du har tildelt flere brukere til produktet enn antallet tilgjengelige lisenser.

Hvis du vil laste ned brukerdata, kan du gå til Brukere > Brukere i Admin Console. Klikk på  øverst til høyre på Brukere-siden, og velg Rapport for manglende lisenser.

Filnedlastingsprosedyren avhenger av nettleseren du bruker, og innstillingene i nettleseren. Når nedlastingen er fullført, får du et visuelt varsel.

Merk:

Hvis du er en ETLA-kunde, inneholder ikke denne rapporten noen data. Hvis organisasjonen din har kjøpt Experience Cloud-produkter via Admin Console, blir det heller ikke rapportert om manglende lisenser.

Statusrapport for lisenser

Hvis du har kjøpt Enterprise-produkter i VIP, kan du laste ned en statusrapport for lisensene (i CSV-format). Denne rapporten viser om den enkelte bruker har fått tilordnet produkter, og om brukeren har fått tildelt en lisens.

Merk:

Produkt delegert: Et produkt er delegert dersom en bruker har blitt tilordnet til produktet.

Produkt klargjort: Et produkt er klargjort for en bruker hvis brukeren har rett til å bruke produktet. Med andre ord finnes det en lisens tilgjengelig for produktet.

Hvis du er en ETLA-kunde, viser denne rapporten Ja for både Produkt delegert- og Produkt klargjort-feltene. Dette er uavhengig av lisensene du har tildelt brukerne for et produkt.

Se Oversikt-fanen i Admin Console for å sammenligne statusene til delegerte lisenser og klargjorte lisenser for hvert produkt organisasjonen din har kjøpt.

Hvis du vil laste ned brukerdata, kan du gå til Brukere > Brukere i Admin Console. Klikk på  øverst til høyre på Brukere-siden, og velg Statusrapport for lisenser.

Filnedlastingsprosedyren avhenger av nettleseren du bruker, og innstillingene i nettleseren. Når nedlastingen er fullført, får du et visuelt varsel.

Se Eksportere brukerdata for detaljert fremgangsmåte.

Legge til flere brukere i en produktprofil

Du kan bruke prosedyren for å legge til brukere med en CSV-fil hvis du vil legge til flere brukere i en produktprofil på én gang.

Fjerne flere brukere og brukergrupper fra en produktprofil

Du kan bruke prosedyren Fjern flere brukere samtidig for å fjerne flere brukere fra en produktprofil på én gang. Hvis du for eksempel vil flytte flere brukere fra én profil til en annen, kan du fjerne dem fra den ene profilen og deretter legge dem til i den andre.

Eksportere produktoppsummeringsdata

Du kan eksportere en liste over produkter som er kjøpt og tilordnet, og innkjøpsavdelingen i organisasjonen din kan bruke denne listen.

CSV-filen du laster ned, inneholder en liste over produktene i organisasjonen:

  • Kallenavn: for produktprofil
  • Produkt: på produktet som en profil tilhører
  • Lisenskvote: antall brukere som er tilordnet til en profil. Se Definere og administrere kvoter.
  • Tilordnet: brukere som er tilordnet til en profil
  • Administratorer: administratorer for en profil

Se Eksportere produktoppsummeringsdata for detaljert fremgangsmåte.

Eksportere profilbrukere

Som systemadministrator kan du laste ned data for brukerne av en profil. Deretter kan du bruke denne filen for å legge til flere brukere i en annen produktprofil i organisasjonen.

CSV-filen du laster ned, inneholder dataene definert i avsnittet CSV-filformat ovenfor.

Se Eksportere profilbrukere for detaljert fremgangsmåte.

Legge til flere brukere i en gruppe

Du kan legge til flere brukere samtidig i en gruppe. Hvis du for eksempel vil kopiere brukerne (eller en delmengde) fra én gruppe til en annen, kan du eksportere brukerne fra én gruppe og deretter legge dem til i den andre gruppen.

Se Legge til flere brukere i en gruppe for detaljert fremgangsmåte.

Legge til flere brukergrupper

Når du oppretter grupper, kan du velge å opprette gruppene enkeltvis i Admin Console. Du kan imidlertid også bruke masseopplasting med en CSV-fil og opprette flere grupper samtidig.

Se Opprette brukergrupper for detaljert fremgangsmåte.

Redigere flere brukergrupper

I Admin Console kan du redigere navnet eller beskrivelsen av en eksisterende brukergruppe. Hvis du bruker masseopplasting med en CSV-fil, kan du også redigere brukergruppens administratorer og produktprofilene som for øyeblikket er tilordnet til den aktuelle gruppen. Du kan legge til eller fjerne administratorer og produktprofiler fra brukergruppen.

Se Redigere brukergrupper for detaljert fremgangsmåte.

Fjerne flere brukere fra en gruppe

Du kan bruke prosedyren for fjerning av flere brukere til å fjerne flere brukere fra en gruppe på én gang. Hvis du for eksempel vil flytte et visst antall brukere fra én gruppe til en annen, kan du fjerne dem fra én gruppe og legge dem til i en annen.

Se Fjerne flere brukere fra en gruppe for detaljert fremgangsmåte.

Eksportere gruppebrukere

Du kan laste ned data for brukere for en gruppe. Hvis du for eksempel vil legge til brukere fra én gruppe til en annen, kan du laste ned brukerlisten fra kildegruppen og deretter legge dem til i den andre gruppen. Hvis du vil fjerne brukerne fra kildegruppen, kan du bruke den samme filen.

CSV-filen du laster ned, inneholder dataene definert i CSV-filformat-delen.

Se Eksportere gruppebrukere for detaljert fremgangsmåte.

Resultatsider for massehandlinger

Sidene med resultater for massehandlinger viser en liste og statusen til disse operasjonene som er utført i Admin Console.

Resultatsiden for massehandlinger for brukere

Når du har utført en massehandling, som for eksempel å legge til eller redigere flere brukere samtidig, får du en e-post med detaljene i handlingen. I tillegg kan du se detaljene for massehandlingen på siden Resultater for massehandlinger.

Se Resultatsiden for massehandlinger for brukere hvis du vil ha mer informasjon.

Resultatsiden for massehandlinger for produktprofiler

Når du utfører en massehandling, som for eksempel å legge til eller fjerne flere brukere i en produktprofil samtidig, mottar du en e-post når handlingen er fullført. I tillegg kan du se detaljer for massehandlingen på siden Resultater for massehandlinger.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Resultatsiden for massehandlinger for produktprofiler.

Resultatsiden for massehandlinger for brukergrupper

Når du kjører en massehandling, som for eksempel å legge til eller fjerne flere brukere samtidig fra en gruppe, mottar du en e-post. I tillegg kan du se detaljer for massehandlingen på siden Resultater for massehandlinger.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Resultatsiden for massehandlinger for grupper.