Brukerveiledning Avbryt

VIP-programveiledning: Fornyelser

Fornyelse av lisenser er en problemfri prosess for organisasjonens VIP-administratorer, som varsles via Admin Console og via e-post når årsdatoen nærmer seg. Når du fornyer, er det mye fleksibilitet: Du kan endre produkter, foreta delvise fornyelser og justere lisensantallet.

Lisenser til fornying

Alle lisenser kjøpt via VIP må fornyes innen årsdatoen hvert år for at organisasjonen din skal kunne fortsette å bruke produktene. Kontakt Adobe eller forhandleren for å legge inn en fornyelsesbestilling. Lisenser som det ikke er lagt inn fornyelsesbestilling for, vil bli fjernet.

Fornyelsesperiode

Fornyelsesbestillinger kan legges inn 30 dager før årsdatoen og forfaller på årsdatoen. I løpet av denne tiden kan du legge inn fornyelsesbestillingene via Adobe eller forhandleren.

Fornyelsesvarsling

VIP-administratorene begynner å motta e-postvarslinger fra Adobe med følgende intervaller:

  • 30 dager før årsdatoen (tid til fornyelse)
  • På årsdatoen (fornyelse forfalt)
  • Hvis ingen innkjøpsordre er behandlet, varsles kunden før tilgang til programvaren fjernes.

Fornye alle lisenser

VIP-medlemmer som ønsker å fornye alle sine eksisterende lisenser, må kontakte Adobe eller forhandleren for å få et pristilbud for alle organisasjonens eller institusjonens lisenser som skal fornyes. Ingen ytterligere handling er påkrevd i Admin Console.

Når VIP-administratoren logger på Admin Console, varsles administratoren om den kommende årsdatoen, og det vises et forslag om å kontakte Adobe eller forhandleren og legge inn en fornyelsesbestilling.

Endre produkter på årsdatoen

Hvis du ønsker å endre produkter på årsdatoen, kan du gjøre dette når du legger inn en fornyelsesbestilling hos Adobe eller forhandleren. Etter at bestillingen er behandlet av Adobe, må du:

  1. Bruke Admin Console til å angi hvilke brukere av eksisterende produkt(er) du ønsker å fjerne tilgang for.
  2. Tildele lisenser i Admin Console for nye tilføyde produkter.

Delvis fornyelse

Hvis du bare ønsker å fornye noen av lisensene i løpet av en fornyelsesperiode, må du kontakte Adobe eller forhandleren for å legge inn bestillingen. VIP-administratoren må velge lisensene som skal fjernes, i Admin Console innen 30 dager etter årsdatoen. Hvis du ikke velger hvilke lisenser som skal fjernes, vil Adobe automatisk fjerne lisenser basert på følgende:

  • Lisenser som aldri har blitt tildelt
  • Lisensene som ble tildelt sist

Utløp av lisenser

Lisenser som ikke er fornyet innen årsdatoen, anses som utgått og vil bli fjernet fra kontoen.

Hvis du vil aktivere lisenser på nytt etter at de ble fjernet fra Admin Console, må en ny bestilling legges inn. VIP-administratoren tildeler så lisensen til sluttbrukeren på nytt, som deretter må synkronisere lagringsplassen sin på nytt fra Adobe.com.

Fjerne lisenser

Hvis du ikke fornyer lisensene dine, fjerner Adobe automatisk lisenser innen 31 dager etter forfall, i følgende rekkefølge inntil riktig antall lisenser er nådd:

  • Lisenser som aldri har blitt tildelt
  • Lisensene som ble tildelt sist.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?