Brukerveiledning Avbryt

VIP-programveiledning: Valg av abonnementsperiode

Med VIP er administrasjonen av lisenser veldig håndterbar og fleksibel, og du kan velge blant ulike abonnementsperioder for å imøtekomme organisasjonens eller institusjonens behov. Du trenger ikke å fornye eller reforhandle kontrakten – bare lisensene må fornyes etter hver periode, og du kan justere antallet og endre produktene etter behov. Se delen om fornyelse hvis du vil vite mer.

Alternativer for abonnementsperiode: årlig og utvidet

VIP tilbyr tre abonnementsperioder for å etterkomme organisasjonens eller institusjonens behov:

Årsabonnement

Med et årsabonnement kan VIP-medlemmer betale forskuddsvis for et 12-måneders lisensabonnement. Årsdatoen settes automatisk til 12 måneder etter datoen da Adobe godtok den første bestillingen, eller datoen for den første kjøpsautorisasjonen, hvis den er tidligere. Merk: Alle perioder går som standard tilbake til årsabonnement ved fornyelsesperioden.

Utvidet abonnement: To alternativer

Det finnes to alternativer for lengre perioder via VIP:

Utvidet og forhåndsbetalt abonnement

Før de registrerer seg for VIP, kan medlemmer velge å betale og forlenge på forhånd i opptil 36 måneder (48 måneder for medlemmer innen offentlig sektor og utdanning). Dette alternativet gjør det enda enklere å dekke innkjøps- og budsjetteringsbehov for organisasjonen eller institusjonen din. Med dette alternativet får du en utvidet lisensperiode og kan velge en årsdato som passer med organisasjonens eller institusjonens budsjettplan. Snakk med kontoadministratoren din om dette alternativet før du registrerer deg for VIP.

Merk:

Alle perioder går som standard tilbake til årsabonnement ved fornyelsesperioden.

Langsiktig besparelse med 3-års forpliktelse med VIP Select

VIP Select-medlemmer kan velge en ekstra lang abonnementsperiode med 3-årig forpliktelse (ikke tilgjengelig for utvidet og forhåndsbetalt abonnement) der organisasjonen din hvert år betaler en fast pris* for lisensantallet som ble definert ved inngåelsen av avtalen. Ved å registrere seg for en forlenget periode får kundene dessuten en større rabatt enn de hadde gjort ved registrering for 1 år.

Legg til flere lisenser gjennom hele abonnementsperioden til den rabatterte prisen du fikk da du signerte den 3-årige avtalen. Det kreves et ekstra tillegg for å registrere seg for 3-årig forpliktelse. Hvis du er kvalifisert, blir det vist en kobling til dette tillegget i Konto-fanen i Adobe Admin Console, og det kan åpnes av systemadministratoren som er utpekt som kontraktseier.

Merk:

*Spesifikk prissetting avtales alltid mellom kontoadministratoren og VIP-medlemmet.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din