Produktmerknader for InDesign CS6 8.0.3

Systemkrav

Du kan se de nyeste systemkravene på siden med systemkrav for InDesign.

Installasjonsinstruksjoner

Du kan se detaljerte installasjonsinstruksjoner på installasjonssiden http://www.adobe.com/go/cs_install_instruct_no.

Løste problemer

Se Adobes kundestøtte på http://www.adobe.com/go/customer_support_no for å få ny informasjon og informasjon om kjente problemer for alle Creative Suite 6-programmer.

InDesign

 • Enkelte EPS-filer fører til at InDesign krasjer når dokumentet eksporteres til PDF. [3608014]
 • InDesign CS6 kjenner ikke igjen koblinger på en DAM du får tilgang til via Adobe Drive. [3649135]
 • Alternativene Lagre, Lagre som og Lagre en kopi deaktiveres etter at du drar og slipper fra Finder eller Bridge. [3653735]
 • Betinget tekst utheves ikke riktig på hebraisk og arabisk i Artikkelredigering. [3667884]
 • I den hebraiske versjonen av InDesign vises siderekkefølgen på feil måte for dokumenter med innbinding fra høyre mot venstre. [3669233]
 • Feil ord utheves i forskjellige visninger av den hebraiske stavekontrollen. [3675104]
 • Objekter som plasseres på malsidene, forsvinner eller flyttes til uventede steder når de eksporteres til PDF. [3675929]
 • InDesign krasjer etter et kall til funksjonen SetTextSelection i en bestemt situasjon. [3678597]
 • InDesign krasjer når du klikker på kategorien Koblinger og bilder i dialogboksen Pakker samtidig som samme handling kalles fra panelet Bøker. [3689149] 
 • InDesign bruker om lag 10 sekunder på å veksle mellom lagsynligheten i et dokument med flere malsider. [3689151]
 • InDesign krasjer når du åpner en IDML som har en tom kode for en tekstramme med en innebygd tekstramme. [3689166]
 • InDesign krasjer når du eksporterer en CS6-fil til en IDML-fil og deretter åpner den igjen. [3691025]
 • InDesign krasjer når du eksporterer en IDML til en IDML som har bestemte kryssreferanser og sidereferanser i panelet Stikkordregister. [3695290]
 • Bruk av kode fører til ny tekstflyt ettersom stiler brukes feil. [3151594]
 • InDesign CS6 krasjer under oppdatering av ulike egenskaper for tekstrammer som bruker JavaScript. [3594208]
 • InDesign krasjer når du drar et ord til en tom merknad i tekstredigeringsmodus. [3623132]
 • Funksjonen Tilpass ramme til innhold får InDesign til å krasje. [3628642]
 • InDesign bruker stil på feil måte når kodet ICML importeres. [3629232]
 • Spesifikt for indisk: Kan ikke flytte markøren i enkelte grupper med tamilsk tekst. [3637073]
 • Markøren hopper tilbake til begynnelsen av teksten straks den berører en merknad på en linje som inneholder tekst med bindestrek. [3638783]
 • InDesign krasjer når du plasserer bibliotekelementer. [3646838]
 • Ord brytes, men bindestreken vises ikke når det settes inn en myk bindestrek. [3653718]
 • Tomme tekstvariabler eksporteres ikke riktig til PDF. [3656476]
 • InDesign krasjer når du oppdaterer et sidetall i et dokument der sideblanding er aktivert, og det finnes låste elementer på sidene som blandes. [3656879]

InCopy

 • Markøren oppfører seg ikke som ventet når du jobber med en tekstramme som har to områder for manuskriptberegning. [3539539]
 • Forhåndskontrollprofiler som er innebygd i en layout, fører til en feilmelding i InCopy CS6: mangler Package og Preflight.InDesignPlugin. [3641893]
 • InCopy CS6 krasjer under importering av en artikkel med noe slettet tekst. [3485725]
 • Kan ikke flytte markøren forbi en skjult merknad ved hjelp av piltastene. [3613889]
 • InCopy krasjer når du åpner en ICMA-fil som er basert på et dokument ment for Internett eller digital publisering. [3629800]

InDesign Server

 • InDesign Server krasjer når du prøver å duplisere en tabell med koder til et nytt dokument. [3488416]
 • Dokumentskrifter kan ikke lastes inn i InDesign Server. [3635822]

Ressurser på Internett

Du finner generelle Adobe-forum på http://www.adobe.com/go/forums_no.

Hvis du vil ha hjelp om emner som er relatert til nedlasting, installering og å komme i gang med programvaren, kan du gå til http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Hvis du vil ha produkthjelp samt gruppebasert veiledning, inspirasjon og kundestøtte, kan du gå til http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_no.

Kundestøtte

Hvis du trenger hjelp med produktinformasjon, salg, registrering og andre problemer, kan du gå til http://www.adobe.com/go/customer_support_no.

Vil du kontakte kundestøtten, kan du gå til http://www.adobe.com/go/intlsupport_no/.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din