Importere filer fra andre programmer

Importere grafikk fra Adobe Illustrator

Hvordan du importerer grafikk fra Illustrator, avhenger av hvor mye redigering grafikken trenger etter at den er importert. Du kan importere grafikk fra Illustrator i InDesign i det opprinnelige formatet (*.ai).

Hvis du vil justere synlighet for lag i InDesign

Importer grafikk ved hjelp av Monter-kommandoen. Når du ønsker å redigere den, velger du Rediger > Rediger original for å åpne grafikken i Illustrator. Hvis du for eksempel skal publisere en trykksak på flere språk, kan du lage ett enkelt bilde med ett tekstlag for hvert språk. Du kan transformere bildet som et enkeltobjekt i InDesign, men du kan ikke redigere baner, objekter eller tekst i bildet.

Fil med lag for spansk og engelsk

Hvis du vil redigere objekter og baner i InDesign

Kopier bildet fra Illustrator, og lim det inn i et InDesign-dokument. Det kan for eksempel hende at du bruker samme designobjekt i hver utgave av et blad, men at du vil endre fargen hver måned. Hvis du limer inn et bilde i InDesign, kan du endre objektets farge, bane og gjennomsiktighet ved hjelp av InDesign-verktøy utviklet for det formålet.

Importere grafikk med flere tegnebord fra Illustrator

Grafikk fra Illustrator CS4 kan inneholde flere tegnebord. Når du importerer en Illustrator-fil som inneholder flere tegnebord, kan du bruke Importvalg til å angi hvilket tegnebord, eller hvilken “side”, som skal importeres.

Opprette en PDF-fil med lag i Adobe Illustrator

Du kan arkivere et Illustrator-bilde som en PDF-fil med lag og kontrollere synligheten til lagene i InDesign. Ved å justere synlighet for lag i InDesign kan du variere et bilde avhengig av sammenhengen. I stedet for å lage flere versjoner av samme bilde, for eksempel for en trykksak på flere språk, kan du montere samme bilde der du ønsker det, og justere synligheten for lagene etter behov.

Du kan transformere en PDF-fil som et enkeltobjekt (du kan for eksempel rotere det eller endre størrelsen på det), men du kan ikke redigere baner, objekter eller tekst i bildet.

Hvis du skal montere en Illustrator-fil som inneholder flere tegnebord, kan du angi hvilket tegnebord som brukes, på samme måte som når du monterer PDF-filer med flere sider.

Merk:

Ikke monter lag i kjedede lagsett hvis du vil justere lag i InDesign.

  1. Velg File > Save As i Illustrator.

  2. Skriv inn et filnavn og velg en plassering for filen i dialogboksen Save As.

  3. Velg Adobe PDF (.pdf) for Format, og velg Arkiver.

  4. Velg Acrobat 6 (1.5) eller senere under Kompatibilitet i dialogboksen Adobe PDF-valg.

  5. Velg Create Acrobat Layers From Top-Level Layers, og velg deretter Arkiver PDF.

Lime Illustrator-bilder inn i InDesign

Når du limer inn et bilde fra Illustrator 8.0 eller senere inn i et InDesign-dokument, vises det som en gruppert samling av redigerbare objekter i InDesign. Hvis du for eksempel limer inn en Illustrator-tegning av en fotball, med felt som er tegnet enkeltvis, limes feltene inn som en gruppe som kan deles opp og redigeres med verktøyene i InDesign. Du kan ikke endre synligheten til lag i bildet.

Bilde av en fotball i Illustrator (til venstre) og det samme bildet limt inn i InDesign (til høyre)

Merk:

Før du limer inn et bilde, må du kontrollere at Illustrator er konfigurert til å kopieres som AICB (se hjelpen i Illustrator). I InDesign må du kontrollere at Bruk PDF ved innliming ikke er valgt i innstillingene for Utklippstavlebehandling. Hvis disse valgene ikke er angitt riktig, kan du ikke redigere Illustrator-bildet i InDesign.

Problemer som kan oppstå når du limer inn eller drar grafikk fra Illustrator til InDesign

Farge

Illustrator støtter fargemodellene gråtone, RGB, HSB, CMYK og websikker RGB. InDesign støtter LAB, CMYK og RGB. Når du limer inn eller drar grafikk fra Illustrator til InDesign, konverteres RGB- og CMYK-farger til den forventede fargemodellen. Gråtonefarger er konvertert til den riktige K-verdien i en CMYK-farge i InDesign. HSB-objekter og websikre RGB-objekter konverteres til RGB-farger i InDesign. Farger i jevne toner og forløpninger kan redigeres i InDesign.

Forløpninger

Lineære og radiære forløpninger fra Illustrator kan endres ved hjelp av forløpningsverktøyet eller Forløpning-panelet i InDesign. Forløpninger med flere spotfarger eller komplekse mønstre kan bli ikke-redigerbare objekter i InDesign. Hvis en illustrasjon inneholder komplekse forløpninger, bør du importere den med Monter-kommandoen i stedet.

Gjennomsiktighet

Gjennomsiktige objekter slås sammen når Illustrator-grafikk limes inn eller dras til InDesign.

Grafikkmaler

Grafikkmaler fra Illustrator konverteres ikke til objektmaler i InDesign når du limer inn grafikk i eller drar grafikk til InDesign.

Mønstre

Illustrator-objekter som er fylt eller streket med mønstre, bygges inn i EPS-bilder når de limes inn i eller dras til InDesign.

Tekst

Hvis du drar tekst fra Illustrator til InDesign, konverteres den til konturer som ikke kan redigeres med tekstverktøyet. Hvis du markerer tekst ved hjelp av tekstverktøyet i Illustrator og deretter kopierer den til en tekstramme i InDesign, mister teksten formateringen, men den kan redigeres. Hvis du drar teksten til InDesign uten at en ramme er markert, mister teksten all formatering, og den kan ikke redigeres.

Når du limer inn tekst fra Illustrator, importeres den som ett eller flere objekter som kan transformeres og fargelegges i InDesign, men ikke redigeres. Hvis du for eksempel skriver inn tekst på en bane i Illustrator og limer den inn i InDesign, kan teksten fargelegges, roteres og skaleres, men den kan ikke redigeres med tekstverktøyet. Hvis du vil redigere teksten, bruker du tekstverktøyet og limer den inn i en tekstramme.

Grafikk

Grafikk som kopieres fra Illustrator og limes inn i InDesign, bygges inn i InDesign-dokumentet. Det opprettes ingen kobling til den opprinnelige Illustrator-filen.

Importere Adobe Photoshop-filer (PSD-filer)

Du kan montere grafikk som er opprettet i Adobe Photoshop 4.0 og senere, i en InDesign-layout.

Lag og lagsammensetninger

Du kan justere synligheten til de øverste lagene i InDesign, og du kan også vise forskjellige lagsammensetninger. Når du endrer synlighet for lag eller lagsammensetninger i InDesign, påvirkes ikke den opprinnelige Photoshop-filen.

Baner, masker eller alfakanaler

Hvis du arkiverer baner, masker eller alfakanaler i en Photoshop-fil, kan de brukes til å fjerne bakgrunner eller til å lage tekstflyt rundt grafikk. Grafikk som inneholder baner, masker eller alfakanaler, fungerer som gjennomsiktige objekter når de importeres.

ICC-fargestyringsprofil

Hvis du monterer et Photoshop-bilde med en innebygd ICC-fargestyringsprofil, leser InDesign den innebygde profilen hvis fargestyring er aktivert. Du kan overstyre den innebygde profilen for bildet ved hjelp av dialogboksen Importvalg, eller du kan tilordne bildet en annen fargeprofil i InDesign. Hvis du overstyrer fargeprofilen i InDesign, fjernes eller endres ikke profilen som er innebygd i Photoshop-bildet.

Spotfargekanaler

Spotfargekanaler i Adobe Photoshop PSD- eller TIFF-filer vises i InDesign som spotfarger i Fargeprøve-panelet. Hvis bildet bruker en spotfarge som InDesign ikke kjenner igjen, kan spotfargen vises som grå i InDesign-dokumentet og feilaktig skrives ut som en sammensatt farge. (Bildet skrives imidlertid riktig ut på fargeseparasjoner.) Hvis du vil simulere bildet som sammensatt, kan du lage en spotfarge med riktige fargeverdier, og deretter gi PSD-fargen denne spotfargen som alias. Bildet skrives ut riktig som sammensatt og vises riktig på skjermen når Forhåndsvisning av overtrykk er aktivert (velg Vis > Forhåndsvisning av overtrykk). Fjern aliaset før du skriver ut separasjoner, slik at bildet skrives ut på den forventede platen.

Importere PDF-sider

Ved hjelp av kommandoen Monter kan du angi hvilke sider du vil importere fra en PDF-fil med flere sider eller en Illustrator-fil med flere tegnebord. Du kan montere én enkelt side, en rekke sider eller alle sidene. PDF-filer med flere sider gjør det mulig å kombinere bilder for en trykksak i én enkelt fil.

Valgene for sideområde vises når du velger Vis valg for import i dialogboksen Monter. Se Importvalg for Acrobat (*.pdf) og Illustrator (*.ai). Dialogboksen inneholder en forhåndsvisning, slik at du kan vise miniatyrer av sidene før du monterer dem. Hvis du monterer flere sider, lastes grafikkikonet med den neste siden på nytt i InDesign, slik at du kan montere sidene én om gangen. Når du monterer en PDF-fil i InDesign, importeres ikke filmer, lyd, koblinger eller knapper.

Sammenligning av skjerm- og enhetsoppløsning for monterte PDF-sider

En montert PDF-side vises i best mulig oppløsning for den gitte skaleringen og skjermoppløsningen. Når du skriver ut på en PostScript-enhet, skrives en montert PDF-side alltid ut i enhetens oppløsning. Når du skriver ut på en annen skriver enn en PostScript-skriver, skrives en montert PDF-side ut i samme oppløsning som de andre InDesign-objektene i dokumentet. Vektorobjekter (tegnede) skrives for eksempel ut i samme oppløsning som andre vektorobjekter i dokumentet. Punktgrafikkbilder skrives ut i den beste oppløsningen som støttes i den monterte PDF-filen.

Lage koblinger til monterte PDF-filer

En montert PDF-side vises i InDesign-dokumentet som en forhåndsvisning på skjermen, som er koblet til en bestemt side i den opprinnelige PDF-filen. Når du har montert en PDF-side, kan du bryte koblingene ved å gjøre ett av følgende:

  • Hvis du legger til et passord for den opprinnelige PDF-filen som ble montert i et InDesign-dokument, og du deretter oppdaterer koblingen, blir du bedt om å oppgi passordet.

  • Hvis du sletter sider i den opprinnelige PDF-filen og oppdaterer koblingen, endres den monterte PDF-siden til siden som nå kommer på sidetallet for den opprinnelig monterte siden.

  • Hvis du omorganiserer sidene i den opprinnelige PDF-filen og oppdaterer koblingen, kan den monterte PDF-siden bli annerledes enn hva du forventer. Når dette skjer, monterer du siden på nytt.

Farger på monterte PDF-sider

InDesign beholder fargene som er bygd inn i PDF-sider, også hvis fargen kommer fra et fargebibliotek som ikke er installert med InDesign (for eksempel biblioteket PANTONE Hexachrome®). I tillegg beholdes alle fargeoverlappinger på en montert PDF-side.

Når fargestyring er aktivert, viser InDesign den monterte PDF-filen med sin innebygde ICC-profil eller valgprofil for utskrift (gjelder bare PDF/X). Hvis fargestyring er deaktivert, eller hvis du monterer en PDF-fil som ikke har noen ICC-profil eller valgprofil for utskrift, kalibreres fargene i den monterte filen ved hjelp av fargeprofilen i InDesign-dokumentet.

Når du eksporterer eller skriver ut dokumentet, kan du beholde ICC-profilen som er innebygd i den monterte PDF-filen, eller du kan erstatte den med dokumentprofilen. Valgprofiler for utskrift brukes til visning og følger med når du eksporterer som PDF/X. De brukes ikke når du skriver ut dokumentet, og følger ikke med når du eksporterer til andre formater.

Sikkerhetsinnstillinger for monterte PDF-sider

Siden en montert PDF-side er koblet til den opprinnelige PDF-filen, inkluderer den monterte siden også sikkerhetsinnstillingene for den opprinnelige filen. Hvis noen senere endrer sikkerhetsinnstillingene i den opprinnelige filen, oppdateres sikkerhetsinnstillingene for den monterte PDF-siden når du oppdaterer koblingene.

Hvis du angir riktig hovedpassord når du monterer en PDF-side, overstyrer du eventuelle begrensninger i PDF-siden, og siden eksporteres som forventet.

Importere InDesign-sider (*.indd)

Ved hjelp av Monter-kommandoen kan du importere sider fra ett InDesign-dokument til et annet. Du kan importere en side, et sideområde eller alle sidene i dokumentet. Sidene importeres som objekter (på nesten samme måte som PDF-filer importeres).

Legg til sider i dokumentet der du vil importere sidene. Når du har valgt Fil > Monter og valgt en INDD-fil, kan du velge Vis valg for import og deretter velge hvilke sider du vil importere, hvilke lag som skal gjøres synlige, og hvordan de importerte sidene skal beskjæres. Du kan bla i forhåndsvisningsvinduet for å undersøke miniatyrene av sidene nærmere. Siden eller sidene du velger, lastes inn i grafikkikonet. Hvis du monterer flere sider, laster InDesign den valgte siden inn i grafikkikonet, slik at du kan importere sider etter hverandre.

Merk:

Koblinger-panelet viser navnene på alle sidene som du har importert. Hvis en side som du har importert, inneholder grafikk eller et annet objekt som ble importert til den, vises dette objektet også i Koblinger-panelet. Navnene på disse sekundære importerte objektene vises i en liste under en informasjonstrekant i Koblinger-panelet, slik at du kan skille mellom dem og importerte sider.

Importere andre grafikkformater

InDesign støtter en lang rekke grafikkformater, inkludert punktgrafikkformater som TIFF, GIF, JPEG og BMP, og vektorformater som EPS. I tillegg støttes blant annet formatene DCS, PICT, WMF, EMF, PCX, PNG og Scitex CT (.sct). Du kan importere en SWF-fil som en filmfil.

TIFF-filer (*.tif)

TIFF-formatet er et fleksibelt format for punktgrafikkbilder. Det støttes av nesten alle programmer for tegning, bilderedigering og sidelayout. Nesten alle skrivebordsskannere kan produsere TIFF-bilder.

TIFF-formatet støtter CMYK, RGB, gråtoner, Lab, begrensede farger og punktgrafikk med alfa- og spotfargekanaler. Du kan velge en alfakanal når du monterer en TIFF-fil. Spotfargekanaler vises som spotfarger i Fargeprøver-panelet i InDesign.

Du kan bruke et bilderedigeringsprogram, for eksempel Photoshop, til å lage en maskerende bane for å lage en gjennomsiktig bakgrunn for et TIFF-bilde. InDesign støtter maskerende baner i TIFF-bilder og gjenkjenner kodede OPI-kommentarer.

Graphics Interchange Format-filer (*.gif)

GIF (Graphics Interchange Format) er en standard for visning av grafikk på Internett og andre elektroniske tjenester. Denne komprimeringsmetoden komprimerer bildedata uten at detaljer går tapt. Slik komprimering virker bra med grafikk som består av et begrenset antall heldekkende farger, for eksempel logoer og diagrammer. GIF-formatet kan imidlertid ikke vise flere enn 256 farger. Derfor er det mindre effektivt til å vise fotografier på Internett (bruk JPEG i stedet), og det anbefales ikke for kommersiell trykking. Hvis en importert GIF-fil inneholder gjennomsiktighet, har grafikken bare innvirkning der bakgrunnen er transparent.

JPEG-filer (*.jpg)

JPEG-formatet (Joint Photographic Experts Group) brukes vanligvis til å vise fotografier og andre halvtonebilder i HTML-filer på Internett og andre elektroniske medier. JPEG-formatet støtter fargemodiene CMYK, RGB og gråtoner. I motsetning til GIF beholder JPEG all fargeinformasjonen i et RGB-bilde.

JPEG bruker et justerbart komprimeringsoppsett som innebærer bildetap, men som effektivt reduserer filstørrelsen ved å identifisere og fjerne data som ikke er viktige for visningen av bildet. Et høyt komprimeringsnivå fører til lavere bildekvalitet. Et lavt komprimeringsnivå fører til bedre bildekvalitet, men filstørrelsen økes. Når du komprimerer et bilde og bruker valget for maksimal kvalitet, får du i de fleste tilfeller et resultat som ikke kan skilles fra originalen. Når du åpner et JPEG-bilde, dekomprimeres det automatisk.

Merk:

JPEG-koding, som kan utføres på en EPS- eller DCS-fil i et bilderedigeringsprogram, for eksempel Photoshop, fører ikke til at en JPEG-fil opprettes. I stedet komprimeres filen ved bruk av komprimeringsoppsettet for JPEG-formatet som er forklart ovenfor.

JPEG virker bra for fotografier, men JPEG-bilder med heldekkende farger (bilder med store områder med én farge) blir ofte uskarpe. InDesign gjenkjenner og støtter maskerende baner i JPEG-filer som er opprettet i Photoshop. JPEG kan brukes både i Internett-dokumenter og i kommersielt trykte dokumenter. Samarbeid med førtrykkeren for å beholde JPEG-kvalitet på trykk.

Punktgrafikkfiler (*.bmp)

BMP er standardformatet for punktgrafikkbilder i Windows på DOS- og Windows-kompatible datamaskiner. BMP støtter imidlertid ikke CMYK, og fargestøtten er begrenset til 1, 4, 8 eller 24 biter. Dette formatet er ikke ideelt for kommersielt trykte dokumenter eller Internett-dokumenter. Det støttes ikke av alle nettlesere. BMP-grafikk kan gi akseptabel kvalitet når den skrives ut på skrivere med lav oppløsning eller på andre skrivere enn PostScript-skrivere.

EPS-filer (Encapsulated PostScript-filer)

EPS-filformatet (Encapsulated PostScript) brukes til å overføre PostScript-grafikk mellom programmer, og det støttes av de fleste illustrasjonsprogrammer og programmer for sidelayout. Vanligvis representerer EPS-filer enkeltbilder eller tabeller som monteres i layouten, men en EPS-fil kan også representere en hel side.

Siden EPS-filer er basert på PostScript-språket, kan de inneholde tekst, vektorgrafikk og punktgrafikk. Siden PostScript vanligvis ikke kan vises på skjermen, opprettes det en forhåndsvisning med punktgrafikk for en EPS-fil for visning på skjermen i InDesign. InDesign gjenkjenner maskerende baner i EPS-filer som er opprettet i Photoshop.

Når du importerer en EPS-fil, legges eventuelle spotfarger i filen til på Fargeprøver-panelet i InDesign. EPS støtter oppløsning, presisjon og farger med førtrykkskvalitet. Dette formatet inneholder alle farge- og bildedata som kreves for å fargeseparere DCS-bilder som er innebygd i EPS-grafikk. EPS er ikke ideelt for publisering på Internett i HTML-format, men det fungerer godt til publisering på Internett i PDF-format.

EPS-filer kan inneholde OPI-kommentarer, slik at du kan bruke hurtige bildeversjoner med lav oppløsning (forhåndsvisningsbilder) for plassering på en side. Når du skal foreta den endelige utskriften, kan InDesign eller trykkeriet automatisk erstatte prøvetrykk med versjoner med høy oppløsning.

Desktop Color Separations-filer (*.dcs)

DCS (Desktop Color Separations), som er utviklet av Quark, er en variant av standardformatet EPS. DCS 2.0-formatet støtter filer med flerkanals CMYK og flere spotfargekanaler. (Disse spotfargekanalene vises som spotfarger i Fargeprøver-panelet i InDesign.) DCS 1.0-formatet støtter filer med flerkanals CMYK uten spotfargekanaler. InDesign gjenkjenner maskerende baner i DCS 1.0- og DCS 2.0-filer som er laget i Photoshop.

DCS-filer er beregnet for bruk i en vertsbasert prosess med forseparering. I de fleste tilfeller utelates fargeseparasjonsfiler tilknyttet DCS-bilder når du eksporterer eller skriver ut sammensatte bilder til PDF-, EPS- eller PostScript-format. (Det eneste unntaket gjøres for 8-biters DCS-filer som er opprettet i Photoshop, og som ikke inneholder vektorgrafikk.)

InDesign kan gjenoppbygge et sammensatt bilde fra separasjonsfiler fra DCS 2.0 eller 1.0 hvis filene ble opprettet i Photoshop. Du får best resultat hvis du ikke tar med DCS 1.0- eller DCS 2.0-filer fra andre programmer enn Photoshop når du lager sammensatte bilder med høy oppløsning eller separerer et dokument i en RIP-prosess eller fra en sammensatt fil.

Macintosh PICT-filer (*.pict)

Macintosh PICT-formatet (eller Picture) brukes for grafikkprogrammer og programmer for sidelayout i Mac OS, og også til å overføre filer mellom programmer. PICT-formatet komprimerer bilder som inneholder store områder med heldekkende farger. I InDesign kan du importere PICT-filer som er opprettet fra skjermbilder i Mac OS og i mange andre programmer, inkludert samlinger med utklippsbilder. PICT-filer anbefales imidlertid ikke for trykking med høy oppløsning.

InDesign støtter RGB PICT-bilder med variable oppløsninger og innebygde QuickTime-bilder. PICT-grafikk støtter ikke fargeseparasjoner, er enhetsavhengig og anbefales ikke til kommersiell trykking med høy oppløsning. PICT-formatet kan bare gi akseptabel kvalitet når du skriver ut på skrivere med lav oppløsning eller på andre skrivere enn PostScript-skrivere.

Windows Metafile Format-filer (*.wmf) og Enhanced Metafile Format-filer (*.emf)

Windows Metafile Format (WMF) og Windows Enhanced Metafile Format (EMF) er egne Windows-formater som først og fremst brukes til vektorgrafikk, for eksempel utklippsbilder, som deles mellom Windows-programmer. Metafiler kan inneholde rasterbildeinformasjon. InDesign gjenkjenner vektorinformasjonene og har begrenset støtte for rasteroperasjoner. Fargestøtten er begrenset til 16-biters RGB, og ingen av formatene støtter fargeseparasjoner. Generelt bør du unngå å bruke metafilformater for profesjonelt trykte dokumenter.

PCX-filer (*.pcx)

PCX-formatet er vanlig på Windows-systemer. De fleste Windows-programmer støtter versjon 5 av PCX-formatet.

PCX-formatet støtter fargemodiene RGB, begrensede farger, gråtoner og punktgrafikk. Det støtter i tillegg komprimeringsmetoden RLE, som er uten tap. Det støtter ikke alfakanaler. Bilder kan ha en bitdybde på 1, 4, 8 eller 24 biter. PCX-formatet er imidlertid ikke ideelt for kommersielt trykte dokumenter eller dokumenter på Internett. PCX-grafikk kan bare gi akseptabel kvalitet når den skrives ut på skrivere med lav oppløsning eller på andre skrivere enn PostScript-skrivere.

Portable Network Graphics-filer (*.png)

PNG-formatet bruker justerbar komprimering uten tap til å vise 24-biters fotografier eller bilder med heldekkende farger på Internett og andre elektroniske medier. PNG ble utviklet som et patentfritt alternativ til GIF. Det støtter gjennomsiktighet i en alfakanal eller en angitt farge. PNG passer best for dokumenter på Internett. PNG-fargegrafikk som monteres i et InDesign-dokument, er RGB-punktgrafikkbilder.

Scitex CT-filer (*.sct)

Scitex CT-formatet brukes til bildebehandling med høy kvalitet på Scitex-datamaskiner. Scitex CT-filer kommer ofte fra Scitex-skannere, som brukes til å opprette skannede bilder med høy kvalitet for kommersiell trykking. Scitex CT-formatet støtter CMYK-, RGB- og gråtonefiler, men det støtter ikke alfakanaler. Kontakt Scitex hvis du har behov for verktøy til å overføre filer som er arkivert i Scitex CT-formatet, til et Scitex-system.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din