Brukerveiledning Avbryt

Trykkfarger, separasjoner og rasterfrekvens

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Egenskaper-panelet
   6. Berøringsbasert arbeidsområde
   7. Standard tastatursnarveier
   8. Angre endringer og administrere Historikk-panelet
   9. Gjenoppretting og angring for dokumenter
  3. Generativ kunstig intelligens
   1. Tekst til bilde
   2. Generativ utvidelse
   3. Vanlige spørsmål om generativ kunstig intelligens
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Gjør PDF-er om til InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Opprette bokfiler
   8. Legge til enkel sidenummerering
   9. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   10. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   11. Dele innhold
   12. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   13. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
   3. Skalere og skråstille tekst
   4. Bruke fargeeffekter på skrift
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Lagre og åpne nettsky-dokumenter
  2. Organisere, administrere og dele nettsky-dokumenter
  3. Se og administrere versjoner i nettsky-dokumenter
  4. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter
  5. Dele og samarbeide        
  6. Dele for gjennomgang
  7. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  8. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publiser
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
   12. Eksporter og importer brukerinnstillinger
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Kjente problemer
  3. Krasj ved oppstart
  4. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  5. Feilsøke filproblemer.
  6. InDesign-fil kan ikke eksporteres til PDF
  7. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Oversikt over trykkfargebehandling

Trykkfargebehandling gir deg kontroll over trykkfarger ved trykking. Endringer du utfører ved hjelp av Trykkfargebehandling, påvirker trykket, ikke hvordan fargene defineres i dokumentet.

Valg for trykkfargebehandling er spesielt nyttige for trykkerier. Hvis en jobb med prosessfarger for eksempel inkluderer en spotfarge, kan et trykkeri åpne dokumentet og endre spotfargen til den tilsvarende CMYK-prosessfargen. Hvis et dokument inneholder to lignende spotfarger når det bare trengs én, eller hvis den samme spotfargen har to forskjellige navn, kan et trykkeri tilordne de to til ett enkelt alias.

I en arbeidsflyt med overlapping kan du bruke Trykkfargebehandling til å angi trykkfargetettheten, slik at du kan kontrollere når overlapping skal brukes, og til å angi antallet trykkfarger og rekkefølgen for dem.

 InDesign og Acrobat deler samme teknologi for trykkfargebehandling. Bare InDesign har alternativet Bruk standard Lab-verdier for spotfarger (Use Standard Lab Values For Spots).

Trykkfargebehandling

A. Behandle trykkfarge B. Aliasspotfarge C. Spotfarge 

Åpne Trykkfargebehandling

Gjør ett av følgende:

 • Velg Trykkfargebehandling på menyen i Forhåndsvisning-panelet av separasjoner (Vindu > Utskrift > Forhåndsvisning av separasjoner).
 • Velg Fil > Skriv ut, og klikk på Utskrift. Klikk på Trykkfargebehandling under Utskrift.

Angi hvilke farger som skal separeres

Hver separasjon får navn etter fargenavnet som er tildelt i InDesign. Hvis det vises et skriverikon ved siden av fargenavnet, lages det en separasjon for fargen. Alle spotfarger, inkludert de som defineres og brukes i importerte PDF-filer eller EPS-grafikk, vises i trykkfargelisten.

 1. Velg Separasjoner i Utskrift-området i dialogboksen Skriv ut, eller velg In-RIP-separasjoner hvis du bruker en PPD-fil som støtter dette.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil lage en separasjon, kontrollerer du at skriverikonet vises ved siden av fargenavnet i trykkfargelisten.

  • Hvis du ikke vil lage en separasjon, velger du skriverikonet ved siden av fargenavnet. Skriverikonet forsvinner.

Separere spotfarger som prosessfarger

Ved hjelp av Trykkfargebehandling kan du konvertere spotfarger til prosessfarger. Når spotfarger konverteres til tilsvarende prosessfarger, trykkes de som separasjoner i stedet for på én enkelt plate. Det er nyttig å konvertere en spotfarge hvis du ved et uhell har lagt til en spotfarge i et dokument med prosessfarger, eller hvis dokumentet har flere spotfarger enn det er praktisk å trykke.

 1. Utfør ett eller begge disse trinnene i Trykkfargebehandling.
  • Hvis du vil separere enkeltstående spotfarger, velger du ikonet for trykkfargetypen til venstre for spotfargen eller aliasspotfargen. Det vises et prosessfargeikon. Hvis du vil endre fargen tilbake til en spotfarge, klikker du ikonet igjen.

  • Hvis du vil separere alle spotfarger, velger du Alle spotfarger til prosessfarger. Ikonene til venstre for spotfargene endres til prosessfargeikoner. Hvis du vil gjenopprette spotfargene, deaktiverer du Alle spotfarger til prosessfarger.

   Hvis du velger Alle spotfarger til prosessfarger, fjernes eventuelle trykkfargealiaser du har angitt i Trykkfargebehandling. Det kan også påvirke innstillingene for overtrykking og overlapping i dokumentet.

 2. (Bare InDesign) Hvis du vil bruke Lab-verdiene for en spotfarge i stedet for CMYK-definisjoner, velger du Bruk standard Lab-verdier for spotfarger.

Opprette et trykkfargealias for en spotfarge

Du kan tilordne en spotfarge til en annen spot- eller prosessfarge ved å opprette et alias. Et alias er nyttig hvis et dokument innholder to lignende spotfarger når det bare trengs én, eller hvis det inneholder for mange spotfarger. Du kan se effekten av trykkfargealias på utskriften og, hvis Forhåndsvisning av overtrykk er aktivert, på skjermen.

 1. Velg spotfargen du vil opprette et alias for, i Trykkfargebehandling.
 2. Angi et valg under Trykkfargealias. Ikonet for trykkfargetype og trykkfargebeskrivelsen endres tilsvarende.

Vise eller skrive ut spotfarger ved hjelp av Lab-verdier

Noen forhåndsdefinerte spotfarger, for eksempel farger fra bibliotekene TOYO, PANTONE, DIC og HKS, defineres ved hjelp av Lab-verdier. For kompatibilitet med tidligere versjoner av InDesign finnes det også CMYK-definisjoner for farger fra disse bibliotekene. Når du bruker Lab-verdier sammen med riktige enhetsprofiler, blir utdataene mest mulig nøyaktige på tvers av alle enheter. Hvis fargestyring er svært viktig for et prosjekt, kan det være en fordel å vise, eksportere og skrive ut spotfarger ved hjelp av Lab-verdier. Ved hjelp av valget Bruk standard Lab-verdier for spotfarger i Trykkfargebehandling kan du kontrollere hvilken fargemodus som brukes i InDesign for følgende forhåndsdefinerte spotfarger: Lab eller CMYK. Hvis du vil at utdataene skal være kompatible med tidligere versjoner av InDesign, må du bruke de tilsvarende CMYK-verdiene.

 Hvis Forhåndsvisning av overtrykk er aktivert, brukes Lab-verdier automatisk i InDesign for å forbedre nøyaktigheten av gjengivelsen på skjermen. Det brukes også Lab-verdier når dokumenter skrives ut eller eksporteres, hvis du har valgt Simuler overtrykk i Utskrift-området i dialogboksen Skriv ut eller Eksporter Adobe PDF.

 1. Velg Trykkfargebehandling på menyen i panelet Forhåndsvisning av separasjoner.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil bruke Lab-verdier, aktiverer du Bruk standard Lab-verdier for spotfarger.

  • Hvis du vil bruke CMYK-verdier, deaktiverer du Bruk standard Lab-verdier for spotfarger.

Om rasterinformasjonsfrekvens

Ved trykking simuleres halvtoner av punkt (som kalles rasterpunkt), som skrives ut i rader (som kalles linjer eller linjerastere). Linjer skrives ut ved forskjellige vinkler for at radene skal bli mindre synlige. På Rastrering-menyen i Utskrift-panelet i dialogboksen Skriv ut vises de anbefalte settene av linjerastere i linjer per tomme (lpt) og oppløsningene i punkt per tomme (ppt), basert på hvilken PPD-fil som er valgt. Når du velger trykkfarger fra trykkfargelisten, endres verdiene i boksene Frekvens og Vinkel, der rasterinformasjonsfrekvensen og vinkelen for trykkfargen vises.

En høy linjerasterinnstilling (f.eks. 150 lpt) plasserer punktene tett sammen for å lage et fint gjengitt bilde i pressen. En lav linjerasterinnstilling (60 til 85 lpt) plasserer punktene lenger fra hverandre for å lage et grovere bilde. Størrelsen på punktene bestemmes også av linjerasteret. En høy linjerasterinnstilling bruker små punkt. En lav linjerasterinnstilling bruker store punkt. Det viktigste når du velger en linjerasterinnstilling, er hvilken type trykkpresse som skal brukes for jobben. Spør trykkeriet hvor fin linjeraster pressen støtter, og velg i henhold til dette.

Linjerastere

A. 65 lpt: Grovt raster for trykking av nyhetsbrev og kuponger B. 85 lpt: Middels raster for trykking av aviser C. 133 lpt: Fint raster for trykking av blader med fire farger D. 177 lpt: Svært fint raster for trykking av årsrapporter og bilder i kunstbøker 

PPD-filene for fotosettere med høy oppløsning gir deg mange forskjellige rasterfrekvenser, kombinert med forskjellige fotosetteroppløsninger. PPD-filene for skrivere med lav oppløsning har vanligvis bare noen få valg for linjerastere, vanligvis grovere rastere mellom 53 og 85 lpt. De grovere rasterne gir imidlertid optimale resultater på skrivere med lav oppløsning. Hvis du bruker et finere raster på f.eks. 100 lpt, reduseres faktisk bildekvaliteten når du bruker en skriver med lav oppløsning til endelig utskrift.

Angi rasterinformasjonsfrekvens og oppløsning

 1. Velg ett av følgende i seksjonen Utskrift i dialogboksen Skriv ut:
  • Hvis du vil velge én av de forhåndsdefinerte kombinasjonene av rasterfrekvens og skriveroppløsning, velger du den fra Rastrering-listen.

  • Hvis du vil angi en egendefinert rasterinformasjonsfrekvens, markerer du platen som skal tilpasses, og deretter angir du lpt-verdien i Frekvens-boksen og en rastervinkel under Vinkel.

 Før du definerer egen rasterinformasjon, bør du spørre trykkeriet om foretrukne frekvenser og vinkler. Vær klar over at noen utskriftsenheter overstyrer standardfrekvensene og -vinklene.

Emulsjon og bildeeksponering

Avhengig av hvilken trykkpresse som brukes, og hvordan dataene overføres fra filmen til trykkplatene, må du kanskje gi trykkeriet negativ eller positiv film med emulsjonssiden opp eller ned. Emulsjon er betegnelsen for det fotosensitive laget på et stykke film eller papir. Vanligvis krever trykkerier negativ film i USA og positiv film i Europa og Japan. Kontakt trykkeriet for å finne ut hvilken emulsjonsretning de foretrekker.

Hvis du vil vite om du ser på emulsjonssiden eller siden uten emulsjon (kalles også basesiden), undersøker du den endelige filmen i god belysning. Den ene siden skinner mer enn den andre. Den matte siden er emulsjonssiden. Den skinnende siden er basesiden.

Emulsjonsvalg

A. Positivt bilde B. Negativ C. Negativ med emulsjonssiden ned 

 Innstillingene for emulsjon og bildeeksponering i dialogboksen Skriv ut overstyrer alle innstillinger i skriverdriveren som er i konflikt med disse. Angi alltid utskriftsinnstillinger i dialogboksen Skriv ut.

Angi emulsjon

 1. Velg Sammensatt grå eller en separasjon under Farge i seksjonen Utskrift i dialogboksen Skriv ut.
 2. Velg ett av følgende under Vend:

  Ingen (standard)

  Gjør ingen endringer i orienteringen på bildeområdet. Tekst i bildet kan leses (dvs. rettvendt lesing) når det fotosensitive laget ligger mot deg.

  Horisontal

  Speiler bildeområdet over en vertikal akse, slik at du får omvendt lesing.

  Vertikal

  Speiler bildeområdet over en horisontal akse, slik at det er opp-ned.

  Horisontalt og vertikalt

  Speiler bildeområdet over den horisontale og vertikale aksen, slik at du får omvendt lesing. Teksten kan leses når det fotosensitive laget ligger vendt fra deg. Bilder som trykkes på film, trykkes ofte som Horisontal og vertikal.

Angi bildeeksponeringen

 1. Velg Sammensatt grå eller en separasjon under Farge i seksjonen Utskrift i dialogboksen Skriv ut.
 2. Aktiver eller deaktiver valget Negativ.

Kontrollere separasjons- og dokumentinnstillinger

I Oppsummering-området i dialogboksen Skriv ut vises en oppsummering av fargestyringsinformasjon, merkedimensjoner og det utfallende for dokumentet. Det angis også om overlapping er aktivert.

Du kan også utføre en kvalitetskontroll før du trykker dokumentet eller sender det til et trykkeri.

Prøvetrykke fargeseparasjoner

Utfør trykkfargesimulering på skriveren hvis du vil bekrefte at fargene trykkes med de riktige separasjonene, eller på skjermen hvis du vil se hvordan fargene i dokumentet kommer til å se ut når de gjengis på en bestemt utenhet.

 Et prøvetrykk kan aldri vise helt nøyaktig hvordan det endelige produktet blir, men gjengivelsen blir betraktelig mer nøyaktig hvis du kalibrerer alle enhetene du bruker til å opprette et dokument, (for eksempel skannere, skjermer og skrivere). Når du har kalibrert enhetene, bidrar fargestyringssystemet til å gi forutsigbare og konsekvente farger.

Trykkfargesimulering via skriveren gjenspeiler hvordan du forventer at de endelige separasjonene skal se ut, og det hjelper trykkeriet med å bekrefte at trykket er riktig. Pass på at du tar prøvetrykk på en PostScript-skriver. Du kan ikke prøvetrykke fargeseparasjoner pålitelig på andre skrivere.

 For å være sikker på at filen trykkes riktig, bør du vurdere å arkivere separasjonene som en PostScript-fil, konvertere PostScript-filen til Acrobat 8 PDF ved hjelp av Acrobat Distiller og deretter vise PDF-dokumentet i Acrobat. Ved å vise PDF-dokumentet i Acrobat kan du kontrollere PostScript-utskrift med høy kvalitet på skjermen med et høyt detaljnivå.

Produsere In-RIP-separasjoner

Hvis du vil produsere In-RIP-separasjoner, trenger du følgende program- og maskinvare:

 • En PPD-fil som støtter In-RIP-separasjoner.

 • En PostScript 3-utenhet, eller en PostScript-nivå 2-enhet der RIP-en støtter In-RIP-separasjoner. Hvis dokumentet inneholder bilder med to fargetoner fra Photoshop 5.0 eller nyere, kreves det en PostScript 3-enhet for å generere in‑RIP-separasjoner.

 Avhengig av tilgjengelig førtrykksprogramvare kan et trykkeri utføre førtrykksaktiviteter som for eksempel overlapping, utskyting, separasjon og OPI-erstatning i RIP-en i utenheten. Det kan derfor hende at trykkeriet foretrekker å motta en sammensatt PostScript-fil av dokumentet som er optimalisert for In-RIP-separasjoner, i stedet for en forhåndsseparert PostScript-fil.

Trykk eller arkiver separasjonene

 1. Angi et forvalg fra listen Forvalg for utskrift øverst i dialogboksen Skriv ut hvis det finnes et forvalg med de riktige separasjonsinnstillingene.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil skrive ut på en utenhet, velger du enheten fra Skriver-listen.

  • Hvis du vil skrive til en fil, velger du PostScript®-fil fra Skriver-listen. Velg deretter en PPD-fil som støtter utenheten.

 3. Velg Generelt, og angi sidene som skal separeres.
 4. Velg Utskrift, og gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil trykke på en utenhet, velger du Separasjoner for å lage separasjonene i InDesign.

  • Hvis du vil skrive til en fil, velger du enten Separasjoner eller In-RIP-separasjoner for å arkivere separasjonsinnstillingene i en sammensatt PostScript-fil for behandling i RIP-en.

   Hvis du vil bruke Adobe In-RIP-overlapping, må du arbeide med In-RIP-separasjoner i stedet for vertsbaserte separasjoner. Ellers får ikke overlappingsfunksjonen tilgang til alle fargene samtidig, og overlappingen skjer ikke.

 5. Velg Grafikk, og gjør følgende:
  • Velg Alle under Send data.

  • Velg Alle eller Delmengde under Last ned, med mindre skrifttypene skal settes inn senere (for eksempel i RIP-en eller av et etterbehandlingsprogram).

  • Velg PostScript-nivået til utenheten under PostScript®, enten Nivå 2 eller Nivå 3.

 6. Velg Avansert, og gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil erstatte lavoppløsningsgrafikk som er innebygd i monterte EPS-filer, med høyoppløsningsversjonen ved trykking, kontrollerer du at Les innebygde OPI-bildekoblinger var valgt da EPS-filen ble montert i InDesign-dokumentet. Velg deretter OPI-bildeerstatning i Avansert-området i dialogboksen Skriv ut.

  • Hvis du vil utelate forskjellige importerte grafikktyper for senere erstatning av en OPI-server, velger du en innstilling under Utelat for OPI.

  • Velg [Høy oppløsning] eller en tilgjengelig egendefinert mal med innstillinger for høy oppløsning, under Forvalg for sammenslåing av transparente objekter.

 7. Velg andre utskriftsvalg.
 8. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil skrive ut på en utenhet, velger du Skriv ut.

  • Hvis du vil skrive til en fil, velger du Arkiver. Godta standard filnavn, eller skriv inn et annet navn på filen. Velg deretter Arkiver på nytt.

 Når du har laget separasjoner av InDesign-dokumentet, arkiveres innstillingene du har valgt i dialogboksen Skriv ut, sammen med den separerte filen. Separasjonsinnstillingene, PPD-dataene og alle fargekonverteringer du har angitt i dialogboksen Skriv ut, arkiveres i filen.

Beslektede ressurser

Snakk med oss

Vi vil veldig gjerne høre fra deg. Del tankene dine med Adobe InDesign-fellesskapet

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet