Arbeide med fargeprøver

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Verktøykassen
   3. Angi innstillinger
   4. Berøringsbasert arbeidsområde
   5. Standard tastatursnarveier
   6. Gjenoppretting og angring for dokumenter
 3. Opprette og sette opp dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
 4. Legge til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   4. Opprette tekst langs en bane
   5. Punktmerking og nummerering
   6. Tegnvarianter og spesialtegn
   7. Tekstjustering
   8. Tekstvariabler
   9. Generere QR-koder
   10. Redigere tekst
   11. Justere tekst
   12. Tekstflyt rundt objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Tilknyttet innhold
   15. Formatere avsnitt
   16. Formatere tegn
   17. Finn/endre
   18. Stavekontroll og ordlister
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  6. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Objektmaler
   3. Initialer og kjedede maler
   4. Arbeide med maler
   5. Linjeavstand
  7. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
   11. Skjemaer
  9. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Justere og fordele objekter
   10. Koblet og innebygd grafikk
   11. Integrere AEM Assets
  10. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Deling med andre
  1. Dele og samarbeide        
  2. Dele for gjennomgang
  3. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  4. Administrere tilbakemeldinger 
 6. Publisere
  1. Eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Eksportere innhold for EPUB
   3. Adobe PDF-valg
   4. Eksportere innhold til HTML
   5. Eksportere til Adobe PDF
   6. Eksportere til JPEG-format
   7. Eksportere HTML
   8. Oversikt over DPS og AEM Mobile
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 7. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Skript

Oversikt over Fargeprøver-panelet

I Fargeprøver-panelet (Vindu > Farge > Fargeprøver) kan du opprette og gi navn til farger, forløpninger eller nyanser og raskt bruke dem i dokumentet. Fargeprøver ligner på avsnitts- og tegnmaler. Når du endrer en fargeprøve, påvirkes alle objekter den er brukt på. Fargeprøver gjør det enkelt å endre fargesammensetninger uten at du må finne og justere hvert eneste objekt.

Når fyllet eller streken for markert tekst eller et objekt inneholder en farge eller forløpning fra Fargeprøve-panelet, utheves den brukte fargeprøven i Fargeprøver-panelet. Fargeprøver du lager, knyttes bare til det aktuelle dokumentet. Hvert dokument kan ha et eget sett med fargeprøver arkivert i Fargeprøver-panelet.

Merk:

Når du arbeider med et trykkeri, kan du tydelig identifisere spotfarger med fargeprøver. Du kan også angi fargeinnstillinger i en forhåndskontrollert profil for å angi hvilke fargeinnstillinger som fungerer med skriveren.

Seks CMYK-definerte farger vises som standard i Fargeprøver-panelet: Cyan, magenta, gult, rødt, grønt og blått.

Merk:

Når du skriver ut en bok med kapitler som inneholder fargeprøver i konflikt, kan du angi at innstillinger skal synkroniseres med hoveddokumentet. (Se Synkronisere bokdokumenter.)

Fargeprøvetyper

Bruk Fargekart-panelmenyen for å opprette nye fargekart, laste inn fargekart fra et annet dokument og mer. I Fargekart-panelet arkiveres følgende typer fargekart:

Fargekart-panel
Dobbeltklikk på en farge for å åpne dialogboksen Alternativer for fargekart

Farger  Ikoner i Fargekart-panelet angir spot- og  prosessfargetypene samt fargemodiene LAB , RGB , CMYK  og Blandet trykkfarge.

Nyanser  En prosentverdi ved siden av et fargekart i Fargekart-panelet angir en nyanse av en spot- eller prosessfarge.

Forløpninger  Et ikon i Fargekart-panelet angir om en forløpning er radiær  eller lineær.

Ingen   Hvis du bruker fargekartet Ingen, fjernes streken eller fyllet fra et objekt. Du kan ikke redigere eller fjerne dette fargekartet.

Papir  Papir er et innebygd fargekart som simulerer papirfargen du skriver ut på. Objekter bak et papirfarget objekt skrives ikke ut der de overlappes av det papirfargede objektet. I stedet vises fargen på papiret du skriver ut på. Du kan tilpasse fargen Papir til papiret ved å dobbeltklikke på Papir i Fargeprøver-panelet. Bruk fargen Papir bare til forhåndsvisning. Den skrives ikke ut på ikke-separerte utskrifter eller i fargeseparasjoner. Du kan ikke fjerne denne fargeprøven. Ikke bruk fargen Papir for å fjerne farge fra et objekt. Bruk heller fargeprøven Ingen.

 Hvis Papirfarge ikke virker som beskrevet, og du skriver ut på en skriver som ikke støtter Postscript, kan du prøve å konfigurere skriverdriveren til rastergrafikkmodus.

Svart

Svart er en innebygd 100 % svart prosessfarge som er definert ved hjelp av CMYK-fargemodellen. Du kan ikke redigere eller fjerne denne fargeprøven. Som standard skrives alle forekomster av Svart alltid ut over underliggende trykkfarger, inkludert teksttegn i alle størrelser. Du kan deaktivere denne virkemåten.

Register

Register  er en innebygd fargeprøve som gjør at objekter skrives ut på alle separasjoner fra en PostScript-skriver. Passmerker bruker for eksempel fargen Register, slik at trykkplater kan justeres nøyaktig i en presse. Du kan ikke redigere eller fjerne denne fargeprøven.

Du kan også legge til farger fra et fargebibliotek i Fargeprøver-panelet, slik at de arkiveres sammen med dokumentet.

Tilpasse visning av fargeprøve

Du kan bestemme størrelsen på fargeprøver og om navnet skal vises sammen med fargeprøven.

 1. Velg ett av følgende på menyen i Fargeprøver-panelet:
  • Hvis du velger Navn, vises en liten fargeprøve ved siden av navnet på fargeprøven. Ikonene til høyre for navnet angir fargemodellen (CMYK, RGB, HSB osv.) og om fargen er en spotfarge, prosessfarge, registerfarge eller ingen.

  • Hvis du velger Lite navn, vises komprimerte rader i Fargeprøver-panelet.

  • Hvis du velger Liten fargeprøve eller Stor fargeprøve, vises bare fargeprøven. En trekant med en prikk i hjørnet av fargeprøven angir at fargen er en spotfarge. En trekant uten en prikk angir en prosessfarge.

 2. Klikk på én av følgende knapper nederst i Fargeprøver-panelet for å angi hvilken type fargeprøver som skal vises:
  • Vis alle fargekart  viser alle fargekart, nyansefarger og forløpningsprøver.

  • Vis fargekart  viser bare fargekart av prosessfarger, spotfarger, blandede trykkfarger og nyanser.

  • Vis forløpningsprøver  viser bare forløpningsprøver.

Merk:

Fargeprøven Ingen vises alltid, uansett hvilken knapp du klikker på.

Lage fargeprøver

Fargekart kan inneholde spot- eller prosessfarger, blandede trykkfarger (prosessfarger blandet med én eller flere spotfarger), RGB-, HSB- eller Lab-farger, forløpninger eller nyanser.

Når du setter inn et bilde som inneholder spotfarger, legges fargene automatisk til som fargeprøver i Fargeprøver-panelet. Du kan bruke disse fargeprøvene på objekter i dokumentet, men du kan ikke omdefinere eller slette fargeprøvene.

Merk:

Før du oppretter fargeprøver, må du finne ut hvilke innstillinger som gjelder for leverandøren av skrivertjenester. Du kan angi fargeinnstillinger i en forhåndskontrollert profil for å utheve fargeinnstillingene som ikke fungerer med skriveren din.

Lage en ny fargeprøve

 1. Velg Ny fargeprøve på menyen i Fargeprøver-panelet.
 2. Velg metoden du vil bruke til å trykke dokumentfarger i en trykkpresse, under Fargetype.
 3. Gjør ett av følgende for Navn på fargeprøve:
  • Hvis du velger Prosess som fargetypen og vil at navnet alltid skal beskrive fargeverdiene, kontrollerer du at Navn med fargeverdi er aktivert.

  • Hvis du velger Prosess som fargetypen og vil gi fargen et navn selv, kontrollerer du at Navn med fargeverdi er deaktivert og skriver inn et navn på fargeprøven.

  • Hvis du valgte Spot, skriver du inn et navn på fargeprøven.

 4. Velg modusen du vil bruke når du definerer fargen, under Fargemodus. Unngå å endre modusen etter at du har definert en farge.
 5. Gjør ett av følgende:
  • Dra glidebryterne for å endre fargeverdiene. Du kan også angi numeriske verdier i tekstboksene ved siden av glidebryterne for farge.

  • For spotfarger velger du fra fargebiblioteker i menyen Fargemodus.

 6. Hvis et ikon for advarsel om ikke-trykkbar farge  vises, og du vil bruke fargen i fargespektret som er nærmest fargen du opprinnelig angav, klikker du på den lille fargeboksen ved siden av advarselsikonet.
 7. Gjør ett av følgende:
  • Klikk på Legg til for å legge til fargeprøven og definere en ny. Velg Ferdig når du er ferdig.

  • Velg OK for å legge til fargeprøven og gå ut av dialogboksen.

Merk:

Hvis du vil definere en spotfarge direkte med Ny fargeprøve i Fargeprøver-panelet, kontrollerer du at ingen fargeprøver er markert. Deretter trykker du på Alt+Ctrl (Windows) eller Tilvalg+Kommando (Mac OS) mens du klikker på Ny fargeprøve .

Lage en fargeprøve basert på fargen i et objekt

 1. Marker objektet.
 2. Velg Fyll- eller Strek-boksen i verktøykassen eller Fargeprøver-panelet.
 3. Gjør ett av følgende i Fargeprøver-panelet:
  • Klikk på Ny fargeprøve , og dobbeltklikk på den nye fargeprøven.

  • Velg Ny fargeprøve på menyen i Fargeprøver-panelet.

Den valgte fargen eller forløpningen vises i Fargeprøver-panelet og i Fyll- og Strek-boksen i verktøykassen og brukes på fyllet eller streken for alle markerte objekter.

Legge til farger uten navn i Fargeprøver-panelet

Selv om du kan lage farger med Farge-panelet eller Fargevelger, er det vanskeligere å redigere farger uten navn senere og bruke dem konsekvent. Bruk valget Legg til farger uten navn til å søke etter navnløse farger som er brukt på objekter i dokumentet, og legge dem til i Fargeprøver-panelet. Farger får automatisk navn i henhold til CMYK-, RGB-, HSB- eller Lab-komponentene.

 1. Velg Legg til farger uten navn i Fargeprøver-panelet.

Administrere fargeprøver

Du kan redigere, duplisere, sortere og slette fargeprøver i Fargeprøver-panelet.

Redigere standardfargene i Fargeprøver-panelet

Du kan endre fargeprøvene som vises som standard i nye dokumenter.

 1. Lukk alle åpne dokumenter.
 2. Rediger fargeprøvene du vil endre, i Fargeprøver-panelet.

Duplisere en fargeprøve

Duplisering av fargeprøver kan være nyttig når du vil lage en varmere eller kjøligere variant av en eksisterende farge. Merk at når du dupliserer en spotfarge, får du en ekstra trykkplate for spotfarge.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Marker en fargeprøve, og velg Dupliser fargeprøve på menyen i Fargeprøver-panelet.

  • Marker en fargeprøve, og klikk på Ny fargeprøve  nederst i panelet.

  • Dra en fargeprøve til knappen Ny fargeprøve nederst i panelet.

Redigere en fargeprøve

Du kan endre de enkelte attributtene til en fargeprøve i dialogboksen Fargeprøvevalg. Flere valg er tilgjengelige når du redigerer blandede trykkfargeprøver og blandede trykkfargegrupper.

 1. Velg en fargeprøve i Fargeprøver-panelet, og gjør ett av følgende:
  • Dobbeltklikk på fargeprøven.

  • Velg Fargeprøvevalg på menyen i Fargeprøver-panelet.

 2. Juster innstillingene etter ønske, og velg OK.

Angi navn på fargeprøver

Som standard baseres navnet på en prosessfargeprøve på verdiene til fargens komponenter. Hvis du for eksempel oppretter en rød prosessfarge ved å bruke 10 % cyan, 75 % magenta, 100 % gul og 0 % svart, får fargeprøven navnet C=10 M=75 Y=100 K=0 som standard. Dette gjør det enklere å se sammensetningen av prosessfarger.

Som standard oppdateres navnet på en prosessfargeprøve automatisk når du endrer CMYK-verdiene. Du kan slå dette valget av eller på for hver enkelt fargeprøve etter behov. Du kan når som helst endre navnet på en prosessfargeprøve på samme måte som for andre fargeprøver du definerer.

 1. Dobbeltklikk på en prosessfarge i Fargeprøver-panelet.
 2. Gjør ett av følgende, og velg OK:
  • Hvis du vil at navnet på fargeprøven skal endres automatisk når du justerer CMYK-verdiene for den, kontrollerer du at Navn med fargeverdi er aktivert.

  • Hvis du vil gi en fargeprøve nytt navn når du justerer CMYK-verdiene for den, kontrollerer du at Navn med fargeverdi er deaktivert.

Merk:

Den nye fargeprøven får automatisk navnet Ny fargeprøve (etterfulgt av et tall hvis det finnes flere forekomster av Ny fargeprøve) når dette valget er deaktivert. Du kan endre dette navnet manuelt.

Sortere fargeprøver

Du kan sortere fargeprøver etter navn og fargeverdi. Du kan velge å sortere alle fargeprøvene eller utvalgte fargeprøver.

Sorter etter navn

Fargeprøver sorteres alfabetisk (A til Å).

Hvis du vil sortere alle fargeprøvene etter navn, gjør du ett av følgende:

 • Velg Sorter i Fargeprøver-panelet og velg Alle fargekart etter navn. 
 • Høyreklikk på en fargeprøve og velg Sorter > Alle fargekart etter navn.

Hvis du vil sortere valgte fargeprøver etter navn, velger du fargeprøvene og gjør ett av følgende:

 • Velg Sorter i Fargeprøver-panelet og velg Valgte fargekart etter navn. 
 • Høyreklikk på de valgte fargeprøvene og velg Sorter > Valgte fargekart etter navn.

Sorter etter fargeverdier

Fargeprøver sorteres på basis av fargeverdien. Først sorteres fargeprøver i følgende rekkefølge: CMYK > Lab-farger > Blandet trykkfarge > RGB. Deretter sorteres
alle fargeprøvene i en bestemt fargemodus ut fra fargeverdien.
Alle CMYK-fargeprøver sorteres basert på verdiene for C, M, Y og K.

Hvis du vil sortere alle fargeprøvene etter fargeverdier, gjør du ett av følgende:

 • Velg Sorter i Fargeprøver-panelet og velg Alle fargekart etter fargeverdier. 
 • Høyreklikk på en fargeprøve og velg Sorter > Alle fargekart etter fargeverdier.

Hvis du vil sortere valgte fargeprøver etter fargeverdier, velger du fargeprøvene og gjør ett av følgende:

 • Velg Sorter i Fargeprøver-panelet og velg Valgte fargekart etter fargeverdier. 
 • Høyreklikk på de valgte fargeprøvene og velg Sorter > Valgte fargekart etter fargeverdier.
Merk:

Fargeprøver i en fargegruppe sorteres også ut fra den valgte sorteringen.

Slette individuelle fargeprøver

Når du sletter en fargeprøve som er brukt på et objekt i dokumentet, blir du bedt om å velge en erstatning. Du kan angi en eksisterende fargeprøve eller en fargeprøve uten navn. Hvis du sletter en fargeprøve som er brukt som grunnlag for en nyanse eller blandet trykkfarge, blir du bedt om å velge en erstatning.

 1. Marker én eller flere fargeprøver.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg Slett fargeprøve på menyen i Fargeprøver-panelet.

  • Klikk på Slett-ikonet nederst i Fargeprøver-panelet.

  Merk:

  Du kan ikke slette spotfarger som brukes av montert grafikk i dokumentet. Hvis du vil slette disse fargene, må du først slette grafikken. I sjeldne tilfeller kan det imidlertid hende at spotfargen ikke fjernes selv om grafikken er fjernet. I så fall må du bruke Fil > Eksporter til å opprette en InDesign Markup-fil (IDML). Åpne deretter filen på nytt i InDesign.

 3. Du får spørsmål om hvordan du vil erstatte fargeprøven du sletter. Gjør ett av følgende, og velg OK:
  • Hvis du vil erstatte alle forekomster av fargeprøven med en annen fargeprøve, klikker du på Definert fargeprøve og velger en fargeprøve på menyen.

  • Hvis du vil erstatte alle forekomster av fargeprøven med en tilsvarende farge uten navn, klikker du på Fargeprøve uten navn.

Slette alle ubrukte fargeprøver

 1. Velg Marker alle ubrukte på menyen i Fargeprøver-panelet. Bare fargeprøver som for øyeblikket ikke brukes i den aktive filen, markeres.
 2. Klikk på Slett-ikonet.

Slå sammen fargeprøver

Når du importerer fargeprøver eller kopierer objekter fra andre dokumenter, kan du ende opp med dupliserte fargeprøver som kan være brukt på forskjellige objekter. Bruk kommandoen Slå sammen fargeprøver for å slå sammen de dupliserte fargeprøvene.

 1. Velg to eller flere dupliserte fargeprøver i Fargeprøver-panelet.

  Den første fargeprøven du velger, er den som blir igjen (slås sammen til).

 2. Velg Slå sammen fargeprøver på Fargeprøver-panelmenyen.

Arkivere fargeprøver for bruk i andre dokumenter

Hvis du vil bruke fargeprøvene i andre filer eller dele dem med andre designere, kan du arkivere dem i en Adobe Swatch Exchange-fil (ASE). Du kan importere fargeprøver fra en Colorbook-fil i InDesign, Illustrator og Adobe Photoshop.

 1. Marker fargeprøvene du vil arkivere, i Fargeprøver-panelet.
 2. Velg Arkiver fargeprøver på menyen i Fargeprøver-panelet.
 3. Angi et navn og en plassering for filen, og klikk deretter på Arkiver.

Dele fargekart mellom applikasjoner

Du kan dele de heldekkende fargekartene du lager i Photoshop, Illustrator og InDesign, ved å arkivere et fargekartbibliotek for utveksling. Fargene vises på nøyaktig samme måte i de forskjellige programmene når fargeinnstillingene er synkronisert.

 1. I Fargeprøver-panelet oppretter du prosess- og spotfargeprøver som du vil dele, og fjerner fargeprøver som du ikke vil dele.
  Merk:

  Du kan ikke dele følgende fargeprøvetyper mellom applikasjoner: mønstre, forløpninger, blandede trykkfarger og nyanser, og registerfargeprøven fra Illustrator eller InDesign, og bokfargereferanser, HSB, XYZ, tofargetoning, skjerm-RGB, tetthet, samlet trykkfarge og fargeprøver for web-RGB fra Photoshop. Disse fargeprøvene utelates automatisk når du arkiverer fargeprøver.

 2. Velg Arkiver fargeprøver på menyen i Fargeprøver-panelet, og arkiver fargeprøvebiblioteker på et sted som er lett tilgjengelig.
 3. Last inn fargekartbiblioteket i Fargeprøver-panelet for Photoshop, Illustrator eller InDesign.

Importere fargeprøver

Du kan importere farger og forløpninger fra andre dokumenter og legge til alle eller noen av fargeprøvene i Fargeprøver-panelet. Du kan laste inn fargeprøver fra InDesign-filer (INDD), InDesign-maler (INDT), Illustrator-filer (AI eller EPS) og Adobe Swatch Exchange-filer (ASE) som er opprettet i InDesign, Illustrator eller Photoshop. Adobe Swatch Exchange-filer inneholder fargeprøver som er arkivert i Adobe Swatch Exchange-format.

InDesign inneholder også fargebiblioteker fra andre fargesystemer, for eksempel PANTONE Process Color System®.

Merk:

Spotfarger som brukes av importerte EPS-, PDF-, TIFF- og Adobe Photoshop-filer (PSD), blir også lagt til i Fargeprøver-panelet.

Importere markerte fargeprøver fra en fil

 1. Velg Ny fargeprøve på menyen i Fargeprøver-panelet.
 2. Velg Annet bibliotek fra listen Fargemodus, og marker filen du vil importere fargeprøver fra.
 3. Velg Åpne.
 4. Velg fargeprøvene du vil importere.
 5. Velg OK.

Importere alle fargeprøver fra en fil

 1. Velg Last inn fargeprøver på menyen i Fargeprøver-panelet.
 2. Dobbeltklikk på et InDesign-dokument.

Kopiere fargeprøver mellom InDesign-dokumenter

Du kan kopiere eller dra en fargeprøve (eller objekter det er brukt fargeprøver på) fra ett dokument til et annet. Når du gjør det, legges fargeprøven til i Fargeprøver-panelet i måldokumentet. Hvis du også vil kopiere nyansene og forløpningene i fargeprøven, må du kopiere det opprinnelige objektet, ikke bare fargeprøven.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Kopier et objekt til det aktuelle dokumentet ved å dra og slippe eller kopiere og lime inn.

  • Marker fargeprøvene du vil kopiere, og dra dem fra Fargeprøver-panelet til dokumentvinduet i et annet InDesign-dokument.

  Merk:

  Hvis du drar en fargeprøve med samme navn som en eksisterende fargeprøve (inkludert bokstavtype), men med andre fargeverdier, endres navnet på fargeprøven til “[navn på opprinnelig fargeprøve] 2”.

Laste inn fargeprøver fra tilpassede fargebiblioteker

Du kan velge blant en rekke fargebiblioteker, inkludert PANTONE Process Color System, Toyo™ Ink Electronic Color Finder™ 1050, fargesystemet Focoltone®, fargeprøvesystemet Trumatch™, DIC Process Color Note og biblioteker spesiallaget for bruk på Internett. Før du bruker fargeprøver fra et fargetilpasningssystem, bør du kontakte trykkeriet for å finne ut hvilke de støtter.

 1. Velg Ny fargeprøve på menyen i Fargeprøver-panelet.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg bibliotekfilen fra listen Fargemodus.

  • Velg Annet bibliotek fra listen Fargemodus, finn bibliotekfilen, og velg Åpne.

 3. Marker en eller flere fargeprøver fra biblioteket. og velg Legg til. (Hvis du vil gå ut av dialogboksen uten å legge til fargeprøver, velger du OK.)
 4. Når du har lagt til fargeprøvene, velger du Ferdig.

Fargebiblioteker som installeres med InDesign

I InDesign blir det installert fargebiblioteker for fargetilpasningssystemene beskrevet nedenfor. Du kan installere flere fargebiblioteker og laste inn fargeprøver fra dem i InDesign.

ANPA-farge

Består av 300 farger valgt av ANPA (American Newspaper Publishers Association). Farger i dette biblioteket brukes først og fremst som spotfarger i aviser.

DIC Color

Inneholder 1280 CMYK-spotfarger fra DIC Process Color Note. Farger kan sammenlignes med DIC Color Guide, utgitt av Dainippon Ink & Chemicals, Inc. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du Dainippon Ink & Chemicals, Inc., i Tokyo i Japan.

Focoltone

Består av 763 CMYK-farger. Du kan bruke Focoltone-farger for å unngå overlappings- og registerproblemer under førtrykk ved å se på Focoltone-kartene, som viser overtrykkene fargene er laget av.

En fargeprøvebok med spesifikasjoner for prosess- og spotfarger, overtrykkskart og en bok for markering av layout er tilgjengelig fra Focoltone. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du Focoltone International, Ltd., i Stafford i Storbritannia.

HKS

Du bruker dette når jobben krever farger fra HKS-fargesystemet, som brukes i Europa.

PANTONE®

PANTONE®-farger er den globale standarden for gjengivelse av spotfarger. I 2000 ble det gjennomført en stor revisjon av retningslinjene for PANTONE MATCHING SYSTEM®-fargene. 147 nye rene farger og sju nye metalliske farger ble lagt til i systemet, som nå omfatter hele 1114 farger. PANTONEs fargehåndbøker og fargeprøvebøker blir nå trykt på bestrøket, ubestrøket og matt papir, for å sikre et riktig inntrykk av det trykte resultatet og gi bedre kontroll over trykkeprosessen.

Du kan skrive ut en ren PANTONE-farge i CMYK. Hvis du vil sammenligne en ren PANTONE-farge med den prosessfargen som ligger nærmest, bruker du håndboken for sammenligning mellom PANTONE- og prosessfarger. CMYK-skjermnyanseprosentene står trykt under hver farge. Håndboken skrives nå ut på et klarere bestrøket papir og inneholder sammenligninger mellom de nye 147 rene fargene og CMYK.

I PANTONEs prosesshåndbøker kan du velge mellom mer enn 3000 prosesskombinasjoner som nå skrives ut på bestrøket og ubestrøket papir. Fargene vises i kromatisk rekkefølge i vifteformat, og det er enkelt å velge farger og angi CMYK-skjermverdier.

Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du Pantone, Inc., i Carlstadt i New Jersey i USA.

System (Windows)

Inkluderer 256 farger fra det 8-biters standardpanelet i Windows, som er basert på et ensartet utvalg av RGB-farger.

System (Mac OS)

Inkluderer 256 farger fra det 8-biters standardpanelet i Mac OS, som er basert på et ensartet utvalg av RGB-farger.

Toyo Color Finder

Inneholder 1050 farger basert på de mest brukte trykkfargene i Japan. Du kan bruke Toyo 94 Color Finder eller den nyere Toyo Color Finder. Se i fargeveiledningen som illustrerer trykte eksempler fra Toyo Ink. Denne fargeveiledningen er tilgjengelig fra trykkerier og butikker som selger utstyr for grafisk kunst. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du Toyo Ink Manufacturing Co., Ltd. i Tokyo i Japan.

Trumatch

Gir forutsigbar CMYK-fargetilpasning med over 2000 mulige datamaskingenererte farger. Trumatch-farger dekker det synlige spektret av CMYK-fargeområdet i jevne trinn. Trumatch Color Finder viser opptil 40 nyanser og avskygninger av hver farge. Hver av disse lages opprinnelig i en firefargers reproduksjon, og hver av dem kan reproduseres med fire farger på elektroniske fotosettere. I tillegg til dette inkluderes også firefargers gråtoner i forskjellige nyanser. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du Trumatch Inc. i New York i USA.

Internett

Inkluderer de 216 RGB-fargene for Internett som oftest brukes til å vise 8-biters bilder i nettlesere. Dette biblioteket hjelper deg med å lage grafikk for Internett ved å bruke farger som vises likt både på Windows- og Macintosh-systemer.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din