Oppsummering av nye funksjoner

EPUB-forbedringer

Med denne versjonen av Creative Cloud får InDesign støtte for eksport av EPUB-typer med fast layout, kontroll over objekters CSS-høyde og -bredde, kontroll over bruken av epub:type-koder og tilpasning av CSS-høyde og -tykkelse. Forbedringene i denne versjonen gir deg også forbedret CSS for tabell- og cellestiler. Du kan nå oppdatere metadata i den faste layouten og justerbare layouter i tillegg til å vise de eksporterte resultatene i kategorien Visningsprogrammer.

  • Fast layout: InDesign støtter nå dette populære formatet som er både interessant og interaktivt. I motsetning til vanlige e-bokfiler kan e-bøker med fast layout bruke den samme sidelayouten og -designen som sine trykte motstykker. Du kan eksportere InDesign-dokumentet ditt til et EPUB-format med fast layout. Dette formatet brukes ofte av e-bøker for barn og kompleks sakprosa som kokebøker og tekstbøker.
  • Tilpass objekters CSS-bredde og -høyde: Du kan nå tilpasse et objekts bredde og høyde i en CSS-fil i dialogboksen Valg for objekteksport.
Egendefinert CSS-bredde og -høyde

  • Ny kode av typen epub:type: Vi har innført en ny EPUB-type for å gjøre komponenter i en eksportert EPUB-design mer brukervennlige. Den nye epub:type-koden hjelper deg med å definere elementene i en publikasjon, noe som gjør det enklere å definere en leserekkefølge for EPUB-filen.
  • Forbedret CSS for tabell- og cellestiler: Tabell- og cellestiler tilordnes nå riktig i CSS-filen. Dermed brukes den samme stilen i utdataene. Hvis det ikke brukes noen tabell, opprettes det ikke unødvendige CSS-filer.
  • Metadata og Visningsprogrammer (eksport): Du kan nå oppdatere filinformasjonen eller metadataene til InDesign-filen din, så fylles de samme EPUB-dataene ut i både kategorien for fast layout og kategorien for justerbar layout. Den nye kategorien Visningsprogrammer finnes nå i EPUB-eksportvalgene for både fast og justerbar layout. InDesign viser nå programmene du kan bruke til å åpne EPUB-filene.
Kategorien Visningsprogrammer

Forbedringer av tabeller

Som en del av forbedringene av tabeller i InDesign kan du nå ganske enkelt dra og slippe rader og kolonner fra ett sted til et annet i tabellen.

Sømløs oppdatering

Snarveier og innstillinger beholdes når du oppdaterer, noe som sikrer at du kjapt og enkelt kan begynne å jobbe med den siste versjonen av InDesign. Migrer innstillinger fra den nyeste installerte versjonen av InDesign hver gang du oppdaterer InDesign Creative Cloud. Dermed trenger du ikke endre innstillingene dine hver gang du oppdaterer InDesign Creative Cloud. Når du har migrert innstillingene, kontrollerer du at innstillingssynkronisering er aktivert for den nåværende versjonen, slik at alle de siste innstillingene er lagret i skyen.

Fargekartmapper

Du kan nå opprette fargegrupper og ordne fargekartene deres i flere forskjellige fargegrupper. Ganske enkelt opprett fargegrupper ved hjelp av det nye fargegruppeikonet i Fargekart-panelet samt via utstikker- og hurtigmenyen.

Skalerbare effekter

Gjennomsiktighetseffektene i InDesign skaleres ikke når objektet de er brukt på, skaleres. Med en ny funksjon for skalerbare effekter kan du nå skalere gjennomsiktighetseffekter når du skalerer et objekt. Valget for denne funksjonen finner du på utstikkermenyen til kontrollpanelet og Transformering-panelet. Ved hjelp av valget kan du slå denne skaleringen på og av. Den fungerer på akkurat samme måte som skalering av strektykkelse (valget er utilgjengelig og nedtonet når du har valgt Juster prosentverdi for skalering under objektredigering i Innstillinger > Generelt-panelet). Når dette valget er aktivert, skaleres effektene proporsjonalt når du skalerer et objekt med gjennomsiktighetseffekter. Verdiene til attributter som er relatert til de brukte effektene, endres i modellen og gjenspeiles i effektdialogboksen. 

Inkluder QR-koder i dokumenter

Nå kan du legge til QR-koder i et InDesign-dokument. Forskjellige typer QR-kode du kan legge til i InDesign-dokumentene dine:

  • ren tekst
  • hyperkobling
  • tekstmelding
  • e-post
  • visittkort

Forbedret søk: finn forrige

Når du er midt i en hektisk arbeidsflyt der du søker etter og endrer strenger i InDesign, kan du av og til komme i skade for å trykke på Finn neste-knappen for kjapt og dermed hoppe over teksten du vil endre. Dialogboksen Finn/endre i InDesign har nå to søkeretningsknapper, og søk fremover er aktivert som standard. Du kan også reversere søkeretningen.

Modernisering: endringer i paneler

Verktøytips-panelet

Som en del av moderniseringen har Verktøytips-panelet blitt konvertert fra Flash-teknologi til HTML5. I ID får du tilgang til Verktøytips-panelet via Vindu > Verktøy > Verktøytips. Dette panelet viser navnet, ikonet og tips for det valgte verktøyet. Det var tidligere basert på APE (Flash). Som en del av avviklingen av APE er panelet nå basert på CEP HTML5.

Bakgrunnsoppgaver-panelet

Bakgrunnsoppgaver-panelet, som du får tilgang til ved å velge Vindu > Verktøy > Bakgrunnsoppgaver, brukes for å overvåke fremdriften til aktive bakgrunnsoppgaver. Det lar deg også avbryte en aktiv bakgrunnsoppgave. Dette panelet var tidligere basert på APE (Flash), men har nå blitt konvertert til å kjøre på UI-teknologien Drover.

Enkel utveksling av filer

Hvis du sender en InDesign Creative Cloud-fil til et annet Creative Cloud-medlem, har det ikke noe å si hvilken versjon vedkommende har installert (CS6, R0, R1 osv.), for mottakeren kan umiddelbart åpne dokumentet. Det betyr at det er nå enklere og mer effektivt enn noensinne å dele InDesign-filer med kollegaer og trykkere som er Creative Cloud-medlemmer!
Overleveringen av filer blir mer effektiv fordi du nå slipper å få bekreftet hvilken versjon av ID Creative Cloud kollegaen din bruker, og det er heller ikke nødvendig å konvertere filer til IDML manuelt (avsenderen) eller bekymre seg for at filer ikke kan åpnes (mottakeren).

Integrering med Behance

Du kan nå lagre arbeidet ditt direkte fra InDesign til Behance og vise frem ferdige prosjekter eller ting du holder på med. Få umiddelbar tilbakemelding fra millioner av kreative folk over hele verden etter hvert som du finpusser arbeidet og laster opp nye versjoner.

Forbedret pakking

Du kan nå inkludere en PDF- og IDML-fil i alle pakker du oppretter i InDesign. InDesign-pakker inneholder nå: INDD + koblede filer + skrifter + IDML + PDF (tidligere inneholdt InDesign-pakker bare INDD + koblede filer + skrifter).

Adobe-logoen

Logg på kontoen din