Legge til skjemafelt | Opplæringsmateriale

Når du legger til skjemafelt i et dokument (for eksempel Word-dokument eller PDF-fil), opprettes et utfyllbart skjema som underskriver kan fylle ut og signere. Finn ut hvordan du legger til signatur- og skjemafelt i dokumentene i Adobe Sign. 

Opprette et skjema ved hjelp av dra og slipp-metoden

Dette opplæringsmaterialet fokuserer på dra og slipp-metoden for å legge til felt i et dokument, og på å gi deg all grunnleggende informasjon du trenger for å begynne å opprette skjemaer.

Opprette et skjema med dra og slipp (del 1)

Finn ut hvordan du legger til felt for signatur, dato, navn på underskriver, initialer, e-postadresse, stilling og firma i et dokument, og hvordan du samler inn informasjon fra flere deltakere (underskrivere) i ett enkelt dokument.

Opprette et skjema med dra og slipp (del 2)

Finn ut hvordan du bruke tekstfeltet med valideringer, som lar deg registrere datoer, personnumre, postnumre og e-postadresser.

Denne opplæringen inneholder også informasjon om hvordan du gjør felt obligatoriske, legger til verktøytips og justerer og skalerer skjemafelt.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?