Redimensjonere widgeter

Endre høyden og bredden på en widget

Angivelse av dimensjonene på en widget krever en del kunnskaper om HTML, men prosessen er enkel. Prosessen gir deg mulighet til å tilpasse hvordan widgeten passer inn på nettsiden din.

Merk:

Merk at denne prosedyren kun gjelder for JavaScript-koden til en widget. På det nåværende tidspunkt er det ikke mulig å endre størrelse på URL-widgeter.

En widgets høyde og bredde er satt som standard til å være det samme som størrelsen til nettleseren. Denne dynamiske egenskapen gjør at widgeten kan vises i de aller fleste skjermoppløsningene.

For å endre dimensjonene på widgeten, legger du til en 'style div' til koden som omgir widgeten. Dette trinnet lager du ved hjelp av HTML slik at widget-rammens utseende blir fullstendig tilpasningsbart.

Widget-koden vises under, som gitt når du klikker på hent kode-lenken på Administrer-siden:

<script type='text/javascript' language='JavaScript' src='https://secure.echosign.com/public/embeddedWidget?wid=2AAABLblqZhCb3ZNyEbi1ywHYaBw893IPRafJOjVvgE44n4Kb36XRArp5QgTpBhUWhLa7x81ek18*'></script> 

For å justere størrelsen, legger du til følgende kode før widget-koden. Denne koden angir bredden til 500 piksler og høyden til 600 piksler. Widget-rammens kantlinje kan også justeres ved å endre kantlinje-egenskapene.

<div style="height:500px; width:600px; border:1px solid black;">

Koden som skal skrives inn på nettsiden som skal ha widgeten er:

<html>

<div style="height:500px; widget:600px; border: 1px solid black;">

<script type='text/javascript' language='JavaScript' src='https://secure.echosign.com/public/embeddedWidget?wid=2AAABLblqZhCb3ZNyEbi1ywHYaBw893IPRafJOjVvgE44n4Kb36XRArp5QgTpBhUWhLa7x81ek18*'>

</skript>

</div>

</html>

Som du ser, blir widgeten vist med de dimensjonene som er angitt. Selvfølgelig er ikke disse dimensjonene ideelle, men det viser hvordan innstillingsverdier for høyde og bredde påvirker den publiserte widgeten.

Flere eksempler

Full skjerm 1

<body style="margin: 0; padding: 0;">
<script type='text/javascript' language='JavaScript' src='https://secure.echosign.com/public/embeddedWidget?wid=[yourwidgteId goes here]'>

</script>
</body>

Full skjerm 2

<div style="height:100%; width:100%; border:0px solid black;">

<script> </script>

</div>

 

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?