Få tilgang til brukerkontoer

Få tilgang til utilgjengelige bruker-ID-er

Hvis du har en bruker-ID som du behøver å logge inn på, men du ikke har passordinformasjon, er det to alternativer for å få tilgang til kontoen din.

Den foretrukne metoden er å kontakte e-postadministratoren din og få dem til å videreende e-postadressen til postkassen din. Denne metoden gjør at du da kan bruke koblingen Jeg har glemt passordet til å tilbakestille passordet for bruker-ID-en, og få direkte tilgang.

Hvis e-posten ikke kan videresendes, er det andre alternativet å endre e-postadressen til bruker-ID-en til en e-postadresse som du har kontroll over. Tilbakestill deretter passordet.

Denne metoden krever administrativ tilgang til samme Adobe Sign-konto som bruker-ID-en er i, og en midlertidig e-postadresse som ikke brukes i tjenesten. (Enhver Yahoo, Gmail, eller annen e-postadresse fungerer.) Bruker man en e-post som eksisterer i Adobe Sign, kommer det opp en feil.

Her er den trinnvise prosessen:

 1. Logg på din administrators bruker-ID og gå til delen Bruker av Konto-fanen.
 2. Klikk på plusstegnet oppe til høyre i brukerlisten.
 3. Klikk på Opprett eller oppdater brukere i bulk-fanen. Du ser noen avmerkingsboksalternativer, et par koblinger og en Importer-knapp.

 1. En dialogboks åpnes med alternativ for å oppdatere brukere:
 • Fjern tilvalge Tillat å opprette brukere og Tillat å opprette grupper. Du ønsker bare å oppdatere en bruker.
 • Klikk på koblingen last ned prøveCSV-fil for å åpne en .csv-fil ved hjelp av Excel eller et annet tekstredigeringsprogram som kan analysere en .csv-fil.

 1. Slett innholdet i .csv-filen, slik at bare de tre første overskriftsradene står igjen (E-postadresse, fornavn og etternavn).
 2. Legg til en fjerde overskrift i D-kolonnen som sier Ny e-postadresse.
 3. Angi e-postadressen for den eksisterende bruker-ID-en du vil endre i rad 2, kolonne A.
 4. Angi brukerens fornavn og etternavn i rad 2, kolonne B og C.
 5. Angi den midlertidige e-postadressen din i rad 2, kolonne D.
 6. Lagre .csv-filen på skrivebordet.

 1. Gå tilbake til administratorkonsollvinduet (som viser alternativene Opprett eller oppdater brukere i bulk ) og Bla etter .cv-filen du lagret.
 2. Klikk på Importer.
 3. Adobe Sign finner bruker-ID-en din basert på e-postverdien i kolonne A og endrer den e-postverdien til verdien du har i kolonne D. (Navnefeltene endrer seg også for å gjenspeile verdiene i kolonnene B og C, men det er sekundært i forhold til hva vi gjør.)
 4. Oppdater visningen Brukere, og du vil få se at bruker-ID-en har den nye e-postadressen.
 5. Gå til påloggingssiden og klikk på koblingen Jeg har glemt passordet.

 1. Angi den nye e-postadressen som du akkurat endret bruker-ID-en til i tekstboksen.
 2. Klikk på Send.
 3. Du får tilsendt en e-post der du blir bedt om å angi den nye passordet for bruker-ID-en.
 4. Angi det nye passordet.

Så snart dette passordet er angitt, blir du automatisk logget på kontoen, og du har tilgang til den når du skal fortsette med den nye e-postadressen og passordet du definerte.

Merk:

Endring av e-postadresse eller en bruker-ID endrer ikke noe annet om brukeren. Passordet, hele transaksjonshistorikken, bibliotekdokumenter og widgeter koblet til bruker-ID-en er ikke endret.

Transaksjoner som fortsatt er «pågående» fullføres som normalt, men send varsels-e-postene til den nye e-postadressen.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?