Wraz z wprowadzeniem wydania programu Acrobat DC z dnia 13 października 2015 r. istnieje możliwość zainstalowania aplikacji Acrobat DC bez konieczności usuwania poprzedniej wersji programu Acrobat (X lub XI).

Podczas instalowania programu Acrobat DC w aplikacji Creative Cloud na komputer lub w instalatorze programu Acrobat pojawia się opcja usunięcia lub zachowania poprzedniej wersji programu Acrobat. Domyślnie wybrana jest opcja Usuń stare/poprzednie wersje. Jeśli chcesz zainstalować aplikację Acrobat DC bez usuwania poprzedniej wersji programu Acrobat, usuń zaznaczenie opcji.

Jednak w przypadku zainstalowania wersji Acrobat X/XI i DC na tym samym komputerze niektóre obiegi pracy i udostępnione zasoby lub preferencje mogą nie działać w poprzednich wersjach programu Acrobat. Działają one bez problemów w aplikacji Acrobat DC.

Zablokowane obiegi pracy z wersji AX/XI w przypadku zainstalowania obu wersji X/XI i DC

Jeśli zainstalowano aplikację Acrobat DC, zablokowane są wszystkie obiegi pracy tworzenia plików PDF z programu Acrobat X/XI. Obiegi pracy z programu Acrobat X/XI ponownie działają po odinstalowaniu aplikacji Acrobat DC.

Co dzieje się z udostępnionymi zasobami/preferencjami w przypadku zainstalowania obu wersji X/XI i DC?

  • W środowisku współistnienia dostępna jest tylko jedna drukarka Adobe PDF (z wersji DC).
  • Moduły PDFMakers i Web Capture są dostępne tylko w aplikacji Acrobat DC.
  • Pliki w lokalizacji "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe" w wersji 64-bitowej systemu Windows oraz "C:\Program Files\Common Files\Adobe" w wersji 32-bitowej systemu Windows, które nie zostały zapisane w folderach danej wersji, są udostępnianie.
  • Niestandardowe opcje zadania są udostępniane.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online