Jak zainstalować program Adobe Reader X w systemie MS Windows


Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby pobrać i zainstalować program Adobe Reader X na komputerze z systemem Windows.

Solid State Networks: firma Adobe wykorzystuje technologie pobierania na podstawie licencji firmy Solid State Networks z Phoenix w stanie Arizona. Więcej informacji o firmie Solid State Networks i jej produktach można znaleźć tutaj.

Wymagania systemowe

Przed zainstalowaniem programu upewnij się, że Twój system spełnia minimalne wymagania systemowe.

Internet Explorer: Pobieranie i instalowanie programu Adobe Reader

Wykonaj poniższe kroki, aby zainstalować program Reader przy użyciu przeglądarki Internet Explorer.

 1. Zamknij wszystkie wersje programu Reader. Zamknij wszystkie przeglądarki, w których jest wyświetlony plik w formacie PDF.
 2. Na stronie pobierania programu Adobe Reader kliknij przycisk Pobierz teraz.

  Uwaga: Aby zainstalować starszą wersję programu Reader, przejdź na tę stronę.
 3. Wyświetli się okno dialogowe Pobieranie pliku — ostrzeżenie o zabezpieczeniach. Kliknij przycisk Uruchom.   
 4. Gdy wyświetli się okno dialogowe Internet Explorer — ostrzeżenie o zabezpieczeniach, kliknij przycisk Uruchom.

  Uwaga: Proces instalowania programu Reader składa się z dwóch części: pobrania instalatora i zainstalowania programu Reader. Należy poczekać do czasu ukończenia obu części procesu. Wyświetlony zostanie pasek postępu, informujący o ilości pozostałego czasu.

 5. Kiedy wyświetli się komunikat potwierdzający ukończenie instalacji, kliknij przycisk Zakończ.

Mozilla Firefox: Pobieranie i instalowanie programu Adobe Reader

Wykonaj poniższe kroki, aby zainstalować program Reader przy użyciu przeglądarki Mozilla Firefox.

 1. Zamknij wszystkie wersje programu Reader. Zamknij wszystkie przeglądarki, w których jest wyświetlony plik w formacie PDF.
 2. Na stronie pobierania programu Adobe Reader kliknij przycisk Pobierz teraz.

  Uwaga: Aby zainstalować starszą wersję programu Reader, przejdź na tę stronę.
 3. Kiedy wyświetli się okno dialogowe Otwieranie, kliknij przycisk Zapisz plik.

 4. Kiedy wyświetli się okno Pobrane, dwukrotnie kliknij plik .exe programu Reader. 

  Uwaga: jeśli okno Pobrane nie jest widoczne, mogło zostać zakryte przez inne aplikacje lub okna.

 5. Gdy zostanie wyświetlony monit o otwarcie pliku wykonywalnego, kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Proces instalowania programu Reader składa się z dwóch części: pobrania instalatora i zainstalowania programu Reader. Należy poczekać do czasu ukończenia obu części procesu. Wyświetlony zostanie pasek postępu, informujący o ilości pozostałego czasu.

 6. Kiedy wyświetli się komunikat potwierdzający ukończenie instalacji, kliknij przycisk Zakończ.   

Potrzebujesz pomocy?

W przypadku problemów z pobraniem programu Reader pomimo wykonania kroków opisanych w tym artykule TechNote, spróbuj pobrać instalator programu Reader, klikając następujące łącze: get.adobe.com/pl/reader/direct. Wybierz swój system operacyjny, język i wersję, a następnie kliknij przycisk Download Now (Pobierz teraz). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć pobieranie.

Procedura szybkiego rozwiązywania problemów została opisana w artykule Szybka korekta | Instalowanie, pobieranie | Reader.

Lista znanych problemów oraz informacje na temat zaawansowanego rozwiązywania problemów znajdują się na stronie Rozwiązywanie problemów z instalacją | Adobe Reader | Windows.

Aby dowiedzieć się, czy inni użytkownicy również doświadczają podobnych problemów z pobieraniem i instalacją, odwiedź Forum użytkowników programu Reader lub Forum dotyczące wdrażania i instalacji na stronie AcrobatUsers.com. Opisz swój problem na forum, aby uzyskać możliwość interaktywnego rozwiązania problemu. Pisząc na forum, podaj również informacje na temat używanego systemu operacyjnego oraz numeru wersji produktu.   

Więcej zasobów tego rodzaju

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto