Z programami Acrobat i Reader 10.1.8 i 11.0.04 została wprowadzona obsługa systemu Mac OS X Mavericks (10.9). Jak w przypadku każdej nowej obsługi nowego systemu operacyjnego mogły wystąpić niespodziewane problemy. Firma Adobe planuje rozwiązać wszystkie wykryte problemy w kolejnych wersjach oprogramowania.

Program Acrobat lub Reader ulega awarii po użyciu polecenia Znajdź w systemie Mac OS X Mavericks (10.9.2)

Program Acrobat lub Reader przestaje reagować po użyciu polecenia Znajdź.

Obejście problemu: Użyj polecenia Wyszukiwanie zaawansowane (Shift+Cmd+F) zamiast polecenia Znajdź (Cmd+F).

Można też zainstalować poprawkę. Więcej informacji na temat pobierania i instalacji poprawki znajduje się tutaj.  

Nadmierne zużycie energii

Korzystanie z niektórych funkcji w programie Acrobat lub Reader, np. powiększania, przesunięcia oraz okienek do logowania i komentarzy, powoduje nadmierne zużycie akumulatora. Po otwarciu menu akumulatora programy Acrobat i Reader są oznaczone na liście jako „Aplikacje korzystające ze znacznej ilości energii”.

Obejście problemu: Brak. Poprawki są zaplanowane dla kolejnej planowanej aktualizacji.

Program Safari 7 blokuje dodatek plug-in PDF firmy Adobe

Program Safari 7 (dostarczony z systemem Mac OS X Mavericks 10.9) oraz Safari 6.1 blokują dodatek plug-in programu Acrobat i Reader PDF podczas pierwszej próby wyświetlenia pliku PDF przez domenę lub witrynę sieci Web. Więcej szczegółów można znaleźć w witrynie http://helpx.adobe.com/pl/acrobat/kb/blocked-plugin-alert-safari-7.html

Obejście problemu: Kliknij komunikat „Zablokowane” i wybierz opcję Zaufaj , gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe Zaufaj, lub włącz zaufanie dla dodatku plug-in globalnie.

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online