Pliki PDF nie ładują się przy pierwszej próbie w programie Safari 7 i 6.1

Przy pierwszej próbie wyświetlenia pliku PDF w nowej domenie lub witrynie sieci Web w programie Safari 6.1 i 7 (dołączonym do systemu Mac OS X Mavericks 10.9) okno przeglądarki jest wyszarzone lub puste. Zostaje wyświetlony alert: „Zablokowana wtyczka.”

W najnowszych wersjach programu Safari do włączania i wyłączania wtyczek na poziomie globalnym lub poziomie witryny używany jest nowy menedżer wtyczek. Wtyczki programu do wyświetlania plików PDF Acrobat i Reader nie są domyślnie zaufane, dopóki użytkownik aktywnie nie zaufa wtyczce na poziomie globalnym lub poziomie poszczególnych witryn sieci Web.

Rozwiązanie: Ufaj wtyczce PDF

Ufaj wtyczce PDF na poziomie globalnym

  1. Wybierz kolejno opcje Safari > Preferencje > Zabezpieczenia > Zarządzaj ustawieniami witryny sieci Web
  2. Z poziomu lewego panelu wybierz opcję Adobe Reader lub Adobe Acrobat.
  3. W menu podręcznym Podczas odwiedzania innych witryn sieci Web wybierz opcję Zawsze zezwalaj
Okno ustawień zabezpieczeń

Ufaj wtyczce PDF na poziomie witryny

Dla poszczególnych domen lub witryn, w ramach których zostaje wyświetlony komunikat „Zablokowana wtyczka”:

  1. Kliknij komunikat „Zablokowana”.  
  2. Po wyświetleniu okna dialogowego Zaufanie wybierz opcję Ufaj.
Po wyświetleniu okna dialogowego Zaufanie wybierz opcję Ufaj

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online