Otwieranie plików CS6 za pomocą programu Animate CC

Hemanth Sharma wyjaśnia, jak używać starszych plików w programie Animate CC.
Hemanth Sharma

Obejścia zapewniające funkcjonalność podobną do funkcji, które zostały usunięte

W przypadku zauważenia brakujących funkcji w programie Adobe Animate oto lista usuniętych funkcji razem z możliwościami obejścia problemu.

Funkcje

Uzasadnienie wycofania

Możliwe obejścia

Przyszłe plany

Edytor ruchu

Edytor ruchu był skomplikowanym narzędziem z licznymi błędami i nie działał optymalnie.

Pobierz to narzędzie innej firmy i używaj go zamiast Edytora ruchu.

Firma Adobe bada możliwości lepszego zastąpienia funkcjonalności Edytora ruchu.

Eksport plików FXG

Funkcja eksportu plików FXG wykorzystywała bibliotekę 32-bitową z programu Flash CS6. Nie można jej używać w programie Animate CC, który jest aplikacją 64-bitową.

Aby eksportować grafikę wektorową do plików w formacie SVG, można zainstalować w programie Animate rozszerzenia innych firm, takie jak SVG.jsfl, dostępne w tej lokalizacji.

Firma Adobe sprawdza otwarte standardy internetowe (takie jak SVG), aby ułatwić obiegi pracy związane z wymianą zawartości między programami Animate CC i Illustrator CC.

Projektory

 

Firma Adobe zaleca użycie programu AIR Publishing do aplikacji komputerowych i mobilnych, w których niezbędne są projektory. 

Możliwe jest równie użycie konwerterów (innych firm) plików SWF na aplikacje, takich jak SWF to EXE

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online