W tym artykule omówiono podstawowe narzędzia dostępne w programie Animate CC.

Pędzel

Narzędzie Pędzel (B) umożliwia indywidualne zdefiniowanie pędzla przez określenie jego parametrów, takich jak kształt i kąt. Można tworzyć w projektach naturalne kompozycje przez dostosowanie narzędzia Pędzel do konkretnych potrzeb. Program Animate umożliwia tworzenie, edytowanie i wybieranie własnych pędzli za pośrednictwem inspektora Właściwości, po wybraniu narzędzia Pędzel w przyborniku.

Więcej informacji na temat narzędzia Pędzel można przeczytać w artykule Narzędzie Pędzel w programie Animate CC.

Kość

Narzędzie Kość pozwala użyć kinematyki odwrotnej (IK) — sposobu animowania obiektów przy użyciu kości połączonych z liniowymi lub rozgałęzionymi szkieletami w relacjach element macierzysty-element potomny. Gdy jedna kość porusza się, poruszają się połączone z nią kości. Kości kinematyki odwrotnej można dodawać do wystąpień klipów filmowych, grafiki i przycisków.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o narzędziu Kość, przeczytaj artykuł Używanie narzędzia Kość w programie Animate CC i obejrzyj samouczek wideo Tworzenie realistycznych ruchów przy użyciu narzędzia Kość.

Kamera

Za pomocą narzędzia Kamera można naśladować wirtualny ruch kamery. Gdy w kompozycji jest ustawiony widok kamery, warstwy są widoczne w taki sposób, jakby były filmowane rzeczywistą kamerą. Na warstwie kamery można również dodawać animacje lub klatki kluczowe. Następujące funkcje kamery ułatwiają dostosowywanie animacji:

  • Panoramowanie względem obiektu w klatce
  • Powiększanie w celu podkreślenia obiektu i uzyskania dramatyzmu
  • Oddalanie klatki w celu przypomnienia widzom całego obszaru akcji
  • Zmienianie punktu skupienia w celu przeniesienia uwagi widzów między obiektami
  • Obracanie kameryUżywanie tinty lub filtrów w celu wprowadzenia efektów kolorystycznych

Więcej zasobów pomocy można znaleźć w artykule Korzystanie z kamery w programie Animate CC oraz samouczku wideo Używanie wirtualnej kamery w programie Animate CC.

Elipsa

Za pomocą narzędzia Elipsa można rysować okręgi i owale.

Więcej informacji na temat narzędzia Elipsa można uzyskać w artykule Rysowanie linii i kształtów w programie Animate CC.

Ołówek

Za pomocą narzędzia Ołówek można rysować i edytować linie dowolne.

Więcej informacji o sposobie używania narzędzia Ołówek można uzyskać w artykule Linie i kształty w programie Animate CC.

Pióro

Za pomocą narzędzia Pióro (P) można rysować linie proste i krzywe w celu tworzenia obiektów. 

Więcej informacji o sposobie używania narzędzia Pióro można uzyskać w artykule Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro.

Prostokąt

Za pomocą narzędzia Prostokąt (M) można rysować kwadraty i prostokąty.

Więcej informacji o sposobie używania narzędzia Prostokąt można uzyskać w artykule Linie i kształty.

Kotwica przekształceń

Punkty kotwiczenia segmentów w zasobie pozwalają na wyświetlenie uchwytów kierunku składających się z linii kierunku zakończonych punktami kierunku. Kąty i długości linii kierunkowych określają kształt i rozmiar zakrzywionych segmentów. Aby zmienić kształt krzywych, przesuń punkty kierunku.

Po zaznaczeniu punktu kotwiczenia przy wszelkich skojarzonych z nim segmentach krzywoliniowych pojawiają się linie kontrolne. Każdy punkt gładki ma dwie skorelowane ze sobą linie kierunkowe. Przesunięcie jednej z nich powoduje zmianę kształtu segmentów krzywoliniowych po obu stronach punktu kotwiczenia. W punkcie tym jest zachowywane gładkie przejście między segmentami.

Szczegółowe informacje o używaniu punktów kontrolnych w animacjach znajdują się w artykułach Korzystanie ze stołu montażowego i panelu Narzędzia w programie Animate CC oraz Podstawowe informacje o animacjach.

Przekształcenie

Za pomocą narzędzia Przekształć (E) można skalować, obracać lub pochylać zaznaczenie.

Więcej informacji o narzędziu Przekształcenie można znaleźć w artykule Przekształcanie i łączenie obiektów graficznych.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online