Przegląd

Narzędzie Pędzel (B) w programie Adobe Animate CC umożliwia indywidualne zdefiniowanie pędzla przez określenie jego parametrów, takich jak kształt i kąt. Można tworzyć w projektach naturalne kompozycje przez dostosowanie narzędzia Pędzel do konkretnych potrzeb. Program Animate umożliwia tworzenie, edytowanie i wybieranie własnych pędzli za pośrednictwem inspektora Właściwości, po wybraniu narzędzia Pędzel w przyborniku.

Wybieranie własnego pędzla

Domyślnie narzędzie Pędzel udostępnia szereg pędzli (osiem predefiniowanych rozmiarów) przystosowanych do różnych zadań związanych z rysowaniem. Po wybraniu narzędzia Pędzel w przyborniku w ustawieniu Pędzel w inspektorze Właściwości jest widocznych szereg kształtów pędzli.

Można wybrać pozycję z listy rozwijanej Pędzel i zacząć rysowanie w kompozycji na stole montażowym.

Nowe rozmiary pędzli

Program Animate CC udostępnia szeroki wybór rozmiarów narzędzia Pędzel pozwalający precyzyjniej dobrać narzędzie, a także następujące ulepszenia:

 • Nowe rozmiary pędzli w zakresie od 1 do 200 pikseli
 • Aktywny podgląd zmian rozmiarów pędzli
 • Kursory narzędzi Pędzel i Gumka z widokiem obramowania — zapewniające dobrą widoczność przy rysowaniu w kontekście innych kompozycji
 • Zapamiętywanie ustawień narzędzia Pędzel, na przykład ostatniego rozmiaru, kształtu i trybu pędzla, między sesjami programu Animate
 • Udoskonalona obsługa rysowania, szczególnie przy krótkich pociągnięciach pędzlem
Erasor tool Cursor Outline
Narzędzie Gumka: obrys kursora

Suwak rozmiaru pędzla
Suwak rozmiaru pędzla

Suwak rozmiaru pędzla — aktywny podgląd
Suwak rozmiaru pędzla — aktywny podgląd
New Brush Cursors
Nowe kursory pędzla

Opcje wygładzania w narzędziu Pędzel

Współczynnik wygładzania w programie Animate CC nie jest już wyświetlany jako pole tekstowe z zakresem od 0 do 100, ale jako suwak o wartościach od Niskie do Wysokie w pięciu krokach.

Wygładzanie
Wygładzanie

Tworzenie własnego pędzla

Korzystając z następującej procedury, można utworzyć własny pędzel o indywidualnych parametrach rozmiaru, kąta i płaskości:

 1. Kliknij narzędzie Pędzel (B) w przyborniku i kliknij przycisk Nowy plik obok ustawienia Pędzel w inspektorze Właściwości.
Dodawanie własnego pędzla
Dodawanie własnego pędzla
 1. W oknie dialogowym Opcje stalówki wybierz kształt, kąt i procent płaskości. Przy ustawianiu parametrów jest widoczny podgląd pędzla. 
Opcje stalówki
Opcje stalówki
 1. Kliknij przycisk OK. Nowy własny pędzel zostanie wybrany w inspektorze Właściwości jako pędzel domyślny bieżącego dokumentu. 

Zmienianie rozmiarów i powiększanie pędzli

Aby zmienić rozmiar pędzla proporcjonalnie do powiększenia stołu montażowego, zaznacz pole wyboru Powiększenie razem ze stołem montażowym. Program umożliwia wygodne rysowanie przy dowolnym poziomie powiększenia. 

Usunięcie zaznaczenia pola wyboru „Powiększenie razem ze stołem montażowym” w inspektorze Właściwości pozwala przywrócić wcześniejsze domyślne zachowanie pędzli.

Odpowiedni rozmiar pędzla można ustawić za pomocą opcji Rozmiar. 

Suwak Rozmiar pozwala ustawić żądany rozmiar pędzla. Obok suwaka znajdują się podgląd i pole edycji wartości rozmiaru pędzla.

Rozmiar pędzla
Rozmiar pędzla

Edytowanie własnego pędzla

Właściwości utworzonego własnego pędzla można zmienić w następujący sposób:
 1. W inspektorze Właściwości kliknij przycisk z ikoną ołówka obok opcji pędzla, aby wybrać własny pędzel, który chcesz zmodyfikować.
Edytowanie własnego pędzla
Edytowanie własnego pędzla
 1. W oknie dialogowym Opcje stalówki zmień właściwości kształtu, kąta i płaskości, a następnie kliknij przycisk OK.  
Edytowanie opcji stalówki
Edytowanie opcji stalówki

Uwaga:

Edytować można tylko te pędzle, które utworzono samodzielnie. Nie można modyfikować właściwości pędzli domyślnych.

Usuwanie własnego pędzla

 1. Aby usunąć własny pędzel, wybierz z przybornika opcję Pędzel (B). W polu Wypełnienie i pociągnięcie w inspektorze Właściwości wybierz własny pędzel, który chcesz usunąć.
 2. Kliknij aktywny przycisk Usuń. Wybrany własny pędzel zostanie usunięty z listy.
Usuwanie własnego pędzla
Usuwanie własnego pędzla

Uwaga:

Usuwać można tylko te pędzle, które samodzielnie utworzono. Nie można usuwać pędzli domyślnych.

Synchronizowanie własnych pędzli z chmurą

Utworzone własne pędzle można synchronizować z chmurą (kontem w usłudze Creative Cloud) za pośrednictwem preferencji programu Animate. Aby to zrobić, wybierz opcję Edycja > Preferencje (Windows) lub Animate > Preferencje (Mac OS). Poniżej przedstawiono opcję synchronizacji pędzli w sekcji Synchronizacja ustawień:

Uwaga:

Ta funkcja dotyczy tylko programu Animate CC 18.0 i wcześniejszych wersji. 

flashpro-custombrush-05

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online