Podręcznik użytkownika Anuluj

Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Animate
 2. Wprowadzenie do programu Animate
  1. Nowości w programie Animate
  2. Słownik wizualny
  3. Wymagania systemowe programu Animate
  4. Skróty klawiaturowe programu Animate
  5. Praca z wieloma typami plików w programie Animate
 3. Animacja
  1. Podstawowe informacje o animacjach w programie Animate
  2. Korzystanie z klatek i klatek kluczowych w programie Animate
  3. Animacja klatka po klatce w programie Animate
  4. Praca z animacjami klasycznymi w programie Animate
  5. Narzędzie Pędzel
  6. Linie pomocnicze ruchu
  7. Animacje ruchu a język ActionScript 3.0
  8. Informacje o animacjach ruchu
  9. Animacje ruchu
  10. Tworzenie animacji ruchu
  11. Używanie klatek kluczowych właściwości
  12. Animowanie położenia za pomocą klatek pośrednich
  13. Edytowanie animacji ruchu za pomocą Edytora ruchu
  14. Edytowanie ścieżki ruchu animacji
  15. Operacje na animacjach ruchu
  16. Dodawanie własnych krzywych dynamiki
  17. Tworzenie i stosowanie ruchów predefiniowanych
  18. Konfigurowanie zakresów animacji
  19. Praca z animacjami ruchu zapisanymi jako pliki XML
  20. Porównanie animacji ruchu i animacji klasycznych
  21. Animowanie kształtów metodą klatek pośrednich
  22. Animacja oparta na narzędziu Kość w programie Animate
  23. Tworzenie konstrukcji postaci w programie Animate
  24. Używanie warstw maskujących w programie Adobe Animate
  25. Praca ze scenami w programie Animate
 4. Funkcje interaktywne
  1. Tworzenie przycisków w programie Animate
  2. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Programowanie elementów interaktywnych za pomocą wycinków kodu w programie Animate
  5. Tworzenie własnych składników HTML5
  6. Używanie składników w zawartości HTML5 Canvas
  7. Tworzenie własnych składników: przykłady
  8. Wycinki kodu dla składników dostosowanych
  9. Sprawdzone procedury — reklama oparta na programie Animate
  10. Tworzenie i publikowanie materiałów rzeczywistości wirtualnej
 5. Przestrzeń robocza i obieg pracy
  1. Tworzenie pędzli malarskich i zarządzanie nimi
  2. Używanie czcionek Google Fonts w dokumentach HTML5 Canvas
  3. Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Animate
  4. Korzystanie ze stołu montażowego i panelu Narzędzia w programie Animate
  5. Obieg pracy i przestrzeń robocza w programie Animate
  6. Używanie czcionek internetowych w dokumentach HTML5 Canvas
  7. Osie czasu a język ActionScript
  8. Praca z wieloma osiami czasu
  9. Ustawianie preferencji
  10. Korzystanie z paneli narzędziowych programu Animate
  11. Tworzenie warstw na osi czasu w programie Animate
  12. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  13. Przesuwanie i kopiowanie obiektów
  14. Szablony
  15. Znajdowanie i zamienianie w programie Animate
  16. Cofanie, ponawianie i panel Historia
  17. Skróty klawiaturowe
  18. Korzystanie z osi czasu w programie Animate
  19. Tworzenie rozszerzeń HTML
  20. Opcje optymalizacji obrazów i animowanych plików GIF
  21. Eksportowanie ustawień obrazów oraz plików GIF
  22. Panel Zasoby w programie Animate
 6. Multimedia i wideo
  1. Przekształcanie i łączenie obiektów graficznych w programie Animate
  2. Tworzenie i obsługa wystąpień symboli w programie Animate
  3. Obrys obrazu
  4. Używanie dźwięku w programie Adobe Animate
  5. Eksportowanie plików SVG
  6. Tworzenie plików wideo do używania w programie Animate
  7. Dodawanie wideo w programie Animate
  8. Praca z punktami sygnalizacji wideo
  9. Rysowanie i tworzenie obiektów w programie Animate
  10. Przekształcanie linii i kształtów
  11. Obrysy, wypełnienia, i gradienty w programie Animate CC
  12. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  13. Panel Kolory w programie Animate CC
  14. Otwieranie plików programu Flash CS6 w programie Animate
  15. Praca z tekstem klasycznym w programie Animate
  16. Umieszczanie kompozycji w programie Animate
  17. Zaimportowane bitmapy w programie Animate
  18. Grafika 3D
  19. Praca z symbolami w programie Animate
  20. Rysowanie linii i kształtów przy użyciu programu Animate
  21. Praca z bibliotekami w programie Animate
  22. Eksportowanie dźwięków
  23. Zaznaczanie obiektów w programie Animate CC
  24. Praca z plikami AI programu Illustrator w programie Animate
  25. Stosowanie wzorków przy użyciu narzędzia Rozpylacz
  26. Stosowanie trybów mieszania
  27. Układanie obiektów
  28. Automatyzacja zadań za pomocą menu Polecenia
  29. Teksty wielojęzyczne
  30. Korzystanie z kamery w programie Animate
  31. Korzystanie z programów Animate i Adobe Scout
  32. Praca z plikami programu Fireworks
  33. Filtry graficzne
  34. Dźwięk a język ActionScript
  35. Preferencje rysowania
  36. Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro
 7. Platformy
  1. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  2. Obsługa platform niestandardowych
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Tworzenie i publikowanie dokumentów WebGL
  5. Pakowanie aplikacji na potrzeby środowiska AIR for iOS
  6. Publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for Android
  7. Publikowanie dla środowiska AIR na komputery
  8. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  9. Sprawdzone procedury — porządkowanie kodu ActionScript w aplikacji
  10. Korzystanie z kodu ActionScript w programie Animate
  11. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące ułatwień dostępu
  12. Ułatwienia dostępu w przestrzeni roboczej programu Animate
  13. Pisanie skryptów i zarządzanie nimi
  14. Włączanie obsługi platform niestandardowych
  15. Omówienie obsługi platform niestandardowych
  16. Tworzenie zawartości z ułatwieniami dostępu
  17. Praca z wtyczkami obsługi platform niestandardowych
  18. Debugowanie kodu ActionScript 3.0
  19. Włączanie obsługi platform niestandardowych
 8. Eksportowanie i publikowanie
  1. Eksportowanie plików z programu Animate CC
  2. Publikowanie plików OAM
  3. Eksportowanie plików SVG
  4. Eksportowanie grafiki i wideo w programie Animate
  5. Publikowanie dokumentów ActionScript 3.0
  6. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  7. Eksportowanie dźwięków
  8. Eksportowanie plików wideo QuickTime
  9. Sterowanie zewnętrznym odtwarzaniem wideo przy użyciu kodu ActionScript
  10. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia zawartości dla urządzeń przenośnych
  11. Sprawdzone procedury — konwencje dotyczące wideo
  12. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji SWF
  13. Sprawdzone procedury — określanie struktury pliku FLA
  14. Sprawdzone procedury optymalizowania plików FLA dla programu Animate
  15. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  16. Określanie ustawień publikowania w programie Animate
  17. Eksportowanie plików projektora
  18. Eksportowanie obrazów i animowanych plików GIF
  19. Szablony publikowania w formacie HTML
  20. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  21. Szybkie udostępnianie i publikowanie animacji

Narzędzie Pióro umożliwia precyzyjne rysowanie ścieżek prostoliniowych, gładkich i krzywoliniowych. Kiedy narzędzie to jest aktywne, można nim klikać lub je przeciągać — klikanie powoduje powstawanie kolejnych punktów na segmentach prostoliniowych, a przeciąganie powoduje powstawanie segmentów krzywoliniowych. Punkty kontrolne segmentów, prostoliniowych i krzywoliniowych, umożliwiają zmianę ich kształtu.

W poniższym samouczku wideo zademonstrowano użycie narzędzia Pióro w programie Animate:

Stany podczas rysowania za pomocą narzędzia Pióro

Bieżący stan narzędzia Pióro jest sygnalizowany przez kształt jego kursora (wskaźnika). Mogą być wyświetlane następujące wskaźniki:

Wskaźnik początkowego punktu kotwiczenia 

Ten wskaźnik jest widoczny bezpośrednio po uaktywnieniu narzędzia Pióro. Wskazuje on, że kolejne kliknięcie na stole montażowym spowoduje utworzenie początkowego punktu kotwiczenia, który będzie stanowił początek nowej ścieżki. (Wszystkie nowe ścieżki zaczynają się od takich punktów). Wszelkie istniejące ścieżki zostaną zakończone.

Wskaźnik kolejnego punktu kotwiczenia 

Wskazuje on, że kolejne kliknięcie spowoduje utworzenie nowego punktu kotwiczenia i nowej linii łączącej poprzedni punkt kotwiczenia z nowym. Ten wskaźnik jest wyświetlany przy tworzeniu definiowanych przez użytkownika punktów kotwiczenia poza początkowym.

Wskaźnik dodawania punktu kotwiczenia 

Wskazuje, że kolejne kliknięcie spowoduje dodanie punktu kotwiczenia do istniejącej ścieżki. Punkt zostanie dodany, jeśli ścieżka jest zaznaczona, a kursor narzędzia Pióro nie znajduje się nad żadnym z punktów kotwiczenia. Istniejąca ścieżka zostanie narysowana ponownie, tak aby uwzględnić nowy punkt kotwiczenia. W danej chwili można dodać tylko jeden punkt kotwiczenia.

Wskaźnik usuwania punktu kotwiczenia 

Wskazuje on, że kolejne kliknięcie na ścieżce spowoduje usunięcie z niej punktu kotwiczenia. Punkt zostanie usunięty, jeśli ścieżka jest zaznaczona, a kursor narzędzia Pióro znajduje się nad punktem. Istniejąca ścieżka zostanie narysowana ponownie, tak aby uwzględnić brak punktu kotwiczenia. W danej chwili można usunąć tylko jeden punkt kotwiczenia.

Wskaźnik kontynuacji ścieżki 

Wskazuje, że z istniejącego punktu kotwiczenia można poprowadzić nową ścieżkę. Ten wskaźnik można uaktywnić, o ile kursor narzędzia znajduje się nad jednym z punktów kotwiczenia ścieżki. Ten wskaźnik jest dostępny pod warunkiem, że nie jest rysowana ścieżka. Punkt kotwiczenia nie musi być żadnym z punktów końcowych ścieżki; nową ścieżkę można poprowadzić z dowolnego punktu.

Wskaźnik zamykania ścieżki 

Wskazuje, że rysowana ścieżka zostanie zamknięta w punkcie początkowym. Można zamknąć tylko aktualnie rysowaną ścieżkę. Bieżącym punktem kotwiczenia musi być punkt początkowy tej ścieżki. Ścieżka wynikowa nie zostanie wypełniona żadnym z konkretnych kolorów zamykanego kształtu; kolor wypełnienia trzeba wybrać oddzielnie.

Wskaźnik łączenia ścieżek 

Ten wskaźnik ma podobne znaczenie do wskaźnika zamykania ścieżki. W tym wypadku kursor nie musi znajdować się nad początkowym punktem kotwiczenia tej samej ścieżki. Kursor należy ustawić nad jednym z punktów końcowych oddzielnej ścieżki. Segment można zaznaczyć, ale nie jest to konieczne.

Uwaga: W wyniku połączenia ścieżek nie musi powstać kształt zamknięty.

Wskaźnik wyłączania uchwytu Bezier 

Wskaźnik jest widoczny, gdy kursor znajduje się nad punktem kotwiczenia, przy którym są wyświetlane uchwyty Beziera. Kliknięcie powoduje zniknięcie uchwytów Beziera; ścieżka krzywoliniowa przy punkcie kotwiczenia zostanie przekształcona w ścieżkę prostoliniową.

Wskaźnik konwersji punktu kotwiczenia 

Wskazuje, że punkt narożny bez linii kierunkowych zostanie przekształcony w punkt narożny z liniami kierunkowymi. W celu uaktywnienia tego wskaźnika należy włączyć narzędzie Pióro, przytrzymując jednocześnie klawisze modyfikujące Shift + C.

Samouczek filmowy dotyczący narzędzia Pióro znajduje się pod adresem http://www.adobe.com/go/vid0120_pl.

Rysowanie linii prostych za pomocą narzędzia Pióro

Najprostsza ścieżka, jaką można narysować przy użyciu narzędzia Pióro, to linia prosta. Rysuje się ją, klikając narzędziem Pióro w celu utworzenia dwóch punktów kotwiczenia. Klikanie w kolejnych miejscach powoduje powstawanie kolejnych segmentów połączonych ze sobą w punktach narożnych.

 1. Wybierz narzędzie Pióro  .
 2. Ustaw kursor narzędzia Pióro w miejscu przewidzianym na pierwszy punkt kotwiczenia segmentu, a następnie kliknij, aby zdefiniować pierwszy punkt kotwiczenia. Jeśli pojawią się linie kierunkowe, będzie to znaczyło, że omyłkowo przeciągnięto narzędziem Pióro. Wybierz polecenie Edycja > Cofnij, a następnie kliknij ponownie.

   Segment stanie się widoczny dopiero po kliknięciu w miejscu drugiego punktu kotwiczenia (chyba, że w sekcji Rysowanie okna dialogowego Preferencje zaznaczono opcję Pokaż podgląd pióra).

 3. Kliknij ponownie w miejscu zakończenia segmentu. Aby ograniczyć kąty segmentu do wielokrotności 45 stopni kliknij z wciśniętym klawiszem Shift.
 4. Kontynuuj klikanie, tworząc kolejne punkty kotwiczenia dodatkowych segmentów prostych.
  Klikanie narzędzia Pióro tworzy segmenty proste.

 5. Zamknij ścieżkę lub pozostaw ją otwartą, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Aby pozostawić ścieżkę otwartą, kliknij dwukrotnie jej ostatni punkt, po czym albo przejdź do panelu Narzędzia i kliknij narzędzie Pióro, albo wciśnij klawisz Control (Windows) lub Command (macOS) i przytrzymując go, kliknij w dowolnym miejscu poza ścieżką.

  • Aby zamknąć ścieżkę, ustaw kursor narzędzia Pióro nad pierwszym (pustym) punktem kotwiczenia. Obok kursora narzędzia Pióro pojawi się małe kółko (o ile zostanie on ustawiony właściwie). Kliknij lub przeciągnij, aby zamknąć ścieżkę.

  • Aby zakończyć kształt w takim stanie, w jakim się znajduje, wybierz polecenie Edycja > Wyczyść wszystko albo wybierz z panelu Narzędzia inne narzędzie.

Rysowanie krzywych za pomocą narzędzia Pióro

Tworzenie krzywej polega na dodawaniu punktów kotwiczenia w miejscach, gdzie ma ona zmieniać kierunek, oraz przeciąganiu linii kierunkowych określających kształt krzywej. O kształcie krzywej decydują kąty i długości linii kierunkowych.

Krzywe zawierające małą (optymalną) liczbę punktów kontrolnych są łatwiejsze do edycji; są też szybciej drukowane. Zbyt duża liczba punktów kotwiczenia może spowodować wystąpienie na krzywej niepożądanych załamań. Dlatego warto używać małej liczby kotwiczenia i kształtować krzywą za pomocą linii kierunkowych (odpowiednio dobierając ich długości i kąty).

 1. Wybierz narzędzie Pióro  .
 2. Ustaw kursor narzędzia Pióro w punkcie początkowym krzywej i wciśnij przycisk myszy.

  Pojawi się pierwszy punkt kotwiczenia, a kursor narzędzia przyjmie kształt strzałki. (W programie Photoshop kursor zmienia kształt dopiero po rozpoczęciu przeciągania).

 3. Przeciągnij, aby określić pochylenie tworzonego segmentu, po czym zwolnij przycisk myszy.

  Długość linii kierunkowej powinna stanowić mniej więcej jedną trzecią odległości od kolejnego planowanego punktu kotwiczenia. (Dzięki temu w przyszłości będzie można dostosowywać linię po obu stronach punktu kotwiczenia).

  Aby ograniczyć kąty linii do wielokrotności 45 stopni, przytrzymaj klawisz Shift.

  Rysowanie pierwszego punktu krzywej

  A. Ustawianie kursora narzędzia Pióro B. Rozpoczęcie przeciągania (z wciśniętym przyciskiem myszy) C. Przeciąganie w celu rozciągnięcia linii kierunkowych 

 4. Ustaw kursor narzędzia Pióro w miejscu zakończenia segmentu krzywej i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć krzywą w kształcie litery C, przeciągnij kursor w kierunku przeciwnym do kierunku poprzedniej linii kierunkowej i zwolnij przycisk myszy.

  Rysowanie drugiego punktu krzywej

  • Aby utworzyć krzywą w kształcie litery S, przeciągnij kursor w kierunku poprzedniej linii kierunkowej i zwolnij przycisk myszy.

  Rysowanie krzywej w kształcie litery S

 5. Aby utworzyć serię krzywych gładkich, kontynuuj przeciąganie kursorem narzędzia Pióro. Umieszczaj punkty kotwiczenia w punktach początkowych i końcowych kolejnych krzywych.

  Aby złamać linie kierunkowe punktu kotwiczenia, przeciągaj je z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (macOS).

 6. Zakończ ścieżkę, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Aby zamknąć ścieżkę, ustaw kursor narzędzia Pióro nad pierwszym (pustym) punktem kotwiczenia. Obok kursora narzędzia Pióro pojawi się małe kółko  (o ile zostanie on ustawiony właściwie). Kliknij lub przeciągnij, aby zamknąć ścieżkę.

  • Aby pozostawić ścieżkę otwartą, kliknij z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (macOS) obszar poza obiektami, wybierz inne narzędzie lub wybierz polecenie Edycja > Wyczyść wszystko.

Dodawanie i usuwanie punktów kotwiczenia

Dodając do ścieżki nowe punkty kotwiczenia, można ją inaczej ukształtować lub przedłużyć. Nie zaleca się jednak dodawania większej liczby punktów kotwiczenia niż jest to konieczne. Ścieżki o małej liczbie punktów kotwiczenia są łatwiejsze do edycji, wyświetlania i drukowania. Usuwając ze ścieżki niepotrzebne punkty, zmniejszasz jej złożoność.

W przyborniku znajdują się trzy narzędzia do dodawania i usuwania punktów kotwiczenia: narzędzie Pióro , narzędzie Dodaj punkt kotwiczenia oraz narzędzie Usuń punkt kotwiczenia.

Domyślnie kiedy kursor narzędzia Pióro znajdzie się nad zaznaczoną ścieżką, narzędzie to zmienia się w narzędzie Dodaj punkt kotwiczenia, a kiedy kursor narzędzia Pióro znajdzie się nad punktem kotwiczenia, narzędzie to zmienia się w narzędzie Usuń punkt kotwiczenia.

 Do usuwania punktów kotwiczenia nie należy używać klawiszy Delete, Backspace i Clear ani poleceń Edytuj > Wytnij lub Edytuj > Wyczyść. Te klawisze i polecenia powodują usunięcie punktu wraz z segmentami linii połączonymi z punktem.

 1. Zaznacz ścieżkę do zmodyfikowania.
 2. Kliknij narzędzie Pióro , przytrzymując przycisk myszy, a następnie wybierz narzędzie Pióro , narzędzie Dodaj punkt kotwiczenia lub narzędzie Usuń punkt kotwiczenia .
 3. Aby dodać punkt kotwiczenia, ustaw kursor nad segmentem ścieżki i kliknij. Aby usunąć punkt kotwiczenia, ustaw kursor nad punktem kotwiczenia i kliknij.

Dopasowywanie punktów kotwiczenia na ścieżkach

W trakcie rysowania krzywej za pomocą narzędzia Pióro są tworzone punkty gładkie — punkty kotwiczenia na ciągłej ścieżce krzywoliniowej. Podczas rysowania segmentu prostoliniowego lub segmentu prostoliniowego połączonego z krzywoliniowym tworzone są punkty narożne — punkty kotwiczenia na ścieżce prostoliniowej lub punkty kontrolne łączące linię prostą i krzywą.

Domyślnie zaznaczone punkty gładkie są okrągłe i puste, a zaznaczone punkty narożne są kwadratowe i puste.

Przeciągnięcie punktu kierunkowego poza punkt narożny powoduje utworzenie punktu gładkiego.

Przesuwanie i dodawanie punktów kotwiczenia

 • Aby przesunąć punkt kotwiczenia, przeciągnij go za pomocą narzędzia Zaznaczanie cząstkowe .

 • Aby nieznacznie przesunąć wybrane punkty kotwiczenia, zaznacz je za pomocą narzędzia Zaznaczanie cząstkowe i skorzystaj z klawiszy strzałek. Aby zaznaczyć wiele punktów, klikaj z wciśniętym klawiszem Shift.

 • Aby dodać punkt kotwiczenia, kliknij segment liniowy za pomocą narzędzia Pióro. Jeśli punkt kotwiczenia może zostać dodany do segmentu linii, obok kursora narzędzia Pióro pojawia się znak plusa . Jeśli segment linii nie jest jeszcze zaznaczony, zaznacz go kliknięciem, a następnie dodaj punkt kotwiczenia.

Usuwanie punktów kotwiczenia

Usunięcie niepotrzebnych punktów kotwiczenia pozwala zmniejszyć złożoność ścieżki krzywoliniowej i zmniejszyć rozmiar pliku SWF.

 • Aby usunąć punkt narożny, kliknij za pomocą narzędzia Pióro. Jeśli punkt kotwiczenia może zostać usunięty z segmentu liniowego, obok kursora narzędzia Pióro pojawia się znak minusa. Jeśli segment linii nie jest jeszcze zaznaczony, zaznacz go kliknięciem, a następnie usuń punkt kotwiczenia.

 • Aby usunąć punkt gładki, kliknij go za pomocą narzędzia Pióro. Jeśli punkt kotwiczenia może zostać usunięty z segmentu liniowego, obok kursora narzędzia Pióro pojawia się znak minusa. Jeśli segment linii nie jest jeszcze zaznaczony, zaznacz go kliknięciem, a następnie usuń punkt narożny. (Kliknij raz, aby przekonwertować punkt na punkt narożny, i drugi raz, aby usunąć punkt).

Konwersja segmentów na proste i krzywe

Aby przekonwertować segmenty w linii z prostych na krzywe, przekonwertuj punkty narożne na punkty gładkie. Można również dokonać odwrotnej konwersji.

 • Aby przekonwertować punkt narożny na punkt gładki, zaznacz go za pomocą narzędzia Zaznaczanie cząstkowe, a następnie przeciągnij go z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (macOS). W trakcie przeciągania pojawią się uchwyty stycznych.

 • Aby przekonwertować punkt gładki na punkt narożny, kliknij go za pomocą narzędzia Pióro. Kiedy wskaźnik znajduje się nad punktem gładkim, obok wskaźnika pojawia się znak daszka ^.

Dopasowywanie segmentów

Poprzez dopasowywanie segmentów prostych można zmieniać kąt lub długość segmentu, a także dostosowywać segmenty krzywych w celu zmiany nachylenia lub kierunku krzywej.

Przesuwanie uchwytu stycznego przy punkcie gładkim powoduje zmiany kształtu krzywej po obu stronach punktu. Przesuwanie uchwytu stycznego przy punkcie narożnym powoduje zmianę kształtu tylko tej krzywej, która znajduje się po tej samej stronie punktu co uchwyt styczny.

 • Aby dopasować segment prostoliniowy, wybierz narzędzie Zaznaczanie cząstkowe  i zaznacz segment prostoliniowy. Następnie przeciągnij punkt kotwiczenia segmentu w nowe miejsce.

 • Aby dopasować segment krzywoliniowy, wybierz narzędzie Zaznaczanie cząstkowe i przeciągnij segment.

  Uwaga: W przypadku kliknięcia ścieżki program Animate wyświetli punkty kotwiczenia. Dopasowanie segmentu za pomocą narzędzia Zaznaczanie cząstkowe może spowodować dodanie do ścieżki nowych punktów kontrolnych.

 • Aby dopasować punkty lub uchwyty styczne krzywej, wybierz narzędzie Zaznaczanie cząstkowe i zaznacz punkt kotwiczenia w segmencie krzywej.

 • Aby dopasować kształt krzywej po którejś ze stron punktu kontrolnego, przeciągnij punkt kotwiczenia lub przeciągnij uchwyt styczny. Aby ograniczyć kąty krzywej do wielokrotności 45 stopni, przytrzymuj podczas przeciągania wciśnięty klawisz Shift. Aby przeciągać uchwyty styczne niezależnie, przytrzymuj wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (macOS).

 

Przeciąganie punktu kontrolnego i przeciąganie punktu kierunkowego.

Preferencje narzędzia Pióro

Program pozwala ustawić preferencje wyglądu wskaźnika narzędzia Pióro, preferencje podglądu segmentów podczas rysowania oraz preferencje wyglądu zaznaczanych punktów kotwiczenia. Zaznaczane segmenty i punkty kotwiczenia uzyskują kolor warstwy, na której się znajdują.

 1. Wybierz narzędzie Pióro , a następnie wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Animate > Preferencje (macOS).

 2. Na liście Kategorie zaznacz pozycję Rysowanie.
 3. Ustaw następujące opcje narzędzia Pióro:

  Wyświetl podgląd pióra

  W trakcie rysowania są wyświetlane segmenty linii. Kiedy przesuwasz wskaźnik po stole montażowym, jest pokazywany hipotetyczny segment. Faktyczny segment jest tworzony, gdy klikasz w celu utworzenia punktu końcowego. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, segment pojawia się dopiero po utworzeniu punktu końcowego.

  Pokaż pełne punkty

  Zaznaczone punkty kotwiczenia są wyświetlane jako puste, a punkty niezaznaczone — wypełnione. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, zaznaczone punkty kotwiczenia są wypełnione, a niezaznaczone — puste.

  Pokaż precyzyjne kursory

  Powoduje, że wskaźnik narzędzia Pióro ma kształt krzyżyka, a nie kształt domyślny. Krzyżyk ułatwia dokładne definiowanie linii. Aby był wyświetlany domyślny wskaźnik narzędzia Pióro, wyczyść tę opcję.

  Uwaga: Do przełączania między domyślną ikoną narzędzia Pióro a krzyżykiem służy klawisz Caps Lock.

 4. Kliknij przycisk OK.

Więcej materiałów tego typu

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto