Animacje ruchu a język ActionScript 3.0

Program pozwala skopiować właściwości definiujące animację ruchu na osi czasu jako kod ActionScript 3.0 i zastosować ten ruch do innego symbolu — w panelu Operacje lub pliku źródłowym (na przykład pliku klasy) w dokumencie programu Animate, w którym jest używany kod ActionScript 3.0.

Aby dostosować kod ActionScript generowany przez program Animate do potrzeb konkretnego projektu, można skorzystać z klas fl.motion. Więcej informacji zawiera opis klas fl.motion w dokumentacji języka i składników ActionScript 3.0.

Kopiowanie ruchu jako kodu ActionScript 3.0

Polecenie Kopiuj ruch jako ActionScript 3.0 pozwala przechwycić następujące właściwości animacji ruchu:

 • Położenie

 • Skala

 • Pochylenie

 • Obrót

 • Punkt przekształcenia

 • Kolor

 • Tryb mieszania

 • Orientacja ścieżki

 • Ustawienie buforowania jako bitmapy

 • Krzywe napięcia

 • Filtry

 • Obrót i położenie 3D

 1. Zaznacz zakres animacji na osi czasu lub obiekt na stole montażowym zawierający animację ruchu do skopiowania. Do skopiowania w formie skryptu ActionScript 3.0 można wybrać tylko jeden zakres animacji lub obiekt animowany.
 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Wybierz polecenie Edycja > Oś czasu > Kopiuj ruch jako ActionScript 3.0.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Ctrl (Mac OS) zakres animacji lub animowane wystąpienie na stole montażowym i wybierz polecenie Kopiuj ruch jako ActionScript 3.0.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto