Formaty grafiki internetowej

Formaty grafik internetowych mogą być bitmapowe (rastry) lub wektorowe. Formaty bitmapowe — GIF, JPEG, PNG oraz WBMP — są zależne od rozdzielczości. Wymiary obrazów bitmapowych (i prawdopodobnie ich jakość) są uzależnione od rozdzielczości monitora. Formaty wektorowe — SVG i SWF — są niezależne od rozdzielczości i można je powiększać lub zmniejszać bez utraty jakości obrazu. Formaty wektorowe mogą też zawierać dane rastrowe. 

Opcje optymalizacji formatu JPEG

JPEG jest to standardowy format kompresji obrazów zawierających płynne przejścia tonalne, takich jak fotografie. Optymalizacja obrazu w formacie JPEG polega na zastosowaniu kompresji stratnej, która wybiórczo usuwa dane.

Ustawienia optymalizacji A. Menu Format pliku B. Menu Jakość kompresji C. Menu Optymalizacja

Jakość

Decyduje o stopniu kompresji. Im wyższe ustawienie jakości, tym więcej szczegółów zachowuje algorytm kompresji. Jednocześnie jednak uzyskuje się pliki o większych rozmiarach. Aby wypośrodkować między jakością obrazu i wielkością jego pliku, należy obejrzeć obraz przy różnych ustawieniach jakości.

Optymalizacja

Powoduje utworzenie pliku w rozszerzonym formacie JPEG, o nieco mniejszej wielkości. Zoptymalizowany format JPEG jest zalecany dla uzyskania maksymalnego stopnia kompresji. Niemniej, niektóre starsze przeglądarki nie obsługują go.

Progresywne

Obraz jest wyświetlany stopniowo, wraz z postępem wczytywania. Przed całkowitym wczytaniem obrazu użytkownik będzie mógł obejrzeć jego wersję w małej rozdzielczości. Opcja Progresywny wymaga użycia formatu JPEG zoptymalizowany.

Uwaga:

Przeglądanie progresywnych obrazów JPEG wymaga więcej pamięci RAM i nie jest obsługiwane przez niektóre przeglądarki.

Rozmycie

Ta opcja określa stopień rozmycia obrazu. Wynik zastosowania tej opcji jest identyczny z efektem filtra Rozmycie gaussowskie. Pliki są kompresowane w większym stopniu — są mniejsze. Zalecane jest ustawienie od 0,1 do 0,5.

Osadź profil kolorów (Photoshop) lub Profil ICC (Illustrator)

Zachowuje profile kolorów w optymalizowanym pliku. W przypadku niektórych przeglądarek profile kolorów są używane do korekty kolorów.

Otoczka

Pozwala określić kolor wypełnienia dla pikseli, które w oryginalnym obrazie były przezroczyste: Kliknij próbkę kolorów i wybierz kolor za pomocą próbnika, bądź zaznacz jedną z opcji menu Otoczka: Kolor kroplomierza (aby użyć koloru z pola Kroplomierza), Biały, Czarny lub Inny (wybrany próbnikiem kolorów).

Piksele, które w oryginalnym obrazie były w pełni przezroczyste, zostaną wypełnione wybranym kolorem. Piksele, które w oryginalnym obrazie były częściowo przezroczyste, zostaną zmieszane z wybranym kolorem.

Opcje optymalizacji formatów GIF i PNG-8

Format GIF jest to standardowy format kompresji obrazów o płaskich kolorach i dużej liczbie ostrokątnych detali. Nadaje się do zapisywania kompozycji liniowych, ilustracji typu logo oraz ilustracji z tekstem. Format PNG‑8, podobnie jak GIF, zapewnia efektywną kompresję obszarów jednokolorowych i jednoczesne zachowanie ostrych szczegółów.

Formaty PNG-8 i GIF obsługują kolory 8-bitowe, dlatego też przy ich użyciu można uzyskać maksymalnie 256 kolorów. Procedura wyboru kolorów jest określana jako indeksowanie, dlatego formaty GIF i PNG-8 są określane niekiedy jako formaty koloru indeksowanego. W celu dokonania konwersji obrazu na kolor indeksowany tworzona jest tabela, w której są zapisywane i indeksowane kolory obrazu. Jeżeli w tabeli nie ma jednego z kolorów znajdujących się w oryginalnym obrazie, program wybierze kolor najbardziej do niego zbliżony, albo przeprowadzi dithering w celu symulowania tego koloru za pomocą dostępnych kolorów.

Niezależnie od opisanych niżej opcji można dopasować liczbę kolorów dostępnych w tabeli kolorów obrazu. Zobacz Dostosowywanie tablicy kolorów w obrazach GIF i PNG-8.

Stratna (tylko format GIF)

Plik jest kompresowany poprzez selektywne usuwanie danych. Ustawienia wyższe skutkują większą ilością usuniętych danych. Często można zastosować wartość kompresji stratnej równą 5-10, a czasami do 50, nie powodując degradacji obrazu. Opcja kompresji stratnej pozwala zmniejszyć rozmiar pliku o 5% do 40%.

Uwaga:

Opcji Stratna nie można używać w połączeniu z opcją z przeplotem, ani z algorytmami Szum lub Dithering wzorkiem.

Metoda redukcji kolorów i Kolory

Pozwala określić metodę generowania tabeli sprawdzania kolorów, a także liczbę kolorów zawartych w tej tabeli. Można wybrać jedną z następujących metod redukcji:

Percepcyjna Jest tworzona niestandardowa tabela kolorów. Priorytet mają kolory lepiej odbierane przez ludzkie oko.

Selektywna Tworzona jest tablica kolorów podobna do tabeli Percepcyjna. W tym wypadku są jednak preferowane duże obszary kolorów i kolory internetowe. Ta tabela pozwala uzyskać obrazy o największej wierności kolorów. Opcja Selektywna to ustawienie domyślne.

Adaptacyjna Jest tworzona niestandardowa tabela kolorów. Jej zawartość powstaje przez próbkowanie kolorów z widma barw najczęściej występujących na obrazie. Na przykład, gdy obraz zawiera wyłącznie kolor zielony i niebieski, wynikowa tabela kolorów obejmuje przede wszystkim różne odcienie zieleni i niebieskiego. Większość obrazów ma kolory koncentrujące się w określonych obszarach widma.

Z ograniczeniami (internetowa) Używa standardowej tabeli 216 kolorów, które są wspólne dla 8-bitowych (256 kolorowych) palet systemów Windows i Mac OS. Opcja zapewnia, że przeglądarki nie będą używały ditheringu przy wyświetlaniu obrazów o kolorach 8-bitowych. (Paleta jest także zwana Bezpieczną paletą internetową). Używanie palety Weba może sprzyjać powiększeniu plików i jest zalecane tylko dla uniknięcia ditheringu przeglądarki.

Niestandardowa Jest stosowana paleta kolorów utworzona lub zmieniona przez użytkownika. W przypadku otwarcia istniejącego pliku GIF lub PNG-8 ma on własną paletę kolorów.

Uwaga:

Tablicę kolorów można dostosować za pomocą palety Tablica kolorów w oknie dialogowym Zapisz dla Internetu i urządzeń.

Czarno-biały, Skala szarości, Mac OS, Windows Stosowany jest zestaw palet kolorów.

Metoda ditheringu i dithering

Decyduje o metodzie i stopniu ditheringu. Słowo “dithering” oznacza symulację kolorów niedostępnych w używanym systemie. Określenie wyższej wartości procentowej ditheringu powoduje symulację większej liczby kolorów, zachowanie większej liczby szczegółów obrazu, ale też zwiększa rozmiar pliku. Optymalny wybór to najmniejszy procent ditheringu, przy którym są zachowywane wymagane szczegóły. Do obrazów o jednolitych kolorach często nie trzeba stosować ditheringu. Obrazki z wieloma odcieniami kolorów (w szczególności gradienty) mogą wymagać ditheringu.

Obraz GIF z ditheringiem 0% (po lewej) oraz z ditheringiem 100% (po prawej)

Użytkownik może wybrać jedną z następujących metod:

Dyfuzja Jest stosowane wzorek losowy, który jest na ogół mniej zauważalny niż dithering za pomocą wzorku. Efekty symulacji są rozkładane między sąsiednie piksele.

Wzorek Wszelkie kolory spoza tabeli kolorów są symulowane przy użyciu kwadratowych wzorków przypominających półtony.

Szum Jest stosowany losowy wzór, co przypomina dithering dyfuzyjny; tu jednak nie zachodzi dyfuzja wzorku na piksele sąsiednie. Użycie metody Szum nie powoduje powstawania widocznych złączeń.

Przezroczystość i Otoczka

Decyduje o sposobie optymalizacji przezroczystych pikseli obrazu:

 • Aby piksele w pełni przezroczyste pozostały przezroczyste, a piksele częściowo przezroczyste zostały wypełnione kolorem, należy zaznaczyć opcję Przezroczystość i wybrać kolor otoczki.

 • Aby wypełnić całkowicie przezroczyste piksele wybranym kolorem i zmieszać z tym samym kolorem piksele częściowo przezroczyste, wybierz kolor otoczki i odznacz opcję Przezroczystość.

 • Aby wybrać kolor otoczki, kliknij próbkę koloru otoczki i wybierz kolor za pomocą próbnika. Można także wybrać jedną z opcji z menu Otoczka: Kolor kroplomierza (aby użyć koloru z pola Kroplomierza), Kolor narzędzia, Kolor tła, Biały, Czarny lub Inny (wybrany próbnikiem kolorów).

Uwaga:

Opcje Kolor narzędzia i Kolor tła dostępne są tylko w programie Photoshop.

Przykłady przezroczystości i otoczki

A. Obraz oryginalny B. Przezroczystość wybrana z kolorem otoczki C. Przezroczystość wybrana bez otoczki D. Przezroczystość niewybrana z kolorem otoczki

Dithering przezroczystości

Gdy zaznaczona jest opcja Przezroczystość, można wybrać metodę ditheringu częściowo przezroczystych pikseli:

 • Opcja Brak ditheringu przezroczystości powoduje, że do częściowo przezroczystych pikseli na obrazie nie jest stosowany dithering.

 • Dyfuzja Dithering przezroczystości stosuje wzorek losowy, który jest na ogół mniej zauważalny niż dithering z wykorzystaniem wzorku. Efekty symulacji są rozkładane między sąsiednie piksele. Jeżeli wybierze się ten algorytm, należy określić wartość procentową odpowiedzialną za nasilenie ditheringu.

 • Opcja Dithering przezroczystości wzorkiem powoduje, że do częściowo przezroczystych pikseli jest stosowany podobny do rastra półtonowego deseń kwadratów.

 • Opcja Dithering przezroczystości szumu powoduje stosowanie losowego wzoru ditheringu, co przypomina algorytm dyfuzyjny; tu jednak nie zachodzi dyfuzja wzorku na sąsiednie piksele. Użycie algorytmu Szum nie powoduje powstawania widocznych złączeń.

Przykład ditheringu przezroczystości wzorkiem (po lewej) oraz efekt zastosowania na tle strony WWW (po prawej)

Z przeplotem

Podczas pobierania pliku w przeglądarce wyświetlana jest wersja obrazu w niskiej rozdzielczości. Tego typu metoda daje złudzenie szybszego wczytywania danych i pozwala upewnić się, że wczytywanie trwa. Niemniej, prowadzi ona do większych plików.

Tylko z palety internetowej

Opcja określa poziom tolerancji w upodabnianiu kolorów do ich odpowiedników z palety internetowej (zapobiega też symulowaniu kolorów w przeglądarce). Wyższa wartość tej opcji powoduje przesunięcie większej liczby kolorów.

Optymalizacja przezroczystości w obrazach GIF i PNG

Przezroczystość umożliwia tworzenie nieprostokątnych obrazków dla Internetu.Przezroczystość tła zachowuje w obrazie piksele przezroczyste. Opcja umożliwia wyświetlanie tła strony internetowej przez przezroczyste obszary obrazu.Otoczka tła symuluje przezroczystość przez wypełnianie pikseli przezroczystych kolorem otoczki, który odpowiada kolorowi tła strony internetowej. Otoczka tła daje lepsze efekty, jeśli tło strony internetowej jest nieprzezroczyste i znany jest jej kolor.

Opcje Przezroczystość i Otoczka w oknie Zapisywanie dla Internetu i urządzeń są przeznaczone do określania zasad optymalizacji pikseli przezroczystych w obrazach GIF i PNG.

 • (GIF i PNG-8) Aby piksele w pełni przezroczyste pozostały przezroczyste, a piksele częściowo przezroczyste zostały wypełnione kolorem, wybierz opcję Przezroczystość i kolor otoczki.
 • Aby wypełnić całkowicie przezroczyste piksele wybranym kolorem i zmieszać z tym samym kolorem piksele częściowo przezroczyste, wybierz kolor otoczki i usuń zaznaczenie z opcji Przezroczystość.
 • (GIF i PNG-8) Aby wszystkie piksele o przezroczystości większej niż 50% stały się całkowicie przezroczyste, a wszystkie piksele o przezroczystości poniżej 50% stały się w pełni nieprzezroczyste, wybierz opcję Przezroczystość i z menu Otoczka wybierz opcję Brak.
 • (PNG‑24) Aby zapisać obraz z wielopoziomową przezroczystością (do 256 poziomów), wybierz opcję Przezroczystość. Opcja Otoczka jest wyłączona, ponieważ przezroczystość wielopoziomowa umożliwia mieszanie obrazu z każdym kolorem tła.

Uwaga:

W przeglądarkach nie obsługujących przezroczystości PNG‑24, przezroczyste piksele mogą być wyświetlane na domyślnym kolorze tła, np. szarym.

Aby wybrać kolor otoczki, należy kliknąć na próbce koloru i wybrać kolor za pomocą próbnika kolorów. Można także wybrać jedną z opcji z menu Otoczka: Kolor kroplomierza (aby użyć koloru z pola Kroplomierza), Kolor narzędzia, Kolor tła, Biały, Czarny lub Inny (wybrany próbnikiem kolorów).

Uwaga:

Opcje Kolor narzędzia i Kolor tła dostępne są tylko w programie Photoshop.

Aby wyświetlić tablicę kolorów dla optymalizowanego plasterka

Tablica kolorów dla plasterka wyświetlana jest w panelu Tablica kolorów w oknie dialogowym Zapisz dla Internetu i urządzeń.

 Zaznacz plasterek zoptymalizowany w formacie GIF lub PNG-8. Tablica kolorów dla zaznaczonego plasterka wyświetlona zostanie w oknie dialogowym Zapisz dla Internetu i urządzeń.

Jeżeli obraz zawiera wiele plasterków, kolory w tablicy mogą być różne dla różnych plasterków (aby temu zapobiec, należy najpierw połączyć plasterki). Jeżeli zaznaczy się różne plasterki, które odwołują się do różnych tabel kolorów, to tabela kolorów będzie pusta, a jej pasek stanu będzie zawierał komunikat “Mieszana”.

Dostosowywanie tablicy kolorów w obrazach GIF i PNG-8

W oknie dialogowym Zapisywanie dla Internetu i urządzeń dostępny jest panel Tablica kolorów, który pozwala dostosować kolory w zoptymalizowanych obrazach GIF i PNG‑8. Zmniejszenie liczby kolorów często nie pogarsza jakości obrazu, ale skutkuje za to zmniejszeniem pliku obrazu.

Na tablicy kolorów można wykonywać następujące operacje: dodawanie nowych kolorów, usuwanie istniejących kolorów, przekształcanie zaznaczonych kolorów na bezpieczne kolory internetowe, blokowanie wybranych kolorów (tak by nie mogły zostać usunięte z palety).

Sortowanie tablicy kolorów

Z menu palety Tablica kolorów wybierz porządek sortowania:

 • Bez sortowania — jest przywracany oryginalny porządek kolorów.
 • Sortuj według barwy — sortowanie według położenia koloru na standardowym kole kolorów (wyrażanym jako stopień od 0 do 360). Kolory neutralne otrzymują barwę 0 i są układane razem z czerwieniami.
 • Sortuj według luminancji — sortowanie według jasności lub jaskrawości koloru.
 • Sortuj według popularności — sortowanie według częstotliwości występowania kolorów obrazie.

Aby dodać nowy kolor do tabeli kolorów

Do tabeli kolorów można dodać kolory, które zostały pominięte podczas jej budowania. Dodanie koloru do tabeli dynamicznej powoduje przesunięcie kolorów najbardziej do niego zbliżonych. Dodanie koloru do tabeli stałej lub własnej powoduje dodanie dodatkowej pozycji koloru do tabeli.

 1. Jeśli w tablicy kolorów są zaznaczone kolory, z menu palety Tablica kolorów wybierz polecenie Usuń zaznaczenie wszystkich kolorów, aby usunąć ich zaznaczenie.

 2. Wybierz kolor, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pole Kolor kroplomierza w oknie dialogowym Zapisywanie dla Internetu i urządzeń, a następnie wybierz kolor z próbnika kolorów.

  • W oknie dialogowym Zapisywanie dla Internetu i urządzeń wybierz narzędzie Kroplomierz i kliknij obraz.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W tablicy kolorów kliknij przycisk Nowy kolor .

  • Z menu palety Tablica kolorów wybierz polecenie Nowy kolor.

  • Aby przełączyć tablicę kolorów na paletę własną, należy podczas dodawania nowego koloru przytrzymać klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

   Nowy kolor pojawi się w tabeli kolorów z małym białym kwadracikiem w dolnym prawym rogu, co oznacza, że jest to kolor zablokowany. Jeżeli tabela kolorów jest dynamiczna, kolor oryginalny będzie wyświetlany na górze po lewej stronie, natomiast nowy kolor na dole po prawej stronie.

    

Wybierz kolory w tablicy kolorów

Biała ramka wyświetla się wokół wybranych kolorów w panelu Tablica kolorów.

 • Aby wybrać kolor, kliknij go w tablicy kolorów.
 • Aby zaznaczyć ciągłą grupę kolorów, wciśnij klawisz Shift i kliknij na ostatni kolor grupy. W ten sposób zostaną zaznaczone wszystkie kolory w wierszach pomiędzy pierwszym i ostatnim z zaznaczonych kolorów. Aby zaznaczyć nieciągłą grupę kolorów, należy wcisnąć klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i kliknąć na każdym z kolorów, który ma zostać zaznaczony. Wiele poleceń dotyczących zaznaczania kolorów jest dostępnych w menu palety Tablica kolorów.
 • Aby wybrać kolor w obrazie podglądu, kliknij narzędziem Kroplomierz w obszarze podglądu w oknie dialogowym Zapisywanie dla Internetu i urządzeń. Kliknięcie z przytrzymaniem klawisza Shift umożliwia zaznaczenie dodatkowych kolorów.
 • Aby usunąć zaznaczenia wszystkich kolorów, z menu palety Tablica kolorów wybierz polecenie Odznacz wszystkie kolory.

Przesunięcie koloru

Kolor zaznaczony w tabeli kolorów można zmienić, wprowadzając dla niego dowolne inne wartości składowych RGB. Po zregenerowaniu optymalizowanego obrazu zaznaczony kolor zmieni się na nowy we wszystkich miejscach obrazu, w których występował.

 1. Dwukrotnie kliknąć na kolorze w tabeli kolorów, aby wyświetlić domyślny próbnik kolorów.

 2. Wybrać kolor.

  Kolor oryginalny będzie wyświetlany na górze po lewej, natomiast nowy kolor na dole po prawej stronie próbki. Mały kwadrat w prawym dolnym rogu próbki koloru oznacza, że kolor ten jest zablokowany. Jeżeli przesunie się kolor na bezpieczny kolor internetowy, to w środku próbki pojawi się mały biały romb.

 3. Aby przywrócić przesunięty kolor do jego oryginalnego koloru, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dwukrotnie kliknij na próbkę przesuniętego koloru. W próbniku zostanie zaznaczony kolor oryginalny. Kliknięcie na przycisku OK spowoduje przywrócenie tego koloru.

  • Aby przywrócić wszystkie przesunięte kolory w tabeli (łącznie z kolorami zmienionymi na kolory z palety internetowej), z menu palety Tablica kolorów wybierz polecenie Odsuń wszystkie kolory.

Przesuwanie kolorów na ich najbliższe odpowiedniki z palety internetowej

Aby zapobiec ditheringowi kolorów w przeglądarce, można przesunąć je na ich najbliższe odpowiedniki z palety internetowej. Gwarantuje to, że przeglądarka — uruchomiona w systemie Windows lub Macintosh z możliwością wyświetlania tylko 256 kolorów — nie będzie stosować roztrząsania.

 1. Zaznacz jeden lub więcej kolorów na optymalizowanym obrazie lub w tablicy kolorów.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W palecie Tablica kolorów kliknij przycisk Dopasowana internetowa .

  • Z menu palety Tablica kolorów wybierz polecenie Dopasowana internetowa / Odsuń wybrane kolory z palety internetowej. Kolor oryginalny będzie wyświetlany na górze po lewej, natomiast nowy kolor — na dole po prawej stronie próbki. Mały biały romb w środku próbki oznacza, że jest to bezpieczny kolor z palety internetowej. Mały kwadracik w dolnym prawym rogu próbki oznacza, że jest to kolor zablokowany.

 3. Aby ustawić tolerancję dla przesuwania, podaj wartość w polu Tylko z palety internetowej. Wyższa wartość tej opcji powoduje przesunięcie większej liczby kolorów.

 4. Aby przywrócić przesunięte kolory, należy wykonać jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz przesunięty kolor w tablicy kolorów i w palecie Tablica kolorów kliknij przycisk Dopasowana internetowa .

  • Aby przywrócić wszystkie kolory w tabeli, które zostały przesunięte na paletę internetową, z menu palety Tablica kolorów wybierz polecenie Odsuń wszystkie kolory.

Odwzorowanie kolorów na przezroczystości

Przypisując istniejące kolory do przezroczystości można wprowadzić na optymalizowanym obrazie obszary przezroczyste.

 1. Zaznacz jeden lub więcej kolorów na optymalizowanym obrazie lub w tablicy kolorów.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W palecie Tablica kolorów kliknij przycisk Odwzoruj przezroczystość .

  • Z menu palety Tablica kolorów wybierz polecenie Odwzoruj zaznaczone kolory do przezroczystości / Cofnij odwzorowanie wybranych kolorów do przezroczystości.

   Na połowie każdego z odwzorowanych kolorów pojawi się siatka przezroczystości . Mały kwadrat w prawym dolnym rogu próbki koloru oznacza, że kolor ten jest zablokowany.

 3. Aby przywrócić przezroczystość do oryginalnego koloru, należy wykonać jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz kolory, które mają zostać przywrócone i kliknij przycisk Odwzoruj przezroczystość lub z menu palety Tablica kolorów wybierz polecenie Mapuj/Odmapuj wybrane kolory do/z przezroczystości.

  • Aby przywrócić wszystkie kolory odwzorowane do przezroczystości, wybierz polecenie Cofnij odwzorowanie wszystkich kolorów przezroczystych.

Blokowanie i odblokowywanie koloru

Wybrane kolory w tabeli można zablokować, aby zapobiec ich usunięciu podczas redukcji liczby kolorów oraz ditheringowi w aplikacji.

Uwaga:

Zablokowanie kolorów nie zapobiegnie roztrząsaniu w przeglądarce.

 1. Zaznacz jeden lub więcej kolorów w tabeli.

 2. Zablokuj kolor, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Zablokuj .

  • Z menu palety Tablica kolorów wybierz polecenie Zablokuj/Odblokuj wybrane kolory.

  W prawym dolnym rogu każdego zablokowanego koloru pojawi się biały kwadracik .

 3. Odblokuj kolor, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Zablokuj .

  • Wybrać polecenie Zablokuj/odblokuj zaznaczone kolory z menu palety Tablica kolorów.

  Biały kwadracik znika z próbki koloru.

Usuwanie wybranych kolorów

Aby zmniejszyć rozmiar pliku, można usunąć wybrane kolory z tabeli. Po usunięciu koloru obszary optymalizowanego obrazka, które zawierały usunięty kolor, są kolorowane ponownie, przy użyciu najbliższego koloru z palety.

Po usunięciu koloru tablica kolorów automatycznie zmienia się na paletę własną (niestandardową). Dzieje się tak dlatego, że palety Adaptacyjna, Wizualna i Selektywna podczas kolejnej optymalizacji zmieniają się, to znaczy jest w nich przywracany usunięty kolor — natomiast paleta Własna nie zmienia się po ponownej optymalizacji obrazu.

 1. Zaznacz jeden lub więcej kolorów w tabeli.

 2. Usunąć kolor, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Kliknij ikonę Usuń .

  • Z menu palety Tablica kolorów wybierz polecenie Usuń kolor.

Zapisywanie w tablicy kolorów

Tabele kolorów zoptymalizowanych obrazów mogą być zapisywane w celu ponownego wykorzystania. Program pozwala też wczytywać tabele utworzone w innych aplikacjach. Po wczytaniu nowej tabeli kolorów do obrazu kolory w optymalizowanym obrazie są zmieniane na kolory z nowej tabeli.

 1. Z menu palety Tablica kolorów wybierz polecenie Zapisz tablicę kolorów.

 2. Nadaj nazwę tablicy kolorów i wybierz miejsce, w którym ma zostać zapisana. Plik tablicy kolorów otrzymuje domyślnie rozszerzenie .act (skrót od Adobe Color Table).

  Aby tabela ta była dostępna podczas wybierania opcji optymalizacji obrazu GIF lub PNG, należy ją zapisać w folderze Kolory zoptymalizowane wewnątrz folderu programu Photoshop.

 3. Kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga:

  Po ponownym wczytaniu tabeli wszystkie kolory przesunięte przyjmą postać pełnych próbek i zostaną odblokowane.

Wczytywanie tablicy kolorów

 1. Z menu palety Tablica kolorów wybierz polecenie Wczytaj tablicę kolorów.

 2. Odszukaj plik zawierający tablicę kolorów, która ma być wczytana. Musi to być plik Adobe Color Table (ACT), Adobe Color Swatch (ACO) albo GIF (aby wczytać osadzoną tabelę kolorów z tego pliku).

 3. Kliknij przycisk Otwórz.

Opcje optymalizacji formatu PNG‑24

Format PNG-24 stosuje się do kompresji obrazów o ciągłych odcieniach. Pliki w tym formacie mają jednak większe rozmiary niż pliki w formacie JPEG. Przewaga formatu PNG-24 wyraża się w tym, że zachowuje on do 256 poziomów przezroczystości obrazu.

Przezroczystość i Otoczka

Decyduje o sposobie optymalizacji przezroczystych pikseli obrazu. Więcej informacji: Optymalizacja przezroczystości w obrazach GIF i PNG.

Z przeplotem

Podczas pobierania pliku w przeglądarce wyświetlana jest wersja obrazu w niskiej rozdzielczości. Tego typu metoda daje złudzenie szybszego wczytywania danych i pozwala upewnić się, że wczytywanie trwa. Niemniej, prowadzi ona do większych plików.

Opcje optymalizacji formatu WBMP

Format WBMP to standardowy format optymalizacji obrazów dla urządzeń przenośnych, takich jak telefony komórkowe. Format WBMP obsługuje 1‑bitową głębię koloru, co oznacza, że obrazy te zawierają tylko czarne i białe piksele.

Algorytm i wartość procentowa ditheringu określają metodę i intensywność roztrząsania wprowadzanego przez aplikację. Najlepsze rezultaty daje wybór najmniejszego procentu ditheringu, przy którym są zachowywane wymagane szczegóły.

Można wybrać jedną z następujących metod:

Bez ditheringu

Dithering nie jest stosowany; piksele pozostają całkowicie czarne lub całkowicie białe.

Dyfuzja

Jest stosowane roztrząsanie losowe, który jest na ogół mniej zauważalny niż dithering typu Wzorek. Efekty ditheringu są rozkładane między sąsiednie piksele. Jeżeli wybierze się ten algorytm, należy określić wartość procentową odpowiedzialną za nasilenie ditheringu.

Uwaga:

Dithering dyfuzyjny może spowodować powstanie widocznych złączeń na krawędziach plasterków. Połączenie plasterków powoduje, że dyfuzja wzorku zachodzi na całym połączonym obszarze, a to eliminuje efekt widocznych "szwów".

Wzorek

Kolory pikseli są określane na podstawie kwadratowego wzorku półtonowego.

Szum

Jest stosowany losowy wzór ditheringu, co przypomina dithering dyfuzyjny; tu jednak nie zachodzi tu dyfuzja wzorku na piksele sąsiednie. Użycie algorytmu Szum nie powoduje powstawania widocznych złączeń.

Opcje optymalizacji SWF (Illustrator)

Adobe Flash (SWF) to format grafiki wektorowej umożliwiający tworzenie niewielkich plików ze skalowalną grafiką przeznaczonych na strony internetowe. Ponieważ format ten służy do zapisu danych wektorowych, kompozycja zachowuje oryginalną jakość niezależnie od rozdzielczości. Format SWF nadaje się idealnie do zapisu ramek animacji, ale równie dobrze można zapisywać w nim obrazy rastrowe i obrazy mieszane, rastrowo-wektorowe.

Predefiniowane

Wskazuje wstępnie skonfigurowany zestaw opcji, którego chcesz użyć przy eksportowaniu. Nowe ustawienia predefiniowane można tworzyć, ustawiając odpowiednio opcje i wybierając polecenie Zapisz ustawienia z menu panelu. (Aby otworzyć menu panelu, kliknij trójkąt po prawej stronie menu Ustawienia predefiniowane).

Wersja programu Flash Player

Określa najwcześniejszą wersję programu Flash Player, która będzie obsługiwać eksportowany plik.

Typ eksportu

Określa zasady eksportu warstw. Aby wyeksportować kompozycję do jednej ramki, wybierz opcję Plik AI do pliku SWF. Wybór ustawienia Warstwy do klatek SWF powoduje, że kompozycje na poszczególnych warstwach są eksportowane do oddzielnych klatek SWF, tworząc animację SWF.

Uwaga:

Aby zachować maski przycinające, wybierz ustawienie Plik AI do pliku SWF.

Jakość krzywej

Określa dokładność krzywych beziera. Mniejsze wartości powodują zmniejszenie rozmiarów eksportowanych plików, przy niewielkiej utracie jakości krzywej. Wyższe wartości powodują zwiększenie dokładności odtwarzania krzywych, ale również zwiększenie rozmiarów pliku.

Płynność odtwarzania

Określa częstotliwość odtwarzania animacji w przeglądarce Flash Player. Ta opcja jest dostępna tylko dla opcji Warstwy AI do klatek SWF.

Pętla

Powoduje odtwarzanie animacji w przeglądarce Flash w ciągłej pętli. Po osiągnięciu końca odtwarzanie zaczyna się od początku. Ta opcja jest dostępna tylko dla opcji Warstwy AI do klatek SWF.

Zachowaj wygląd

Powoduje rozwijanie obrysów do postaci wypełnień w kształcie obrysów. Wszelkie tryby mieszania i obiekty przezroczyste, które nie mogą być reprezentowane w formacie SWF, są spłaszczane.

Zachowaj edytowalność

Konwertuje obrysy na obrysy SWF, a efekty przezroczyste, których nie można reprezentować w formacie SWF, są odwzorowywane w sposób przybliżony lub pomijane.

Uwaga:

Format SWF obsługuje wyłącznie krycie na poziomie obiektów.

Uwaga:

Aby zachować kolejność elementów w kompozycji przez wyeksportowanie każdej warstwy do oddzielnego pliku SWF, zamiast polecenia Zapisz dla Internetu i urządzeń skorzystaj z polecenia Eksportuj. Eksportowane w ten sposób pliki SWF będzie można jednocześnie zaimportować do programu Adobe Flash.

Skompresowany

Kompresuje eksportowany plik.

Ochrona pliku

Chroni plik, uniemożliwiając zaimportowanie go do aplikacji innych niż Flash.

Tekst jako krzywe

Konwertuje cały tekst na krzywe, aby zachować jego wygląd. Jeśli tekst trzeba będzie edytować w programie Flash, nie zaznaczaj tej opcji.

Opcje optymalizacji SVG (Illustrator)

Z drugiej strony, format SVG, czyli format skalowalnej grafiki wektorowej, opisuje obrazki za pomocą kształtów, ścieżek, tekstów i efektów filtra. Uzyskiwane pliki są niewielkie, a zapisana w nich grafika jest doskonałej jakości. Nadaje się zarówno do wyświetlania w Internecie, drukowania, jak i wyświetlania przez urządzenia z ograniczonymi zasobami.

Skompresowany

Tworzy skompresowany plik SVG (SVGZ).

Profile SVG

Określa wymaganą definicję typu dokumentu SVG XML dla eksportowanego pliku.

SVG 1.0 i SVG 1.1 Odpowiedni dla plików SVG przeznaczonych do wyświetlania na komputerach. SVG 1.1 jest pełną wersją specyfikacji SVG, której podzestawami są SVG Tiny 1.1, SVG Tiny 1.1 Plus, SVG Tiny 1.2 oraz SVG Basic 1.1.

SVG Basic 1.1 Odpowiedni dla plików SVG przeznaczonych do wyświetlania na urządzeniach o średnim zasilaniu, na przykład na komputerach kieszonkowych. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie urządzenia tego typu obsługują profil SVG Basic. Wybranie tej opcji nie gwarantuje, że plik SVG będzie widoczny na wszystkich urządzeniach kieszonkowych.Format SVG Basic nie obsługuje przycinania w kształcie innym niż prostokątny ani niektórych efektów filtrów SVG.

SVG Tiny 1.1 i SVG Tiny 1.1+ Odpowiedni dla plików SVG przeznaczonych do wyświetlania na małych urządzeniach, takich jak telefony komórkowe. Nie wszystkie telefony komórkowe obsługują profile SVG Tiny i SVG Tiny Plus. Wybranie jednej z tych opcji nie gwarantuje, że plik SVG będzie widoczny na wszystkich małych urządzeniach.

SVG Tiny 1.2 Odpowiedni dla plików SVG przeznaczonych do wyświetlania na różnorodnych urządzeniach — od przenośnych organizatorów cyfrowych i telefonów komórkowych po laptopy i komputery biurkowe.
Format SVG Tiny nie obsługuje gradientów, przezroczystości, odcinania, masek, symboli ani efektów filtrów SVG.Format SVG Tiny Plus umożliwia wyświetlanie gradientów i przezroczystości, ale nie obsługuje przycinania, masek, symboli i efektów filtrów SVG.

Uwaga:

Dodatkowe informacje na temat profilów SVG znajdują się w specyfikacji standardu SVG na stronie organizacji World Wide Web Consortium (W3C) (www.w3.org).

Miejsca po przecinku

Określa dokładność danych wektorowych w pliku SVG. Można ustawić od 1 do 7 miejsc po przecinku. Wysoka wartość daje większy rozmiar pliku i wyższą jakość obrazu.

Podstawianie czcionek

Określa które glify z pliku SVG są osadzane. Aby używać wyłącznie czcionek zainstalowanych w systemie użytkownika, wybierz ustawienie Brak. Aby uwzględnić tylko glify znaków występujących w tekście bieżącej kompozycji, wybierz opcję Tylko używane glify. Pozostałe ustawienia (Typowy angielski, Typowy angielski + używane glify, Typowy łaciński, Typowy łaciński + używane glify, Wszystkie glify) są przydatne, gdy tekstowa zawartość pliku SVG ma charakter dynamiczny (na przykład jest to tekst generowany przez serwer lub tekst zmieniany w interakcji z użytkownikiem).

Typ czcionki

Określa zasady eksportowania czcionek.

Adobe CEF Używa wskazówek czcionek w celu poprawy renderowania małych czcionek. Ten typ czcionki jest obsługiwany przez program Adobe SVG Viewer, ale może nie być obsługiwany przez inne przeglądarki SVG.

SVG Nie używa wskazówek czcionek. Ten typ czcionki jest obsługiwany przez wszystkie przeglądarki SVG.

Konwertuj na kontury Konwertuje tekst na ścieżki wektorowe. Ta opcja jest przeznaczona do zachowania wyglądu tekstu we wszystkich przeglądarkach SVG.

Lokalizacja obrazu

Określa czy obrazy mają być osadzone, czy dołączone. Osadzanie obrazów powoduje zwiększenie rozmiarów pliku, ale gwarantuje, że zrasteryzowane obrazy będą zawsze dostępne.

Właściwości CSS

Określa sposób zapisu atrybutów stylu CSS w kodzie SVG. Metoda domyślna Atrybuty prezentacji polega na zastosowaniu właściwości na najwyższym punkcie hierarchii. Opcja ta zapewnia największą elastyczność przekształceń i czynności edycyjnych. Metoda Atrybuty stylu pozwala tworzyć pliki najbardziej czytelne, ale może zwiększyć rozmiar pliku. Metodę tę należy wybrać, jeśli kod SVG będzie używany w przekształceniach (na przykład opartych na języku XSLT — Extensible Stylesheet Language Transformation). Metoda Odniesienie do wystąpień zapewnia szybsze renderowanie i mniejszy rozmiar wynikowego pliku SVG. Metoda Element stylu jest używana w przypadku współużytkowania plików z dokumentami HTML. Wybranie opcji Element stylu umożliwia modyfikację pliku SVG i przeniesienie elementu stylu do zewnętrznego pliku arkusza stylów, który jest również wywoływany w pliku HTML. Opcja Element stylu wydłuża jednak czas renderowania.

Kodowanie

Określa sposób kodowania znaków w pliku SVG. Kodowanie UTF (Unicode Transformation Format) jest obsługiwane przez wszystkie procesory XML. (Kodowanie UTF-8 stosuje format 8-bitowy; kodowanie UTF-16 stosuje format 16-bitowy). Kodowania ISO 8859‑1 i UTF‑16 nie zachowują metadanych pliku.

Optymalizuj dla przeglądarki Adobe SVG

Optymalizuje obrazy dla przeglądarki Adobe SVG Viewer.

Więcej tematów pomocy

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online