Błędy zawierające komunikaty „Podstawowy produkt nie został zainstalowany” oraz „aktualizacje nie powiodły się” | Creative Cloud

Błąd: Błędy podczas aktualizacji aplikacji w usłudze Creative Cloud

Podczas instalacji aplikacji w usłudze Creative Cloud w dzienniku instalacji usługi Creative Cloud zostaje wyświetlony co najmniej jeden z następujących komunikatów:

  • Instalacja niektórych aktualizacji nie powiodła się. Nie można zainstalować następujących aktualizacji. Jeśli chcesz zainstalować te aktualizacje, rozwiąż poniższy problem i spróbuj ponownie. <Product and Version>. Błąd instalacji.
  • Nie zainstalowano produktu podstawowego, Działanie poprawki nie może być kontynuowane.
  • Kod zakończenia: 28 — Produkt podstawowy nie jest instalowany.

Rozwiązanie: Odinstaluj aplikację, następnie zainstaluj ją ponownie

  1. Odinstaluj aplikację w usłudze Creative Cloud, którą próbujesz zaktualizować. Zobacz Odinstalowanie lub usunięcie aplikacji w usłudze Creative Cloud.

  2. Ponownie zainstaluj lub uruchom aplikację. Zobacz Pobieranie większej liczby aplikacji.

    Teraz masz najnowszą wersję aplikacji, więc instalacja aktualizacji nie jest konieczna.

Dlaczego te błędy występują?

Te błędy aktualizacji występują, gdy aktualizacja nie może wykryć oryginalnego numeru wersji aplikacji na komputerze. Można zainstalować produkt oryginalny, ale nie można zainstalować aktualizacji, gdyż numer wersji jest niezgodny.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online