Błędy zawierające komunikaty „Podstawowy produkt nie został zainstalowany” oraz „aktualizacje nie powiodły się” | Creative Suite

Błędy podczas aktualizacji produktów pakietu Creative Suite

Podczas aktualizacji produktu Creative Suite w programie Adobe Application Manager zostaje wyświetlony następujący komunikat: 

Instalacja niektórych aktualizacji nie powiodła się. Nie można zainstalować następujących aktualizacji. Jeśli chcesz zainstalować te aktualizacje, rozwiąż poniższy problem i spróbuj ponownie. <Product and Version>. Błąd instalacji.

Ponadto w dzienniku instalacji usługi Creative Suite zostaje wyświetlony co najmniej jeden z następujących błędów:

  • Nie zainstalowano produktu podstawowego, Działanie poprawki nie może być kontynuowane.
  • Kod zakończenia: 28 – Produkt podstawowy nie jest instalowany.

Rozwiązanie: Odinstaluj produkt oryginalny, a następnie ponownie go zainstaluj

Odinstaluj produkt, ponownie zainstaluj produkt przy użyciu oryginalnych nośników instalacyjnych, a następnie zastosuj aktualizacje ponownie.

Uwaga:

Aby wykonać następujące kroki, musisz użyć oryginalnych nośników instalacyjnych (np. DVD).

  1. Odinstaluj produkt, który próbujesz zaktualizować.

    Ważne: Jeśli uruchomiony jest system Mac OS X, nie przeciągaj aplikacji do Kosza! Zobacz Odinstalowanie oprogramowania, aby uzyskać instrukcje dotyczące bezpiecznego odinstalowania produktów Creative Suite w systemach Windows i Mac OS.

  2. Ponownie zainstaluj produkt oryginalny z nośników instalacyjnych.

  3. Uruchom produkt, a następnie wybierz kolejno opcje Pomoc > Aktualizacje.

  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dlaczego te błędy występują?

Te błędy aktualizacji występują, gdy aktualizacja nie może wykryć oryginalnego numeru wersji aplikacji na komputerze. Można zainstalować produkt oryginalny, ale nie można zainstalować aktualizacji, gdyż numer wersji jest niezgodny.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online