Przeczytaj odpowiedzi na Najczęściej zadawane pytania dotyczące Pomocy do produktów Creative Cloud.

Czy mój zaktualizowany produkt Creative Cloud obsługuje aplikację Community Help?

Aplikacja Community Help (zwana inaczej Adobe Help Manager) nie jest już dostępna i nie jest instalowana z Twoim produktem Creative Cloud (CC). Pomoc do Twojego produktu CC jest dostępna w przeglądarce w trybie online lub można pobrać ją w trybie offline w formie pliku PDF.

Można uzyskać dostęp do Pomocy produktu w witrynie firmy Adobe. Aby uzyskać informacje na temat pobierania pliku PDF Pomocy produktu, zobacz Używanie Pomocy offline w przypadku produktów firmy Adobe.

Czy mogę wyświetlać Pomoc produktu, gdy nie mam połączenia z Internetem?

Pomoc do danego produktu można wyświetlać bez połączenia z Internetem przez pobranie pliku PDF Pomocy produktu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie pomocy offline z poziomu produktu firmy Adobe.

Czy mogę uzyskać dostęp do pliku PDF Pomocy, wybierając Pomoc z samego produktu?

Produkt Creative Cloud można skonfigurować tak, by otwierał plik PDF Pomocy na komputerze po wybraniu menu Pomoc lub naciśnięciu klawisza F1. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie pliku PDF Pomocy z poziomu produktu firmy Adobe

 

Skąd wiadomo, że plik PDF Pomocy został zaktualizowany?

W pliku PDF Pomocy wyświetlany jest miesiąc i rok publikacji. Jednak ważne jest, by pamiętać, że plik PDF Pomocy to wersja Pomocy produktu, która została wydana wraz z produktem. Może być nieaktualna. Aktualna treść tematów pomocy do produktu znajduje się w witrynie firmy Adobe. Jest ona okresowo aktualizowana o nowe informacje, które pojawiają się już po wydaniu produktu.

 

Czy w moim produkcie CC działa pomoc kontekstowa?

Jeśli dla danego produktu została wprowadzona pomoc kontekstowa, można uzyskać dostęp do tematu Pomocy powiązanego z elementem interfejsu użytkownika (oknem dialogowym, panelem, edytorem) podczas połączenia z Internetem. W zależności od używanej funkcji można uzyskać dostęp do pomocy kontekstowej w następujący sposób:

  • naciskając klawisz F1 (Win)
  • klikając przycisk Pomoc
  • klikając ikonę znaku zapytania

Powiązany temat Pomocy zostaje otwarty na stronie sieci Web w domyślnej przeglądarce.

 

Jak wyszukać Pomoc CS6 do mojego produktu?

Pomoc do poprzednich wersji produktu jest dostępna w formie plików PDF na stronie Archiwum Pomocy dotyczącej poprzednich wersji. Do stron Archiwum Pomocy można uzyskać dostęp ze strony Centrum pomocy produktu

Np. jeśli szukasz Pomocy CS6 do After Effects, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do strony Centrum pomocy After Effects.
  2. W sekcji Pomocy i samouczków kliknij łącze Poprzednie wersje (plik PDF Pomocy).
  3. Na stronie Archiwum można znaleźć plik PDF Pomocy CS6.

Oto strony Archiwum Pomocy do popularnych produktów Creative Cloud:

Czy mogę zobaczyć wszystko, co jest nowe w usłudze Creative Cloud z jednej strony?

W artykule Co nowego w usłudze Creative Cloud opisano nowe funkcje produktów Creative Cloud. Są również łącza do określonych stron Co nowego dotyczące innych produktów Creative Cloud.

Dlaczego nadal napotykam odniesienia do CS6 lub CS5.5 w Pomocy CC?

Firma Adobe dokłada starań, aby większość treści Pomocy zawierała najnowsze informacje, bez oddzielania treści w oparciu o wersje. Do uzyskania informacji na temat najnowszej wersji najlepszym zasobem jest artykuł Co nowego produktu. Ten artykuł zawiera podsumowanie najważniejszych nowych i ulepszonych funkcji oraz łącza do szczegółowych artykułów tematycznych. 

Jeśli szukasz dokumentacji dotyczącej starszej wersji, możesz uzyskać dostęp do pliku PDF hostowanego na stronie Archiwum Pomocy dotyczącej poprzednich wersji. Łącze do strony Archiwum Pomocy produktu można znaleźć w tabeli podanej w temacie „Jak wyszukać Pomoc CS6 do mojego produktu?” pytanie.

 

Czy mogę przekazać opinię dotyczącą stron Pomocy?

Oczywiście, zawsze zachęcamy do przekazywania opinii. Komentarze można dodawać do stron Pomocy dostępnych z witryny firmy Adobe. Można również porozmawiać na ten temat na forum Pomocy firmy Adobe.

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online