Podręczniki użytkownika poprzednich wersji programu Photoshop:

CC (czerwiec 2016 r.)

CC (2015)

CC (2014)

CC (obejmuje wersje 14.0, 14.1 i 14.2)

CS6