Po nawiązaniu połączenia z Internetem i wybraniu opcji Pomoc z poziomu produktu Adobe w przeglądarce internetowej otwierana jest strona pomocy do produktu z witryny firmy Adobe.

Aby wyświetlić tematy pomocy do danego produktu bez połączenia z Internetem, należy pobrać odpowiedni plik PDF pomocy do komputera.

Uwaga:

Można także skonfigurować produkt w ten sposób, aby plik PDF był otwierany w komputerze po wybraniu pozycji menu Pomoc lub naciśnięciu klawisza F1.

Ważne: Plik PDF pomocy to wersja wydana wraz z produktem. Może być nieaktualna. Aktualna treść tematów pomocy do produktu znajduje się w witrynie firmy Adobe. Jest ona okresowo aktualizowana o nowe informacje, które pojawiają się już po wydaniu produktu.

Pobieranie pliku PDF pomocy dotyczącego produktu Adobe i sposób korzystania

 1. Przed rozpoczęciem pobierania sprawdź, czy komputer jest połączony z Internetem.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy (lub kliknij, naciskając klawisz Control w systemie operacyjnym Mac) łącze do pliku PDF pomocy.

  Uwaga:

  Aby pobrać plik Pomocy PDF do programu CS6 lub wcześniejszych wersji, sprawdź informacje w sekcji Poprzednie wersje .

 3. Wybierz opcję zapisu pliku wskazanego przez łącze.

  Uwaga:

  W zależności od używanej przeglądarki opcja może nosić nazwę: Zapisz łącze jako, Pobierz wskazywany plik jako, Zapisz element docelowy jako itp.

 4. W celu pobrania pliku PDF do wybranej lokalizacji w komputerze wykonaj instrukcje wyświetlane w przeglądarce.

 5. Wyświetl plik PDF z użyciem programu Adobe® Reader®.

  Jeśli program Adobe Reader nie jest zainstalowany, należy go pobrać do komputera.

Używanie pliku PDF pomocy z poziomu produktu firmy Adobe

Można tak skonfigurować produkt, aby pobrany plik PDF pomocy był otwierany w komputerze po wybraniu pozycji menu Pomoc lub naciśnięciu klawisza F1.

Skopiuj pobrany plik do odpowiedniej lokalizacji w komputerze, zależnej od używanego systemu operacyjnego i języka.

Ważne: Pamiętaj, aby nie zmieniać domyślnej nazwy pobranego pliku.

Plik PDF pomocy w języku angielskim

Uwaga:

Jeśli w katalogu Documents lub Public Documents nie występuje struktura folderów Adobe\PDF\pdf, utwórz odpowiednie foldery przed skopiowaniem pliku PDF.

Produkty Creative Cloud, Acrobat i Elements:

 • Windows 7
  C:\Users\Public\Documents\Adobe\PDF\pdf\
 • Windows 8
  C:\Users\Public\Public Documents\Adobe\PDF\pdf\
 • Mac OS
  /Users/Shared/Documents/Adobe/PDF/pdf/

Przykład: /Users/Shared/Documents/Adobe/PDF/pdf/photoshop_reference.pdf

Produkty Creative Suite CS6:

Uwaga: Aby można było korzystać z Pomocy PDF do programu CS6 w produktach Adobe wersji CS6, należy skopiować plik PDF do folderu Adobe\PDF\pdf\cs6\.

 • Windows 7
  C:\Users\Public\Documents\Adobe\PDF\pdf\cs6\
 • Windows 8
  C:\Users\Public\Public Documents\Adobe\PDF\pdf\cs6\
 • Mac OS
  /Users/Shared/Documents/Adobe/PDF/pdf/cs6/

Przykład: /Users/Shared/Documents/Adobe/PDF/pdf/cs6/photoshop_reference.pdf

Pliki PDF pomocy w innych językach

Uwaga:

Jeśli struktura folderu Adobe\PDF\<język>\pdf nie istnieje w folderach Documents lub Public Documents, wymagany folder trzeba utworzyć przed skopiowaniem pliku PDF.

Przykładowo, aby pobrać plik pomocy w języku francuskim, utwórz następującą strukturę: Adobe\PDF\fr\pdf. Aby pobrać plik pomocy w języku niemieckim, utwórz strukturę Adobe\PDF\de\pdf.  

Produkty Creative Cloud, Acrobat i Elements:

 • Windows 7
  C:\Users\Public\Documents\Adobe\PDF\<język>\pdf\
 • Windows 8
  C:\Users\Public\Public Documents\Adobe\PDF\<język>\pdf\
 • Mac OS
  /Users/Shared/Documents/Adobe/PDF/<język>/pdf/

Przykład: /Users/Shared/Documents/Adobe/PDF/de/pdf/photoshop_reference.pdf

Produkty Creative Suite CS6:

Uwaga: Aby można było korzystać z przetłumaczonej wersji Pomocy PDF do programu CS6 w produktach Adobe w wersji CS6, należy skopiować plik PDF do folderu Adobe\PDF\<język>\pdf\cs6\.

 • Windows 7
  C:\Users\Public\Documents\Adobe\PDF\<język>\pdf\cs6\
 • Windows 8
  C:\Users\Public\Public Documents\Adobe\PDF\<język>\pdf\cs6\
 • Mac OS
  /Users/Shared/Documents/Adobe/PDF/<język>/pdf/cs6/

Przykład: /Users/Shared/Documents/Adobe/PDF/de/pdf/cs6/photoshop_reference.pdf

Po zainstalowaniu aplikacji PDF:

 1. Rozłącz się z Internetem.
 2. Zamknij i ponownie uruchom produkt.
 3. Wybierz opcje Pomoc > Pomoc programu [nazwa produktu] lub naciśnij klawisz F1 (w systemie Windows), aby otworzyć plik PDF pomocy przechowywany w komputerze.

Uwaga:

Jeżeli komputer jest podłączony do Internetu, wybranie Pomocy lub naciśnięcie klawisza F1 otworzy Pomoc w trybie online, nawet gdy zainstalowano aplikację PDF. Rozłącz komputer z Internetem, aby sprawdzić, czy aplikacja PDF uruchamia się poprawnie w trybie offline.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online