Praca programu Dreamweaver w trybie selektywnego uruchamiania i trybie diagnostycznym

Czasem, inne programy i usługi działające na Twoim urządzeniu mogą wchodzić w konflikt z programem Dreamweaver. Dotyczy to programów uruchamianych ręcznie oraz programów, które uruchamiają się automatycznie i pracują w tle. Aby wyłączyć inne programy, uruchom system w trybie diagnostycznym lub trybie uruchamiania selektywnego. Jeśli problem nie wystąpi w tych trybach alternatywnych, możliwe, że inna aplikacja, która pracuje w trybie normalnym powoduje konflikt.

 1. Po drugie, jeśli wyjście z wszystkich innych programów nie rozwiąże problemu, należy spróbować jednego z poniższych trybów alternatywnych, w zależności od stosowanego systemu operacyjnego i wersji programu Dreamweaver:

Spróbuj uruchomić program Dreamweaver po wyjściu z wszystkich innych programów

Zapisz wszystkie dane, zamknij wszystkie otwarte aplikacje i wyłącz narzędzia pracujące w tle, aby ustalić, czy jedno z nich zakłóca pracę programu Dreamweaver.

 1. Zamknij wszystkie widoczne otwarte dokumenty i aplikacje wybierając Plik > Zakończ.
 2. Zamknij wszystkie programy, które możesz z obszaru powiadamiania.
 3. Zakończ wszystkie pozostałe aplikacje za pomocą karty Aplikacje w Menedżerze zadań (dostępny po naciśnięciu Ctrl+Alt+Delete).
 4. Wyłącznie zaawansowani użytkownicy: zatrzymaj wszystkie usługi, które znasz, za pomocą panelu sterowania Usługi. Poniższe rodzaje programów są czasem skonfigurowane tak, aby pracować jako usługa: program antywirusowy, spyware, zdalne sterowanie, serwery sieci web, serwery aplikacji i serwery bazy danych. Aby w pełni wykorzystać panel sterowania Usługi w systemie Windows, kliknij prawym przyciskiem myszy Mój komputer, wybierz Zarządzaj z menu kontekstowego, następnie rozwiń Usługi i aplikacje i wybierz Usługi. Panel sterowania Usługi jest również dostępny z menu Start > Ustawienia > Panel sterowania > Narzędzia administracyjne > Usługi.

Zamykanie programów w obszarze powiadomień (zasobnik systemowy)

 1. Zlokalizuj obszar powiadomień (zasobnik systemowy) w dolnym prawym rogu ekranu na pasku zadań.

 2. Kliknij ikonę programu w obszarze powiadomień, aby otworzyć menu kontekstowe. W niektórych przypadkach menu kontekstowe pojawia się po kliknięciu prawego przycisku myszy. W innych przypadkach pojawia się po kliknięciu lewego przycisku myszy.
 3. Wybierz odpowiednią opcję, aby zamknąć każdy z programów, taką jak edycja, zamykanie lub wyłączenie. Ważnymi elementami, które należy tymczasowo zamknąć są program antywirusowy i oprogramowanie osobistego firewalla.

Uzyskanie dostępu do okna dialogowego menedżera zadań w celu zamknięcia aplikacji

 1. Naciśnij Ctrl+Alt+Delete i kliknij przycisk Menedżera zadań. Wybierz zakładkę Aplikacje.
 2. Wybierz aplikację do zamknięcia.
 3. Kliknij przycisk Zakończ zadanie dla każdej z pozycji, która nie zamknie się za pomocą standardowej metody Plik > Zakończ.

Po zamknięciu i wyłączeniu wszystkich programów za pomocą obszaru powiadomień i Menedżera zadań uruchom program Dreamweaver. Jeśli program Dreamweaver zostaje uruchomiony i działa prawidłowo, a przedtem nie działał, problemem jest konflikt z którymś z innych programów.

Wyodrębnianie programu będącego przyczyną problemu

 1. Uruchom ponownie komputer, aby włączyć wszystkie programy.
 2. Wyłącz wszystkie programy oprócz jednego i spróbuj uruchomić program Dreamweaver.
 3. Powtórz procedurę aż konflikt zostanie wyodrębniony.

Spróbuj uruchomić program Dreamweaver w trybie diagnostycznym (wersja Dreamweaver 8 i starsze w systemie operacyjnym Windows XP)

Jeśli pracujemy w systemie operacyjnym Windows XP, możemy wykonać „czysty rozruch” (znany również pod nazwą uruchomienia w trybie diagnostycznym), który wyłączy niepotrzebne programy i usługi rozruchowe. Jeśli problem nie wystąpi po „czystym rozruchu”, możliwe, że jeszcze inna aplikacja, która pracuje w trybie normalnym powoduje konflikt. Informacje na temat sposobu wyodrębnienia problematycznych programów i usług dostępne są w serwisie internetowym pomocy technicznej firmy Microsoft.

Uwaga: upewnij się, że konto systemu operacyjnego Windows ma przywileje administracyjne przed wykonaniem „czystego rozruchu”. Jeśli nie masz przywilejów administracyjnych, powrót do trybu pracy normalnej systemu może nie być możliwy.

W jaki sposób uruchomić system w trybie diagnostycznym (Windows XP)

 1. W systemie Windows XP, kliknij przycisk Start i wybierz Uruchom.
 2. Wpisz msconfig w polu Otwarty tekst. Nastąpi przeniesienie do okna dialogowego Narzędzi konfiguracji systemu.

  Uwaga:
  msconfig.exe nie jest zainstalowany w systemie Windows 2000, dostępny jest jednak do pobrania w Internecie.
 3. W zakładce Ogólne, wybierz Rozruch diagnostyczny.
 4. Kliknij przycisk OK i uruchom ponownie urządzenie po monicie.

 5. Po ponownym uruchomieniu w trybie diagnostycznym, spróbuj uruchomić program Dreamweaver. Jeśli problem nie występuje, oznacza to konflikt z innym programem lub usługą pracującą w tle.
 6. Po przetestowaniu działania programu Dreamweaver, uruchom ponownie msconfig i ustaw tryb normalnego rozruchu.
 7. Uruchom ponownie urządzenie w trybie normalnej pracy.

Spróbuj uruchomić program Dreamweaver w trybie uruchamiania selektywnego (wersja Dreamweaver CS3 i starsze w systemie operacyjnym Windows XP).

Jeśli pracujemy w systemie operacyjnym Windows XP, możemy uruchomić go w trybie selektywnym, który wyłączy większość niepotrzebnych programów i usług rozruchowych. Jeśli program Dreamweaver nie będzie pracował we właściwy sposób, należy uruchomić program Dreamweaver w trybie selektywnym pracy systemu. Jeśli problem nie wystąpi w trybie selektywnym, możliwe, że inna aplikacja, która pracuje w trybie normalnym powoduje konflikt. Informacje na temat sposobu wyodrębnienia problematycznych programów i usług dostępne są w serwisie internetowym pomocy technicznej firmy Microsoft.

Uwaga: upewnij się, że Twoje konto systemu operacyjnego Windows ma przywileje administracyjne przed wykonaniem rozruchu selektywnego. Jeśli nie masz przywilejów administracyjnych, powrót do trybu pracy normalnej systemu może nie być możliwy.

W jaki sposób uruchomić system w trybie selektywnym (Windows XP)

 1. W systemie Windows XP, kliknij przycisk Start i wybierz Uruchom.
 2. Wpisz msconfig w polu Otwarty tekst. Nastąpi przeniesienie do okna dialogowego Narzędzi konfiguracji systemu.
 3. W zakładce Ogólne, wybierz Rozruch diagnostyczny. Zobacz zrzut ekranowy powyżej.
 4. Kliknij zakładkę Usługi i włącz usługę licencjonowania FLEXnet.
 5. Wróć do zakładki Ogólne. Teraz należy wybrać tryb rozruchu selektywnego, ponieważ usługa licencjonowania FLEXnet została włączona.
 6. Kliknij przycisk OK i uruchom ponownie urządzenie po podpowiedzi.

 7. Po ponownym uruchomieniu w trybie selektywnym, spróbuj uruchomić program Dreamweaver. Jeśli problem nie występuje, oznacza to konflikt z jakimś innym programem lub usługą pracującą w tle.
 8. Po przetestowaniu działania programu Dreamweaver, uruchom ponownie msconfig i ustaw tryb normalnego rozruchu i uruchom ponownie urządzenie.

Spróbuj uruchomić program Dreamweaver w trybie uruchamiania selektywnego (wersja Dreamweaver CS3 i 8 w systemie operacyjnym Windows Vista)

Jeśli pracujemy w systemie operacyjnym Windows Vista, możemy uruchomić go w trybie selektywnym, który wyłączy większość niepotrzebnych programów i usług rozruchowych. Jeśli program Dreamweaver nie będzie pracował we właściwy sposób, należy uruchomić program Dreamweaver w trybie selektywnym pracy systemu. Jeśli problem nie wystąpi w trybie selektywnym, możliwe, że inna aplikacja, która pracuje w trybie normalnym powoduje konflikt. Informacje na temat sposobu wyodrębnienia problematycznych programów i usług dostępne są w serwisie internetowym pomocy technicznej firmy Microsoft.

Uwaga: upewnij się, że Twoje konto systemu operacyjnego Windows ma przywileje administracyjne przed wykonaniem rozruchu selektywnego. Jeśli nie masz przywilejów administracyjnych, powrót do trybu pracy normalnej systemu może nie być możliwy.

W jaki sposób uruchomić system w trybie selektywnym (Windows Vista):

 1. W systemie Windows Vista kliknij przycisk Start, wpisz polecenie msconfig w polu tekstowym Szukaj, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 2. Nastąpi przeniesienie do okna dialogowego Konfiguracji systemu.
 3. W zakładce Ogólne wybierz Rozruch selektywny.
 4. Pod Rozruch selektywny, odznacz pole wyboru Załaduj elementy rozruchowe.
 5. Kliknij kartę Usługi i naciśnij przycisk Wyłącz wszystko.
 6. Włącz ponownie poniższe cztery usługi:
  • Usługa licencjonowania FLEXnet (wymagana do aktywacji Adobe CS3)
  • Klienta zasad grupy (wymagany do uruchomienia systemu Vista)
  • Plug and Play (wymagany do aktywacji systemu Vista)
  • Harmonogram zadań (wymagany do uruchomienia systemu Vista)
 7. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij OK. Aby zmiany zostały uwzględnione, należy ponownie uruchomić system Windows.
 8. Po ponownym uruchomieniu w trybie selektywnym, spróbuj uruchomić program Dreamweaver. Jeśli problem nie występuje, oznacza to konflikt z jakimś innym programem lub usługą pracującą w tle.
 9. Po przetestowaniu działania programu Dreamweaver, uruchom ponownie msconfig i ustaw tryb normalnego rozruchu i uruchom ponownie urządzenie.

Uwaga: Jeśli nie włączymy usługi Plug and Play i zostaniemy poproszeni o aktywację systemu Vista w trybie selektywnym, należy uruchomić ponownie system operacyjny w trybie bezpiecznym (przytrzymaj klawisz F8 podczas trwania rozruchu), a następnie wrócić do polecenia msconfig i uruchomić system w trybie normalnym

Dodatkowe informacje

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online