Rozwiązywanie problemów z synchronizacją w programie Dreamweaver CS4 i CS5

Rozwiązywanie problemów z synchronizacją

Gdy używasz programu Adobe Dreamweaver CS4 i CS5 do synchronizacji plików lub ładowania plików na serwerze, pojawia się jeden z następujących problemów:

 • Podczas umieszczania plików program Dreamweaver ostrzega, że nastąpiły zmiany w pliku zdalnym na serwerze: „nastąpiły zmiany w pliku mój_plik.htm na serwerze zdalnym od ostatniej operacji pobierania lub umieszczania. Jego umieszczenie może spowodować zastąpienie zmian w pliku. Czy mimo to chcesz umieścić plik?” Masz jednak pewność, że zmiany w plikach zdalnych nie nastąpiły.
 • W oknie dialogowym podglądu synchronizacji pliki wymagające synchronizacji nie są wyświetlane prawidłowo.
 • W oknie dialogowym podglądu synchronizacji wyświetlana jest informacja, że synchronizacja nie jest konieczna, ale wiesz, że w niektórych plikach nastąpiły zmiany.

Uwaga: W programie Adobe Dreamweaver 8 funkcja synchronizacji została znacznie ulepszona. W bieżącej wersji programu Adobe Dreamweaver CS4 i CS5 wykorzystywana jest podobna technologia.

Zastosuj jedno z dwóch rozwiązań podanych poniżej z zależności od tego, ile jest problemów z synchronizacją.

Rozwiązanie 1: Usuń określone pliki dwsync.xml.

Wykonaj te kroki, jeśli tylko kilka plików ma problemy z synchronizacją.

 1. Zamknij program Dreamweaver.
 2. W programie Windows Explorer lub Mac Finder przeglądając, przejdź do folderu, który zawiera pliki z problemami z synchronizacją.

 3. W przypadku każdego folderu zawierającego pliki, których dotyczą problemy z synchronizacją zlokalizuj folder _notatki i usuń plik dwsync.xml wewnątrz niego.


  Uwaga: Pliki dwsync.xml powinny być umiejscowione tylko lokalnie. Program Dreamweaver nigdy nie przekazuje plików dwsync.xml do serwera i nie ma powodu przekazywania ich do serwera.

 4. Uruchom ponownie program Dreamweaver i sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Rozwiązanie 2: Wyłącz ustawienie „Zachowaj dane synchronizacji”.

Wykonaj te kroki, jeśli wystąpi dużo problemów z synchronizacją.

Uwaga: Program Dreamweaver odtwarza dane synchronizacji dla witryny użytkownika.

 1. Wybierz kolejno opcje Witryna > Zarządzaj witrynami, wybierz witrynę, którą chcesz edytować i kliknij przycisk Edytuj.
 2. Usuń zaznaczenie ustawienia Zachowaj dane synchronizacji, aby usunąć istniejące pliki dwsync.xml. Opcje są różne w zależności od tego, czy jest to wersja CS4 czy CS5:

  CS4

  W kategorii Zaawansowane okna dialogowego Definicja witryny wybierz opcję Informacje zdalne i usuń zaznaczenie opcji Zachowaj dane synchronizacji.

  CS5

  a. W kategorii Serwery wybierz odpowiednią witrynę i kliknij ikonę ołówka.

  b. Wybierz kartę Zaawansowane i usuń zaznaczenie opcji Zachowaj dane synchronizacji.

 3. Zamknij program Dreamweaver.
 4. Sprawdź, czy wszystkie pliki dwsync.xml zostały usunięte z lokalnego folderu głównego i wszystkich jego podfolderów.

  Uwaga: Pliki dwsync.xml znajdują się w folderach _notatki, które w programie Dreamweaver są domyślnie ukryte. Dlatego sprawdź foldery _notatki i pliki dwsync.xml w programie Windows Explorer lub w przeglądarkach obsługujących pliki Mac. Pliki dwsync.xml powinny być umiejscowione tylko lokalnie. Program Dreamweaver nigdy nie przekazuje plików dwsync.xml do serwera i nie ma powodu przekazywania ich do serwera.

 5. Otwórz ponownie program Dreamweaver, wybierz kolejno opcje Witryna > Zarządzaj witrynami i edytuj tę samą witrynę, która została wybrana w kroku 1.
 6. Wybierz ponownie ustawienie Zachowaj dane synchronizacji. Sprawdź informacje znajdujące się w kroku 2 powyżej dotyczące różnic w opcjach pomiędzy wersjami CS4 i CS5.
  Uwaga: Program Dreamweaver odtwarza pliki dwsync.xml podczas przesyłania plików do i z serwera.

 7. Sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Dodatkowe informacje

Gdy umieszczasz lub pobierasz plik w programie Adobe Dreamweaver CS4 i CS5, program Dreamweaver przechowuje zdalne i lokalne oznaczenia daty i godziny w plikach o nazwie dwsync.xml. Pliki te znajdują się w ukrytych folderach _notatki w tym samym folderze co przesyłane pliki. Czasami pliki dwsync.xml mogą zostać uszkodzone.

Więcej informacji na temat funkcji synchronizacji w programie Dreamweaver znajduje się w temacie Synchronizacja plików.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto