Nie można przełączyć komputera w stan uśpienia, gdy uruchomiony jest program Dreamweaver | Windows

Problem

Przełączenie komputera w stan uśpienia, gdy program Dreamweaver jest włączony, powoduje jego automatyczne wzbudzenie.

Przyczyna

Wynika to z tego, że program Dreamweaver ustawia czasomierz wznawiania pracy, który zapobiega przejściu komputera w stan uśpienia.

Po zamknięciu programu Dreamweaver czasomierz wznawiania pracy jest resetowany i komputer przechodzi w stan uśpienia zgodnie z oczekiwaniem.

Uwaga:

Wyłączenie opcji „Zezwalaj na wznawianie pracy według czasomierza” w oknie Zaawansowane ustawienia zasilania nie powoduje rozwiązania problemu.

Rozwiązanie

Zainstaluj poprawkę programu Dreamweaver CC 2015.3, aby rozwiązać ten problem. 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?