Przesyłanie zdjęć w postaci plików PDF pocztą elektroniczną

Wybrane zdjęcia można zapisać w postaci pliku PDF i wysłać go pocztą elektroniczną. Po otwarciu pliku PDF zdjęcia są wyświetlane jako pokaz slajdów.

  1. Wybierz zdjęcia, które chcesz udostępniać.

  2. Wybierz polecenie Udostępnianie > Pokaz slajdów PDF.

  3. Określ rozmiar pliku oraz jakość eksportowanych zdjęć. Im wyższe wartości tym odpowiednio większy rozmiar pliku PDF.

  4. Wprowadź nazwę pliku PDF.

  5. Jeśli w kliencie poczty elektronicznej skonfigurowano książkę adresową, zostanie wyświetlona list kontaktów. Wybierz odbiorców z listy.

  6. Kliknij przycisk Dalej.

    Zostanie otwarty domyślny klient poczty elektronicznej (ustawiony w oknie Udostępnianie > Preferencje). Wygenerowany plik PDF ma postać załącznika.

  7. Wpisz treść wiadomości i wyślij ją.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto