Włączanie panelu Aplikacje w programie Creative Cloud Desktop

Administrator w Twoim przedsiębiorstwie może w ramach kontroli aplikacji instalowanych przez użytkowników wyłączyć kartę Aplikacje w programie Creative Cloud Desktop.

Informacje dla użytkowników końcowych

Jeśli plan Adobe otrzymujesz od szkoły lub przedsiębiorstwa

Skontaktuj się z administratorem, jeśli w programie Creative Cloud Desktop:

 • Nie ma karty Aplikacje
 • Na karcie Aplikacje jest widoczny komunikat o treści „Nie masz dostępu do zarządzania aplikacjami”.

Oto instrukcje kontaktowania się z administratorem.

W razie potrzeby udostępnij ten artykuł administratorowi, ponieważ podano tu instrukcje włączania karty Aplikacje.

Jeśli masz indywidualny plan subskrypcyjny

Jeśli nie korzystasz z programów w ramach przedsiębiorstwa lub szkoły:

 1. Zamknij aplikację Creative Cloud Desktop.

 2. Przejdź do następującej lokalizacji na swoim komputerze i usuń plik ServiceConfig.xml:

  • macOS: /Library/Application Support/Adobe/OOBE/Configs/
  • Windows: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\Configs\
  Uwaga:

  Aby usunąć plik ServiceConfig.xml, trzeba mieć uprawnienia administratora na danym komputerze.

 3. Ponownie uruchom aplikację Creative Cloud Desktop.

Jeśli problem nie ustąpi, wypróbuj procedury opisane w artykule Rozwiązywanie problemów z aktywacją i dezaktywacją.

Informacje dla administratorów

Panel Aplikacje można włączyć za pomocą jednej z następujących metod:

Metoda z użyciem zasad samoobsługi

Jest to metoda polecana w przypadku klientów mających plan Creative Cloud dla przedsiębiorstw lub sektora edukacji.

Zasady samoobsługi

 1. Przypisz użytkowników, których dotyczy problem, do nowego lub istniejącego profilu produktowego.
  Instrukcje: Przypisywanie użytkowników do profilów produktowych.
 2. Zastosuj do tego profilu zasady samoobsługi „Zarządzane przez użytkownika”.
  Instrukcje: Stosowanie zasad samoobsługi do profilów produktowych.
Uwaga:

Zasady zaczną obowiązywać u użytkowników końcowych w ciągu 24 godzin od ich przypisania do profilu produktowego przez administratora.

Aby zasada zaczęła obowiązywać natychmiast, należy poprosić użytkowników końcowych o wykonanie dowolnej z następujących czynności:

 • wylogowanie się i ponowne zalogowanie na konto Adobe;
 • zamknięcie i ponowne uruchomienie programu Creative Cloud desktop;
 • kliknięcie opcji „Sprawdź dostępność aktualizacji” w programie Creative Cloud Desktop.

Utworzenie pakietu zawierającego tylko aplikację Creative Cloud Desktop

Tej metody używa się w następujących sytuacjach:

 • Gdy klient korzysta z subskrypcji Adobe dla zespołów.
 • Gdy administrator nie zamierza stosować zasad samoobsługi (opisanych powyżej).
 • Gdy podczas tworzenia pakietu przypadkowo wyłączono opcję Włącz instalację samoobsługową (co wyłącza kartę Aplikacje).

Tworzenie pakietu

 • Utwórz pakiet zarządzany w serwisie Admin Console.

  Instrukcje: Tworzenie pakietu zarządzanego.

 • Tworząc pakiet, na ekranie Wybierz aplikacje należy wybrać tylko i wyłącznie program Creative Cloud Desktop.

  Wybierz aplikacje

 • Na ekranie Opcje musi zostać zaznaczona opcja Włącz instalację samoobsługową.

Wdrażanie pakietu

Wdróż utworzony pakiet na komputerach użytkowników, których dotyczy problem.

Instrukcje: Wdrażanie pakietów.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?