Podręcznik użytkownika Anuluj

Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   3. Integracja z Canvas LMS
   4. Integracja z systemem Blackboard Learn
   5. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   6. Kivuto — często zadawane pytania
   7. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Konfigurowanie identyfikatorów
   1. Typy identyfikatorów | omówienie
   2. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
   3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Federated ID
    1. Omówienie logowania SSO
    2. Konfigurowanie konektora Azure Connector i przeprowadzanie synchronizacji
     1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
     2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
     3. Konektor Azure — częste pytania
    3. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
     1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
     2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
     3. Usługa federacji Google — częste pytania
    4. Standardowa usługa SAML
     1. Konfigurowanie logowanie SSO z użyciem innych usług SAML
     2. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi Microsoft ADFS
     3. SSO — częste pytania
     4. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
    5. Logowanie SSO w segmencie edukacji
     1. Konfigurowanie jednokrotnego logowania (SSO) na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
     2. Częste pytania
   4. Potwierdzanie prawa własności domeny
   5. Dodawanie domen i zarządzanie nimi
   6. Łączenie domen z katalogami
   7. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
   8. Tworzenie relacji powierniczej do katalogu, aby dodać już zajęte domeny
   9. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania
  2. Ustawienia zasobów
  3. Ustawienia uwierzytelniania
  4. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  5. Ustawienia serwisu Admin Console
  6. Zarządzanie szyfrowaniem
 4. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzaj użytkownikami
   1. Omówienie
   2. Role administracyjne
   3. Techniki zarządzania użytkownikami
    1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
    2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
    3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Google Federation Sync
   4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
   5. Zarządzanie grupami użytkowników
   6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
   7. Zarządzanie programistami
   8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
   9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
  2. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   4. Zarządzanie integracjami aplikacji
   5. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   6. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   7. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   8. Usługi opcjonalne
  3. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Migracja z modelu licencji dla urządzeń
   6. Zarządzanie profilami
   7. Narzędzie Licensing Toolkit
   8. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 5. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 6. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
   2. Pierwsze kroki
 7. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Identyfikatory kanałów używane w połączeniu z programem Adobe Remote Update Manager
   3. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 8. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 9. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 10. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Informacje o tym, jak korzystać z profili produktowych w celu dostosowywania planów i przypisywania użytkownikom uprawnień do korzystania z aplikacji i usług Adobe.

Ważne:

Pojęcia i procedury w tym artykule mają zastosowanie tylko dla klientów korzystających z planów dla przedsiębiorstw, którzy korzystają z licencji imiennych.

Zespoły Adobe

Licencje urządzeń współużytkowanych

Adobe Experience Manager Mobile

W przypadku rozwiązania Adobe Experience Manager Mobile należy skorzystać z serwisu Experience Manager Mobile Portal, aby dodać użytkowników lub zarządzać nimi.

Co to jest profil produktowy

Profil produktowy jest oparty na konkretnym produkcie zakupionym przez organizację. Profil ten stanowi mechanizm uprawniający użytkowników do korzystania z aplikacji i usług Adobe zawartych w danym produkcie.

 1. W odniesieniu do każdego produktu w serwisie Admin Console tworzy się co najmniej jeden profil produktowy.
  Tutaj podano informacje o produktach w serwisie Admin Console.
 2. W ramach profilu produktowego przypisuje się poszczególnych użytkowników i ich grupy (są to użytkownicy istniejący w organizacji).
  W wyniku tego przypisania każdy użytkownik należący do profilu produktowego uzyska uprawnienie do używania aplikacji i usług Adobe zawartych w danym produkcie.
  Tutaj podano więcej informacji o użytkownikach oraz grupach użytkowników w serwisie Admin Console.
 3. Użytkownik zalogowany z użyciem swoich danych uwierzytelniających określonych w profilu produktowym otrzymuje dostęp do aplikacji i usług produktu, na którym opiera się ten profil.

Sprawdzone procedury (tylko użytkownicy Experience Cloud)

Jeśli jesteś administratorem produktów Adobe Experience Cloud w serwisie Admin Console, weź pod uwagę następujące ograniczenia, pozwalające zachować najlepszą wydajność:

 • maksymalnie 8000 profilów w organizacji;
 • maksymalnie 4000 profilów produktowych przypisanych do użytkownika;
 • maksymalnie 100 000 użytkowników przydzielonych do produktu.

Wdrażanie aplikacji i usług u użytkowników końcowych

Przypisywanie użytkowników do profili produktowych uprawnia ich do korzystania z powiązanych aplikacji i usług. Nadal jednak konieczne jest:

 1. Utworzenie w serwisie Admin Console pakietów licencji imiennych lub licencji urządzeń współużytkowanych (SDL) zawierających odpowiednie aplikacje i usługi;
 2. Wdrożenie tych pakietów na komputerach użytkowników końcowych (w przypadku licencji imiennych) lub na urządzeniach współużytkowanych (w przypadku licencji SDL).

Przypisywanie użytkowników do profilu produktowego za pomocą karty Produkty

Rola administracyjna:

Administrator profilu produktowego

Najprostszym sposobem na przypisanie użytkowników do istniejących (lub domyślnych) profilów produktowych jest użycie opcji Przypisz użytkowników w sekcji danego produktu na karcie Produkty.

 1. Zaloguj się w serwisie Admin Console i otwórz kartę Produkty.

 2. Kliknij opcję Przypisz użytkowników na odpowiedniej karcie produktu.

 3. Na ekranie Dodaj użytkowników wprowadź nazwę użytkownika lub grupy użytkowników albo adres e-mail.

  Można wyszukać istniejących użytkowników lub dodawać nowych, podając poprawny adres e-mail i wypełniając informacje na ekranie.

 4. Wybierz profile produktowe, do których chcesz dodać użytkownika lub grupę. Można przewinąć w dół, aby dodać kolejnych użytkowników (maksymalnie dziesięciu).

  Kliknij przycisk Zapisz. Przypisanie produktu może zająć kilka minut.

  Dodawanie użytkowników do produktu

  Uwaga:

  Aby dodać użytkowników do nowego profilu, musisz najpierw utworzyć taki profil produktowy.

Tworzenie profilów produktowych

Rola administracyjna:

Administrator produktu

Administrator produktu może tworzyć lub edytować profile produktowe i przypisywać do nich administratorów.

W przypadku produktów Adobe, dla których obsługiwane są role, dostęp użytkownika do produktu można definiować na podstawie jego roli. Więcej informacji: Zarządzanie uprawnieniami do produktów.

 1. Zarządzając produktem, przejdź do sekcji Profile produktowe i kliknij opcję Nowy profil.

  Zostanie wyświetlony kreator Utwórz nowy profil.

  Uwaga:

  Aby utworzyć profil produktowy na potrzeby planu Pojedyncza aplikacja, trzeba wybrać produkt przed dodaniem informacji w sekcjach Szczegóły i Limit. Więcej informacji: Tworzenie niestandardowego profilu Pojedyncza aplikacja.

 2. Wprowadź nazwę profilu, nazwę wyświetlaną i opis.

  Powiadamiaj użytkowników na e-mail

  Można również zaznaczyć, że użytkownicy mają otrzymywać powiadomienia e-mail o dodaniu ich do tego profilu produktowego lub usunięciu z niego.

  Jeśli opcja powiadamiania użytkownika jest włączona:

  • Wszyscy użytkownicy otrzymują wiadomość e-mail, gdy zostaną dodani do tego profilu produktowego lub z niego usunięci.

  Jeśli opcja powiadamiania użytkownika jest wyłączona:

  • Obecni użytkownicy, którzy mają uprawnienia do produktu, nie otrzymają wiadomości e-mail, gdy zostaną dodani do tego profilu produktowego.
  • Użytkownicy nie otrzymają wiadomości e-mail, gdy zostaną usunięci z tego profilu produktowego.
  • Nowi użytkownicy, którzy nie mieli wcześniej uprawnień do produktu, otrzymają wiadomość e-mail nawet wtedy, gdy ta opcja jest wyłączona.
  Uwaga:

  Aby udostępnić takie korzyści, jak przestrzeń dyskowa w modelu korporacyjnym i inne funkcje dla przedsiębiorstw, Adobe migruje wszystkie istniejące identyfikatory Adobe ID do identyfikatorów Business ID. Użytkownicy z zespołów u wszystkich nowych klientów biznesowych będą mieli już identyfikatory Business ID.

  Adobe poinformuje organizację z wyprzedzeniem, gdy zostanie dla niej zaplanowana ta migracja. Więcej informacji podano we wprowadzeniu do identyfikatorów Business ID i nowych funkcji przestrzeni dyskowej. Dopóki Twoja organizacja nie zostanie poddana migracji, nadal będziesz uzyskiwać do niej dostęp na podstawie identyfikatora Adobe ID. Potem możliwość korzystania z identyfikatorów Adobe ID będzie dostępna tylko dla klientów indywidualnych.

  Tworzenie profilu produktowego

 3. Kliknij opcję Dalej i wybierz docelową liczbę licencji przydzielonych do tego profilu.

  W ciągu roku można w dowolnym momencie wdrożyć dodatkowe potrzebne licencje. Będą one rozliczane z tym samym poziomem upustu EA co początkowe zamówienie, niezależnie od liczby dodatkowo wdrożonych licencji.

 4. Kliknij opcję Dalej, aby włączyć lub wyłączyć usługi w tym profilu produktowym.

  Jeśli nowy profil produktowy dotyczy produktu, z którym nie są powiązane żadne usługi, opcja Dalej nie jest wyświetlana. W takim przypadku kliknij opcję Zapisz.

  Profil Creative Cloud — Wszystkie aplikacje
  Profil produktowy Creative Cloud — Wszystkie aplikacje

  Profil programu Photoshop
  Profil produktowy programu Photoshop

 5. Na ekranie Usługi można włączyć lub wyłączyć poszczególne usługi w tym profilu produktowym.

  Więcej informacji: Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego.

  Tworzenie profilu produktowego

  Uwaga:

  Do prawidłowego działania wszystkich aplikacji i usług Adobe konieczne jest zezwolenie na dostęp do określonego zbioru adresów URL i domen na portach 80 i 443. Więcej informacji.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Zarządzanie administratorami profilów produktowych

Rola administracyjna:

Administrator produktu

Zarządzanie użytkownikami w profilu produktowym może być zadaniem czasochłonnym i często wykonywanym. Dlatego też w przypadku dużych organizacji zaleca się, aby administratorzy produktu definiowali odrębne role administratorów profilów produktowych. Tacy administratorzy mogą zarządzać pojedynczymi profilami produktowymi, za które odpowiadają.

 1. Wybierz profil produktowy i przejdź do sekcji Administratorzy.

 2. Kliknij opcję Dodaj administratora.

 3. Na ekranie Dodaj administratora wprowadź nazwę lub adres e-mail użytkownika i wybierz odpowiednią osobę z wyświetlonej listy rozwijanej.

  Jeśli użytkownik, którego chcesz dodać, nie został uprzednio skonfigurowany w ramach organizacji w serwisie Admin Console, wprowadź jego adres e-mail. Zostanie wyświetlona prośba o wprowadzenie danych użytkownika.

  Uwaga:

  Można tu dodać maksymalnie dziesięciu administratorów. Aby dodać kolejnych, powtórz powyższe kroki po zapisaniu zmian.

  Dodawanie administratorów profilu produktowego

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

  Administratorzy nowych profili produktowych otrzymają wiadomości e-mail z powiadomieniem.

Uwaga:
 • Przypisanie administratora do profilu produktowego nie uprawnia tej osoby do korzystania z danego produktu. Aby uzyskać dostęp do produktu, administrator musi się dodać jako użytkownika do odpowiedniego profilu produktowego.
 • Ustawienia powiadomień grupy nie wpływają w żaden sposób na powiadomienia e-mail dla administratorów. Każdy administrator otrzymuje wiadomość e-mail z powiadomieniem o jego roli.
 1. Pracując nad profilem, otwórz kartę Administratorzy i kliknij pola wyboru po lewej stronie nazw administratorów na liście.

 2. Kliknij opcję Usuń administratorów.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Usuń administratorów.

 3. Kliknij opcję Usuń administratorów.

Dodawanie użytkowników i grup do profilu produktowego

Rola administracyjna:

Administrator profilu produktowego

Aby szybko dodać konta lub grupy użytkowników do profilu produktowego, użyj opcji Przypisz użytkowników w sekcji danego produktu na karcie Produkty. Pracując nad profilami produktowymi można jednak używać większej liczby opcji zarządzania użytkownikami i grupami w ramach danego profilu.

 1. Wybierz profil produktowy i przejdź do sekcji Użytkownicy.

 2. Kliknij opcję Dodaj użytkownika.

 3. Na ekranie Dodaj użytkownika wprowadź nazwę lub adres e-mail użytkownika albo nazwę grupy użytkowników.

  Można wyszukać istniejących użytkowników lub dodać nowych, podając poprawny adres e-mail i wypełniając informacje na ekranie.

  Uwaga:

  Można tu dodać maksymalnie dziesięciu użytkowników. Aby dodać kolejnych, powtórz powyższe kroki po zapisaniu zmian.

  Dodawanie użytkowników

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail z powiadomieniem, wskazującą profile produktowe, do których zostali dodani.

Uwaga:

Przypisanie produktu może zająć kilka minut.

Za pomocą opcji Dodaj użytkowników (CSV) można dodać do profilu produktowego wielu użytkowników naraz.

Uwaga:

Ta procedura umożliwia dodanie istniejących kont użytkowników do profilu produktowego. Aby jednocześnie dodać użytkowników do organizacji i do profilu produktowego, zobacz Dodawanie wielu użytkowników.

 1. Tworząc lub edytując profil produktowy, przejdź na kartę Użytkownicy.

 2. Kliknij ikonę  i wybierz opcję Dodaj użytkowników (CSV).

 3. W oknie dialogowym Dodaj użytkowników (CSV) można pobrać listę bieżących użytkowników albo standardowy szablon CSV, klikając opcję Pobierz szablon CSV.

  Pobierany plik zawiera następujące pola:

  • Identity Type (typ identyfikatora)
  • User name (nazwa konta użytkownika)
  • Domain (domena)
  • Email (adres e-mail)
  • First Name (imię)
  • Last Name (nazwisko)

  Opis tych pól podano w sekcji Format pliku CSV.

 4. Otwórz plik CSV w programie Excel i zmodyfikuj go tak, aby zawierał tylko wiersze odpowiadające użytkownikom, których chcesz dodać do tego profilu.

 5. W oknie dialogowym Dodaj użytkowników (CSV) przeciągnij plik lub kliknij opcję Wybierz plik i odszukaj odpowiedni plik na komputerze.

 6. Kliknij przycisk Prześlij.

Po ukończeniu przetwarzania operacji zbiorczej otrzymasz wiadomość e-mail. Można również wyświetlić szczegółowy raport z operacji, przechodząc na kartę profil produktowy > Wyniki operacji zbiorczej.

W artykule Rozwiązywanie problemów ze zbiorczym przesyłaniem danych użytkowników podano porady pomocne w przypadku problemów z przesyłaniem zbiorczym w serwisie Admin Console.

Przenoszenie użytkowników i grup ze starych profilów do nowych

Dodając użytkowników do profilu produktowego (bezpośrednio lub za pośrednictwem grupy), udziela się tym użytkownikom uprawnienia do korzystania z aplikacji i usług produktu Adobe objętego danym profilem produktowym. Niekiedy trzeba jednak zmienić uprawnienia tych użytkowników. Przykład: Użytkownicy należą obecnie do produktu Photoshop, ale teraz trzeba przenieść ich do produktu „Plan fotograficzny” nabytego przez firmę.

Migracja użytkowników

Poniższe procedury opisują sposób migracji użytkowników z Profilu produktowego A (ze starymi uprawnieniami) do Profilu produktowego B (z nowymi uprawnieniami).

 1. Przejdź do Profilu produktowego A i otwórz kartę Użytkownicy.

 2. Kliknij przycisk  i wybierz opcję Eksportuj listę użytkowników do pliku CSV.

 3. Wybierz lokalizację folderu na komputerze i kliknij przycisk OK.

Podczas migracji użytkowników do profilu produktowego każdy użytkownik otrzymuje e-mail z powiadomieniem, że został dodany do nowego profilu. Ponieważ ta operacja może wiązać się z przenoszeniem dużej liczby użytkowników między profilami, zaleca się wyłączenie powiadomień w nowym profilu, do którego są przenoszeni.

 1. Przejdź do Profilu produktowego B.

 2. Kliknij przycisk Ustawienia.

 3. Wyłącz opcję Powiadomienia użytkownika i zapisz profil.

 1. Przejdź do Profilu produktowego B i otwórz kartę Użytkownicy.

 2. Kliknij ikonę  i wybierz opcję Dodaj użytkowników (CSV).

 3. Wybierz plik pobrany we wcześniejszej procedurze.

Uwaga:

Ta procedura nie jest obowiązkową częścią migracji. Wykonaj te czynności, jeśli chcesz anulować uprawnienia użytkowników do aplikacji i usług powiązanych z Profilem produktowym A.

 1. Otwórz produkt ujęty w Profilu produktowym A.

 2. Kliknij pole wyboru po lewej stronie nazwy profilu produktowego.

 3. Kliknij opcję Usuń profil.

Migracja grup użytkowników

Poniższa procedura opisuje sposób migracji grup użytkowników z Profilu produktowego A (ze starymi uprawnieniami) do Profilu produktowego B (z nowymi uprawnieniami).

 1. Otwórz stronę Użytkownicy > Grupy użytkowników.

 2. Kliknij grupę użytkowników, którą chcesz przenieść.

 3. Przejdź do karty Przypisane profile produktowe.

 4. Na liście przypisanych profili produktowych zaznacz pole po lewej stronie Profilu produktowego A (ze starymi uprawnieniami) i kliknij opcję Usuń profil.

 5. Kliknij opcję Przypisz profil produktowy.

 6. Na ekranie Przypisz profile produktowe wybierz Profil produktowy B (z nowymi uprawnieniami) i kliknij opcję Zapisz.

Zobacz także:

W przypadku migracji dużej liczby użytkowników między profilami produktowymi można również skorzystać z następujących metod automatyzacji:

Uwaga: Powyższe metody wymagają średnio zaawansowanej lub zaawansowanej wiedzy technicznej z zakresu LDAP, języka Python, wiersza poleceń Windows i terminala macOS, interfejsów API REST.

Usuwanie użytkowników i grup z profilów produktowych

Usunięcie użytkowników z profilu produktowego pozwala odebrać im uprawnienia do powiązanych aplikacji i usług. Nie powoduje to jednak usunięcia kont tych użytkowników z serwisu Admin Console. Jako że użytkowników można dodawać do wielu profilów produktowych, usunięcie użytkownika z jednego profilu powoduje tylko, że nie będzie on uprawniony do aplikacji i usług objętych tym profilem. 

 1. Wybierz profil produktowy i przejdź do sekcji Użytkownicy.

 2. Zaznacz pola wyboru po lewej stronie nazw użytkowników i kliknij opcję Usuń użytkowników.

 3. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij opcję Usuń użytkowników.

Za pomocą operacji zbiorczej można usuwać z profilu produktowego wielu użytkowników jednocześnie. Na przykład aby przenieść kilku użytkowników z jednego profilu do innego, można usunąć ich z pierwszego profilu, a następnie dodać do drugiego.

 1. Tworząc lub edytując profil produktowy, przejdź na kartę Użytkownicy.

 2. Kliknij ikonę  i wybierz opcję Wycofaj przypisanie użytkowników (CSV).

 3. W oknie dialogowym Wycofaj przypisanie użytkowników (CSV) można pobrać listę bieżących użytkowników albo standardowy szablon CSV, klikając opcję Pobierz szablon CSV.

  Pobierany plik zawiera następujące pola:

  • Identity Type (tylko plan dla przedsiębiorstw)
  • User name (tylko plan dla przedsiębiorstw)
  • Domain (tylko plan dla przedsiębiorstw)
  • Email (plan dla przedsiębiorstw i dla zespołów)
  • First Name (plan dla przedsiębiorstw i dla zespołów)
  • Last Name (plan dla przedsiębiorstw i dla zespołów)

  Opis tych pól podano w sekcji Format pliku CSV.

 4. Otwórz plik CSV w programie Excel i zmodyfikuj go tak, aby zawierał tylko wiersze odpowiadające użytkownikom, których chcesz usunąć z profilu.

 5. W oknie dialogowym Wycofaj przypisanie użytkowników (CSV) przeciągnij plik lub kliknij opcję Wybierz plik i odszukaj odpowiedni plik na komputerze.

 6. Kliknij przycisk Prześlij.

Po ukończeniu przetwarzania operacji zbiorczej otrzymasz wiadomość e-mail. Można również wyświetlić szczegółowy raport z operacji, przechodząc na kartę profil produktowy > Wyniki operacji zbiorczej.

Zarządzanie limitami przydziałów w ramach profilu produktowego

Po utworzeniu kilku profilów produktowych można skorzystać z narzędzia Rozdziel limit, aby zdefiniować limity ułatwiające administratorom podejmowanie decyzji o liczbie użytkowników, których można przydzielić do danego profilu. Jeśli na przykład przedsiębiorstwo kupiło łącznie 1000 licencji dla użytkowników danego produktu i zostały utworzone cztery profile produktowe, to można szybko zdefiniować limit przydziału 250 użytkowników dla każdego z tych profilów. Można również ręcznie dobrać limity przypisywane do poszczególnych profilów.
Jeśli nabyto produkty dla przedsiębiorstw w ramach programu VIP:

 • Przydział przypisany pojedynczemu profilowi produktowemu nie może przekroczyć limitu dostępnego dla tego produktu.
 • Ponadto suma wszystkich przydziałów produktu w ramach profilów produktowych nie może przekroczyć limitu tego produktu.
  Załóżmy na przykład, że limit przydziału produktu wynosi 10. Oznacza to, że jeśli jednemu profilowi produktowemu przydzielono 6 sztuk, a drugiemu 4 sztuki, to nie można już będzie zwiększyć przydziału w tych profilach. Nie można będzie również zwiększyć przydziału użytkowników do innych profilów tego produktu, chyba że zmniejszy się przydział w jednym z obecnych profilów albo podwyższy limit produktu.
 • Przydziału przypisanego do profilu nie można zmniejszyć, jeśli wszystkie licencje zostały już przydzielone użytkownikom. Najpierw trzeba cofnąć przypisanie tych licencji, a dopiero potem będzie można zmniejszyć limit przydziału.
Uwaga:

Serwis Admin Console nie egzekwuje obecnie powyższych ograniczeń przydziału w przypadku klientów korzystających z umowy ETLA.

 1. Pracując nad profilem produktowym, kliknij opcję Ustawienia w lewym górnym rogu strony szczegółów profilu.

 2. Przejdź do ustawiania przydziału licencji.

 3. Wprowadź liczbę licencji przydzielonych do tego profilu produktowego i zapisz zmiany.

Eksportowanie użytkowników profilu produktowego

Rola administracyjna:

Administrator profilu produktowego

Za pomocą tej operacji można pobrać dane użytkowników profilu. Plik ten można następnie wykorzystać w celu dodania wielu użytkowników do innego profilu produktowego w przedsiębiorstwie.

Pobrany plik CSV zawiera dane zdefiniowane w sekcji Format pliku CSV.

 1. Pracując nad profilem produktowym, przejdź do karty Użytkownicy.

 2. Kliknij przycisk  i wybierz opcję Eksportuj listę użytkowników do pliku CSV.

 3. Wybierz lokalizację folderu i kliknij przycisk OK.

Usuwanie profilów produktowych

Rola administracyjna:

Administrator produktu

 1. Na stronie szczegółów produktu zaznacz pola wyboru po lewej stronie nazw profilów, a następnie kliknij opcję Usuń profile.

 2. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij opcję Usuń profile.

Wyniki operacji zbiorczej

Po uruchomieniu operacji zbiorczej, takiej jak dodawanie lub usuwanie wielu użytkowników profilu produktowego, otrzymasz wiadomość e-mail. Można również wyświetlić szczegółowy raport z tej operacji, przechodząc na stronę Wyniki operacji zbiorczej.

 1. Pracując nad profilem produktowym, przejdź na kartę Użytkownicy i kliknij opcję w prawym górnym rogu.

 2. Z rozwijanej listy wybierz opcję Wyniki operacji zbiorczej.

 3. Aby wyświetlić szczegółowe dane operacji zbiorczej, kliknij jej nazwę na liście.

 4. Na stronie szczegółów kliknij opcję Pobierz wyniki, aby pobrać plik CSV ze szczegółowym raportem operacji zbiorczej.

Ważne: Na stronie Wyniki wyświetlane są raporty nie starsze niż 90 dni. Raporty starsze niż 90 dni są automatycznie usuwane bez udziału administratora systemu.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto