Narzędzie Creative Cloud Cleaner dla użytkowników w przedsiębiorstwach

Uruchomiając narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner, można rozwiązać problemy z instalacją aplikacji Creative Cloud lub Creative Suite u użytkowników planów dla przedsiębiorstw.

Uwaga:

31 grudnia 2020 r. nastąpiło zakończenie cyklu życiowego programu Flash Player. Szczegóły podano na stronie Informacje dla przedsiębiorstw o zakończeniu cyklu życia programu Flash Player.

Narzędzie Creative Cloud Cleaner

Creative Cloud Cleaner to narzędzie do czyszczenia, które usuwa określone pliki, foldery i klucze rejestru uniemożliwiające wykonanie nowej instalacji lub aktualizacji produktów. To narzędzie może rozwiązać większość problemów występujących podczas instalacji, czyszcząc uszkodzone instalacje, usuwając lub naprawiając uszkodzone pliki oraz usuwając lub zmieniając wpisy rejestru uprawnień.

Kiedy należy używać narzędzia Creative Cloud Cleaner?

Używając narzędzia Creative Cloud Cleaner z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, można rozwiązać większość problemów z instalacją. Przed rozpoczęciem można wykonać kilka czynności, aby uniknąć potencjalnej utraty danych. Szczegółowe informacje: Jak i kiedy używać narzędzia Creative Cloud Cleaner.

Uwaga:

Narzędzie Creative Cloud Cleaner nie służy do odinstalowywania aplikacji. Informacje o dezinstalacji podano tutaj: Dezinstalacja produktów Creative Cloud.

Usuwanie wszystkich lub wybranych produktów w systemie Windows i Mac

Uwaga:

Przed uruchomieniem narzędzia Creative Cloud Cleaner zamknij wszystkie aplikacje Adobe Creative Cloud i zakończ wszystkie procesy Creative Cloud działające w tle.

Pamiętaj, aby zawsze wykonać niezbędne kopie zapasowe plików i folderów.

Uwaga:

Przed uruchomieniem narzędzia Cleaner upewnij się, że wszystkie pliki są już zsynchronizowane. Pliki, które nie są zsynchronizowane z kontem Creative Cloud, mogą zostać potencjalnie utracone.

Uruchom narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner w trybie cichym, aby wyświetlić listę wszystkich produktów, które to narzędzie może usunąć. Za pomocą tego narzędzia można usunąć wszystkie aplikacje Creative Cloud lub Creative Suite zainstalowane na komputerze. Można także usunąć tylko wybrane aplikacje, dodając znaki komentarza do wierszy w pliku XML wygenerowanym przez narzędzie.

Wybierz odpowiednią opcję i system operacyjny.

Usuń wszystkie produkty (Windows)

 1. Utwórz kopię zapasową wszystkich plików przechowywanych w katalogach produktów Adobe, w tym danych niestandardowych wtyczek lub profili, które zostały zainstalowane.

 2. Odinstaluj aplikacje Creative Cloud lub Creative Suite, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Windows 10, 8, 7 lub Vista: Wybierz opcje Start > Panel sterowania > Programy > Programy i funkcje.
  • Windows XP: Wybierz opcje Start > Panel sterowania i kliknij dwukrotnie pozycję Dodaj lub usuń programy.
 3. Wybierz aplikację, którą chcesz usunąć, i kliknij opcję Usuń lub Odinstaluj.

  Odinstalowywanie aplikacji

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć dezinstalację.

 5. Uruchom ponownie komputer.

 6. Uruchom narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner, wykonując następujące kroki w podanej kolejności:

  • Kliknij poniższe łącze, aby pobrać narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner do systemu Windows: AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe.
  • Utwórz katalog/folder o nazwie AdobeCreativeCloudCleanerTool_Win, a następnie skopiuj do niego pobrany plik.
  • Wybierz opcje Start > Uruchom i wpisz polecenie cmd.
  • W oknie wiersza polecenia zmień katalogi na AdobeCreativeCloudCleanerTool_Win utworzony w poprzednim kroku.
  • Wpisz AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe --removeAll=CREATIVECLOUDCS6PRODUCTS
  • Aby usunąć program Flash Player, wpisz AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe --removeAll=CREATIVECLOUDCS6PRODUCTS --removeFP=1.
  • Aby usunąć wszystkie produkty (również poniżej CS6) i uwierzytelnienia Adobe ID, wpisz AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe --removeAll=ALL
 7. Sprawdź, czy działanie narzędzia Creative Cloud Cleaner zakończyło się pomyślnie. Przejrzyj wpisy w pliku dziennika. Jeśli którykolwiek z wpisów wskazuje błąd, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

 8. Po pomyślnym uruchomieniu narzędzia Adobe Creative Cloud Cleaner zainstaluj odpowiednią aplikację Creative Cloud lub Creative Suite. 

Usuwanie wybranych produktów (Windows)

 1. Utwórz kopię zapasową wszystkich plików przechowywanych w katalogach produktów Adobe, w tym danych niestandardowych wtyczek lub profili, które zostały zainstalowane.

 2. Odinstaluj aplikacje Creative Cloud lub Creative Suite, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Windows 10, 8, 7 lub Vista: Wybierz opcje Start > Panel sterowania > Programy > Programy i funkcje.
  • Windows XP: Wybierz opcje Start > Panel sterowania i kliknij dwukrotnie pozycję Dodaj lub usuń programy.
 3. Wybierz aplikację, którą chcesz usunąć, i kliknij opcję Usuń lub Odinstaluj.

  Odinstalowywanie aplikacji

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć dezinstalację.

 5. Uruchom ponownie komputer.

 6. Uruchom narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner, wykonując następujące kroki w podanej kolejności:

  • Kliknij poniższe łącze, aby pobrać narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner do systemu Windows: AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe.
  • Utwórz katalog/folder o nazwie AdobeCreativeCloudCleanerTool_Win, a następnie skopiuj do niego pobrany plik.
  • Wybierz opcje Start > Uruchom i wpisz polecenie cmd.
  • W oknie wiersza polecenia zmień katalogi na AdobeCreativeCloudCleanerTool_Win utworzony w poprzednim kroku.
  • Wpisz AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe --createCleanup=[bezwzględna ścieżka do folderu, w którym chcesz zapisać plik XML].

  Uwaga: Upewnij się, że po rozszerzeniu pliku .exe następuje jedna spacja. Nie wprowadzaj żadnych dodatkowych spacji w tym poleceniu.

  • Wybierz język, naciskając klawisz E, aby wybrać angielski, albo J, aby wybrać japoński.
  • Zapoznaj się z „Umową licencyjną Adobe z użytkownikiem końcowym” i naciśnij klawisz Y, aby ją zaakceptować, albo N, aby ją odrzucić (odrzucenie spowoduje zakończenie wykonywania skryptu).

  Plik XML utworzony przez to narzędzie zawiera listę produktów zainstalowanych na komputerze. Domyślnie wszystkie wpisy produktów w tym pliku XML stanowią komentarze. Na przykład:

  Uwaga:

  Plik XML zawiera listę wszystkich produktów CS5–CS5.5 w znaczniku </CS5>.

 7. Usuń znaki komentarza z wpisów tych aplikacji, w odniesieniu do których chcesz uruchomić narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner. Na przykład, aby oczyścić produkty Adobe SpeedGrade CC i Adobe Contribute CS5.5, zmodyfikuj plik XML w następujący sposób:

 8. Uruchom narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner w trybie podwyższonych uprawnień i z następującym argumentem:

  AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe --cleanupXML=[Bezwzględna ścieżka do pliku XML narzędzia czyszczącego]
  .

 9. Sprawdź, czy działanie narzędzia Adobe Creative Cloud Cleaner zakończyło się pomyślnie. Przejrzyj wpisy w pliku dziennika. Jeśli którykolwiek z wpisów wskazuje błąd, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

 10. Po pomyślnym uruchomieniu narzędzia Adobe Creative Cloud Cleaner zainstaluj odpowiednią aplikację Creative Cloud lub Creative Suite.

Usuwanie wszystkich produktów (macOS)

 1. Utwórz kopię zapasową wszystkich plików przechowywanych w katalogach produktów Adobe, w tym danych niestandardowych wtyczek lub profili, które zostały zainstalowane.

 2. Aby odinstalować aplikacje Creative Cloud lub Creative Suite, w programie Finder wybierz opcje Aplikacje > Narzędzia > Instalatory Adobe.

 3. Dwukrotnie kliknij dezinstalator aplikacji.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć dezinstalację.

 5. Uruchom ponownie komputer.

 6. Kliknij poniższe łącze, aby pobrać narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner do systemu Mac: AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 7. Kliknij dwukrotnie plik AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 8. W oknie terminala wpisz następujące polecenie:

  • Aby usunąć wszystkie produkty powyżej wersji CS6, w tym produkty CS6, wpisz: sudo [Ścieżka do pliku Adobe Creative Cloud Cleaner.app]/Contents/MacOS/Adobe Creative Cloud Cleaner Tool --removeAll=CREATIVECLOUDCS6PRODUCTS.
  • Aby usunąć wszystkie produkty (także poniżej wersji CS6) oraz poświadczenia Adobe ID, wpisz: sudo [Ścieżka do pliku Adobe Creative Cloud Cleaner.app]/Contents/MacOS/Adobe Creative Cloud Cleaner Tool --removeAll=ALL
 9. Sprawdź, czy działanie narzędzia Adobe Creative Cloud Cleaner zakończyło się pomyślnie. Przejrzyj wpisy w pliku dziennika. Jeśli którykolwiek z wpisów wskazuje błąd, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

 10. Po pomyślnym uruchomieniu narzędzia Adobe Creative Cloud Cleaner zainstaluj odpowiednią aplikację Creative Cloud lub Creative Suite. 

Usuwanie wybranych produktów (macOS)

 1. Utwórz kopię zapasową wszystkich plików przechowywanych w katalogach produktów Adobe, w tym danych niestandardowych wtyczek lub profili, które zostały zainstalowane.

 2. Aby odinstalować aplikacje Creative Cloud lub Creative Suite, w programie Finder wybierz opcje Aplikacje > Narzędzia > Instalatory Adobe.

 3. Dwukrotnie kliknij dezinstalator aplikacji.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć dezinstalację.

 5. Uruchom ponownie komputer.

 6. Kliknij poniższe łącze, aby pobrać narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner do systemu Mac: AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 7. Kliknij dwukrotnie plik AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 8. W oknie terminala wpisz następujące polecenie:

  sudo [Ścieżka do pliku Adobe Creative Cloud Cleaner.app]/Contents/MacOS/Adobe Creative Cloud Cleaner Tool --createCleanup=[Absolute path to folder to create xml].

 9. Wprowadź hasło administratora głównego (root) i zaakceptuj umowę licencyjną z użytkownikiem końcowym.

  Plik XML utworzony przez to narzędzie zawiera listę produktów zainstalowanych na komputerze. Na przykład:

  Uwaga:

  Plik XML zawiera listę wszystkich produktów CS5–CS5.5 w znaczniku </CS5>.

 10. Usuń znaki komentarza z wpisów tych produktów, w odniesieniu do których chcesz uruchomić narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner. Na przykład, aby oczyścić produkty Adobe SpeedGrade CC i Adobe Contribute CS5.5, zmodyfikuj plik XML w następujący sposób:

 11. Uruchom narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner w trybie podwyższonych uprawnień i z następującym argumentem:

  sudo /Contents/MacOS/Adobe Creative Cloud Cleaner Tool --cleanupXML=[Bezwzględna ścieżka do pliku cleanup. xml].

 12. Sprawdź, czy działanie narzędzia Creative Cloud Cleaner zakończyło się pomyślnie. Przejrzyj wpisy w pliku dziennika. Jeśli którykolwiek z wpisów wskazuje błąd, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

 13. Po pomyślnym uruchomieniu narzędzia Adobe Creative Cloud Cleaner zainstaluj odpowiednią aplikację Creative Cloud lub Creative Suite. 

Uwaga:

Administratorzy mogą również tworzyć pakiety zawierające aplikacje i usługi Adobe dla użytkowników końcowych za pomocą serwisu Adobe Admin Console. Po utworzeniu pakietu i pobraniu go na komputer można użyć jednej z dostępnych metod dystrybucji pakietu i instalowania zawartych w nim aplikacji. Szczegółowe informacje: Wdrażanie pakietów.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online