Podsumowanie nowych funkcji

Usprawnienia w obsłudze formatu EPUB

W tym wydaniu aplikacji Creative Cloud program InDesign obsługuje eksportowanie typów stałego układu formatu EPUB, kontrolę wysokości i szerokości obiektów CSS, kontrolę przy dodawaniu oznaczeń epub:typ i dostosowywanie wysokości i szerokości obiektów CSS. Usprawnienia w tej wersji dotyczą także poprawionej obsługi CSS w ramach stylów tabel i komórek. Możesz teraz aktualizować metadane w układzie stałym i w układzie z funkcją ponownego wlewania oraz wyświetlić wyeksportowane materiały wyjściowe w zakładkach aplikacji do przeglądania.

  • Układ stały: program InDesign obsługuje teraz ten popularny format, który jest ciekawy i interaktywny. W przeciwieństwie do standardowych plików eBook pliki eBook o układzie stałym mogą zachować taki sam wygląd i projekt strony jak ich drukowane odpowiedniki. Możesz wyeksportować dokument programu InDesign do formatu układu stałego EPUB. Format ten jest powszechnie używany w eBookach dla dzieci i złożonych publikacjach, takich jak książki kucharskie i podręczniki.
  • Konfigurowalna szerokość i wysokość obiektów CSS: możesz konfigurować szerokość i wysokość obiektu w pliku CSS za pomocą okna dialogowego Opcje eksportu obiektów.
Niestandardowa szerokość i wysokość CSS

  • Nowe oznaczenie typu EPUB: wprowadziliśmy nowy typ EPUB, aby poprawić dostęp do komponentów w projekcie eksportu EPUB. Nowe oznaczenie epub:typ ułatwi zdefiniowanie elementów w danej publikacji, co pomoże czytelnikowi określić kolejność czytania pliku EPUB.
  • Pisanie poprawionego CSS w ramach stylów tabel i komórek: style tabeli i komórki są teraz odwzorowane odpowiednio do CSS. Odzwierciedlają one ten sam styl w materiałach wyjściowych. Jeśli tabela nie jest używana, nie będą utworzone zbędne pliki CSS.
  • Metadane i aplikacje do przeglądania (eksportowanie):  możesz zaktualizować informacje o pliku lub metadane pliku InDesign. Zaktualizowane dane EPUB zostaną wpisane do zakładek Układ z funkcją ponownego wlewania i Układ stały. Nowa zakładka Aplikacje do przeglądania została wprowadzona do opcji eksportu Układów z funkcją ponownego wlewania oraz Układów stałych EPUB. Program InDesign wyświetla teraz aplikacje, które można mapować, aby otworzyć pliki EPUB.
Zakładka Aplikacje do przeglądania

Usprawnienia tabel

Jednym z usprawnień tabel w programie InDesign jest możliwość zmieniania pozycji rzędów i kolumn przez przeciąganie i upuszczanie.

Bezproblemowa aktualizacja

Skróty klawiszowe i ustawienia zostają zachowane podczas aktualizacji, aby zapewnić łatwy i szybki powrót do pracy w najnowszej wersji programu InDesign. Migruj ustawienia z najnowszej wersji programu InDesign aktualnie zainstalowanej na Twoim komputerze podczas każdej aktualizacji InDesign Creative Cloud, aby nie trzeba było zmieniać ustawień po każdej takiej aktualizacji. Po migracji ustawień sprawdź, czy ustawienia synchronizacji są włączone w ramach obecnej wersji programu, aby wszystkie najnowsze ustawienia były przechowywane w chmurze.

Katalogi próbek kolorów

Możesz teraz tworzyć grupy kolorów i organizować próbki w ramach różnych grup kolorów. Wystarczy, że utworzysz Grupy kolorów w panelu Próbki za pomocą nowej ikony Grupa kolorów, menu kontekstowego lub menu wysuwanego.

Efekty skalowalne

Efekty przezroczystości w programie InDesign nie skalują się wraz ze skalowanym obiektem, na którym zostały zastosowane. Dzięki nowej funkcji Efektów skalowalnych do menu wysuwanego panelu sterowania i panelu Przekształcanie dodana została opcja skalowania efektów przezroczystości wraz ze skalowanym obiektem, na którym zostały zastosowane. Za pomocą tej opcji można włączyć lub wyłączyć skalowanie. Działa ona w taki sam sposób jak skalowanie grubości obrysu (nie będzie dostępna i pozostanie wyszarzona, jeśli użytkownik wybierze w edycji obiektu w menu Preferencje > panel Ogólne opcję Dopasuj procent skalowania). Jeśli opcja ta jest aktywna, podczas skalowania obiektu z nałożonymi efektami przezroczystości efekty również ulegną odpowiedniemu przeskalowaniu. Wartości atrybutów odnoszących się do zastosowanych efektów zostają w tym modelu zmienione i poprawnie odzwierciedlone w oknie dialogowym efektów. 

Dodawanie kodów QR do dokumentów

Możesz teraz scalić kody QR w dokumencie InDesign. Różne rodzaje kodów QR, które można dołączyć do dokumentu InDesign:

  • Zwykły tekst
  • Hiperłącze WWW
  • Wiadomość tekstowa
  • E-mail
  • Wizytówka

Usprawnione wyszukiwanie – Znajdź poprzednie

Czasami podczas szybkiej pracy redakcyjnej przy wyszukiwaniu i zmienianiu ciągów w programie InDesign może się zdarzyć, że użytkownik przypadkowo za szybko naciśnie przycisk Znajdź następne i pominie część tekstu, która wymaga jeszcze korekty. Okno dialogowe Znajdź/Zastąp w programie InDesign ma teraz dwa przyciski kierunku wyszukiwania – domyślnie włączone jest wyszukiwanie do przodu. Możesz też odwrócić kierunek wyszukiwania.

Modernizacja – zmiany w panelach

Panel Podpowiedzi dla narzędzia

W toku modernizacji Panel Podpowiedzi dla narzędzia został skonwertowany z technologii Flash na HTML5. Aby otworzyć panel Podpowiedzi dla narzędzia, trzeba przejść do menu Okno > Użytki > Podpowiedzi dla narzędzia. W panelu wyświetli się nazwa narzędzia, wskazówka dotycząca narzędzia oraz ikona zaznaczonego narzędzia. Wcześniej było to rozszerzenie bazujące na silniku APE (Flash). W związku z odejściem od APE panel ten będzie teraz rozszerzeniem bazującym na CEP HTML5.

Panel Zadania tła

Panel Zadania tła znajdujący się w menu Okno > Użytki >Zadania tła jest używany do monitorowania postępów bieżących zadań tła. Umożliwia on również anulowanie bieżącego zadania tła. Panel ten bazował wcześniej na silniku APE (Flash), a teraz został skonwertowany, aby działać w naszej technologii drover UI.

Prosty zapis w tle

Podczas wysyłania dokumentu InDesign Creative Cloud do innych użytkowników usługi Creative Cloud nie jest ważne jakiej wersji programu używają (CS6, R0, R1 itd.). Dany dokument będą mogli otworzyć od razu. Udostępnianie plików InDesign znajomym (i drukarkom), którzy są członkami usługi Creative Cloud nigdy nie było tak proste i skuteczne!
W ten sposób wysyłanie plików po ukończonej pracy jest efektywniejsze, gdyż nie trzeba już sprawdzać jakiej wersji programu InDesign Creative Cloud używają znajomi ani ręcznie konwertować plików na format IDML (nadawca pliku) lub obawiać się, że plik nie zostanie otwarty (odbiorca pliku).

Integracja z serwisem Behance

Możesz teraz zapisać prace z programu InDesign oraz zaprezentować ukończony projekt lub projekt w toku bezpośrednio w serwisie Behance. Otrzymuj komentarze od milionów użytkowników na bieżąco, kiedy poprawiasz swoją pracę i wysyłasz jej nowe wersje.

Ulepszone pakowanie

Możesz dołączyć plik PDF lub IDML do każdego pakietu z programu InDesign. Obecnie pakiet programu InDesign zawiera: INDD + pliki połączone + czcionki + IDML + PDF. (We wcześniejszych wersjach, pakiet programu InDesign zawierał tylko INDD + połączone pliki + czcionki).

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online