Limity maksymalnego rozmiaru obrazu w programie Photoshop Elements

W tym dokumencie opisano maksymalny limit rozmiaru obrazu stosowany w programie Adobe Photoshop Elements. W modułach Organizer i Editor obowiązują różne limity wymiarów obrazu. Również czynności, jakie można wykonać z obrazem przekraczającym maksymalne rozmiary, różnią się w modułach Organizer i Editor. Można zastąpić limit obowiązujący w module Organizer, edytując klucz w rejestrze Windows.

Limit maksymalnego rozmiaru obrazu w module Editor

W module Editor programu Photoshop Elements maksymalne wymiary obrazu są ograniczone do 30 tys. pikseli na 30 tys. pikseli. Nie można otworzyć ani utworzyć obrazu przekraczającego limit

Limit maksymalnego rozmiaru obrazu w module Organizer

W module Organizer programu Photoshop Elements maksymalne wymiary obrazu są ograniczone w zależności od ilości pamięci RAM zainstalowanej na komputerze. Ograniczenie to ma uniemożliwić programowi Photoshop Elements podejmowanie prób użycia zbyt dużej ilości pamięci, przez co podczas pracy z bardzo dużymi obrazami program może działać wolniej lub pozornie blokować się.

Jeśli obraz przekracza limit, można zaimportować go do katalogu w module Organizer, ale w module nie będzie wyświetlana miniatura obrazu. Nie będzie on także wyświetlany w pokazie slajdów ani innych tworzonych materiałach. Ponadto podczas próby wydrukowania obrazu w module Organizer zostanie wyświetlony komunikat o błędzie: „Nie można wydrukować pliku [nazwa pliku], drukowanie tego pliku w module Adobe Photoshop Elements zostanie pominięte”. Jeśli obraz nie przekracza maksymalnego limitu 30 tys. na 30 tys. pikseli obowiązującego w module Editor, można wybrać opcje Edycja > Przejdź do pełnej edycji i wykonać edycję obrazu w module Editor.

Limity wymiarów obrazu są wymienione w poniższej tabeli. Aby określić wymiary obrazu, pomnóż szerokość przez wysokość obrazu w pikselach. Aby określić szerokość i wysokość obrazu w pikselach, otwórz go w module Editor programu Photoshop Elements, a następnie wybierz opcje

Obraz > Zmień rozmiar > Rozmiar obrazu i przyjrzyj się liczbom w polu Wymiary w pikselach.

Uwaga: Wartości limitów są podawane w megapikselach. Jeden megapiksel odpowiada 1024 x 1024 pikseli lub 1 048 576 pikselom.

Ilość zainstalowanej pamięci RAM

Limit wymiarów obrazu

Mniej niż 512 MB

18 megapikseli (18 874 368 pikseli)

Od 512 MB do 1 GB

36 megapikseli (37 748 736 pikseli)

Od 1 GB do 2 GB

54 megapiksele (56 623 104 piksele)

Ponad 2 GB

72 megapiksele (75 497 472 piksele)

Limit specjalny dotyczący warstwowych plików PSD

W module Organizer obowiązuje dodatkowy limit rozmiaru obrazu dotyczący plików PSD z warstwami. Jeżeli rozmiar warstwowego pliku PSD przekracza połowę normalnego limitu rozmiaru, wówczas w module Organizer nie będzie wyświetlana miniatura pliku PSD. Rysowanie warstw wymaga więcej pamięci niż plików spłaszczonych (bez warstw), w związku z czym w module Organizer obowiązują limity dotyczące warstwowych plików PSD.

Jak zastąpić limit w module Organizer

Można zastąpić limit maksymalnego rozmiaru obrazu obowiązujący w module Organizer, dodając wartość klucza w rejestrze Windows. Umożliwia to otwieranie obrazów większych niż zwykły limit dla ilości pamięci RAM zainstalowanej na komputerze. W większości przypadków dodanie tego klucza nie wpłynie negatywnie na działanie programu Photoshop Elements. Jednak podczas pracy z bardzo dużymi obrazami moduł Organizer może działać wolniej lub pozornie blokować się.

Wyłączenie odpowiedzialności: Ta procedura obejmuje edycję rejestru systemu Windows. Firma Adobe nie oferuje pomocy w zakresie edycji rejestru, w którym przechowywane są informacje niezbędne dla prawidłowej pracy systemu i aplikacji. Więcej informacji o programie Edytor rejestru systemu Windows można znaleźć w dokumentacji systemu Windows lub uzyskać od pomocy technicznej firmy Microsoft. Nie wszystkie te pliki muszą znajdować się na Twoim komputwerze.

Ważne! Przed edycją rejestru wykonaj jego kopię zapasową.

Aby zastąpić limit maksymalnego rozmiaru obrazu obowiązujący w module Organizer, wykonaj następujące kroki:

1. Zamknij moduł Organizer.

2. Wybierz polecenia Start > Uruchom.

3. W polu Otwórz wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.

4. W lewym panelu przejdź do opcji

  32-bitowy system operacyjny:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Elements Organizer\X.0\Organizer 

UWAGA: X jest numerem wersji, dlatego jeżeli dysponujesz programem Photoshop Elements 10.0, przejdź do HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Elements Organizer\10.0\Organizer;

   64-bitowy system operacyjny:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\elements organizer\X.0\Organizer

UWAGA: X jest numerem wersji, dlatego jeżeli dysponujesz programem Photoshop Elements 10.0, przejdź do HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\elements organizer\10.0\Organizer

Uwaga:

Jeśli nie wiesz, której wersji systemu Windows używasz, zobacz temat „Ustalanie, czy na komputerze zainstalowano 32-bitową, czy 64-bitową wersję systemu Windows (kb407673)”.

5. Wyróżnij folder Organizer w lewym panelu.

6. Wybierz opcje Edycja > Nowy > Wartość DWORD i nazwij nową wartość MaxImageSize.

7. Wyróżnij opcję MaxImageSize DWORD i wybierz opcje Edycja > Modyfikuj.

8. Zmień opcję Podstawowe na Dziesiętne.

9. W polu Dane wartości wprowadź nowy maksymalny rozmiar obrazu w pikselach.

Na przykład, jeśli chcesz zmienić limit na 58 megapikseli, wprowadź wartość 60817408.

(Aby określić wartość megapikseli w pikselach, pomnóż wartość przez 1024 x 1024).

Jeśli istnieje określony rozmiar obrazu, który próbujesz zaimportować, użyj wzoru: szerokość x wysokość x 1024 x 1024.

10. Kliknij przycisk OK.

11. Zamknij rejestr.

12. Jeśli masz wcześniej zaimportowane obrazy, które przekraczają limit, usuń je z katalogu i zaimportuj ponownie, aby wyświetlić miniaturkę.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto